AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

FİNAL Toprak Bitkisi ve Bitki Besleme Final Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme


 • Horizon, toprakta birbirine paralel katmanların her biridir.
 • Toprak biliminde ana materyal C simgesi ile gösterilir.
 • Ham petrol ürünleri, toprağa organik madde kazandırmak için uygulanmaz.
 • Kan tozu, Boynuz tozu, Yosun ve Kemik tozu, toprağa organik madde kazandırmak için uygulanırlar.
 • Toprakta su ve hava geçişlerinin sınırlanması, toprakta sıkışmanın yol açtığı sorunlardan biridir.
 • Çay, hafif asitli ortamı seven bitkilerden biridir.
 • Adolf Frank ve HeinrichCaro, 20. yüzyılın başlarında amonyak sentezi ile azotlu gübre üreten bilim adamlarıdır.
 • Bitki besleme alanında ilk ölçüme dayalı deneysel çalışmalar J.B. vanHelmont tarafından yapılmıştır.
 • HermannHellriegel ve HermannWilfarth, baklagil bitkilerinin köklerindeki nodüllerde yaşayan mikroorganizmaların havanın serbest azotunu kullanarak, bitkinin kullanabileceği forma dönüştürdüğü sonucuna varan bilim insanlarıdır.
 • Mineralizasyon, toprak içerisinde N kapsayan organik maddenin parçalanarak inorganik N bileşiklerinin açığa çıkmasıdır.
 • Gel(jel) halindeki kolloidlerin miselleri arasına su alarak katı yapılarını kaybetmeden hacimlerinin artmasıdır ifadesi, şişme olgusunu tanımıyla ilgili doğru bir ifadedir.
 • İzleme Tekniği Yöntemleri, bir bitki besin elementinin bitki tarafından alınırken; topraktan mı ya da gübreden mi alındığının belirlenmesinde kullanılan en iyi yöntemdir.
 • Her gelişim faktörünün kendine özgü bir etki değeri vardır ve bu etki değeri koşullar ne olursa olsun değişmemektedir görüşü, Mitscherlich’in “Gelişim Faktörlerinin Etkisi” kanununun diğer bilim adamları tarafından kabul edilmeyen görüşüdür.
 • Suyun donması, dışarıya ısı formunda enerji salan bir tepkimedir.
 • Aktif alınım, metabolik etkinlikler sonucunda, enerji harcayarak bünyeye iyonların alınması ve biriktirilmesidir.
 • Genç yapraklarda rozet görünümü, bitkilerde potasyum noksanlığının belirtilerinden biri değildir.
 • Yaprakların uçlarında ve kenarlarında sararma, Selüloz ve lignin miktarında azalma, Meyvelerde küçülme ve Karbonhidrat metabolizmasında bozulma, bitkilerde potasyum noksanlığının belirtileridir.
 • Diffüzyon, bitkilerde potasyumun metabolik işlevlerinden biri değildir.
 • Bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırmak, Bitkilerde tuz-su oranını dengelemek, Enzim aktivitesini artırmak ve Fotosentez hızını yükseltmek, bitkilerde potasyumun metabolik işlevleridir.
 • Stoma, yaprak epidermal, hücreleri arasında yer alan, bitkilerde gaz alışverişlerini sağlayan, açılıp kapanma özelliğindeki yapılardır.
 • Şeker pancarı, bor noksanlığına karşı en duyarlı bitkilerden biridir.
 • Bitkilerde büyüme geriliği, bodur büyüme, genç yapraklarda damarlar arası parçalı sararmalar, Mn noksanlığının tipik belirtilerinden biridir.
 • Fitosiderofor, mugineik ve avenik asitler gibi protein olmayan amino asit formundaki yapılardır.
 • Akaçlama, arazideki fazla suyun dışarı atılmasıdır.
 • Önde hiçbir toprak işleme aracının çalışmadığı “sıfır işleme” tekniği Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır ifadesi, toprak işleme ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Özgül iyon etkisi, bir iyonun toprak çözeltisinde gereğinden fazla bulunup olumsuzluklara yol açmasıdır.
