AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
TIBBİ TERMİNOLOJİ - FİNAL


İdrarda kan bulunmasına ne ad verilir?

Hematuria
Aşağıdakilerden hangisi 3. ventrikülü, 4. ventriküle bağlar?
Aquaductusmesencephali
Alt çene kemiğine ne ad verilir?
Mandibula
Aşağıdakilerden hangisi transvers eksende öne doğru yapılan harekete verilen isimdir?
Flexio
Excavatiorecto-uterina (Douglas çıkmazı) nerede bulunur?
Rectum-uterus
Labrumacetabulare aşağıdaki eklemlerden hangisinde bulunur?
Art. Coxa
Pelvisrenalis'te idrar birikmesinden dolayı böbreğin şişmesine ne ad verilir?
Hidronefroz
Deride bulunan mekanoreseptörlerden hangisi ağrı duyusunu algılar?
Nociceptors
Aşağıdakilerden hangisi günlük idrar miktarının 100 ml’den daha az olması veya hiç idrar çıkartılmaması durumudur?
Anuri


Lens kapsülünün saydamlığını kaybederek bulanıklaşmasına ne ad verilir?
Katarakt
Aşağıdaki kaslardan hangisi sırt bölgesinde bulunan kastır?
Musculustrapezius
Aşağıdakilerden hangisi midenin bölümlerinden değildir?
a) Kardia
b) Fundus
c) Corpus
d) Apex
e) Pilor


Ductusejaculatorius aşağıdaki yapılardan hangisine açılır?
Pars prostatica
Aşağıdakilerden hangisi idrar borusu olarak tanımlanmaktadır?
Ureter
Gluteal (kalça) bölgesinde enjeksiyonun yapıldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
Üst-dış taraf
Derinin ısı izolasyonunu sağlayan tabakası aşağıdakilerden hangisidir?
Hipodermis
Aşağıdaki terimlerden hangisi göğüs kafesi anlamına gelmektedir?
Toraks
Aşağıdakilerden hangisi tuba uterina’nın kısımlarından biri değildir?
a) Infundibulumtubaeuterinae
b) Ampullatubaeuterinae
c) Isthmustubaeuterinae
d) Pars uterina
e) Fundus


Anatomik olarak karın boşluğu kaç bölgeye ayrılmıştır?
9
Aşağıdaki hareketlerden hangisi vertical eksende yapılır?
a) Supination
b) Adduction
c) Abduction
d) Flexion
e) Extantion


Fetus derisinde bulunan kıllara ne ad verilir?
Lanugo
Böbreklerin iltihaplanmasına ne ad verilir?
Nefrit
Akciğerleri saran zara ne ad verilir?
Pleura
Aşağıdakilerden hangisi nefes alma anlamına gelmektedir?
a) Respiration
b) Inspiration
c) Expiration
d) Vital kapasite
e) Ventilation


Beyin yarım kürelerinin gri maddeden oluşan kabuk bölümüne ne ad verilir?
Cortex cerebri
Kemiğin cerrahi yolla kesilerek düzeltilmesi işlemine ne ad verilmektedir?
Osteotomi

Aşağıdaki kaslardan hangisi gluteal bölgede (kalça) bulunur?

a) Musculusgluteusmaximus
b) Musculusdeltoideus
c) Musculustrapezius
d) Musculuspectoralismajor
e) Musculusquadricepsfemoris


Aşağıdaki kaslardan hangisi omuz bölgesinde bulunur?
a) Musculustricepsbrachii
b) Musculusrectuaabdominis
c) Musculusbicepsbrachii
d) Musculustemporalis
e) Musculusdeltoideus


Aşağıdakilerden bozukluklardan hangisine sahip olan birey uzak nesneleri göremez?
Miyopi
Aşağıdakilerden hangisi büyük tükrük bezlerindendir?
Gl. Parotidea
Uyluk bölgesinde bulunan kemiğine ne ad verilir?
Femur


Böbreğin en küçük fonksiyonel birimine ne ad verilir?
Nefron
Aşağıdaki eklemlerden hangisi spheroid tiptedir?
Articulatiohumeri


