AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Büro Teknolojileri Vize Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
BÜRO TEKNOLOJİLERİ VİZE NOTLARI

***Bir mesleğin icrası için kurulan bürolar:
Mimarlık, avukatlık, noterlik, müşavirlik, mühendislik büroları.

***Özel sektöre ait bürolar: Genel olarak kamu hizmetlerinin görüldüğü bürolardır. ( Vergi dairesi, Trafik şubesi, Nüfus dairesi ).

*Sivil toplum kuruluşlarına ait bürolar: Vakıflar, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları ve diğer gönüllü kuruluşlara ait bürolardır ( Tema vakfı, Türk eğitim vakfı, AKUT, Lösev, TÜRK-İŞ sendikası, Mimarlar odası vb. ).

***Büro ortamlarının gelişmesinde etkili olan temel etmenler bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, organizasyonlar arası rekabet ve küreselleşmedir.

***Küreselleşme: Ülkeler arasında ekonominin belirleyici olduğu günümüzde yenilikler dünya üzerinde çok daha hızlı yayılıyor. Günümüz interneti ile dünyanın öbür ucundan bir firmanın ürününü bilgisayar başında satın alma, firmaların web siteleri aracılığıyla internet üzerinden bir ortak bulmada hiç zorlanmaması gibi küresel bilinçlenme.

***Geçici bürolar: Özellikle ABD’de yaygınlaşmaya başlamıştır. Çalışanların ve müşterilerin yaşadığı yerlere daha yakın olarak kurulan bu geçici bürolar, şirket merkeziyle irtibatına izin veren ve çalışanların bir büro ortamında ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip olan geçici yerleşimlerdir. Örneğin belediyeler uzak semtlerde geçici bürolar oluşturmaktadırlar.

***Üretim sistemleri: İnsan, makine, hammadde, enerji gibi girdileri istenilen ürün veya hizmete dönüştürmeye yönelik elemanlardan ve faaliyetlerden oluşan yapı, üretim sistemidir. Girdiler ya da üretim faktörleri, sisteme dışarıdan alınan unsurlardır. Bunlardanbir kısmı insan, makine, para, metot (teknoloji) gibi sistem kaynakları, bir kısmıda işlenmek üzere alınan malzemelerdir.

***Hizmet Sistemlerinin Özellikleri

Hizmet sistemlerini imalat sistemlerinden ayıran özellikler şunlardır:

*Hizmet veren ile hizmet verilenin bir arada olması,

*Girdilerin çok değişkenlik göstermesi,

*Emek yoğun niteliği,

*Standart bir çıktı tanımlanmaması,

*Verimlik ölçümünün zor olması

***Büro sistemlerinin yapısı ve ögeleri: Büro sisteminin girdileri, bilgi (enformasyon) olup bilgilerin işlenmesi veya talebin karşılanması amacıyla bulundurulan kaynaklardır.İnsan gücü olmadan büro faaliyetlerinin yerine getirilmesi mümkün değildir. Onun için büroların en önemli kaynağı insan gücüdür. İnsan gücü yanında donanım (bilgisayar, daktilo, fotokopi, tarayıcı…), malzeme (kağıt, kalem, zımba malzemesi…), para ve diğer fiziksel kaynaklar (odalar, dosya dolapları, depolar…) büro kaynaklarını oluşturur. İşlemleri gerçekleştirme biçimlerine göre bürolar, bir yönergeye bağlı (prosedürel) ve bir yönergeye bağlı olmaksızın işlem yapanlar olmak üzere iki grupta ele alınabilir: Yönergeye bağlı bürolara Muhasebe bürosu, sigorta, nüfus müdürlükleri örnek verilebilir. Avukatlık büroları, mimari tasarım büroları bu ikinci tip büro örnekleridir.

***Büro Faaliyetleri: Görevler ve Prosedürler

*Bilgi İşleme:
Belge işleme olarak da adlandırılır. Burada belge olarak kast edilen yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman (TDK) anlamında kullanılmaktadır. Belge işleme, belgelerin elde edildiği biçimden gerekli biçime dönüşmesi anlamına gelir.

*Belge Arşivleme

*Belgeye Erişim

*İletişim

*Karar Verme

*Süreç Yönetimi:
Süreç, bir işin tamamlanması için gerekli olan sıralı iş adımlarıdır. Bir sürecin tamamlanması için bir iş akışının olması gerekir.