 • Mikorizalar, Mantar türü toprak canlılarına örnektir.
 • Parsel indeksi, arazi toplulaştırmada, ileride yer değiştirecek ve başka parçalarla birleştirilecek arazinin değerinin hesaplanmasıdır.
 • Adolf Frank ve HeinrichCaro, havanın kalsiyum siyamidini kullanarak azotlu gübre üreten bilim adamlarıdır.
 • Söğüt fidanı, Belçikalı fizikçi J.B. vanHelmont’un ünlü denemesinde kullandığı bitkidir.
 • Fransız bilim adamı L. J. Gay-LussacGaz yasaları çalışma konusu ile tanınır.
 • Toprağa verilen bitkisel atıklarla azot kaybı, toprakta N kaybına neden olan faktörlerden biri değildir.
 • Yıkanarak azot kaybı, Bitkiler tarafından alınma suretiyle azot kaybı, Erozyon ile azot kaybı ve Gaz şeklinde azot kaybı, toprakta N kaybına neden olan faktörlerdir.
 • Ortamın pH’sı(reaksiyonu), bir toprağın kolloidal yüzeyi üzerindeki iyon/katyon değişimini etkileyen unsurlardan biri değildir.
 • Ortamdaki başat iyon konsantrasyonu, İyonun hidratasyon derecesi ya da iyonun etrafındaki su tabakasının kalınlığı, İyonun taşıdığı yükün sayısı ve İyonun hareket hızı ya da etkinlik derecesi, bir toprağın kolloidal yüzeyi üzerindeki iyon/katyon değişimini etkileyen unsurlarıdır.
 • Mineralizasyon, organik P bileşiklerinin parçalanarak inorganik P bileşiklerini oluşturmasıdır.
 • Simplast, iyonların bağımsız olarak hareketini sağlayan protoplazma sisteminin tümüdür.
 • Besin elementlerindenKarbon, bitki bünyesine havadan alınmaktadır.
 • Bitki besin elementlerinden Bor, azot ile antagonistik etkileşim içindedir.
 • Böcek, abiyotik bir stres etmeni değildir.
 • Su, Sıcaklık, Radyasyon ve Işık, abiyotik stres etmenleridir.
 • Bitki besin elementi noksanlıklarında yapraklarda gözlenen sararmalar genellikleKloroz olarak adlandırılmaktadır.
 • Besin elementlerinden Sodyum, lahana bitkisinin renk ve koku özelliklerine olumlu etki etmektedir.
 • pH’nın artması, bitkilerin Zn alınımını azaltan toprak etmenlerinden biridir.
 • Fosfor içeriğindeki azalma, Yüksek toprak sıcaklığı, Yüksek mikrobiyolojik aktivite ve Yüzey genişliği, bitkilerin Zn alınımını azaltan toprak etmenlerinden değillerdir.
 • Mikrobiyal aktivite, bitkilerin Mo içeriklerinin bağlı olduğu unsurlardan biri değildir.
 • Toprak pH’sı, Toprakta bulunan diğer bitki besin elementlerinin cins ve miktarı, Mevsim ve Bitkisel etmenler, bitkilerin Mo içeriklerinin bağlı olduğu unsurlardır.
 • Mangan noksanlığına genellikle Kireçli alkalin ve kumlu bünyeli topraklarda rastlanır.
 • Sülfat, toprak çözeltisinde yaygın oranda bulunan iyonlardan biridir.
 • Lityum, Baryum, Stronsiyum ve Molibdat, toprak çözeltisinde yaygın oranda bulunan iyonlardan değillerdir.
 • Bitki kökleri suyu Ozmoz yoluyla alır.
 • Silisyum, taşkürede en yaygın bulunan iki elementten biridir.
 • Toprakta organik madde kapsamının düşmesi, Biyolojik bir sorunun işareti olarak değerlendirilir.
 • Azalan yüzey akışı, sıkışmış toprağın özelliklerinden biri değildir.
 • Artan hacim ağırlığı, Artan toprak direnci, Azalan gözeneklilik ve Azalan su tutma kapasitesi, sıkışmış toprağın özellikleridir.
