AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Suç Sosyolojisi Vize-Final Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Suç Sosyolojisi Vize-Final Ders Notu


*TOPLUMSAL NORMLAR ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN KABUL EDİLEBİLİRLİK SINIRININ DIŞINA TAŞMA, SAPMADIR.
*HER SUÇ SAPMA OLMADIĞI GİBİ, HER SAPMA DA SUÇ DEĞİLDİR.
*SUÇ MEKANİZMASININ İŞLEMESİ İÇİN TEMEL 2 UNSUR SUÇ İŞLEME MOTİVASYONU VE SUÇ FIRSATLARI.
*KAMU OTORİTESİNİN SUÇU ÖNLEME VE SUÇLA MÜCADELE TEDBİRİ SUÇ FIRSATLARINI AZALTMAKTIR.
*ÜLKEMİZ KRİMİNOLOJİSİNDE ORTA ÇAĞ CEHALETİNİ VE DOGMALARA SAPLANMIŞ BİR DEVRİN SUÇ VE SUÇLUYA BAKIŞINI YANSITAN GÖRÜŞ DOĞAÜSTÜ GÜÇLER PERSPEKTİFİ.
*ÜLKEMİZ KRİMİNOLOJİSİNDE İNSANI TÜM SOSYAL ANALİZLERİN MERKEZİNE KOYARAK SUÇU RASYONEL TERCİH OLARAK ELE ALAN GÖRÜŞ KLASİK OKUL. SUÇUN BİREY TARAFINDAN BİLEREK VE İSTENEREK İŞLENDİĞİNİ SAVNUR.
*SUÇU, BİREYİN ÖZGÜR İRADESİ DIŞINDAKİ BİYOLOJİK VE SOSYOLOJİK FAKTÖRLERİN NETİCESİ OLARAK GÖREN POZİTİVİST OKUL.
*SUÇU GÜÇ VE ÇATIŞMA PERSPEKTİFİNDEN ELE ALAN VE EGEMEN GÜÇLERİN İLİŞKİLERİNE ODAKLANAN ELEŞTİREL PERSPEKTİF GÖRÜŞ.
*SUÇUN BİREY TARAFINDAN İSTENEREK DEĞİL DE TERMİNİST BİRTAKIM FARKTÖRLERLE İŞLENDİĞİ GÖRÜŞÜ POZİTİVİST OKUL. TEORİLER: SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ-KONTOL-ÖĞRENME-DAMGALAMA TEORİSİ.
*SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİNİN DİĞER ADI SUÇ EKOLOJİSİ YAKLAŞIMI.
*KARTOGRAFİK OKUL OLARAK DA BİLİNEN SUÇ EKOLOJİSİ YAKLAŞIMININ TEMELLERİNİ QUETELET VE GUERRY ATMIŞTIR.
*SUÇ OLGUSUNU BÜYÜK RESİM ÇERÇEVESİNDE ANLAMAYA ÇALIŞAN YAKLAŞIM SUÇ EKOLOJİSİ YAKLAŞIMI.
*İNSANI YAŞADIĞI ÇEVRENİN ÇOCUĞU OLARAK GÖREN VE SUÇU ÇEVREYLE İLİŞKİLENDİREN ŞİKAGO OKULU.
*ŞİKAGO OKULUNUN SUÇ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIYŞLA TANINAN SOSYOLOĞU E.BURGESS.
*YOĞUNLAŞMA BÖLGELERİ MODELİ, E. BURGESS’E AİTTİR. ŞEHİR ADLI ESERDE BU MODELİ YAYINLAMIŞTIR.
*SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ SHAW VE MCKAY’A AİTTİR. BU TEORİLERİNE GÖRE GENELDE MERKEZDE DAHA YOĞUN OLARAK GÖRÜLEN SUÇUN NEDENİ GELENEKSEL SOSYAL KONTROL MEKANİZMALARININ ÇÖKMESİ.
*SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİNE GÖRE KONTROL MEKANİZMASI OLUŞAMAMASININ NEDENLERİ : NÜFUS HAREKETLİLİĞİ,ETNİK HETEROJENLİK, KÜLTÜR FARKLILIĞI, KÜLTÜR ÇATIŞMASI.
*KONTROL TEORİLERİNİN TEMEL BAKIŞ AÇISINA GÖRE CEVAPLANMASI GEREKEN SORU İNSANLAR NEDEN SUÇ İŞLEMEZ?
*SUÇUN NEDENLERİ İSİMLİ KİTABIYLA SOSYAL BAĞ TEORİSİNİ ORTAYA ATAN SOSYOLOG TRAVİS HİRSCHİ.
