AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme Ders Notları

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME NOTLARI

TEMEL KAVRAMLAR


 • Sosyolojik bakış açısına göre eğitim, ; kültürel norm ve değerleri genç kuşaklara aktarmanın , fiziksel ve düşünsel ve ahlaki gelişimlerini oluştırmanın toplum haraketliliği gerçekleştirmenin aracı olarak tanımlanır
 • Psikolojik olarak ;dengeli bir kiilik oluşumunun gerçekleştirilmesinde ,doğuştan gelen yeteneklerin geliştirilmesi ve yeniliklerin kazandırılmasında önem taşır
 • Pedegojik açıdan toplumsal yeteneklerin ve en uygun klşisel gelişimin sağlanması için,seçkin ve kontollü bir çevreyi okul etkilelerini içine alan sosyal bir süreçtir.
 • ÖĞRETİM, önceden planlanan amaçlar çerçevesinde bir eğitim kurumu yada okulda planlı , programlı , öğretmeneler rehberliğinde gerekli araç ve gereç ile yapılan faaliyet
 • ÖĞRENME,davranış yada öğrenilmiş biçimde davranabilme kapasitesinde meydana gelen ve pratikten diğer şekillerine kadar çeşitli alanlarda sonuç veren kalıcı bir değişikliktir.
 • SINIF YÖNETİMİ;etkinlik planlama,düzenli bir şekilde gerçekleştirme,aktif bir şekilde katılım sağlama,istenmeyen davranışları aza indirme içim yapılan faliyetler kapsar.
 • ETKİLİ SINIF
 • ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ ;eğitimi kolaylaştırmak ,zamanı etkili kullanmak ,destekleyici sınıf atmosfereri yaratmak,zarar görülecek davranışları azatltmak ve istendik davranışları çoğaltmak için uygun bir ortamdır.
 • Eğitimci Sınıf araç gereç donamım ve psikilojik açodan hazır hale getirilmeli
 • Eğitimci Kuralları çoklu katılım sağlayarak belirleyip çocuklar la paylaşılmalı
 • Eğitimci Planlı ve çocuklar için örnek model olmalı
 • Eğitimci Sprumluluklarını üstlenip yerine getirbilecekleri imkanlar sunmalı
 • Eğitimci İletişim becerileri iyi olmalı-gurup uyumu yapılmalı(büyük-küçük gurup gibi)
 • Eğitimci sevgi ve ilgi ,sağlıklı bakım ve beslenme güven ortamı ,haraket be oyun . kendini tanıma ve yetişkin desteği , tutarlı bir disiplin anlayışı ve çocuk haklarına duyarlı bir çevre ihtiyaçşarının karşılanabileceği bir sınıf ortamı yaratmalı
 • Sınıfta karşılaşılabilecek olayları tahmin edip önlem alınmalı
 • Olumlu atmosfer yartmalı
 • Eğitimci kendine , uygun şekilde davranmayı öğrenebilecekleri konusunda güven vermeli
 • Çocukların haklarını koruyup güven vermeli – etki li bir lider olmalı
 • Okul yönetimi rehner öğretmen ve aile desteği almalı
 • SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLAR
 • OTORİTER YAKLAŞIM :kontrol stratejileri kullanılır.beklentiler açık ve net vurgulanır,büyük cezalar yerine uyarıları daha fazla yapar.
 • İZİN VERİCİ YAKLAŞIM:özgür bıraklır kendi seçimlerini kendi yapmaları sağlanır.bazı sorunlar çıkabilir
 • EĞİTİMSEL YAKLAŞIM:çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir sınıf yönetimi uygulanır.
 • DAVRANIŞ DEĞİŞTİRMEYE DAYALI YAKLAŞIM:Skinner, Thorndike,Watson,guthrie,pavlov davranışçıların görüşleri bu sınıf yönetimi yaklaşımında etkilidir.Çocukların istnen davranışı pekiştirilmeli , istenmeyen davranışları söndürülmeli.