 • Yüksek oranda agregat içermemesi, iyi bir tohum yatağında aranacak özelliklerden biri değildir.
 • Suyun toprağa girişine ve yeterli tutulmasına izin vermesi, Toprak havasıyla atmosferin gaz alışverişine olanak sağlaması, Köklerin ilerlemesine engel olmaması ve Tohumla toprak arasında yeterli dokunma yüzeyi bulunması, iyi bir tohum yatağında aranacak özelliklerdir.
 • İlkbaharda ekimden önce son bir işlem olarak tapan çekilmesinin amacı, Tohumların toprağa dokunma yüzeylerini artırmak’tır.
 • Lös adı verilen toprak ana maddesinin oluşumunda Buzullar ve rüzgarlar görev yaparlar.
 • Kıvam, basınç uygulandığında toprağın gösterdiği tepkidir.
 • Kızışma, ahır gübresinin bir kenarda yığın olarak bekletilmesi ile içindeki elverişsiz asitlik, hastalık etmenleri, parazit yumurtaları vb. olumsuzlukların giderilmesini sağlayan süreçtir.
 • Arazi kullanımında geometrik şekillerden biri olan Dikdörtgen’in uygulanması, iş verimini yükseltir.
 • J. B. vanHelmont, bitki besleme alanında ilk vegetasyon denemesini uygulayan bilim insanıdır.
 • İngiliz bilim insanı John Woodward bitkilerin beslenmesinde, büyüme ve gelişmesinde mineral maddelerin önemini ortaya koymak için Nane bitkisini kullanmıştır.
 • Fiğ, yeşil gübrelemede kullanılan bitkilerden biridir.
 • Maydanoz, Ispanak, Domates ve Biber, yeşil gübrelemede kullanılan bitkilerden değillerdir.
 • Neubauer Saksı Denemesi Yöntemi, topraktaki alınabilir P ve K miktarını belirlemeye yarayan yöntemdir.
 • Suyun polar(dipol, iki kutuplu) özelliği, Suyun adhezyon ve kohezyon güçleri üzerinde artırıcı etkiye sahiptir.
 • Suyun buharlaşması, endotermik bir olaydır.
 • Bitki besin elementleri yapraktan diğer organlara Floem yoluyla taşınır.
 • Magnezyum, bitkiye yeşil renk veren klorofil moleküllerinin merkez atomu olarak yer alır.
 • Potasyum, bitki gelişiminde mutlaka gerekli olan birincil makro bitki besin elementlerinden biridir.
 • Bitkilerde Ca noksanlığı ilk olarak Genç yaprak ve meyvelerde gözlenir.
 • Bakır, bitki besin maddesi olduğu 1930’lu yıllarda tespit edilen, bitkideki gereksinimi çok düşük olan elementtir.
 • Bitkilerde büyüme geriliği, bodur büyüme, bitkilerde Mn noksanlığı durumunda ortaya çıkan belirtilerden biridir.
 • Fe, mikro bitki besin elementlerinden biridir.
 • Ana materyalin gözenekli yapıda olması, toprak oluşumunu hızlandırır.
 • Toprak oluşumunun, köklerin ve mikroorganizmaların en yoğun olduğu horizonlar, A simgesi ile gösterilir.
 • Yüzeyi uzun süre kapatan güçlü bir bitki örtüsü kurmak, su erozyonuna karşı alınacak önlemlerden biridir.
 • Toprağı, yüzeyindeki küçük taşlardan arındırmak, Gözenekliliği ve yüzey pürüzsüzlüğünü azaltmak, Toprağı un ufak eden araçlar kullanmak ve Anız yakmak, su erozyonuna karşı alınacak önlemlerden değillerdir.
 • Soklu pulluk, toprağı devirerek işleyen bir sürüm aracıdır.
 • JustusvonLiebig, Minimum Yasası olarak bilinen görüşleri ile bitki besleme ve gübreleme alanında çalışanların düşüncelerine uzun süre yön veren bilim insanıdır.
 • Jean B. Boussingault(1802-1887), tarla denemeleriyle ortaya koyduğu sonuçlar nedeniyle “Tarla denemecilerinin babası”olarak bilinen bilim insanıdır.