*HİRSCHİ’NİN SOSYAL BAĞ TEORİSİNE GÖRE SUÇUN NEDENİ İNSANLARIN TOPLUMLA ARASINDAKİ BAĞIN ZAYIFLAMASI. SOSYAL BAĞ TEORİSİNİN BİLEŞENLERİ : BAĞLILIK-ADANMIŞLIK-SÜREKLİ MEŞGULİYET-İNANÇ.
*1990 YILINDA GENEL SUÇ TEORİSİ İSİMLİ KİTABIYLA ÖZ-KONTROL TEROİSİNİ ORTAYA ATANLAR GOTTFREDSON VE HİRSCHİ.
*SUÇLU DAVRANIŞIN NEDENİNİ, BİREYİN ÇEVRESİYLE ETKİLEŞİMİNE BAĞLAYAN ÖĞRENME TEORİLERİ.
*AYIRICI BİRLİKTELİKLER TEORİSYENİ EDWİN SUTHERLAND.
*GABRİEL TARDE, KENDİSİNE SORULAN TOPLUM NEDİR SORUSUNA TOPLUM TAKLİTTİR CEVABINI VERMİŞTİR.
*ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR, BANA ARKADAŞINI SÖYLE S.K.O.S… (AYIRICI BİRLİKTELİKLER TEORİSİ)
*SUÇ İŞLEMEYİ HAKLI ÇIKARAN BAHANELER, SUÇUN ÖĞRENİLMESİNDE ÖNEMLİ YER TEŞKİL EDER.
*NEDEN BAZI TOPLUMLAR DİĞER TOPLUMLARDAN DAHA YÜKSEK SUÇ ORANINA SAHİP? ANOMİ TEORİLERİ.
*AYNI TOPLUMDAKİ FARKLI GRUPLARIN DİĞERLERİNE ORANLA DAHA FAZLA SUÇ İŞLEDİĞİ SORUSU? GERİLİM TEO.
*ANOMİ KAVRAMINI İLK KULLANAN SOSYOLOG DURKHEİM.
*ANOMİ TEORİSİNİ ABD ÖZELİNE UYARLAYARAK KLASİK GERİLİM TEORİSİNİ OLUŞTURAN R.MERTON.
*MERTON’UN KLASİK GERİLİM KRAMINA GÖRE SUÇUN KAYNAĞI TOPLUMUN AMACI VE ARAÇLARI ARASINDAKİ UYUMSUZLUK.
*ZENGİNLİK VE BOL PARA HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN İLLEGAL YOLLARA SAPANLAR MERTONA GÖRE YENİLİKÇİLİK UYUM ŞEKLİNİ KULLANIRLAR.
*MERTON’UN UYUM ŞEKİLLERİNE GÖRE ALKOLİKLER GERİ ÇEKİLME GRUBUNA GİRER.
*HERKES HATA YAPAR VE SUÇ İŞLER.ÖNEMLİ OLAN ONDAN SONRA BİREYİN NASIL DAVRANDIĞIDIR.DAMGALAMA T.
*FRANK TANNENBAUM, AYRIŞTIRICI UTANDIRMA YAKLAŞIMI İÇİNDE YER ALIR.
*AYRIŞTIRICI UTANDIRMA YAKLAŞIMINDA BİREYE SUÇ SONRASI NORMALLEŞME İMKANI VERİLMEMEKTEDİR.
*ADI ÇIKACAĞINA CANI ÇIKSIN. ADI ÇIKMIŞ DOKUZA İNMEZ SEKİZE. AYRIŞTIRICI UTANDIRMA YAKLAŞIMI.
*BİRLEŞTİRİCİ UTANDIRMA YAKLAŞIMI JOHN BRAİTHWAİTE E AİTTİR. ONA GÖRE BAZI TOPLUMLARIN DÜŞÜK SUÇ ORANINA SAHİP OLMASININ NEDENİ, SUÇA KARŞI DAHA AZ TOLERANSLI OLMALARINDANDIR.
*MASLOWA GÖRE İNSANLARIN YEMEİÇMEBARINMA GİBİ İHTİYAÇLARINDAN SONRAKİ EN ÖNEMLİ İHTİYACI GÜVENLİK İHTİYACIDIR.
*POLİSİN TEŞKİLAT, KADRO VE YÖNETİM YAPILANMASINI DÜZENLEYEN KANUN 3201 SAYILI EM. TEŞ. KANUNU.