 • ÇOĞULCU YAKLAŞIM:sınıf yönetimini etkilyen tüm öğelerin birlikte dikkate alınması.

 • SINIF YÖNETİMİ İLE SINIF TAKİ ARAÇ –GEREÇ İLİŞKİSİ
 • Araç gereçler çocukların ilgisini çekecek şekilde olmalı.
 • Yaparak yaşayarak öğrenmeline ortam sağlamalı
 • ARAÇLAR:mekanik özellik taşıyan slayt mak,tepegöz,bilgisayar ,tv gibi kaynaklar
 • GEREÇLER:yazılı ve basılı öğeler
 • Boya aşıklandırma, sınıfın fiziki görünümü, haraket alanı gibi özellikler çocuklar için sınıfı cazip bir hale getirebilir.
 • EDGAR DALE (YAŞANTI KONİSİ )İLKELERİ
 • Öğrenme sürecine ne kadar çok duyu katılır ise öğrenme düzeyi o kadar iyi olur
 • Yaparak yaşayarak öğrenme en etkili yoldur
 • Öğrenmede görme duyusu bir çok öğrenme yaşantısına yardım eder
 • Öğrenme süreci somutten –sayuta ,basitten-karmaşığa doğru olmalı
 • Araç gereçlerin yerinde ve doğru olarak kullanılması sürecini olumlu etkiler
 • Öğrenme yaşantılarını zenginleştirir
 • Dikkat süresini artırır
 • Öğrenmeyi somutlaştırır
 • Öğrenme ortamkarını zenginleştirir.
 • Çocuğun incelemesi , dokunması,görmesi vb yönlerini geliştirir.
 • Araç gerekçlere dokunması – görmesi gibi birden çok duyuya hitap etmesi öğrenmesini kolaylaştırır.
 • İnsanlar görüp işitip dokunup-söylediklerinin % 90 aklında kalır
 • İnsanlar görüp işitip söylediklerinin % 80 aklında kalır
 • İnsanlar görüp işittiklerinin %50 aklında kalır
 • İnsanlar görüklerinin % 10 aklında kalır
 • OKUL ÖNCESİ ARAÇLAR -GEREÇLER
 • A )GÖRSEL ARAÇ GEREÇLER:görme duyusuna hitap eden araç gereçler
 • YAZILI KAYNAKLAR.masal hikaye kitabı ,boyama kitabı gibi.kavram ,olay ve sözcükleri pekiştirmelerini sağlar.çocuk gelişimine uygun olmalı.
 • YAZI TAHYASI:şekil ve kavram oluşturmada, öykü oluşturma,kısa olabilicek resim çizimi gibi
 • PANOLAR:çeşitli nesnelerin yapılmış olduğu gösterim tahtaları
 • RESİMLER :Fotagraf ,eğitimcinin ve çocukların çizeceği resimler gibi
 • GRAFİKLER:mevsimler , hava grafiği gibi
 • KAVRAM HARİTALARI:belirli olay yada varlıklar belirli ilişkiler doğrultusunda semgeleyen araçlar.(küçükten büyüğe – büyükten küçüğe gibi )
 • ÇALIŞMA YAPRAKLARI:çocukların bir kavram , oyun ya da olayın açıklaması ve pekiştimesi için kullanılabilecek resimler , çizimler ve çeşitli şekillerden oluşabilen meteryallardir.
 • YAP-BOZ:bir varlık yada olayın parçalarını ayırarak bütün elde etme amacıyla kullanabilecekleri meteryallerdir.
 • BULMACALAR:düşünme analiz etme tahmin etme problem çözme gibi becerlerini geliştirmeye yönelik olarak resimli, çizgili ve şekillerden oluşan araçlardır
 • GERÇEK NESNELER :somut yaşantılar kazandırma ile birlikte gerçek yaşam deneyimi sağlar.