Aşağıdakilerden hangisi kulak çınlaması anlamına gelmektedir?
Tinnitus
"Femur" ifadesi hangi bölgeyi tanımlar?
Uyluk
Aşağıdakilerden hangisi transvers eksende öne doğru yapılan harekete verilen isimdir?
Flexio
Aşağıdakilerden hangisi cornea nakli anlamına gelir?
Keratoplasti
Akciğerlerden oksijen satürasyonu zengin (oksijenlenmiş) kanı alan kalp bölümü hangisidir?
Atriumsinistrum
Aşağıdakilerden hangisi kadın, iç genital organlarından biri değildir?
a) Ovarium
b) Tuba uterine
c) Uterus
d) Vagina
e) Vulva


Triküspid kapak kalbin hangi bölümleri arasındadır?
Atriumdextrum-ventriculusdexter


Aşağıdaki hormonların hangisinin yetersizliğinde diabedesinsipidus hastalığı meydana gelir?
Antidiüretik hormon (ADH)
Aşağıdakilerden hangisi 3. ventrikülü, 4. ventriküle bağlar?
Aquaductusmesencephali


Anatomik pozisyonun tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Ayakta dik durma
b) Kollar yana sarkık
c) Gözler karşıya bakacak
d) Ayakları bitişik
e) El sırtı öne bakacak


Glomerulus’u saran yapıya ne ad verilir?
Bowman kapsülü

Kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak azalmasına ne ad verilir?
Atrofi
Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organ veya bezlerdendir?
a) Karaciğer (hepar)
b) Yemek borusu (oesophagus)
c) Mide (gaster)
d) İnce bağırsaklar (intestinumtenue)
e) Kalın bağırsaklar (intestinumcrassum)


Aşağıdaki yapıların hangisinde sıvı birikimi hydrocele neden olur?
Tunicavaginalis testis
Aşağıdakilerden hangisi kulak kepçesine verilen isimdir?
Auricula
Aşağıdaki hareketlerden hangisi vertical eksende yapılır?
Supination
Aşağıdakilerden hangisi günlük idrar miktarının 100 ml’den daha az olması veya hiç idrar çıkartılmaması durumudur?
Anuri
Aşağıdaki kemiklerden hangisi viscerocranium kemiklerindendir?
Mandibula
Aşağıdakilerden hangisi düzensiz kemikler grubundandır?
a) Patella
b) Maxilla
c) Ossacarpi
d) Femur
e) Vertebra


Böbreklerin iltihaplanmasına ne ad verilir?
Nefrit
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından biri değildir?
a) Burun
b) Trachea
c) Pharynx
d) Kalp
e) Larynx


İşitsel korteks aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
Lobustemporalis
Yeni doğmuş çocuklarda kafa kemiklerinin birleşme yerlerinde bulunan membranöz alanlara ne ad verilir?
Fonticulus (Bıngıldak)
Aşağıdaki hormonlardan hangisi kalsiyum metabolizmasını düzenler?
Parathormon
Derinin hangi tabakasında kan damarı yoktur?
Epidermis

Sindirim organlarından hangisinin hem iç hem de dış salgı fonksiyonu vardır?
Pankreas
Aşağıdakilerden hangisi orta kulak boşluğu ile pharynx boşluğunu birleştiren yoldur?
Tuba auditiva
Anatomik pozisyonda bulunan bir şahsın vücudunun tam ortasından geçen ve vücudu sağ ve sol iki simetrik yarıma ayıran düzleme ne ad verilir?
Planummedianum
Aşağıdaki eklemlerin hangisinde discusarticularis bulunmaz?
a) Symphysisintervertebralis
b) Symphysispubica
c) Art. sternoclavicularis
d) Art. Temporomandibularis
e) Art. Talocalcanea


Kalp atım sayısının 60’ın altına düşmesine ne ad verilir?
Bradikardi
Sinuscoronarius aşağıdaki kalp boşluklarından hangisine açılır?
Atriumdextrum
Thorax boşluğunda kalbin ön ve üst tarafında bulunan endokrin organ aşağıdakilerden hangisidir?
Thymus

Santral sinir sistemini saran zarların iltihaplanmasına ne ad verilir?
Menengitis
Bulbuspenis’i oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Corpusspongiosum penis

Aşağıdaki hareketlerden hangisi transvers eksende yapılır?
Flexion
Aşağıdaki kaslardan hangisi sırt bölgesinde bulunan kastır?
Musculustrapezius
Kulak zarı muayenesinde kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir?
Otoskop