*TÜRKİYEDE 1980-90LI YILLARDA GÖRÜLEN HAKİM GÜVENLİK ANLAYIŞI SERT GÜVENLİK ANLAYIŞI.
*GÜVENLİK DENİLDİĞİNDE DAHA ÇOK DEVLETİN GÜVENLİĞİ AKLA GELİR.
*EMNİYET VE ASAYİŞ GÜVENLİĞİ DENDİĞİNDE DAHA ÇOK BİREYSEL VE TOPLUMSAL GÜVENLİK AKLA GELİR.
*1839 YILINDA OSMANLIDA İNSANLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ KONUSUNU BARINDIRAN TANZİMAT FERMANI
*FRANSIZ İHTİLALİ İLE BİRLİKTE GÜVENLİK ARTIK SADECE DEVLET YOĞUN DEĞİL, BİREY YOĞUN OLARAK DA ELE ALINMIŞTIR.
*MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMI ÖZELLİKLE 2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI KÜRESEL BİR ÖNEME SAHİP OLMUŞTUR.
*TÜRK POLİS TEŞKİLATI 1845 YILINDA KURULMUŞTUR.
*DEVLET ADINA KAMU DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKTİĞİNDE ZOR KULLANAN KURUM VE PERSONEL KOLLUK.
*AYDIN’IN POLİS KAVRAMINI İZAH EDERKEN KULLANDIĞI FAKTÖRLER: TEŞKİLAT-FONKSİYON-PERSONEL.
*DEMOKRATİK ULUSLARDA POLİS SİSTEMLERİ 3 TEMEL KATEGORİYE AYRILIR.
*BELÇİKA KANADA,HOLLANDA,İSVEÇ VE ABD DE GÖRÜLEN POLİSLİK MODELİ DAĞINIK POLİS SİSTEMLERİ.
*ABD DE 1905TE İLK EYALET POLİS TEŞKİLATINI KURAN EYALET PENNSYLVANİA.
*TÜRK POLİSİ KANUNUNUN 9. MADDESİNE GÖRE TÜRK POLİSİ 3 ANA KISMA AYRILIR. İDARİ-ADLİ-SİYASİ POLİSLİK.
*TÜRKİYEDEKİ GÜVENLİK BİRİMLERİNİN YAPILANMASI FRANSADAN ESİNLENİLEREK GERÇEKLETİRİLMİŞTİR.
*JANDARMA TEŞKİLATI 1839DA KURULMUŞTUR.
*JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SİLAHLI KUVVETLERLE İLGİLİ GÖREVLERİ, EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAKIMINDAN KARA KUVVETLERİ KOMUTALIĞINA BAĞLIDIR. EMNİYET,ASAYİŞ VE DİĞER GÖREVLERİN İFASI YÖNÜNDEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLIDIR.
*JANDARMANIN GÖREVLERİ 3 TEMEL BAŞLIK ALTINDA TOPLANIR. MÜLKİ-ADLİ-ASKERİ GÖREVLER.
*TÜRK POLİS TEŞKİLATINDA KIDEMİN ESAS ALINMASINDA LİYAKATIN GÖZARDI EDİLMESİ ZAAFA YOL AÇMIŞTIR.
*ALDERSON’A GÖRE, İNGİLTEREDE POLİSLER BAĞIMSIZ,SİYASETTEN UZAK, NE YÖNETİMİN PERSONELİ NE DE MEMURDUR. HÜRRİYET VE MÜLKİYETİN TEMEL KORUYUCUSU, HALKIN HİZMETÇİSİDİRLER.
*4 FARKLISUÇLA MÜCADELE YÖNTEMİ VE KOLLUK FAALİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR. AÇIK VE HİLESİZ S.M.T-AÇIK VE TAKTİKSEL S.M.T-GİZLİ VE HİLESİZ SUÇLA MÜCADELE TAKTİKLERİ-FİZİKİ TAKİP.
*GİZLİ VE HİLESİZ SUÇLA MÜCADELE TAKTİKLERİ 5 ÖNEMLİ UYGULAMAYI İÇERMEKTEDİR.
*TÜRKİYEDE, SCOTLAN YARD DENİLİNCE AKLA İLK GELEN POLİS İNGİLTERE POLİSİDİR.
*POLİSİN İKTİDARLARIN ELİNDE, HALKI SİNDİRMEK İÇİN KULLANILDIĞI DEVLET SİSTEMİ POLSİ DEVLETİ.
*HEPER’E GÖRE 1970Lİ YILLARDAN İTİBAREN TÜRK KAMU BÜROKRATİK YAPISI SİYASALLAŞTIRILMIŞTIR.