 • MODELLER:gerçek nesnenin sınıfıa getirlememesi durumunda gerçeğe benzeyen küçültülmüş ve basitleştirilmiş modeller kullanılır.
 • TEPEGÖZ:rezimlerin , kavramların nesne yada varlıkların saydam bir meteryal üzerine hazırlanıp görülebilecek bir ortamda (perde duvar) büyütülüp yansıtılmasına yarayan araç
 • SLAYT VE SLAYT PROJEKTORU:küçük ve saydam fotograflar şeklinde hazırlanır slayt makinası ile yansıtılır.
 • PROJEKSİYON :pc ortamında hazırlanan çeşitli içeriklerin perde ye büyütülerek yansıtılmasına yardımcı olan araç
 • B)İŞİTSEL ARAÇ GEREÇLER :işitme duyusuna hitap eden araç gereçlerdir.
 • RADYO:hikayeler, şarkılar ,şiirler ve çocuklara yönelik prog. Olduğu saatlerde dinlenebilir.
 • KASETÇALAR:şarkı, şiir vb seslerin kaserlere kaydedilip sonra dinlenebileceği araçlardır
 • CD ÇALAR:kasetlerin yerini almıştır.PC den dinlenebilir.
 • C)GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇ GEREKÇER:hem görsel hemde işitsel duyulara hitap eden
 • TELEVİZTON;
 • VİDEO:
 • KAMERA:
 • BİLGİSAYAR
 • SINIF YÖNETİMİNDE ARAÇ VE GEREÇ PLANLAMA
 • Çocukların analayabileceği dilden olmalı(boyut-ses-şekil gibi
 • Basit olmalı karmaşık olamamalı
 • Kullanınımı belirtilen süre için uygun olmalı
 • Kazanım ve göstergelere uygun olmalı
 • Güvenli olmalı.
 • Yaşam ile ilişkisi düşünülmeli
 • Çocuklarında kullanumlarına fırsat verilebilecek ortamlar oluşturulmalı
 • Bütünsel gelişimlerine(bilişsel-sosyal- duygusal-dil motor) katkı sağlamalı
 • Eğitimci yeterli bilgiye sahip olmalıdır.kullanıl anında tıkanmamalıdır.
 • Planlanan araç gereç farklı etkinlikerlde kullanılabilmeli
 • Ekenomiklik ilkesi düşünülmeli
 • Sınıflarında özel eğitime muhtaç çocukları olan eğitimciler onlar içinde planlama yapmalı.
 • OKUL ÖNCESİNDE ARAÇ GEREÇ YAPIMININ ÖNEMİ
 • Öğrenme düzeyini ve öğrenenelerin motivasyonlarını artırır.
 • Çocukların araç gereç yapımında yardımcı olması sorumluluk almasını sağlar
 • Grup içinde yapılan hazırlıklar ve çalışmalar gurup çalışma becerilerini geliştirir
 • Duyu düşünce aktarma, cümle kurma , nefesini doğru kullanma, göz temasını kurabilme ,dinlenme,konuşma için sıra bekleme ,iletişim becverileri gelişir.
 • ARAÇ GEREÇ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA KATKILARI
 • FİZİKSELVE MOTOR GELİŞİMİ:itme,çekme ,tırmanma,atma,yakalama gibi aktivitileri yaparak gelişim sağlar.ihtiyaca yönelik hazırlanan etkinlikler el –göz- el-ayak koor. , işitme, görme ,dokunma gelişimine yardımcı olur.
 • BİLİŞSEL GELİŞİM ETKİLERİ;farklı meteryallarle karşılaşması sonucu renk,boyut,miktar gibi özellikleri kavrar.
 • SOSYAL VE DUYUSAL GELİŞİME ETKİLERİ;sıra bekleme , başkalarının haklarına saygı duyma,sosyal sorumlulukları yerine getirme, sunum yapma,heyecanı ,mutlu olmayı başarılı olmayı yaşama fırsatı yakalar
 • DİL GELİŞİMİNE ETKİLERİ:diğer çocuklarla ve eğitimcilerle iletişim kurarak cümle kur-
 • Ma , kurduğu cümleyi anlama ,karşısındaki kişinin anlayacağı şekilde sunma kazanımları kazanırlar.