Aşağıdakilerden hangisi erkek dış genital organıdır?
a) Prostat
b) Testis
c) Epididymis
d) Penis
e) Ductusejaculatorius


Anatomik pozisyonda bulunan bir şahsın ön tarafında yer alan ve gövdenin tam ortasından geçen vertikal eksene ne ad verilir?
Lineamedianaanterior
Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin loblarından biri değildir?
a) Lobusdexter
b) Lobussinister
c) Lobusquadratus
d) Lobuscaudatus
e) Lobusinferior


Nefes almada güçlük çekme, nefes darlığının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Dispne

By-pass işlemlerinde aşağıdaki damarlardan hangisi sık kullanılır?
V. saphenamagna
Hipotiroidi kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Tiroid hormonu azlığı
Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem organı değildir?
a) Böbrek (ren)
b) Ureter (idrar borusu)
c) Prostat
d) Mesane (idrar kesesi)
e) Urethra (idrar kanalı)


Aşağıdakilerden hangisi epidermisin tabakalarından biri değildir?
a) Stratumcorneum
b) Stratumlucidum
c) Stratumgranulosum
d) Stratumnervosum
e) Stratumbasale (germinativum)
Art. Coxa’da en kuvvetli bağ aşağıdakilerden hangisidir?
Lig. Iliofemorale
Aşağıdakilerden hangisi uterusun bölümlerinden biri değildir?
a) Fundusuteri
b) Infundibulumuteri
c) Corpusuteri
d) Isthmusuteri
e) Cervixuteri


Aşağıdakilerden hangisinde dışarıdan içeriye doğru kalbin tabakaları doğru olarak sıralanmıştır?
Pericardium-myocardiun-endocardium
Böbreküstü bezlerinin kortex kısmının salgılama yetersizliği sonucu derinin renginde koyulaşma, güçsüzlük ve kan basıncı düşüklüğü ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Addison hastalığı
Brachium vücuttaki hangi bölgeyi tanımlamak için kullanılır?
Kol
"Superior" sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Üst taraf
Aşağıdakilerden hangisi karın boşluğundaki bölgelerden biri değildir?
a) Gluteal bölge
b) Umblikal bölge
c) Epigastrik bölge
d) Hipogastrik bölge
e) Sağ inguinal bölge


Aşağıdaki eklemlerden hangisi spheroid tiptedir?
Articulatiohumeri

Aşağıdakilerden hangisi beyin-omurilik sıvısının üretildiği yerdir?
Plexuschoroidea
Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesi bölgesi ile ilgili bir terimdir?
Pectoral
Aşağıdakilerden hangisi hipertiroidi kelimesinin karşılığıdır?
Tiroid hormonu fazlalığı
Kafa iskeletinin tek hareketli eklemi hangisidir?
Art.temporomandibularis
Bir nöronun taşıdığı impulsu bir başka nörona aktardığı özelleşmiş bağlantı noktalarına ne ad verilir?
Sinaps
Alt ekstremitenin ayak bölgesinde plantar bölgenin (taban) içe dönmesine ne ad verilir?
Invertion
Eklemlerde eklemi oluşturan yüzlerin bir arada tutulmasında, aşağıdaki faktörlerden hangisi en önemlidir?
Eklem boşluğundaki negatif basınç


Bulbuspenis’i oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Corpusspongiosum penis
Aşağıdakilerden hangisi yemek borusunun darlıklarından değildir?
a) Yemek borusunun girişi
b) Yemek borusunun arcusaortae’yı çaprazladığı yer
c) Sol ana bronşu çaprazladığı yer
d) Kalbin atriumuna komşu parçası
e) Diyafragmayı geçtiği yer


Yakındaki nesnelerin görülmesinde zorluk çekilen görme bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Hipermetropi
Aşağıdakilerden hangisi sağ atriumdan sağ ventriküle gelen kanı akciğerlere taşıyan damardır?
ArteriaPulmonalis
Böbreğin en küçük fonksiyonel birimine ne ad verilir?
Nefron
Aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığını ayarlayan merkezdir?
Hypothalamus
Aşağıdakilerden hangisi eklem boşluğunda kan birikmesi olarak tanımlanır?
Hemarthrosis
Aşağıdakilerden hangisi epidermiste bulunan hücrelerden biri değildir?
a) Keratinositler
b) Melanositler
c) Lenfoid hücreler
d) Langerhans hücreleri
e) Merkel hücreleri