***Bir büroda yaygın olarak kullanılan süreçler:

*Belge Yönlendirme :
Bilginin akış yönünü belirler, belge üzerinde yapılacak işlemleri ve bunların sırasını gösterir.

*Görev tahsisi: Büroda gerçekleştirilecek işlerin büro personeli arasında dağıtılması

*Görev programlama

*İstisnai durumların çözümü:
Personel hataları, araç-gerecin sebep olduğu hatalar ya da öngörülemeyen koşullar normal çalışma düzenini bozar. İstisnai durumların çözümü bu gibi sorunların aşılmasındaki adımların belirlenmesiyle ilgilidir.

*Çıktılar

***Tipik bir büroda yerine getirilen temel faaliyetler:

* Bilgi Üretimi /Analizi

* Bilgi Arama

* Bilgiyi İşleme
(Belgelerin elde edildiği biçimden gerekli biçime dönüşmesi)

* Bilgi İletişimi

* Bilgi Yönetimi

***Büro Otomasyonu:
Otomasyon, insan becerisine dayalı olarak elle (manuel) yapılan işlerin makineler yoluyla otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Bu doğrultuda büro otomasyonu da iş ve işlemlerinin elle yapılmasından ziyade çeşitli büro araçlarıyla (örneğin bilgisayarlar) gerçekleştirilmesini ifade eder. Büro otomasyonu yoluyla, makineler tarafından yapılabilecek işler makinelere aktarılarak, büro çalışanlarına karar verme ve yaratıcı çalışmalar yapma konusunda daha fazla zaman sağlanır. Büro otomasyonunun bürolarda bilgi işlemeyi ve iletimini kolaylaştıran, hızlandıran ya da otomatikleştiren donanım, yazılım ve ağ teknolojilerinden oluşur.

***Büro otomasyon sistemleri kullanımının çalışanların bireysel performansı üzerinde aşağıda sıralanan olumlu etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur:

*Teknoloji kullanımının işler üzerindeki kontrol gücü,

*Zamanı etkin kullanma,

*İş yapma hızında artış,

*Teknoloji kullanımının işlerdeki hata oranını düşürmesi,

*Farklı çalışma koşullarına uyum,

*Karar verme uygulama becerisi,

*Ekip çalışması becerisi kazanma.

Büro Otomasyon Sistemleri

***Büro otomasyon sistemlerini yayın, iletişim, toplantı, şekil işleme ve büro yönetimi olmak üzere beş bölümde inceleyebiliriz.

***Büro (Ofis) otomasyon sistemlerinin bürolarda uygulanması sonucu elde edilebilecek üstünlükler aşağıdaki gibi sıralanabilir:


*İş hayatının kalitesini arttırır.

*Çalışanın doyumunu sağlar çalışan memnuniyeti artar.

*Zaman ve çabayı azaltır, çalışanların bir bütün olarak verimini arttırır.

*Gecikme, kaybolma gibi olumsuzlukları ortadan kaldırır.

*Maliyeti azaltır.

*Mesajın alınması ve hazırlanması arası zamanı azaltır.

*Hataların ve masrafların azaltılmasıdır.

***Not: Uzun dönemli başarının göstergeleri karlılık, etkin hizmet, yaratıcılık, organizasyonel yenilenme, müşteri memnuniyetidir.

***Üretim sistemi girdileri:

* Hammadde

* İnsan kaynakları

* Teknoloji

* Donanım ve bilgidir

*Not: Yönergeye bağlı çalışan büroların ana işlevi, tanımlı bir yönerge doğrultusunda belli bir sonuca yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

***Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan çevrimiçi haberleşme araçlarını Windows Live Messenger, skype ve Gtalk olarak sıralayabiliriz.

***MSN – Windows Live Messenger:
MSN adını Microsoft Network’ den almış. İlk sürümünü 1995 yılında çıkardı. 2006 yılında Windows Live adını aldı. 2011 yılında Windows Live Messenger final sürümüyle Facebook, Twitter, Myspace gibi sosyal ağlara kişi güncellemesi ayarında entegre edildi. Kullanım alanı bilgisayar, akıllı telefon, tablet…MSN ile anlık ileti ve mail gönderimi, görüntülü sesli konuşma yapılır. Microsoft Office belgeleri, fotoğraf, doküman, program paylaşımı yapılabilir. Facebook arkadaş listesi takibi yapılır.Windows Live Messenger’ı kullanabilmek için internet bağlantısı ile uygun bir e-posta adresine sahip olmak gerek. Bu epostalar şu şekillerde olmalıdır: (…..@msn.com , …..@hotmail.com , …..@windowslive.com , vb.) MSN bağlı bazı parçalar eklentiler var. Onlarda şunlardır: Microsoft Office Outlook, Windows Live Skydrive.Dünya genelinde 350 milyon kullanıcısı var, bunların 25 milyonu Türkiye kullanıcısı. Ayrıca Türkiye hotmail kullanan ülkeler arasında 4. Sırada.