*EĞİTİM SEVİYESİ NE OLURSA OLSUN, HERKESİN POLİSLİĞE DÜZ MEMUR OALRAK BAŞLADIĞI ÜLKE İNGİLTERE.
*TÜRK JANDARMA TEŞKİLATINA BENZER OLARAK GUARDİA CİVİL TEŞKİLATI İSPANYAYA AİTTİR.
*ABD’DE DAĞINIK POLİS SİSTEMİNİN UYGULANMA SEBEBİ BİREYSEL KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASI
*MASLOW’UN İHTİYAÇLAR PİRAMİDİNE GÖRE İNSANLARIN DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN EN TEMEL İHTİYAÇ FİZYOLOJİK İHTİYAÇLAR. EN SON İHTİYAÇ İSE KENDİNİ ISPATLAMA İHTİYACIDIR.
*KRİMİNOLOJİNİN ÇALIŞMA ALANI SUÇTUR.
*BÜTÜN ÜLKEYİ KAPSAYAN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1909’DA KURULMUŞTUR.
*BİRLEİK KRALLIKTAKİ POLİS MÜDÜRLÜĞÜ SAYISI 54TÜR.
*EŞLERİNE ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERİN BUNU AİLELERİNDEN GÖRDÜĞÜ GÖRÜŞÜ SOSYO-PSİKOLOJİK YAK.
*KADINLARIN ÇOĞUNUN HALA KENDİLERİNİ FALANCANIN KARISI DİYE TANIMLAMALARI KADIN KİMLİĞİNİN YETERİNCE OLUŞMADIĞINI GÖSTERİR.
*BİR SUÇ İLK DEFA İŞLENMEDEN ÖNCE ÖNELENEBİLİR.
*BRANTİNGHAM VE FAUST, SUÇ ÖNLEMEYLE İLGİLİ 3 AŞAMADAN BAHSETMİŞTİR.
*SUÇ ÖNLEME,GERÇEK, FİİLİ SUÇ SEVİYESİNE VEYA SUÇ KORKUSUNU AZALTMAK İÇİN TASARLANAN HER TÜRLÜ FAALİYETTİR. LAB.
*SUÇ ÖNLEME TANIMI İLK DEFA YAPAN İNGİLTERE KANUN UYGULAMA TOPLULUĞU.
*SUÇUN SONUÇLARIYLA BİRLİKTE SUÇU OLUŞTURAN NEDENLERİN DE İNCELENMESİ PROAKTİF AŞAMA.
*PROAKTİF AŞAMA POLİS TEŞKİLATINDA 1970 YILINDA KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR.
*ÖNLEYİCİ AŞAMANIN SUÇLARIN ÖNLENMESİNDEKİ HEDEFİ CAYDIRICILIKTIR.
*SUÇ İŞLENDİKTEN SONRA NE YAPIP EDİP SUÇLUYU YAKALAMAK TEPKİSEL AŞAMA.
*TEPKİSEL SUÇ ÖNLEME, AKTİF SALDIRGANLAR VE SUÇ SONRASI MÜDAHALE İLE İLGİLİDİR. BRANTİNGHAM VE FAUST.
*POTANSİYEL SUÇLULAR İÇİNDE YER ALANLAR : KİMSESİZ,TİNERCİ,YOKSUL,KAYBOLMUŞ ÇOCUKLAR.
*YASALARIN DEVLETİN VE KAMUNUN OTORİTESİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN GELENEKSEL MODEL.
*SUÇUN SOSYAL BİR SORUN OLARAK ELE ALINDIĞI LİBERAL MODEL.
*LİBERAL MODELE GÖRE İNSANLAR DEZAVANTAJLI DURUMDAN AVANTAJLI DURUMA GEÇMEK İÇİN SUÇ İŞLER.
*POLİS TEŞKİLATININ YAŞLARI 16-18 ARASINDA OLUP SUÇA SÜRÜKLENMİŞ ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETİNE VERİLEN İSİM UMUT YILDIZI PROJESİ.
*WİLSON VE MCLAREN’A GÖRE YÜKSEK SEVİYEDE GÖRÜNÜR OLMAK SUÇ ÖNLEME PROJELERİNİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLETİRİLMESİNDE ANAHTAR ÖNEME SAHİPTİR.
*BİRÇOK MAĞAZADA GÜVENLİK KAMERALARININ BULUNDUĞUNU GÖSTEREN LEVHALARIN ASILI OLMASININ NEDENİ TANIMLANABİLİR OLMAK.