Kemiklerin dış yüzeyini saran zara ne ad verilir?
Periosteum
Beyin yarım kürelerinin gri maddeden oluşan kabuk bölümüne ne ad verilir?
Cortexcerebri
Labrumacetabulare aşağıdaki eklemlerden hangisinde bulunur?
Art. Coxa
Aşağıdakilerden hangisi yemek borusu iltihabı anlamına gelmektedir?
Özofajit

Aşağıdaki eklemlerden hangisi spheroid tiptedir?
Articulatiohumeri
Aşağıdaki kemiklerden hangisi viscerocranium kemiklerindendir?
Mandibula
Sindirim kanalında ağız boşluğundan sonra gelen kısım aşağıdakilerden hangisidir?
Yutak
Aşağıdaki yapıların hangisinde sıvı birikimi hydrocele neden olur?

Tunicavaginalis testis
Epidermisin çoğalabilme yeteneğine sahip olan tabakası aşağıdakilerden hangisidir?
Stratumbasale (germinativum)

Aşağıdakilerden hangisi ince barsaklarla ilgili değildir?
a) Duodenum
b) Jejunum
c) İleum
d) Plicaecirculares
e) Plicaesemilunares


Aşağıdakilerden hangisi kalın barsakların bölümlerinden değildir?
a) Sekum
b) Çıkan kolon
c) Antrum
d) İnen kolon
e) Sigmoid


Aşağıdakilerden hangisi orta kulak boşluğu ile pharynx boşluğunu birleştiren yoldur?
Tuba auditiva
Anatomik pozisyonda bulunan bir şahsın ön tarafında ve gövdenin tam ortasından geçen vertikal eksene ne ad verilir?
Lineamedianaanterior
Glomerulus’u saran yapıya ne ad verilir?
Bowman kapsülü
İdrar yapma olayına ne ad verilir?
Miksiyon
Thorax boşluğunda kalbin ön ve üst tarafında bulunan endokrin organ aşağıdakilerden hangisidir?
Thymus

Süt dişleri (dentesdecidui) kaç tanedir?
20
Kemiğin cerrahi yolla kesilerek düzeltilmesi işlemine ne ad verilmektedir?
Osteotomi
Aşağıdaki terimlerden hangisi orta kulak boşluğu anlamına gelmektedir?
Cavitastympani
Aşağıdaki terimlerden hangisi iki kaburga arası anlamına gelmektedir?
Intercostalis
Venaepulmonales’ler genellikle kaç adettir?
4
Ayak tabanının dışa dönme hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
Eversion

Böbrekleri çalışmayan kişilere sağlam bir şahıstan alınan böbreğin nakledilmesine ne ad verilir?
Renaltransplantation
Aşağıdakilerden hangisi kalbe ait boşluklardan biri değildir?

a) Sol atrium
b) Sağ ventrikül
c) Dördüncü ventrikül
d) Sol ventrikül
e) Sağ atrium

Vücuttan gelen tüm uyarılar nereye uğrar?
Thalamus,
Pelvisrenalis'te idrar birikmesinden dolayı böbreğin şişmesine ne ad verilir?
Hidronefroz
Aşağıdakilerden hangisi kas dokusunu ifade etmektedir?
Musculus
Aşağıdakilerden hangisi yemek borusunun darlıklarından değildir?

a) Yemek borusunun girişi
b) Yemek borusunun arcusaortae’yı çaprazladığı yer
c) Sol ana bronşu çaprazladığı yer
d) Kalbin atriumuna komşu parçası
e) Diyafragmayı geçtiği yer

Aşağıdakilerden hangisi cornea nakli anlamına gelir?
Keratoplasti

Aşağıdakilerden hangisi ovarium’un alt ucuna tutunur?

Ligamentumovariiproprium
Aşağıdakilerden hangisi beyin-omurilik sıvısının üretildiği yerdir?
Plexuschoroidea
Aşağıdaki terimlerden hangisi orta kulak boşluğu anlamına gelmektedir?
Cavitastympani
Aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığını ayarlayan merkezdir?
Hypothalamus


Sindirim kanalında yutaktan sonra hangi organ gelir?
Yemek borusu
Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesi bölgesi ile ilgili bir terimdir?