***Windows live hotmail kullanımına 2011 yılı haziran ayı rakamlarıyla bakacak olursak, dünyada toplam 286,2 milyon hotmail kullanıcısı olduğunu görmekteyiz.

***Skype:
2011 yılı ekim ayı itibariyle Microsoft’un çatısı altına girmiştir. 2011 yılında Skype’ın dünya genelinde toplam kayıtlı kullanıcı sayısı 663 milyon kişiye ulaşmıştır.

***GTALK (Google Talk): Google firmasının anlık ileti, görüntülü ve sesli konuşma için çıkardığı yazılımdır. Bilgisayarlarda ve uyumlu cep telefonlarında ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Google talk kullanmak için internet bağlantısı, Google Mail adresinden alınacak bir e-posta (….@gmail.com, vb.) ve google sitesinden ücretsiz olarak indirilebilecek olan uygulama yeterlidir. Google Talk ile anlık mesajlaşma, dosya aktarımı, sesli arama, sesli konferans yapılabilmekte bunun yanında ücretsiz olarak indirilen bir eklenti yoluyla görüntülü ve sesli görüşmeler yapılabilmektedir.İşletmelerin profesyonel e-postalarında Gmail hesaplarını kullanmasının nedeni yüksek depolama alanı, güvenlik, kullanım kolaylığı ve sürekli gelişimdir.

***ELEKTRONİK TİCARET (e - TİCARET): Elektronik ticaret, her türden mal ve hizmeti kapsamaktadır. Bilgisayar ağları üzerinden yapılan, ürün tasarımı, üretilmesi, tanıtımının yapılması, ticari işlemler, hesapların ödenmesi gibi faaliyetler elektronik ticaretin kapsamındadır. Özel sektörde e-ticaret için 4 temel yaklaşım vardır:

B2B: işletmeden işletmeye (Business to Business) (Arçelik, bayilerinden siparişleri internet kanalıyla alarak işletmeler arası B2B satış modelini Türkiye'de ilk uygulayan işletmedir. B2B müşteriler büyük alımlar yaptığı için; ödemelerinde Elektronik Veri Değiştirme(EDI) adı verilen sistemi kullanırlar. )

B2C: işletmeden tüketiciye (Business to Customer) (hepsiburada.com, gold.com.tr, estore.com, amazon.com gibi sitelerden alış veriş yapması İşletmeden tüketiciye B2C ye örnektir )

C2C: tüketiciden tüketiciye (Customer to Customer) (gittigidiyor.com, ebay.com (EBAY), sahiniden.com siteleri örnek verilebilir. )

C2B: tüketiciden işletmeye (Customer to Business) ve olarak adlandırılabilir. (C2B yaklaşımı, müşterilerin ürün veya hizmet satan işletmelere teklif sunması esasına dayanır. Müşterinin belirli bir ürün veya hizmet için satıcı tarafa bir teklifte bulunması ve satıcının bu teklifi değerlendirerek cevap vermesi şeklinde bir süreç izlenmektedir. Genellikle aracılar üzerinden yürüyen bu süreç, başta tatil rezervasyonları, uçak biletleri olmak üzere birçok farklı alan için geçerlilik kazanmaktadır. Priceline.com, kurulduğu 1998 yılından bu yana yaklaşık 7.5 milyon uçak bileti satarak, 2.5 milyon otel rezervasyonu gerçekleştirerek ve yaklaşık 2.5 milyon araç kiralayarak C2B modelinin başarılı bir yansımasını oluşturmuştur. )

***Çevrimiçi para transferini farklı araçlarla yapmak mümkündür. Bunlar:


Kredi Kartı

Sanal Kredi Kartı

Elektronik Para

EFT ve Havale

Paypal

***PAYPAL

*kredi kartı bilgileri verilmeden kredi kartı ile internet alış veriş yapmayı sağlar.

*190 ülkede yoğun kullanılır. (Türkiye bunlardan biri)

*Paypal sisteminde kredi kartı bir kez girilir ondan sonra sadece alış veriş yapılır.