 • Alman bilim insanları Adolf Frank ve HeinrichCaroAmonyak sentezi ile azotlu gübre üretmişlerdir.
 • Sıvı azot, toprakta bulunan azot formlarından biri değildir.
 • İnorganik azot bileşikleri, Elementel azot, Amonyum ve Organik azot bileşikleri, toprakta bulunan azot formlarıdır.
 • Fosfor fiksasyonu, çözünebilir haldeki fosforun toprak tarafından tutulmasıdır.
 • Rizobium bakterileri, baklagil bitkilerinin köklerinde nodüller oluşturarak ortak yaşayıp havanın bağımsız azotunu bitkiye kazandıran bakterilere örnektir.
 • Antogonistik etki, aynı yüklü iyonların arasında, birbirlerinin yerine geçme eğilimiyle, diğerlerini tutundukları yerden sökmeleri şeklinde gözlenen rekabettir.
 • Potasyum, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır, parazitlerin gelişimi ve zararını azaltır, bitkide su-tuz oranını dengeler, enzim aktivitesini artırır ve stoma hareketlerini düzenler.
 • Klor, bitki kökleri ile alındıktan sonra Simplast hücresel yapı ile iletim borularına taşınır.
 • Demir(Fe), mutlaka gerekli mikro bitki besinelementlerinden biridir.
 • Toprağın Ni içeriği, bitkilerin Cu alımı üzerinde etkili değildir.
 • Toprak sıcaklığı, Toprağın P içeriği, Toprak tuzluluğu ve Toprak pH’ı, bitkilerin Cu alımı üzerinde etkilidir.
 • Türkiye’de toprak işlemeYalnızca tarım arazilerinde yapılmaktadır.
 • Bitki besin elementlerinden biri olan Azot’u meyve ağaçlarına ilkbahardan başlayarak azar azar, 2-3 bölümde verilmelidir.
 • İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde toprağın organik maddesinin genellikle düşük olmasının nedeni, İkbaharda nemli ve sıcak ortamda aşırı çalışan mikobiyelcanlılar'dır.
 • Yaşlı topraklarda, horizonlar çok net, çoğu zaman sayıca fazla ve kalındır.
 • Toprağın bol suyla yıkanması, borlu toprakların geri kazanımında uygulanabilir bir yöntemdir.
 • Kültürel işlemler, Tarımsal NanoBiyoteknolojinin bileşenlerinden biri değildir.
 • Biyoloji, Fizik, Biyoteknoloji ve NanoTeknoloji, Tarımsal NanoBiyoteknolojinin bileşenleridir.
 • Potasyum, topraklarda kil mineralleri halinde de bulunmaktadır. İllit de bu duruma örnek bir mineraldir.
 • Kompost yığını, 3-4 ay sonra gübre olarak kullanıma hazır hale gelir.
 • Floem, bitki besin elementlerinin yapraktan diğer organlara taşınmasında etkili olan iletim demetidir.
 • Transpirasyon, bitkinin büyük çoğunluğu stomalardan olmak üzere buhar halinde su kaybetmesidir.
 • Lüks tüketim, besin elementlerinden biri olan Potasyum’un fazla kullanılmasında ortaya çıkan bir durumdur.
 • Demir, bitkiler için makro besin elementi değildir.
 • Kalsiyum, Azot, Potasyum ve Fosfor, bitkiler için makro besin elementleridir.
 • Bitkilerde yaşamsal öneme sahip enzimlerden biri olan Nitrat redüktaz’ın yapısında Molibden yer alır.
 • Rozet yaprak görünümü, bitkilerde Zn noksanlığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Yüzey toprağı, bir kazı işleminde ayrı bir yerde korunup saklanması gereken toprak katıdır.
 • Bitkiye ve toprağa azot kazandıran Rhizobium adı verilen bakteri grubu bitki topluluklarından biri olan Baklagillerin köklerinde yaşar.
 • Proteinler, toprak organik maddesinin üç temel yapı maddesinden biridir.
 
Üst