Pectoral
Aşağıdaki kaslardan hangisi yüz bölgesinde bulunan kastır?
Musculusorbicularisoculi
Sağ üst kadranda aşağıdaki organlardan hangisi bulunur?
Karaciğer

Kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak azalmasına ne ad verilir?

Atrofi
Aşağıdaki terimlerden hangisi burun kanaması anlamına gelmektedir?
Epistaxis
Aşağıdakilerden hangisi "inmemiş testis" olarak adlandırılır?
Cryptorchism
Aşağıdaki hormonlardan hangisi vücutta suyun tutulmasına neden olur?
Antidiüretik hormon
Aşağıdakilerden hangisi derinin primer lezyonlarından biri değildir?
a) Makül
b) Ekskoriasyon
c) Papül
d) Vezikül
e) Püstül


Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden biri değildir?
a) Koruyucu fonksiyonu
b) Duyu organı
c) Sentez fonksiyonu
d) Vücut sıcaklığının ayarlanması
e) Hormon yapımı


Aşağıdakilerden hangisi, uterusun en iç tabakasıdır?
Endometrium
Böbreklerin arka yüz komşuluğunu yapmayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
N. femoralis

Aşağıdaki hormonlardan hangisi vücutta suyun tutulmasına neden olur?
Antidiüretik hormon
Aşağıdakilerden hangisi kulak kepçesine verilen isimdir?
Auricula
Aşağıdaki terimlerden hangisi eklem iltihabı anlamına gelmektedir?
Arthritis
Radyoopak madde verilmesi suretiyle mesanenin radyografisinin çekilmesine ne ad verilir?
Sistografi
Aşağıdakilerden hangisi epidermisin tabakalarından biri değildir?

a) Stratumcorneum
b) Stratumlucidum
c) Stratumgranulosum
d) Stratumnervosum
e) Stratumbasale (germinativum)


Aşağıdakilerden hangisi sağ atriumdan sağ ventriküle gelen kanı akciğerlere taşıyan damardır?
ArteriaPulmonalis
Aşağıdakilerden hangisi Gomphosis tipte bir eklemdir?
Art. Dentoalveolaris
Vücuttan gelen tüm uyarılar nereye uğrar?
Thalamus
Aşağıdakilerden hangisi uzun kemikler grubuna girer?
a) Patella
b) Maxilla
c) Oscoxa
d) Femur
e) Vertebra


Aşağıdakilerden hangisi hipertiroidi kelimesinin karşılığıdır?
Tiroid hormonu fazlalığı
Aşağıdaki kaslardan hangisi sırt bölgesinde bulunan kastır?
Musculustrapezius
Aşağıdaki kemiklerden hangisi viscerocranium kemiklerindendir?
Mandibula
Uyku sırasında idrarı tutamamaya ne ad verilir?
Enuresisnocturna
Tam bir inspirasyondan sonrası yapılan zorlu bir ekspirasyonla çıkarılan hava miktarına ne ad verilir?
Vital kapasite
Aşağıdakilerden hangisi bel bölgesini ifade eder?
Lumbal
Aort damarı hangi kalp boşluğundan çıkar?
Sol ventriculus
Aşağıdaki kemiklerden hangisi viscerocranium kemiklerindendir?
Mandibula
Trachea'nın ikiye ayrıldığı kısma ne ad verilir?
Bifurcatio
Böbreklerde idrarın oluşumunu sağlayan yapılar nerede bulunur?
CortexrenalisKadın dış genital organlarının ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Monspubis
b) Vulva
c) Vestibulumvaginaed) Bulbusvestibuli
e) Glandulavestibularismajor (Bartolini)


Pharynx ile trachea arasında yer alan organ aşağıdakilerden hangisidir?
Larynx
Alt çene kemiğine ne ad verilir?
Mandibula
Aşağıdakilerden hangisi epidermiste bulunan hücrelerden biri değildir?
a) Keratinositler
b) Melanositler
c) Langerhans hücreleri
d) Merkel hücreleri
e) Septal hücreler