*SUÇ ÖNELEME ÖNLEMLERİNİN GENİŞ BİR BÖLGEYE HİTAP ETMESİ VE TOPLUMUN ÇOK FARKLI KESİMLERİNİ İÇİNE ALMASI TANIMLANABİLİR OLMAK.
*ÖNLEYİCİ ÖNLEMLERİN ALINMASI VE HALKA DUYURULMASI KONULARINDA İLER GİDİLMESİ HALİNDE İNSANLAR BU GİBİ YERLERİ RİSKLİ OLARAK ALGILAYIP UZAKLAŞABİLİRLER.
*SUÇ ÖNLEME POLİTKİLARININ BAŞARILI OLMASI İÇİN MUTLAKA VATANDAŞIN KATILIMI SAĞLANMALIDIR.
*SUÇUN YER DEĞİŞTİRMESİ EN FAZLA SUÇ BÖLGESİNDE YER DEĞİŞTİRME OLARAK ORTAYA ÇIKAR.
*SUÇLUNUN DAHA KOLAY SUÇ İŞLEYEBİLECEĞİ HEDEFLER SEÇMESİ SUÇ HEDEFİNDE YER DEĞİŞTİRMEDİR.
*SUÇ ÇEŞİDİNDE YER DEĞİŞTİRMEDE SUÇLU, SUÇ TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRİR.
*SUÇLU DAVRANIŞINDA ETKİLİ OLAN UNSURLAR : AİLE YAŞANTISI-GEÇMİŞ DENEYİMLER-UYUŞTURUCU VE ALKOL-EĞİTİM ALTYAPISI.


ARA SINAV İÇİN BURAYA KADAR ÇALIŞIN. FİNAL İÇİN TAMAMI


*KORKU, BELİRLİ BİRTAKIM FİZİKSEL VEYA PSİKOLOJİK ACI VEYA TEHLİKENİN ÖNCEDEN HİSSEDİLMESİDİR.
*İNSANLAR GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN DEVLETLER KURMAYA BAŞLAMIŞTIR.
*ABD DE YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE ALGILANAN EN BÜYÜK SORUN SUÇ VE SUÇ KORKUSU.
*GERÇEK RİSK: HERHANGİ BİR OLAYIN GERÇEKLEŞME SIKLIĞINA BAĞLI GEÇMİŞ SAYISAL VERİLER TEMEL ALINDIĞINDA İLGİLİ OLMAYAN BİR BİREYİN BAŞINA AMPİRİK GELME OLASILIĞI.
*BİREYLERİN SUÇ ORANLARINA VE MAĞDUR OLMA ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN ÖZNEL DEĞERLENDİRME ALGILANAN RİSK.
*SUÇ,YASA DIŞILIK,KEYFİLİK VE SORUNLAR YUMAĞI İÇERİSİNDE SUÇA MARUZ KALMA KAYGISININ TAŞINMASINA
GÜVENSİZLİK KAYGISI DENİR.
*GÜVENSİZLİK KAYGISININ,SUÇ EYLEMİNİN ALGILANMA ÖLÇÜSÜNE DAYALI OLARAK ORTAYA ÇIKIP GELİŞTİĞİNİ İLERİ SÜREN SUÇ KORKUSU TEORİSİ HASSASİYET TEORİSİ DENİR.
*SUÇ KORKUSU 3 TEMEL TEORİ İLE AÇIKLANABİLİR.
*GÜVENSİZLİK KAYGISINI SUÇUN KENDİSİNİN NEDEN OLDUĞUNU İLERİ SÜREN MAĞDURİYET TEORİSİ.
*GÜVENSİZLİK KAYGISINI BİREYLERİN YAKIN ÇEVRESİNDE RESMİ VE RESMİ OLMAYAN KONTROLÜN AZALMASI İLE AÇIKLAYAN SUÇ TEORİSİ SOSYAL KONTROL TEORİSİ.
*”HALE”, SUÇ KORKUSU ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DÖRT TEMEL HUSUSA İŞARET ETMEKTEDİR.
*KORKU, BİR HİSTİR, HEYECANDIR, ÖZNEL DENEYİM İÇSEL VÜCUT TEPKİLERİ OTONOM SİNİR SİSTEMİ GEREKTİREN TEPKİLER, YÜZ İFADESİ GİBİ BİLEŞENLERDEN OLUŞUR.
*KÖKNEL’İN, ELEM DOĞRULTUSUNDA BİR DUYGULANMA DURUMU OLARAK TANIMLADIĞI KAYGI.
