AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Orta Doğuda Siyaset Test Soruları

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
ORTA DGUDA SİYASET​

1. Orta Doğu ülkelerinin ekonomilerinde en önemli sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Endüstriyel üretim

Petrokimya

Turizm

Tarım

Hizmet

2. Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu bölgesinde doğmuş klasik uygarlıkların merkezlerinden biri değildir?

Sümer

İnka

Asur

Babil

Akad

3. Orta Doğu’nun en geniş etnik gurubu aşağıdakilerden hangisidir?

Turaniler

Samiler

İranlılar

Hint-Avrupa ırkı

Türkler

4. Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Arap Emirlikleri devletini oluşturan emirliklerden birideğildir?

Acman

Dubai

Şaryah

Füceyre

Katar

5. 1948’den itibaren yaşanan göçler nedeniyle 1970’lere gelindiğinde Ürdün nüfusunun %45’i aşağıdaki hangi gruptan oluşmaktaydı?

Marunîler

Filistinliler

Dürzîler

Museviler

Suriyeliler

6. Safevi devletinin dağılmasıyla İran’da 1794-1925 yılları arasında yönetimi elinde bulunduran Türk kökenli hanedanlık aşağıdakilerden hangisidir?

Tuva

Kaçar

Karluk

Memluk

Karakalpak

7. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1955 yılında kurulan Bağdat Paktı’na üye olmamıştır?

Pakistan

İran

İngiltere

Türkiye

Mısır

8. Suriye devletine ait aşağıdaki hangi toprak parçası 1967 savaşında İsrail tarafından işgal edilmiştir?

Süveyş Kanalı

Batı Şeria

Golan Tepeleri

Gazze Şeridi

Doğu Kudüs

9. Aşağıdakilerden hangisinin 1947’de aldığı kararla Filistin toprakları 1948 yılında fiilen bölünmüştür?

Birleşmiş Milletler

İsrail hükûmeti

Mısır hükûmeti

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

Arap Ligi

10. İran-Irak savaşına karşı Türkiye’nin izlediği dış politika hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

İran’ı desteklemiştir

İki ülkeyle de ticari ilişkisini kesmiştir

Irak’ı desteklemiştir

İki tarafa da silah satmıştır

Tarafsız kalmıştır

11. Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 114 devletin katılımıyla yapılan ve Irak’a karşı tek taraflı güç kullanımına karşı çıkılan toplantı aşağıdaki hangi oluşum tarafından gerçekleştirilmiştir?

Afrika Birliği

Asya Ekonomik İşbirliği

İslam Konferansı

Arap Birliği

Bağlantısızlar

12. Aşağıdakilerden hangisi üzerindeki hâkimiyet iddiaları nedeniyle İran-Irak ilişkileri 1958’den itibaren bozulmuştur?

Basra Körfezi

Süveyş Kanalı

Kızıl Deniz

Şatt-ül Arap Suyolu

Hürmüz Boğazı

13. Camp David Anlaşması’nı imzalayan Mısır kendisine ait aşağıdaki hangi toprak parçasını İsrail işgalinden kurtarmaya çalışmaktaydı?

Gazze Şeridi

Golan Tepeleri

Batı Şeria

Sina

Doğu Kudüs

14. Filistin topraklarının 1947 yılında paylaştırılması kararını Menahem Begin’in kurduğu aşağıdaki hangi örgüt kabul etmemiştir?

El-Fetih

Irgun

İslâmi Cihad

Hamas

FKÖ

15. Aşağıdaki tarihlerde meydana gelen savaşlardan hangisinin Arap-İsrail savaşı olmadığı söylenebilir?

1967

1956

1991

1973

1948

16. 2000’li yılların başındaki verilere göre dünyada toplam enerji kullanımında aşağıdaki kaynaklardan hangisinin payı en büyüktür?

Kömür

Nükleer enerji

Doğal gaz

Yenilenebilir enerji

Petrol

17. Birleşik Arap Emirlikleri devletinde aşağıdaki hangi emirlik ülke toplam petrol rezervinin %95’ine sahiptir ve bu nedenle politik ağırlığa sahiptir?