Kemiklerin dış yüzeyini saran zara ne ad verilir?
Periosteum
Sperm kanalları aşağıdaki yapılardan hangisine
Urethra
Aşağıdakilerden hangisi dış kulak ile orta kulak arasında bulunan oluşumdur?
Membranatympani
İnsan vücudunda kaç çift omurilik siniri bulunur?
31
Art. Coxa’da en kuvvetli bağ aşağıdakilerden hangisidir?
Lig. Iliofemorale
Aşağıdaki düzlemlerden hangisi vücudu sağ ve sol iki bölüme ayıran düzlemdir?
PlanumSagittale
Aşağıdakilerden hangisi üst extremiteye ait bir kemiktir?
a) Patella
b) Femur
c) Humerus
d) Tibia
e) Oscoxa


Pelvisrenalis'te idrar birikmesinden dolayı böbreğin şişmesine ne ad verilir?
Hidronefroz
İdrar yapma olayına ne ad verilir?
Miksiyon
Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde büyüme hormonu artışına bağlı, el ve ayakların aşırı büyümesidir?
Akromegali
Böbrek yetersizliğine bağlı olarak kanda üre miktarının artmasına ne ad verilir?
Üremi
Aşağıdakilerden hangisi kas dokusunu oluşturan hücrelerin hacim olarak azalmasıdır?
Atrofi
Aort damarı hangi kalp boşluğundan çıkar?
Sol ventriculus
Venaepulmonales’ler genellikle kaç adettir?
4
Aşağıda verilen kemiklerden hangi ikisinin arasında Fonticulusposterior bulunur?
Oksipital–Parietal
Aşağıdaki boşluklardan hangisinin içinde beyin yer almaktadır?
Cavitascranii
Adrenalektomi nedir?
Böbreküstü bezinin çıkarılması
Erkeklerdeki scrotum’un kadınlardaki homoloğu aşağıdakilerden hangisidir?
Labiummajuspedendi
Kaslarda istem dışı kasılmaya ne ad verilir?
Tremor
Aşağıdakilerden hangisi sıvı alınımını düzenler?
Hypothalamus
Aşağıdaki kaslardan hangisi göğüs bölgesinde bulunur?
Musculuspectoralismajör
Dirsek çıkıntısına ne ad verilir?
Olecranon
Excavatiorecto-uterina (Douglas çıkmazı) nerede bulunur?
Rectum-uterus
Kalbin hangi bölümü kanı akciğerlere pompalar?
Ventriculusdexter

Aşağıdakilerden hangisi düzensiz kemikler grubundandır?
a) Patella
b) Maxilla
c) Ossacarpi
d) Femur
e) Vertebra


Basiscordis esas olarak kalbin hangi boşluğu tarafından oluşturulur?
Atriumsinistrum
Triküspid kapak kalbin hangi bölümleri arasındadır?
Atriumdextrum-ventriculusdexter


Kasların istirahat durumundaki normal gerginlik hâline ne ad verilir?
Tonus

a) Duodenum
b) Jejunum
c) İleum
d) Plicaecirculares
e) Plicaesemilunares


Aşağıdaki terimlerden hangisi "ekstremitenin 360 derece dönmesi" anlamına gelir?
Circumductio
Aşağıdakilerden hangisi 3. ventrikülü, 4. ventriküle bağlar?

Aquaductusmesencephali
Aşağıdaki yapıların hangisinde sıvı birikimi hydrocele neden olur?
Tunicavaginalis testis

Adrenalektomi nedir?
Böbreküstü bezinin çıkarılması
Aşağıdakilerden hangisi sindirim kanalının tabakalarından biri değildir?
a) Tunicamucosa
b) Tela submucosa
c) Tunicamuscularis
d) Tunicanervosa
e) TunicaserosaNefes almada güçlük çekme, nefes darlığının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Dispne
Sperm kanalları aşağıdaki yapılardan hangisine açılmaktadır?
Urethra
Aşağıdakilerden hangisi akciğer ve solunum yollarından kan gelmesi, kan tükürme olarak adlandırılmaktadır?
Hemoptysis
Aşağıdakilerden hangisi art. temporomandibularis’inligament’i değildir?
Lig. Anulare
İdrarda kan bulunmasına ne ad verilir?
Hematuria
Aşağıdakilerden hangisi bel bölgesini ifade eder?
Lumbal
Kasları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Miyoloji