 • ARAÇ GEREÇ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Bilişse gelişme uygun olmalı(çok karmaşık olmamalı)
 • Çocukların gerçek hayatta gerçek hayatta karşılaşabilecekleri tarzda olmalı.
 • Çocukların kullanım sırasında kendilerinden bir şey katabilecekleri özellikte olmalı
 • Çocukların bir çok kez kullanabilecekleri meteryaller olmalı
 • Çocukların gelişimine uygun boyutlar olmalı
 • Meteryal toplanması, yapımı aşamasında çocukların katılması sağlanmalı
 • Çocukların sağlığını ve güvenliğini tehtit etmemeli
 • Çocukların yaratıcılıklarını desteklemeli
 • Araç gereç ve meteryallerin sınıfta bulunan öğrenme merkezlerinde yapılacak farklı etkinliklerde merkezlere taşınarak kullanabilecek ve gerekli durumlarda alan gezilerinde,oyun salonlarında v.b sınıf dışı uygulamamarda kullanılabilecek şekilde olmalı
 • Çocukların ulaşmalarını istediği kazanım ve göstergelere hizmet etmesine önem verilmeli
 • Bireysel olarak da kullanmalarına öğrenmelerine imkan tanıyacak ,çocuk sayısınca yapımına dikkat edilmelidir.
 • Bir çok etkinlik için kullanıma olanak sağlamalı, hijyen olmalı,.
 • Ailevi ve kültürel özelliklerine ters düşecek netelikte olmamalı
 • Sınıflarda karma yas olabilir.bütün yas guruplarına uygun araç gereç olmalı
 • Gördükleri ve algıladıkları cinsiyet rolleriyle çelişmemeli
 • Zaman zaman aile katılımı sağlanmalı
 • İnsan figürleri yapılacak ise cinsiyet ayırımı olmamalı.
 • Çocukların ağzına alma , yutma gibi durumlara sebeb olmamalı
 • ARAÇ GEREÇLERİ UYGULARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Çocuklara her ne kadar somut,görsel ve eğitsel sunumlar yapılsa da eğitimci her şekilde rehber olmalıdır
 • Eğitimci eğitimsel kazanım ve göstergelere hizmet etmelidir.her hangi bir sorun çıkarsa eğitimci destekleyici unsurları devreye sokmalıdır
 • Eğitimci kullanım şekillerini bilmelidir.gerekli durumlarda araç gereç ve meteryalları değişik şekillerde kullanabilmelidir.
 • Eğitimci hitap edikelecek olan duyuya göre ortam hazırlamalıdır
 • Eğitimci araç gereç ve metaryallari kullanırken ortama ve öğrenme durumuna uygun sürede kullanıma yer vermelidir.
 • Gösterip yatırma yoluyla eğitsek etkilerler yaptıracağı zaman çocuk sayısı kadar kullanılmalı ve gösretip –yaptırma aşamalarında her çocuğun uygulama yaptından emin olmalı
 • Araç gerek ve meteryaller eğitimci tarafından sağlanacaksa kaznım ve göstergelerden sonra eğitimci rehberliğinde çocuklarında kullanımına fırsat verilmeli
 • Uygulama sırasında çocuklardan gelen her türlü soru uygun bir dil ile cevaplanmalı
 • Çocuklar tarafından iyi bir şekilde kavranması için kullanım sonrasında drama çalışmaları yaptırılarak pekiştirilmeli.
 • Araç gereçler gerçek nesneleri temsil ediyor ise modeller gerçekleri ile karşılaltırılmalı
 • Dikkat çekimek istenen yer ve durumlar ayrıca belirtilmeli
 • EĞİTİCİ OYUNCAK PLANLAMA
 • OYUNUN TANIMI
 • OYUNCAK:sözcükelde oynayıp eğlenmeye yarayan her şey olarak adlandırılır
 • OYUNCAK:vakit geçirmeye yarayan belli kuralları olan eğlence şekli dir.