*Banka hesabından paypal hesabına para transferi de yapılabilir.

* Paypal alışveriş koruma sistemi sayesinde para iadesi de mümkündür.

*Web sitesine entegre ederek paypal yoluyla satış yapılır. Dünyanın her yerine satış yapılıyor.

*Paypal ile ödeme yaptığınızda kredi kartı bilgileri mağazaya gösterilmeden alış veriş yapılır, güvenilir bir sistemdir.

*E posta hesabı paypala kayıtlı bir kişiye veya işletmeye çok kolay şekilde para transferi yapılabilir. Bu işlem en fazla 5 saniye sürer.

*Müşteriden para talep için illaki web sitesine gerek yok kayıtlı e posta ile sisteme giriş yapıp karşı tarafa talepte veya gönderimde bulunulabilir.

*Çoklu para birimi sayesinde küresel işlemler gerçekleştirilebilirsiniz.

*24 mevcut para birimi vardır: Kanada Doları, Euro, İngiliz Sterlini, ABD Doları, Yen, Avustralya Doları, Yeni Zelanda Doları, İsviçre Frankı, Hong Kong Doları, Singapur Doları, İsveç Kronu, Danimarka Kronu, Polonya Zlotisi, Norveç Kronu, Macar Forinti, Çek Korunası, İsrail Şekeli, Meksika Pesosu vb.

***E-devlet kapsamında genel olarak şu hizmetler sunulmaktadır:

*Bilgilendirme hizmetleri

*Entegre elektronik hizmetler

*Ödeme işlemleri

*Kurum ve kuruluşlara kısa yollar

*Güncel bilgiler ve duyurular

*Kurumlardan vatandaşlara mesajlar

*Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı

E-devlet kapısı üzerinden devletin çeşitli kurumlarına ait bilgilere ulaşmak veya hizmetleri almak mümkün olmaktadır.2011 yılında yapılan bilgi ve iletişim teknoloji yatırımlarının kamu sektörlerine göre dağılımı incelendiğinde en büyük payı eğitim almaktadır.

***FOURSQUARE: Lokasyon bazlı çalışan sosyal ağ web sitesidir. Cep telefonu, tablet, bilgisayarlar aracılığıyla kullanılır. Çeşitli puan ve rozetlerin kazanıldığı bir oyundur ayrıca Foursquare. Kullanıcılar bulunduğu mekanları işaretleyebiliyorlar. Twitter facebook hesaplarına bağlanıp kullanılabiliyor. Yani paylaşımlar twit ve face yoluyla herkes ulaştırılabilir. Mekan işaretleme demiştik bunuda telefonlardaki GPS özelliği sayesinde yapabiliyor kullanıcılar.

***FORMSPRİNG: Bu ağ soru sorma ve cevap verme web sitesidir. Facebook hesabıyla ya da bu siteye üye olunarak hesap oluşturulur. Telefon, tablet, Bilgisayar… kullanım alanları. Sorulan sorular genel ya da özel olabiliyor. Soru sorarken ismini gizli ya da açık edebiliyor. Twitter da olduğu gibi takip etme olayı var. Yine sorulan soru veya cevapları facebook ya da twit yoluyla duyurabiliyor kullanıcılar. Şirketlerde kullanıyor kullanıcılar firmaya da soru sorabiliyor. Ayrıca reklam da alabiliyor şirketler.

***GOOGLE PLUS (GOOGLE+): Google firmasının kullanıcılarına sunduğu bir sosyal medya sitesidir. Ayrıca tüm hizmetlerini de buna bağlamış Google. Google+ ile kullanıcılar anlık durum, fotoğraf, video paylaşımı yapabilmekte, konumlarını google maps üzerinden gösterebilmekte, oyun oynayabilmekte, sohbet veya vidyo sohbet yapabilmektedir. Bunların dışında kullanıcılar +1 tuşu ile google aramalarını beğenebilmekte ve bunları paylaşabilmek-tedirler. Bu sayede siteler diğer kullanıcılara önerilmektedir. Google nin diğer sosyal ağlardan farkı +1 özelliğidir. Çoklu video özelliği 10 kişiye kadar çıkabiliyor. Bu yüzden işletmeler tele konferanslarını bu ağ üzerinden yapıyor.