Şargah

Abu Dabi

Acman

Fuceyre

Dubai

18. Aşağıdakilerden hangisi 2011 rakamlarına göre dünya petrol ihracatından en fazla geliri elde eden devlettir?

İran

Irak

Birleşik Arap Emirlikleri

Suudi Arabistan

Kuveyt

19. Irak’ın Kuveyt’ten çıkarılması için 1991 yılında gerçekleştirilen askeri müdahaleye aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuki meşruiyet kazandırmıştır?

Arap ülkelerinin de askeri müdahaleye fiilen katılması

Müttefiki Irak’a müdahaleye Sovyetler Birliği’nin sessiz kalması

Toplam 37 ülkenin uluslararası koalisyona katılması

BM Güvenlik Konseyi’nin güç kullanılması yönünde karar alması

ABD Başkanı George H. Bush’un müdahaleyi desteklemesi

20. Aşağıdaki devletlerden hangisi Lübnan iç savaşı sırasında bu ülkeye 14,000 dolayında asker konuşlandırmış ve ancak 2005 sonrasında askerilerini geri çekmiştir?

Amerika Birleşik Devletleri

Rusya

Fransa

Suriye

İngiltere

21. Orta Doğu ve Yakın Doğu’nun kavramlaştırılmasında aşağıdaki hangi bölge dünyanın merkezi olarak kabul edilmiştir?

Amerika

Orta Doğu

Kuzey Afrika

Avrupa

Asya

22. Aşağıdaki Orta Doğu devletlerinden hangisi monarşiyle yönetilmektedir?

Mısır

Cezayir

Tunus

İsrail

Ürdün

23. 15. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başına kadar Osmanlı devletinin yer aldığı coğrafi bölge aşağıdaki hangi adla anılmıştır?

Yakın Doğu

Batı

El-Mağrib

Uzak Doğu

Orta Doğu

24. 16 Mayıs 1916 tarihinde yapılan Sykes-Picot anlaşmasıyla Suriye aşağıdaki hangi devletin yönetimine bırakılmıştır?

İngiltere

Rusya

İtalya

Amerika Birleşik Devletleri

Fransa

26. 1948’den itibaren yaşanan göçler nedeniyle 1970’lere gelindiğinde Ürdün nüfusunun %45’i aşağıdaki hangi gruptan oluşmaktaydı?

Filistinliler

Dürzîler

Suriyeliler

Marunîler

Museviler

27. ABD, İngiltere ve Fransa tarafından 25 Mayıs 1950’de açıklanan Üçlü Deklarasyon’un temel amacı aşağıdakilerden hangisiydi?

Orta Doğu bölgesinde topyekûn silahsızlanmayı sağlamak

Orta Doğu ülkelerine kontrollü silah satımını sağlamak

İsrail’in uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunmak

Filistin’de göç ve mülteciler sorununa çözüm bulmak

Orta Doğu’nun Arap ülkelerine silah ambargosu uygulamak

28. Eisenhower Doktrininde ifadesini bulan “Çifte Kuşatma” (Dual Containment) stratejisi aşağıdaki hangi iki gelişmeye karşı geliştirilmişti?

Sovyet yayılmacılığı - Arap milliyetçiliği

Sovyet yayılmacılığı - Avrupa’nın güçlenmesi

İsrail yayılmacılığı - Filistin Kurtuluş Örgütü’nün kurulması

Batı Almanya’nın güçlenmesi - Fransız/İngiliz dostluğu

NATO’nun güney kanadı - Akdeniz ülkeleri dayanışması

29. Aşağıdakilerden hangisi 29 Ekim 1956’da başlayan Süveyş Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?

Fransa

Amerika Birleşik Devletleri

Mısır

İngiltere

İsrail

34. Filistin-İsrail barış süreci dahlinde yapılan görüşmelerde aşağıdakilerden hangisinin nihai statü konuları arasında yer almadığı söylenebilir?

Ülke sınırları

Yahudi yerleşimleri

Mülteciler

Kredi borçları

Kudüs’ün geleceği

37. 2000’li yılların başındaki verilere göre dünyada toplam enerji kullanımında aşağıdaki kaynaklardan hangisinin payı en büyüktür?

