AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

ingilizce 2 Dersi 5. Ünite Özeti (Güncel)

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
5. ÜNİTE

SİMPLE PAST STATEMENTS/TENSE (GEÇMİŞ ZAMAN)
İngilizcede geçmiş zaman cümlelerinde fiil yok ise şu şekilde konuyu ele alacağız:

Özne I, he, she, it ise was gelecek. Özne you, we, they ise were gelecek. Yani; am ve is yerine was; are yerine were gelecek.
Cümle olumsuz ise I, she, he, it öznelerinden sonra was not (wasn’t); özne you, we, they ise were not (weren’t) gelecek.
Cümle soru cümlesi ise was/were cümle başına gelecek özne arkasından gelecek.
Örnek; Cevap vereceksek
I was a student. (Ben öğrenciydim.) Yes, I was No, I was not
I was not (wasn’t) a student. (Ben öğrenci değildim.) Yes, I was No, I was not
Was I a student ? (Ben öğrenci miydim?) Yes, I was No, I was not
İngilizcede geçmiş zaman cümlelerinde fiil var ise şu şekilde konuyu ele alacağız: Düzenli fiil ve düzensiz fiil açısından. Bu tür cümlelerde “did” ve fiilin 2. Hali kullanılır. Formülü şöyledir:
Düzenli fiil Düzensiz fiil
(+) Özne + V(ed) (+) Özne + V2
(-) Özne + didn’t + V1 (-) Özne + didn’t + V1
(?) Did + Özne + V1 (?) Did + Özne + V1
Örnekler;

I rented a movie I saw the new movie.
I didn’t talk to him. I didn’t see him.
Did you watch the movie? Did you lose your keys?
Cevap: Yes, I did. Cevap: Yes, I lost them.
No, I didn’t. No, I didn’t.
Bir cümlenin past tense olduğunu şu zamanlardan da anlayabiliriz:
Last (geçen)

last year: geçen yıl last week: geçen hafta last summer: geçen yaz
For (kadar)
I lived there fors ix years. (Orada 6 yıl kadar yaşadım.)
Until (-e kadar)
We lived there until I was six. (6 yaşıma kadar orada yaşadık.)
Ago (önce)
Six years ago (6 yıl önce)
We came here three years ago. (6 yıl önce buraya geldik.)
When (-dayken)
We came here when I was six. (6 yaşımdayken buraya geldik.)
İn (-de, -da)
I was born in 1989. (1989 dadoğdum.)
I was born in Mardin. (Mardin’de doğdum.)
From … to … (…den …e kadar)
from 2003 to 2009 (2003 ten 2009 a kadar.)
Then/and then (daha sonra)
We moved to Mardin. Then, we lived there for ten years.
(Mardin’e taşındık. Sonra 10 yıl orada yaşadık.)

all: hepsi some: biraz
most: çoğu a few: birkaç
a lot of: birçok none: hiçbiri
Örnekler;
Some students passed chemistry. (öğrencilerin bazıları kimyadan geçti.)
All students passed English. (Bütün öğrenciler inglizceden geçti.)
None of the students failed English. (Öğrencilerin hiçbiri İngilzceden kalmadı.)

Yanlış bir kelime veya isim kullandığımızda, “I mean” (demek istiyorum ki) kalıbını kullanırız.
Örnek;
I read a lot of cartoons, I mean, comic boks. (Birçok çizgi film, demek istiyorum ki komik kitap okudum.)
************************************************** ****
 
Üst