 • OYUN VE ÇOCUK:duygu ve düşüncelerini ve ihtiyaçlarını kendi dilleri ile yetişkinlere bu şekilde ipucu verirler
 • Zihinsel ,bedensel gelişimde oyun kavramı ön plandadır
 • Sadece zaman geçireceği faaliyet değil ,aynı zaman da gelecek teki yaşantısıdan gerekli olacak hertürlü bilgi ve beceriyi kazanma imkanı sağlar.
 • İçgüdüsel dir.KIZ LARIN BEBEKLER LE OYNAMASI-KEDİ YAVRUSUNUN FARE YAKALAMADAN ÖNCE BİR ŞEYLER YAKALAMASI GİBİ.
 • OYUNCAKLARIN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE OLAN KATKISI
 • Doğumdan itibaren bebeğin haraketlerine düzen getirir
 • Zihinsel ve bedensel ve psikososyal gelişimi destekler
 • Hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirir
 • Seçme –değerlendirme duygusunu , karar verme farklı alanlarda beceri kazanmasına imkan tanır
 • Düşünmeye teşvik eder,fiziksel becerilerini geliştirir ,güven duygusunu geliştirir.sosyalleşme sağlar
 • OYUNCAK SEÇİMİ:özenli olmalı , yaşa ve becerilere hitap etmeli,çok karmaşık olmamalı,tum gelişimlerini destekler türde olmalı.amaca uygun olmalı, zarar vermeyecek şekilde olmalı
 • EĞİTİCİ OYUNCAKLARIN TANIMI VE ÖNEMİ
 • Çocuğun gelişimi desteklemeli.
 • Oyuncaklar çocukların bilişsel,dil ve öz bakım becerisini desteklemeli
 • Sosyal –duygusal e motor becerilerini desteklemeli Oynayarak öğrenmeleri sağlanmalıdır.
 • Çocukların gelişim seviyelerine göre olmalı.
 • 3 yaşına kadar dönemde işitsel,dokunma,görme duyularını uyaran mobiller,renkli çıngırak ,oyun battaniyesi gibİ
 • OKUL ÖNCESİ Daha büyük çocuklar,sosyal gelişimi ,keşfetmeyi sağlayan dunyayı algılamalarını sağlayan kendi başlarına yada gurup oyunlar.Yaratıcı yönlelerini geliştiren her türlü oyunu severler
 • EĞİTİCİ OYUNCAKLAR;zekayı,hayal gücünü,duyuları geliştiren,bedensel , ruhsal ,dil gelişimini destekleyen metaryallerdir.(şekil-renk gibi kavramlardan haberdar olmalarına yardımcı olur)
 • MONTAIGNE ye göre oyun;çocukların en gerçek uğraşıdır.çocukluk döneminde çocuğun simgeleri kullanma algılama , yeni kavram , bilişsel gelişimi için eğitici oyuncaklar yararlıdır.ÇOCUĞUN BÜYÜMESİNDE BESLENME SEVGİ BAKIM KADAR OYUNUN DA ÖNEMİ VARDIR.
 • PİAGET e göre;oyun zihinsel gelişimi en açık şekild ortaya koyar.0-2 yaş İLK OYUNCAK kendi bedeni ve ANNESİ dir.oyun çocuğun zihinsel gelişiminin bir aynasıdır.
 • DİL GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİNDE EĞİTİCİ OYUNCAKLAR:birbiri ile iletişimi sağlar.yeni kelimeler öğrenir.doğru dili kullanma becerisi gelişir.
 • SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM DESTENLENMESİNDE OYUNCAKLAR;bağımsızlık, kendine güven duygusu gelişir.gurup ile oynama ,paylaşma ,sıra bekleme, kurallara uyma gibi davranışları etkiler
 • PİSİKOMOTOR GELİŞİM DESTENLENMESİNDE OYUNCAKLAR;parmak ve el kaslarını etkili olarak kullanmayı öğrenir.el göz koor.gelişir.