***LİNKEDİN: Hem sosyal ağ hem de iş hayatına dönük olması itibariyle diğerlerinden ayrılır. Çünkü kullanıcıları 3 türlüdür: İşveren, iş arayanlar, çalışanlar. Bu ağda da arkadaş ekleme var ama arkadaş daha çok iş arkadaşı, okul arkadaşı gibi düşünülmelidir. Sitede kullanıcı profili bir nevi özgeçmiş gibi oluşturulur. Ücretsiz kullanılması yanında ücretli kullanma özellikleri de mevcuttur. İş hayatının sosyal ağı linkedin dir. Bu sistem üzerinden de soru sorma cevaplama var.

***SOSYAL FİLTRELER***

İnternetteki haber kaynağı, blogların, sosyal ağların artışı ile kullanıcının bunları takibi zorlaştığından, kullanıcıların ilgi ve alanlarını ilgilendireni tek bir pencereden takibi amacıyla sosyal filtreler çıkmıştır. Popüler filtreler arasında ipad ve iphone cihazlar için Flipboard, iphone, ipad ve android cihazlar için Pulse ve tablet, iphone ve android cihazlar için Taptu filtrelerini sıralayabiliriz. Bunlara ek olarak Stumbleupon ve Paper.li filtreleri de bilgisayarlarda kullanılabilmektedir.

*Pulse: haberleri dijital bir dergi tarzında kullanıcılarına sunan bir haber okuma uygulamasıdır.

*Taptu: diğer sosyal filtreleme araçları gibi sosyal ağları, haber sitelerini (RSS), seçilen kategorideki haberleri ve yenilikleri tek bir pencereden kullanıcılarına sunan popüler bir uygulama olmaktadır.

*StumbleUpon: tüm siteleri kapsayan ve kullanıcıların beğenisine göre diğer kullanıcılara seçtikleri alanlarda siteler öneren bir sistemdir. StumbleUpon ile istenilen siteler takip edilerek sitenin haberleri güncel olarak verilmektedir. Bunlara ek olarak StumbleUpon kişileri de takip edilebilmekte ve o kişilerin beğendikleri tek sayfa üzerinden kullanıcılara sunulabilmektedir. StumbleUpon tarzları üzerinden istenildiğinde sadece resimler, videolar, haberler veya takip edilen kişiler seçilerek izlenecek siteler daraltılabilmektedir.

*Paper.li: kullanıcıların bilgisayarlarında kullanabildiği bir sosyal filtreleme aracıdır. Paper.li sayesinde kullanıcılar seçtikleri Facebook, Twitter ve Google+ kişilerinden gelen paylaşımları, mesajları, resimleri veya videoları tek bir pencere üzerinden görebilmektedir. Paper.li’de takip edilen sitelere bir pencereden ulaşılabilmekte, güncel olarak takip edilmektedir. Paper.li sunduğu pencereyi gazete teması şeklinde sunmakta ve zengin bir görüntü içeriği bulunmaktadır. Bir anlamda kullanıcılar Paper.li yardımıyla kendi seçtikleri alanlarda ve kendi seçtikleri kişilerin paylaşımlarıyla kişisel gazetelerini oluşturmaktadır.

***TNS tarafından 60 ülkede 72 bin kişi ile gerçekleştirilen '' dijital yaşam araştırması '' ayda 2 milyar kişinin çecrimiçi olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye'de internet kullanımı ise yüzde 44'e ulaşmıştır. Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 71'i hergün internete girmektedir.

*** Not:
Çevrimiçi bilgi kaynakları aradığınız konuya ilişkin bilgileri veren internet kaynaklarıdır. Bunların başında “arama araçları” ya da başka bir deyişle “arama motorları” (search engine) gelmektedir. Diğer bilgi siteleri, çevrimiçi ansiklopedi, web günlükleri de çevrimiçi bilgi kaynakları arasında yer almaktadır.

***Arama sürecinde daha iyi sonuçlar almak için şu konulara dikkat etmek gerekir:

* Basit düşünmek

* Aranılan sayfanın nasıl yazıldığını düşünmek

* Aranılan konuyu mümkün olan en az terimle açıklamak

* Açıklayıcı kelimeler seçmek

***GOOGLE’ nin BÖLÜMLERİ

1) Başlık:
Bu bölümde Google ürünleri çubuğu, Dişli simgesi ( ), Oturum açma ve çıkış, Web geçmişi bulunmaktadır.