*SUÇ KORKUSU KAVRAMININ ÖLÇÜLMESİ ÇOK ZORDUR.
*SUÇ MAĞDURU OLMA KORKUSUNUN OLUŞUMUNA YOL AÇAN ETMENLER 2 FAKTÖRDEN OLUŞUR.
*SALDIRI,DARP VE ŞİDDET SUÇU MAĞDUR OLMA KONUSUNDA RİSK SEVİYELERİNİ EN YÜKSEK GÖRENLER GENÇLER.
*SKOGAN VE MAXFİELD EKONOMİK VE SOSYAL YETERSİZLİĞİ SOSYAL SAVUNMASIZLIK OLARAK TANIMLAMIŞTIR.
*GENELDE HIRSIZLIK KAPKAÇ SOYGUN DARP GİBİ SUÇLARA UĞRAMA RİSKİNİ EN ÇOK TAŞIYAN YAŞLILAR.
*VİKTİMOLOJİ (MAĞDUR BİLİMİ) KAVRAMINI İLK KULLANAN FREDERİCK WERTHMAN.
*MAĞDUR BİLİMİ ALANINDA MAĞDUR ÇALIŞMALARINI YAYGINLAŞTIRAN VON HENTİNG.
*MAĞDURLA FAİLİN AYNI KİŞİ OLMASI DURUMU MAĞDURSUZ SUÇ.
*SUÇLARIN FARKLI NEDENLERDEN DOLAYI RESMİ MAKAMLAR TARAFINDAN BİLİNMEMESİ GİZLİ MAĞDURİYET.
*İŞLENDİĞİ, VARLIĞI POLİS TARAFINDAN BİLİNEN KAYITLARA GEÇİRİLEN SUÇLAR BİLİNEN SUÇLULUK.
*BİR ÜLKEDE İŞLENEN SUÇLARIN HEPSİNİ İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN KANUNİ SUÇLULUK.
*KUMAR VE UYUŞTURUCU SUÇLARI MAĞDURUN GÖNÜLLÜ OLARAK SUÇA KATILDIĞI SUÇLAR OLARAK ADLANDIRILIR
*YANLIŞ TIBBİ UYGULAMALAR SONUCU MAĞDURİYET MAĞDURİYETİN DİKKATSİZLİK SONUCU OLUŞTUĞU SUÇLAR.
*ESAS OLARAK, DİĞER MAĞDURİYET TÜRLERİNİN YAŞANMASINA BAĞLI OLARAK YAŞANAN RUHSAL MAĞDURİYET
*ANAYASANIN 61. MADDESİ GEREĞİNCE POTANSİYEL MAĞDURLARI KORUYAN KURUM SHÇEK.
*”MAFYA NE GİZLİ BİR DERNEK NE DE ÖRGÜTTÜR, O SADECE BİR YAŞAM TARZI VE YÖNTEMDİR”HENNER HESS.
*SUÇ TEK DEVLETTE İŞLENMİŞ FAKAT ETKİSİ BAŞKA DEVLETLERDE DE OLMUŞSA YİNE SINIRAŞAN SUÇTUR.
*DEVLET OTORİTESİNİN VE YASALARIN CEZALANDIRAMADIĞI ZORLA BİRŞEYİN YAPTIRILAMADIĞI KİŞİLERE MAFİOSO.
*KÖROĞLU EFSANESİNDE BAHSEDİLEN KÖROĞLU RUŞEN BOLUDA HALKA ZULMEDEN DEVLETE BAŞKALDIRMIŞTIR.
*MEDRESELERDE OKUYAN ÖRENCİLER SUHTEYAN HAREKETİNİ İHTİYAÇTAN FAZLA ÖĞRENCİ ALINMASI SEBEBİYLE YAPMIŞLARDIR.
*KÜLHANBEYLERİ II. ABDULHAMİT DÖNEMİNDE MAAŞ BAĞLANMAK VE İŞ VERMEK SURETİYLE KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILMIŞTIR.
*CİHAN SER-ASKERİ OLARAK ANILAN RIZA PAŞA KÜLHANBEYİ SORUNUNA 600-700 KÜLHANBEYİNİ ASKERE ALARAK ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞMIŞTIR.
*TÜRKİYEDE MAFYA OLUŞUMUNDA 60LI YILLARDA YAŞANAN İÇ GÖÇLERİN ETİKSİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR.