 • EĞİTİCİ OYUNCAK ÇEŞİTLERİ:
 • KAVRAM:aralarında belirli özellikleri paylaşan bir gurup nesne veya olaya verilen semböldür.
 • ZAMAN KAVRAMI;erken çocukluk döneminde başlar.4 yaşına kadar daha çok şimdiki zaman ile ilgilenirler.
 • MEKAN KAVRAMI ; gerçek anlamda hakimiyet ise yürümeye başlamayla gerçekleşir.4 yaşından sonra açık-kapalı, içinde dışında gibi konumlar ile çevredeki nesnelerin değişen şekil ve boyutlarını algılamaya başlar
 • SAYI KAVRAMI:bu kavram için oyuncakkar basitten karmaşıda doğru hazırlanmalı
 • RENK KAVRAMI:2 yaşından sonra gelişmeye başlar.zıt renkleri daha kolay kavrar.
 • NİCELİK(MİKTAR) KAVRAMI:nesneleri sınıflara ayırmak,seriler oluşturmak ve ilişkileri anlatmak için bu işlemleri birleştirme yeteneğini içerir.2-3 yas da ortaya çıkar(büyük-küçük olanı ayırt etmek gibi)
 • BELLEK GELİŞTİRİCİ OYUNCAKLAR:belleği çalıştıran problem çözme becerilerini geliştiren meteryallerdir.
 • 0-6 ay arası göz odaklanmasını teşvik eden haraketli oyuncaklar
 • 6-12 ay arası görsel v uyarı ve küçük kas koord.geliştiren üst üste konulabilen oyuncaklar gibi
 • 12-24 ay el göz koord.geşliştiren bloklar ve üst üste koyma oyuncakları,sosyalleşme ve duygu için doldurulmuş oyuncaklar,el göz koord. Yap-bozlar gibi
 • 2-3 yas büyükleri taklit ederek rol yapmalarını sağlayan telefonlar,pc oyunları,küçük kas gelişimini destekleyen vurmalı setler, ayrıca bebekler,bloklar,müzik aletleri, kitaplar gibi
 • 3-5 yas arası çocuklar evcilik ,okul oyunları ile bebekler, mutfak ve doktor muayene aletleri,dil gelişimlerini destekleyen müzik ve öykü kasetleri, kuklalar gibi.
 • EĞİTİCİ OYUNCAK YAPMA
 • HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 • OYUNCAK ;yetişkinler tarafından hazırlanan, çocuk oyunlarına yardımcı almak için hazırlanmış ve ana işlevi çocuğu oynatmak olan oyun malzemeleridir.
 • Önce evlerde bez bebekler ile başlanmış,daha sonra oyuncak ötelyesi-fabrikalar olarak devam etmiş
 • Her iki cinsiyete yönelik oyuncakla oynama fırsatı verilmeli
 • Yaratıcılık -,hayal gücü, sanat,el işleri,anlama ,kavrama,dans, müzik,evcilik oyuncakları gibi sınıflandırmalar vardır.
 • EĞİTİCİ OYUNCAĞIN PLANLANMASI
 • Her zaman her yerde bulunabilecek malzemelerle her ortamda yapılabilmeli.
 • Eşleştirme ,benzer ve farklı olanı bulma ,bağıntı –ilişki kurma,guruplama,sıralama,şeklinde yapılmalıdır.
 • Bellek kartları,dominolar,resimli tombalalar,eşleştirme oyunularıdırç
 • İLİŞKİ KURMA ,çocuğun dunyayı tanımasında anlamasında önemli bir bilişsel beceridir.ilişki kurma oyuncaklarında belli bir özellik açısından verilen ilişkiyi algılaması ve ayırt etmesi istenir.