Dişli Simgesinden ( ) arama ayarlarına, gelişmiş aramaya,

Google ürünleri çubuğundan çeşitli Google hizmetlerine,

Oturum açma ve çıkıştan Google hesabından arama yaparak aramayı kişiselleştirmeye, web geçmişinden oturum açmadan yapılan arama kayıtlarına ulaşmak mümkündür.

2) Arama Çubuğu: Bu bölümde Google Anında Arama, Güvenli Arama ve Arama İstatistik-leri bulunmaktadır.

Google Anında Arama etkinleştirilmişse arama çubuğunun yanında özelliğin açık olduğunu belirten bir bağlantı görülür.

Güvenli Arama Güvenli Aramayı açıp kapamak, böylece filtre ayarlarını değiştirebilmek için içindir.

Arama İstatistikleri Toplam sonuç sayısını ve aramanın ne kadar sürede tamamlandığını görmek içindir.

3) Arama Sonuçları: Bu bölümde başlık, URL, Anında Ön izleme, Önbellek, Benzer bulunur.

Başlık: Herhangi bir arama sonucunun ilk satırı web sayfasının başlığıdır.

URL: Söz konusu sonucun web sayfasına ait ve yeşil renkte gözüken web adresidir.

Anında Ön izleme: İmleci sonucun üzerinde bir sure beklettikten sonra, sonucu tıklamadan önce web sayfasının neye benzediğini görmek içindir.

Önbellek: Google internet tarayarak her sayfanın anlık görüntüsünü alır. Önbellek tıklandığında web sayfasının en son dizine alınmış hali görülür. Bu sayede örneğin kapatılmış ya da ulaşılamayan bir sitenin en son halini görmek mümkün hale gelir.

Benzer: Söz konusu sonuçla ilgili diğer web sitelerini görmek içindir.

4) Araçlar ve Filtreler: Bulunan sonuçları filtrelemek ve özelleştirmek için kullanılan araçlardır. Konum, İçerik türü, Önerilen araçlar bu bölümde bulunur.

Konum: Sonuçları özelleştirmek için kullanılır. Sayfanın sol tarafında açık bir şekilde belirir. İçerik Türü: Sonuçları Görseller, Haberler ya da Tartışmalar gibi belirli bir web içeriği türü ile sınıflandırmak içindir.

Önerilen Araçlar: Bulunan sonuçları daha kişiselleştirilmiş ya da aranılan içerikle yakın olan bir şekilde sınıflandırmak mümkündür. Arkadaşlar (Sosyal), coğrafi bölge (Yakın) gibi sınıflandırmalar mümkündür.

5) Reklamlar: Google aramalarında arama sonuçları sayfalarının üstünde ya da altında reklam metinleri görülür. Bu reklamlar yapılan aramayla ilgilidir. Google’ın kazancı bu reklamlardan gelmektedir (Google Adwords)

6) Sayfanın Altı:

İlgili Aramalar:
Alternatif arama sonuçlarını görmek içindir.

Diğer Sonuçlar: Aranılan bilgi, arama sonuçlarının ilk sayfasında yoksa diğer sonuçları görmek için sayfa altındaki Sonraki bağlantısına tıklanabilir.

Görüşler: Belirli bir aramaya ilişkin bulunan sonuçlara ilişkin geri bildirimde bulunmak içindir.

*E-kapı ( Portal ): Portal sözcüğünün türkçe karşılığı '' ana kapı '' veya '' giriş kapısı '' olarak tanımlanmaktadır. 1996 yılında My Yahoo kullanıcılarının kendi ilgi alanlarının profillerini oluşturmasına olanak sağlayan kişiselleşmiş web sayfasını hizmete koymasıyla e-kapı kavramı oluşmuştur. birçok aktivitenin tek bir sayfadan izlenebilmesi kullanıcılar tarafından büyük bir kullanım talebi oluşmuştur.

***ÇEVRİMİÇİ YAYINCILIK:Yayınlanacak materyallerin veya bilgilerin internet sitesi üzerinden sunulmasına çevrimiçi yayıncılık denmektedir. İnsanlara sağladığı zaman ve maliyet tasarrufları sonucu çevrimiçi yayıncılık hızla artmaktadır. Kişilerin kolayca oluşturduğu bloglar birçok kişi tarafından takip edilmekte, yazarlar okuyucularına zahmetsiz ve hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Tüm bu etkileşimli internet sitelerinin oluşması web 2.0 kullanımı ile sağlanmıştır. Web 2.0 internetin yeni versiyonudur. Web 2.0 en büyük yararı içerikler daha çok kullanıcılar tarafından hazırlanmaktadır ve daha yoğun etkileşim olanağı vardır. Tim O'Reilly web 2.0 kavramını ilk kullanan kişidir.