Doğal gaz

Yenilenebilir enerji

Petrol

Kömür

Nükleer enerji

38. Petrol geliri olmasına rağmen okuma-yazma oranı diğer Körfez ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşün olan ve nüfusunun ancak %24,2’si okur-yazar olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Kuveyt

Katar

Bahreyn

Birleşik Arap Emirlikleri

Umman

39. Osmanlı yönetimi altındaki Mısır’da görev yapan en yüksek yönetici 1914 tarihinden önce aşağıdaki hangi ad ile anılmaktaydı?

Paşa

Sultan

Hıdiv

Firavun

Kral

40. Avrupalıların “Şark Meselesi” kavramıyla anlatmak istediği konu aşağıdakilerden hangisidir?

Japonya’da sosyal ve kültürel reform

Japonya ve Rusya arasındaki mücadele

Osmanlı devleti üzerindeki çekişmeler

Hindistan’a İngilizlerin yerleşmesi

Çin’in uluslararası ticarete açılması

41. Aşağıdaki topraklardan ortak bir özellikleri nedeniyle dörtlü bir grup oluşturulursa hangisi bu grubun dışında kalır?

Medine

Mekke

Kudüs

Halep

Filistin

44. Aşağıdaki hangi nedenle İngiltere 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşma imzalayarak Kuveyt üzerindeki egemenlik iddiasından vazgeçmiştir?

Avrupa’da büyük çapta bir savaşın başlama olasılığı

Sabah ailesinin Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşması

Mısır ve Kıbrıs’ın İngilizler tarafından kontrol altına alınması

Irak petrollerinden İngilizlere pay verilmesi

Demiryolunun Basra’dan Körfez’e uzatılması olasılığı

45. 1967 Arap-İsrail Savaşı aşağıdaki hangi adla da anılmaktadır?

Altı Gün Savaşı

Ramazan Savaşı

Yom Kippur Savaşı

Birinci Arap-İsrail Savaşı

Ekim Savaşı

46. Birinci Arap İsrail Savaşı’na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

Filistin

Suriye

İsrail

Mısır

Lübnan

47. Suriye devletine ait aşağıdaki hangi toprak parçası 1967 savaşında İsrail tarafından işgal edilmiştir?

Golan Tepeleri

Doğu Kudüs

Batı Şeria

Gazze Şeridi

Süveyş Kanalı

48. İlgili dönemde BM Güvenlik Konseyi’nin daimi veya geçici üyesi olan aşağıdaki devletlerden hangisi 2003 yılında gerçekleştirilen Irak’ın işgali operasyonuna karşı çıkmamıştır?

İngiltere

Rusya

Çin

Fransa

Almanya

49. Camp David Anlaşması’nı imzalayan Mısır kendisine ait aşağıdaki hangi toprak parçasını İsrail işgalinden kurtarmaya çalışmaktaydı?

Batı Şeria

Gazze Şeridi

Golan Tepeleri

Sina

Doğu Kudüs

50. Aşağıdakilerden hangisi 2011 rakamlarına göre dünya petrol ihracatından en fazla geliri elde eden devlettir?

Birleşik Arap Emirlikleri

Irak

Suudi Arabistan

İran

Kuveyt

52. Osmanlı devletinin idaresinde bulunan Basra, Bağdat ve Musul vilayetlerini birleştiren İngiltere, bu yolla aşağıdaki hangi devleti oluşturmuş ve manda yönetimi altına almıştır?

Kuveyt

Irak

Suriye

Yemen

Suudi Arabistan

53. Aşağıdaki devletlerden hangileri Birleşik Arap Cumhuriyeti çatısı altında 1958 yılında birleşmiştir?

Irak-Ürdün

Mısır-Ürdün

Irak-Suriye

Mısır-Irak

Mısır-Suriye

56. Aşağıdaki stratejik noktalardan hangisi nedeniyle İngiltere Mısır’ı idaresi altında tutmak istemiştir?

Cebelitarık Boğazı

Ümit Burnu

Aden Körfezi

Umman Denizi

Süveyş Kanalı

57. 1948’den itibaren yaşanan göçler nedeniyle 1970’lere gelindiğinde Ürdün nüfusunun %45’i aşağıdaki hangi gruptan oluşmaktaydı?

Suriyeliler

Dürzîler

Marunîler

Filistinliler

Museviler
 
Üst