 • GURUPLAMA;bir dizi nesneyi şekil,renk,büyüklük vb özelliklerine göre ayırt ederek verilen özelliğe göre bir araya getirme.4-5 yas görsel algılayıp guruplama yapabilir5-6 yas dan sonra eşyalarını da guruplar.
 • EĞİTİCİ OYUNCAK YAPIMINDA KULLANILACAK ARAÇ GEREÇİ HAZIRLAMA
 • 0-2 ay bebekler ilgimç şeyleri görmek ve duymaktan hoşlanır.hazırlarken bakma,dokunma,dinleme vb özellikler dikkate alınması gerekir
 • 2-6 ay bebekler nesnelere dokunmaktan,tutmaktan,eliyle vurarak döndurmekten ,sallamaktan hoşlanırlar.bu neden ile 0-6 ay da çıngıraklar,müzükli oyuncaklar vb
 • 7-9 ay oyuncaklar ile daha uzun süre ilgilenirler.birbirine vurmak ,birbirinin içine sokmak,düşürmek,bükmek gibi.keşfi severler,
 • 7-12 ay basit mekanizmaları çalıştırmaktan hoşlanırlar.çekmece çekme ,dökme gibi.oyuncak hazırlanırken müzikli ,yumuşak ses çıkaran , yumuşak toplar vb oyuncaklar olabilir.
 • 1-2 yas çocuklar başkalarıyla iş birliği içinde oynamaya başlar.taklitler artar.fiziksel aktiviteden zevk alırlar.tum park oyuncakları,tahta bloklar,Legolar gibi
 • Okul öncesi çocuklar gerçekci ayrıntıları ve işleyen parçalartı olan oyuncakları tercih eder.küçük trenler,el arabaları,bebek puseti , fot mak. Cd çalar. Basit video oyunları gibi
 • EĞİTİCİ OYUNCAK YAPMA .
 • İlk oyuncak ; mısırlılara ait tahta atlarla , topaç ve misket
 • İlk tahta bebek seri bir şekilde 1700 lu yıllarda Almanya da üretilmiştir.
 • Türk tarihinde ilk Osmanlı dönemide ortaya çıkmıştır.hayvan bağırsaklarından balonlar,tahta topaçşar, çemberler,tefler,toprak düdükler gibi.
 • En basit oyuncak taş ve sopadır.(5 tas gibi, sopadan at gibi)
 • Teknoloji ile birlikte 20-21 yüzyıllarda dijital oyuncak doğal oyuncakları ikinci plana atmıştır.
 • Oyuncak yapımı için tüm malzemeler eksikdsiz hazırlanmalı ve planlı bir şekilde yapılmalıdır
 • EĞİTİCİ OYUNCAKLARI OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA UYGULAMA
 • guruba ayrılır
 • 1.gurup malz.Çocuğun kendi dışındaki çevreyi tanıması ve kendi deneyimlerini oluşturmasını sağlayan malzemeler.kum,toprak,kil,su ve boyalardan oluşur.kendi şekil verdiği için hayal gücü gelişir.
 • 2.gurup malz.yarartıcı yeteneğini ortaya çıkarmasını sağlayan boya,tepeşir ve çamur türü malzemelerdir.çocuk kendi kendine bir çok şekil yapabilir.
 • 3.gurup ,hayal dünyasına hitap eden bebekler ,hayvan figürleri gibi.bu oyuncaklar la oynaya çocuklar kendi dünyasını yaratmakta ve içinde yer almaktadır.örn:bebekleri giydirir, hayvanlara ses verir ,araba tamir eder.
 • 4.gurup,yetişkin davranmasını sağlayan ve becerilerini geliştiren küçük ev eşyaları.küçük mutfak aletleri,tamir malzemeleri .yetişkinlerden gördüklerini taklit ederler
 • 5.gurup,bedensel ,zihinsel yeteneklerini gelişmesini destekleyen jimnastik aletleri ve inşaat malz.gibi.
 • Özellik ile Legolar bu gurupta yer alır.