***Mashup: birbirinden bağımsız web hizmeti sağlayıcılarının uygulamalarını bir araya getirerek yeni bir uygulama yaratmaktır.

***Widget: Türkçe kelime karşılığı “zımbırtı”, “ıvır-zıvır” olup internet ortamında “masaüstünde yer alan küçük uzantılar" karşılığında kullanılmaktadır.

***Podcast Siteleri (Yayın Aboneliği Siteleri):
Radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıt anlamına gelir. Video versiyonları da vardır. Podcast siteleri, ses dosyalarının çevrimiçi yayınının yapıldığı sitelerdir. Bu siteler eğlence amaçlı oluşturulabildiği gibi bilgi verme, öğrenme amaçlı olarak da hazırlanmaktadır.Yeni nesil cep telefonları, PDA, tablet bilgisayar vb. araçlarla podcast hizmeti almak mümkündür. Bazı podcastlerde; aynı radyo gibi yayın dinlenirken yayınla ilişkili fotoğrafların ekranda paylaşılması mümkündür. Podcast sayesinde kullanıcılar interneti kullanarak yayını istedikleri zamanda, istedikleri yerde dinleyebilmektedir. Ayrıca bir yayın istenildiğinde tekrar dinlenebilmektedir. Podcast 2004 yılının eylül ayında ortaya çıkmış, yeni bir yayın dağıtım sistemidir.

***VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ: Video paylaşım siteleri kullanıcıların çevrimiçi video yayını yapmasını sağlamaktadır. En popüler olanı YouTube 2005 yılında kurulmuş milyarlarca insanın takibi halindedir. Videolara yorum yapma, favori yapma, her kategoride video izleme, üye olma, videolarla gelir elde etme, klip, film, dizi, e öğrenme yani bir konu hakkında eğitim alma videoları gibi aklınıza gelecek binlerce özelliği vardır youtube nin.

***ÇEVRİMİÇİ BİLGİLENDİRİCİ VİDEO SİTELERİ: Bu tür siteler kullanıcıların merak ettikleri konularda soru sordukları, uzmanların yanıtları videolu açıkladıkları sitelerdir. Örneğin; TED, Uzman TV çevrimiçi bilgilendirici video siteleridir.

***TED 1984 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

***Not:
Arama araçları robots, spiderve crawler gibi otomatik programları kullanırlar.

***Senkron e-Öğrenme:Geleneksel yüz-yüze sınıf eğitiminin benzerinin ağ üzerinden sanal ortam da gerçekleştirilmesidir. Öğrencilerin ders sunumu sırasında veya sunum sonunda sesli olarak ya da anlık mesajlaşma yoluyla öğretim elemanı ile etkileşime girebilirler. Öğretim elemanı ders sunumu sırasında yoklama yapabilir, küçük sınav uygulayabilir veya öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmalarını isteyebilir.

***Asenkron e-Öğrenme:Öğrenen ve öğretim elemanı arasında canlı (eş zamanlı) etkileşim yoktur. Öğrenenin kendi çalışma temposunu (hızını) kendisinin belirleyebilmektedir ve bu esneklik asenkron e- öğrenmenin en önemli avantajıdır. İnternet, CD, DVD yollarıyla sunum yapılabilir. Asenkron derslerde genel olarak metin, grafik, animasyon, ses (audio), görüntü (video) gibi çoklu ortam unsurları bir arada bulunur. Tartışma grupları da asenkron öğrenme kapsamında kullanılabilecek bir araçtır. Forum, tartışma forumu, mesaj panosu gibi. E-öğrenme insanlara istedikleri zaman ve istedikleri ortamda öğrenme fırsatı sunduğu için esnek bir eğitim yöntemidir.

E-öğrenmenin yararları şunlardır: Öğrenme zamanını öğrenci belirler. İnternetin olduğu her yerde eğitime ulaşılabilir. Öğrenci kendi hızında istediği kadar istediği yerde öğrenir. Uzmanlara e mail forum yollarıyla sürekli ulaşılabilir. Masraflar önemli ölçüde azalır. Birey ihtiyaç duyduğu bilgiye istediğinde ulaşır. Eğitim hızlı şekilde hayata geçirilir. İnteraktif ortam ile öğrenenler arasında etkileşim sağlanır. Materyallerin doğruluğu uygunluğu sürekli kontrol altında değiştirilebilir özellikte. Çalışanı hızlı değişen iş hayatına adapte eder.