*ÜLKEMİZDE MAFYA YAPILANMALARINDA AKRABALIK BAĞLARI GÖZLEMLENMEKTEDİR.
*SUSURLUK KAZASINDA ÖLEN KİŞİLER : M.VEKİLİ-POLİS MÜDÜRÜ-SUÇLU
*ORGANİZE ÖRGÜTLERİN ÖNEMLİ KURUMLARIN ÜST DÜZEY KİŞİLERİYLE İLİŞKİ KURMASI PARTİTO İLİŞKİLERİ
*İTALYA VE SİCİLYA CARLEONELERDE KAN BAĞINA DAYALI BİR OLUŞUM EN SIK GÖRÜLÜR.
*2001DE YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE ALMANYADA ÖRGÜT KURANLARIN ÇOĞU İTALYAN-TÜRK-YOGOSLAV.
*TÜRKİYEDE ORGANİZE ÖRGÜTLERİN OLUŞMASININ EN ÖNEMLİ SEBEBİ GÖÇLER VE ÇARPIK KENTLEŞME.
*ORGANİZE SUÇ GRUPLARI YASADIŞI AKTİVİTELERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK VE RİSKLERİNİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN YOZLAŞMIŞ KAMU GÖREVLİLERİNE İHTİYAÇ DUYMALARININ NEDENİ BÜROKRASİDE YOZLAŞMA.
*TERÖRİZM KELİMESİNİN TÜRKÇE KARŞILIĞI KORKU,DEHŞETTİR.
*TERÖRİZM KELİMESİ İLK KEZ FRANSADA KULLANILMIŞTIR.
*FRANSIZ İHTİLALİ SIRASINDA JAKOBENLERİN TERÖRİST KELİMESİYLE ÖZDEŞLEŞTİRDİKLERİ İFADE ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI VE FEDAİLERİDİR.
19.YÜZYIL TERÖRÜN ORGANİZE VE SİSTEMATİK BİR HALE DÖNÜŞTÜĞÜ, İDEOLOJİ YÖNÜNÜN ÖN PLANA ÇIKTIĞI VE STRATEJİK BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILDIĞI DÖNEMDİR.
* 20.YÜZYILDA TERÖRİZME ESAS TEŞKİL EDEN UNSUR İDEOLOJİLERDİR.
* TERÖR SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DEVLETLERİN HİMAYESİ ALTINA GİRMİŞ VE ULUSLAR ARASI SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ GÜÇ REKABETİNDE KULLANILAN BİR ARAÇ HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR.
* GÜNÜMÜZDEKİ ULUSLAR ARASI SİSTEMİN TANIMINDA;
-TEK KUTUPLU BİR DÜNYA SİSTEMİ VARDIR.
-SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR.
-ABD ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALMIŞ VE YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ KURMAYA ÇALIŞMIŞTIR.
-ABD DÜNYAYI YENİ VE FARKLI BİR KUTUPLAŞMA İÇİNE SOKMUŞTUR.
* 2000'Lİ YILLAR ULUSLAR ARASI TERÖRÜN ZİRVE YAPTIĞI YILLARDIR.
* GERİLLA SAVAŞININ SİYASİ BOYUTLARI ÜZERİNE EN FAZLA KAFA YORAN LİDER MAO'DUR.
* GERİLLA KAVRAMININ 1808-1813 YILLARINDA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLİR.
* ŞİDDET, CEBİR, KORKUTMA VE BASKI ALTINA ALMAK TERÖRİZMİN YÖNTEM UNSURU İÇİNDE DÜŞÜNÜLÜR.
* TERÖR SUÇUNUN BİLEREK VE İSTEYEREK İŞLENMESİ KAST UNSURU İLE İLGİLİDİR.
* TERÖRÜN POLİTİK OLMASI, SİYASİ, ASKERİ, ETNİK İDEOLOJİK VEYA DİNSEL BİR AMAÇ TAŞIMASI MOTİF UNSURUNU İFADE EDER
* İDEOLOJİ KAVRAMINI İLK KEZ TRACY KULLANMIŞTIR.
* AKLİ, RASYONEL OLMAYAN VE ÇOĞUNLUKLA ÖLDÜRME ŞEKLİNDE KENDİNİ GÖSTEREN BİR GÜÇ PATLAMASI OLARAK TANIMLANAN ŞİDDETE PSİKOLOJİK ŞİDDET DENİR.
* KAYNAK, KURBAN, HEDEF UNSURLARI ŞİDDETİN UNSURLARIDIR.