 • Eğitici oyuncaklar çocuklara ders anlatır gibi verilmeli, oyun yoluyla daha daha çabuk öğrenirler.
 • Öğretmen yönergeleri tamamlayan çocuğa “EFERİN” gibi sözler ile motive etmeli
 • Tekrarlamak isteyen çocuğa tekrarlaması için olanak verilmeli.
 • HAZIRLANAN OYUNCAKLARII DEĞERLENDİRME
 • Değerledirme en son aşamadır.
 • değerlendirme;çocukların motivasyonunu , dikkatini, bir alana özgü bilgi ve beceri düzeyini,ilgi alanarını,öğrenme stillerini,ihtiyaçlarını,organisazyon becerilerini, sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerilerini ,arkadaşlık ilişkilerini,problem çözme becerilerini ,yardıma ihtiyac duydukları alanları ve güçlü yönlerin tespit edilmesini sağlar.
 • Ne yaptıkları kadar nasıl yaptıkları, neden yaptıkları düşünülmelidir.
 • DEĞERLENDİRME HEDEFİ,çocukların neleri bilmediği değil neleri bildikleri olmalıdır
 • KUKLA YAPIMI
 • Erikson a göre;girişimciliğin yüksek olduğu bu dönemde çocuğa sezdirmeden öğretmenin en kolay yoludur.
 • ilk kullanılan kukla İPLİ KUKLA- -MISIR
 • TÜRKLERDE ilk kukla GÖLGE OYUNU ve KARAGÖZLE 16.yy da
 • Orta asya kültürüdür.sihirli amaçlar ve eğlence için kullanılmıştır.
 • Osmanlı da ipli kukla, el kuklası,islemle kukla idev kukla gibi çeşitler vardı.
 • Karagör 17.yy tiyatro geleneği içinde yer almış.18.19 yy yaygınlaşmıştır.
 • KUKLA; kumas,alçı,tahta,kaşık,kağıt,karton vb malzemelerden yapılmış, el,çucuk veya iple haraketleri kontrol edilebilen figürlerdir.
 • KUKLA OYUNU figürlerle yapılan gösterilere denir.
 • KUKLA OYNATIRKEN DİKKAT EDİLMEDİ GEREKEN LER.
 • Çocuklarla göz teması kurulmalı
 • Bütün öğrenciler tarafından rahatlıkla görülmeli ,duyulmalı
 • KUKLANIN
 • ORTAM İLE İLİŞKİSİ ;çevreye , öene,arkaya hızlı bakış ve göz gezdirme.
 • ŞAŞIRMA ;öne arkaya birkaç kez bakmak.
 • KONUNUN İÇERİĞİ İLE İLGİNLENMEMESİ:soru sorulurken tavana yada uzakalara bakması
 • KIZGıN İFADE: dik bir baş ve sabit bakışlar
 • İNCİNDİĞİ YADA SIKILMASI ;yavaş haraketlerle göz gezdirmesi
 • ÜZÜLMESİ ;kafasının yere eğilmesi
 • İNAT ETMESİ ,kafasının yükseltmesi
 • Kuklalar konuşturulurken ilk ve son cümle önemlidir.çocuklar onlara odaklanır
 • Sürekli haraket ettirilmesi gerekmez.rahat olunmalıdır.
 • Kuklalara kimlik kazandırılmalı
 • Öğretim ortamlarında uygun kullanımı için hikayeler yaratılabilir
 • Örnek model olmalı-çocuklara mesaj vermeli
 • BİLİŞSEL GELİŞİME ETKİSİ
 • Çocukların yaratıcılıklarını geliştirir.
 • Motor becerilerini gelişimine etkisi vardır
 • Sosyal ve duygusal gelişimi destekle.
 • Gurupla birlikte çalışma,dinleme,iletişim kurma ,gibi sosyal ilişkilerini geliştirir.
 • 7.ÜNÜTENİN SONU .HER KESE BAŞARILAR
 
Üst