***BİRLİKTE ÇALIŞMANIN SINIFLANDIRILMASI:Birlikte çalışmayla memnuniyet artar, çıktı artar. Teknolojinin gelişimiyle birlikte çalışmanın alternatifleri artmış ve birden fazla insanın bir arada çalışması mantığı artık aşılmış. Birlikte çalışmanın işletmeler için 4 farklı alternatifi meydana çıkmış:

1-Yüz yüze etkileşim: zaman aynı mekân aynı

2-Uzaktan etkileşim: zaman aynı mekân farklı

3-Süreklilik gösteren faaliyet: zaman farklı mekân aynı

4-İletişim + koordinasyona ihtiyaç gösteren faaliyetler: zaman farklı mekân farklı

***Projektör: Projektör; bilgisayar, video, CD veya DVD oynatıcısı gibi kaynaklardan aldığı sinyalleri çok daha büyük bir ölçekte bir perdeye ya da duvara yansıtan, küçük ya da büyük gruplara yapılan sunuşlarda kullanılan yüz yüze çalışmaları aracıdır. Dijital projektörler film gibi hareketli resimlerin yansıtılmasında Likit kristal (LCD) projektörler ise sabit veri ve görüntülerin yansıtılması için elverişlidir. Projektörün en kritik özelliği ışık gücüdür. Işık gücü birimi ise lümendir.Amerikan Milli Standartlar Enstitüsü’nün (ANSI) belirlediği ölçütlere uygun yapılan testlerde projeksiyon cihazının verdiği görüntünün 9 eşit kareye bölünmesi ve bu karelerden elde edilen ışık parlaklığı değerlerinin aritmetik ortalamasının görüntü boyutu (m2) ile çarpılmasından elde edilen değere ANSI lümendenir. Projektörlerin değerlendirilmesinde kullanılan önemli Ölçütler şunlardır: kontrast oranı, ışık parlaklığı, çözünürlük, projeksiyon çözünürlüğü, perspektif düzeltme, lamba ömrü, gürültü seviyesi, büyütme küçültme özelliği, depolama özelliği, dijital büyütme.

***Elektronik Yazı Tahtası:Elektronik yazı tahtası, üzerine yazılan notları belleğine alabilen, anında yazılı çıktısını alabilen ve bilgisayara aktarabilen araçlardır. Üzerindeki notlar bir şekilde kayıt altına alındıktan sonra yazı tahtası, kuru bir keçe, sünger, vb. ile temizlenir. Elektronik yazı tahtalarının önemli bir yararı da görüntülü konferans sistemlerine bağlanabilmesidir. Yararları:Toplantı boyunca yazılanlar kaybolmaz. Katılımcı sunuştan kopmaz. Yapılanların yazıcıdan çıktısı alınabilir, bilgisayara aktarılabilir. Toplantıda anlatılanlar e posta ile gönderilebilir, sonraki derslerde kullanılabilir, web sitesi üzerinden başvuru kaynağı haline getirilebilir.

***Etkileşimli Yazı Tahtası (Akıllı Tahta):Bilgisayar, projektör ve elektromanyetik ya da basınca duyarlı yazı tahtasından oluşan bir sistemdir. Etkileşimli yazı tahtasının, tahta üzerinde nereye temas edildiğini belirleyebilmesi için(yani ekrana dokunduğumuzda yapmak istediğimiz işlemin gerçekleşmesini sağlama görevini gerçekleştiren) iki teknoloji mevcuttur: Direnç teknolojisi ve elektromanyetik tarama teknolojisi.Bu tahtalardan bazıları kalemin kullanılmasını gerektirmiyor. Bunu sağlayan özellik ise LED ekranı temel alan özelliktir.

*** Winzip ve winrar sık kullanılan sıkıştırma programlarıdır.

***Not:
Görüntülü konferansta ses ve haraketli görüntülerin sıkıştırılması işini gerçekleştiren araç codecdir.

*** Projektörlerde beyaz ve siyah görüntünün birbirine olan orantısına kontrast oranı adı verilir.

***
Üç ya da daha fazla merkez arasındaki görüntülü konferanslar çok noktalı kontrol birimi donanımı sayesinde gerçeklerşir.

***E- postaya eklenen resim, ses, video görüntüleri ya da program dosyalarına iliştirilmiş dosyalar denir.
 
Üst