* ORTAK BİR AMAÇ VEYA İŞİ GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA BİR ARAYA GELMİŞ KİŞİLERİN VEYA KURUMLARIN OLUŞTURDUĞU BİRLİĞE , YAPILANMAYA ÖRGÜT DENİR.
* ÖRGÜTLENME AŞAMASINDA KEMİKLEŞMİŞ BİR İDEOLOJİYE SAHİP MİLİTAN ADAYI TERÖRİZM YETİŞTİRİLİR.
* TERÖRÜN ORTAYA ÇIKMA NEDENLERİ; KÜLTÜREL, SOSYAL, SİYASAL, EKONOMİK NEDENLER.
* TERÖRÜ ORTAYA ÇIKARAN EKONOMİK NEDENLER; GİZLİ VE AÇIK İŞSİZLİK, DIŞA BAĞIMLI EKONOMİ, GELİR DAĞILIMINDAKİ DENGESİZLİK, KRONİK ENFLASYON
* TERÖRÜ ORTAYA ÇIKARAN SİYASAL NEDENLER; SİYASİ KATILIMIN DÜŞÜK SEVİYEDE OLMASI, HÜKÜMETE VEYA SİYASİ PARTİLER İLE MECLİSE KARŞI HALK DESTEĞİNİN ÇOK DÜŞÜK OLMASI, SİYASAL KUTUPLAŞMANIN VARLIĞI, SİYASİ İSTİKRARSIZLIKLAR.
*POZİTİVİST OKULDA SUÇA NEDEN OLAN FAKTÖRLER ARASINDA EKONOMİK FAKTÖRLER YER ALIR.
*SOSYAL BAĞ TEORİSİNİN BİLEŞENLERİ : İNANÇ-BAĞLILIK-SÜREKLİ MEŞGULİYET-ADANMIŞLIK.
*MERTON’UN KLASİK GERİLİM TEORİSİNDE SAYDIĞI UYUM MODELLERİ : UYUMLULUK-GERİ ÇEKİLME-YENİLİKÇİLİK-İSYANKARLIK.
*GİZLİ GÖREVLİ KULLANMAK SURETİYLE ÖRGÜTLER HAKKINDA BİLGİ TOPLANMASI GİZLİ VE HİLESİZ POLİS FAALİYETLERİNDEN DEĞİLDİR!
*GİZLİ GÖREVLİ KULLANMAK, GİZLİ VE TAKTİKSEL BİR SUÇLA MÜCADELE FAALİYETİDİR.
*TÜRKİYEDE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ DEVLET TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMEZ.
*AMERİKAN POLİS SİSTEMİNDE POLİS MÜDÜRLERİ ATAMA İLE GÖREVLENDİRİLMEZLER.
*AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNDE EN BAŞTA GELİŞTİRİLMESİ GEREKENLER ÖNCELİK SIRASINA GÖRE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ – SOSYAL KOŞULLAR – EKONOMİK KOŞULLAR.
*KULPU KADAR KOCASI OLANIN,KAZAN KADAR İTİBARI OLUR. SÖZÜNDE ANLATILMAK İSTENEN KADIN KİMLİĞİ.
*SUÇ ÖNLEME PROGRAMLARININ ULAŞMAK İSTEDİĞİ SONUÇ SUÇUN ORTADAN KALKMASI VEYA AZALMASI.
*YALNIZ KALMA, MAĞDURA MARUZ KALDIĞI SUÇU HATIRLATICI ETKİ YAPMAZ.
*ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ YERİNE KULLANILAN KAVRAMLAR : ÖRGÜTLÜ SUÇ-MAFYA-ÇETE-İLLEGAL GİRİŞİM.
*ORGANİZE SUÇLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ İÇİNDE DERİN YAPI YOKTUR.
*TERÖRİZMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR : SİYASİ SUÇ-ANARŞİZM-ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI-SİYASAL ŞİDDET.
*TERÖRİZMİN UNSURLARI : ŞİDDET-İDEOLOJİ-ÖRGÜT-U.ARASI OLMA. SİYASİ FAALİYET YOKTUR!
*TERÖRÜN YÖNTEMLERİ: BASKI-ŞİDDET-KORKUTMA-TEHDİT. ŞANTAJ YOKTUR!
*TERÖRİZMİN ANA UNSURLARI : İDEOLOJİ-ŞİDDET-ÖRGÜT-U.ARASI OLMAK. SİLAH GÜCÜ YOKTUR!
*TERÖRİZMİN ORTAYA ÇIKMA NEDENLERİ ARASINDA KÜLTÜREL NEDENLER YOKTUR.
 
Üst