Sinuscoronarius aşağıdaki kalp boşluklarından hangisine açılır?
Atriumdextrum
Burun kanamasına ne ad verilir?
Epistaksis
Palatum durum (sert damak) aşağıdaki kemiklerden hangisi tarafından oluşturulur?
Osmaxilla -ospalatinum
Ductusejaculatorius aşağıdaki yapılardan hangisine açılır?
Pars prostatica
Böbreküstü bezlerinin kortex tabakasından salınan, kanda sodyum ve potasyum dengesini ayarlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
Aldosteron
Aşağıdakilerden hangisi orta kulak enfeksiyonunu ifade etmektedir?
Otitismedia
Aşağıdaki terimlerden hangisi eklem iltihabı anlamına gelmektedir?
Arthritis
Kasların istirahat durumundaki normal gerginlik hâline ne ad verilir?
Tonus
Aşağıdaki hareketlerden hangisi vertical eksende yapılır?
Supination
Aşağıdakilerden hangisi uterusun bölümlerinden biri değildir?
a) Fundusuteri
b) Infundibulumuteri
c) Corpusuteri
d) Isthmusuteri
e) CervixuteriAkciğer alveollerinin genişlemesi sonucu alveollerde aşırı hava birikimine ne ad verilir?

Amfizem
Aşağıdakilerden hangisi yutma güçlüğü olarak tanımlanır?
Disfaji
Sinuscoronarius aşağıdaki kalp boşluklarından hangisine açılır?
Atriumdextrum
Aşağıdakilerden hangisi kulak çınlaması anlamına gelmektedir?
Tinnitus
Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir?
Articulatiocarpometacarpalispollicis


Aşağıdakilerden hangisi 3. ventrikülü, 4. ventriküle bağlar?
Aquaductusmesencephali

Kalbin hangi bölümü kanı akciğerlere pompalar?
Ventriculusdexter
Endokrin sistem organlarının salgılarına ne ad verilir?
Hormon
Aşağıdakilerden hangisi tüm beyin içerisinde en küçük kısmı oluşturan yapıdır?
Mesencephalon
aşağıdaki terimlerden hangisi burun kanaması anlamına gelmektedir?
Epistaxis
Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesi bölgesi ile ilgili bir terimdir?
Pectoral
Aşağıdakilerden hangisi sağ atriumdan sağ ventriküle gelen kanı akciğerlere taşıyan damardır?
ArteriaPulmonalis

Santral sinir sistemini saran zarların iltihaplanmasına ne ad verilir?
Menengitis
Aşağıdakilerden hangisi Gomphosis tipte bir eklemdir?
d) Art. Dentoalveolaris
"Anterior" sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Ön taraf
Aşağıdaki hormonlardan hangisi kalsiyum metabolizmasını düzenler?
Parathormon
Kadınlarda âdet kanamasının kesilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Menopause,
Aşağıdaki eklemlerin hangisinde discusarticularis bulunmaz?
a) Symphysisintervertebralis
b) Symphysispubica
c) Art. sternoclavicularis
d) Art. Temporomandibularis
e) Art. Talocalcanea


Aşağıdakilerden hangisi vücut boşluklarından değildir?
a) Cavitascranii
b) Cavitasfemoralis
c) Cavitasabdominis
d) Cavitasspinalis
e) Cavitasthoracis


Santral sinir sistemini saran zarların iltihaplanmasına ne ad verilir?
Menengitis

Aşağıdakilerden hangisi "vücuttan uzakta olan" anlamına gelir?
Distalis
Aşağıdakilerden hangisi üst extremiteye ait bir kemiktir?

Humerus
Aşağıdakilerden hangisi Gomphosis tipte bir eklemdir?
Art. Dentoalveolaris
Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme anlamına gelir?
Respirasyon
Akciğerleri saran zara ne ad verilir?
Pleura
Aşağıdakilerden hangisi beyin-omurilik sıvısının üretildiği yerdir?
Plexuschoroidea
Aşağıdaki kaslardan hangisi göğüs bölgesinde bulunur?
Musculuspectoralismajör
Aşağıdakilerden hangisi omuz bölgesi kaslarından biri değildir?
a) Musculusdeltoideus
b) Musculussubscapularis
c) Musculussupraspinatus
d) Musculusinfraspinatus
e) Musculusbrachialis
 
Üst