AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Anayasa Hukuku Vize Çalışma Soru ve Cevapları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
Ünite 1 çalışma soruları:

1.Anayasa kelimesi resmen bugunkü anlamı ile ilk kez hangi yıl kullanılmıştır.

(1948)

2.Yazılı anayasalardaki kurallar toplamına ne denir?

ŞEKLİ ANAYASA

3.Yazılı anayasalarının hükümlerinin ötesinde siyasi iktidarın kullanımına ilişkin kurallar bütününe ne denir?

MADDİ ANAYASA

4. Klasik anlamda anayasanın en önemli konusu ne denir?

DEVLET

5. Anayasa hukuku ülkemizdeki hangi anayasa ile yaygınlık kazanmıştır.

1961 ANAYASASI

6. Anayasa hukuku teriminden önce kullanılan üç terim hangisidir?

HUKUKİ ESASİYE-ESAS HUKUK-ESAS TEŞKİLAT HUKUKU

7. Katı anayasanın en önemli özelliği nedir?

Anayasanın üstünlüğü ilkesi

8. Katı anayasanın ikinci önemli en önemli özelliği nedir?

Değiştirilmez hükümlerin bulunması

9. 1982 Anayasanın değişiklikle ilgili tekilifin verilmesi için verilmesi gereken çoğunluk?

1/3

10. Cumhurbaşkanı hangi oranda kabul edilmiş anayasa değişikliklerini R.Gazetede yayınlatıp, halk oyuna sunabilir?

2/3

11. Özelilkle hangi iki ülkede tek bir metin haline getirilmiş anayasa yoktur?

İNGİLTERE/İSRAİL12. Türkiye’deki hangi anayasa çerçeve anayasadır?

1921 TEŞKİLATI ESASİYE

13. Hagi iki ülkede yapılan anayasalar olağan yasama organda yapılmış anayasalardır?

1978 İSPANYA ANAYASASI
2011 MACARİSTAN ANAYASASI

14. Hali hazırdaki 1982 anayasası kaç kez değişiklik yapılmıştır?

17 kez

15. Hukukun üstünüğüne dayanan bir düşüncenin hakim olduğu bir düzende birey ve devlet ilişkilerini düzenleyen Hukuk kuralları hangi özelliklere sahip olması gerekir.

ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ
SOYUT
GENELLİK
OBJEKTİF

16. Hukuk devletinin 6 temel özelligi nedir?

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK
HUKUK KURALLARI SOYUT VE GENELDİR
HUKUK KURALLARI ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ
BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGILAMA
MAKUL SÜREDE ADİL YARGILAMA HAKKI
MASUMİYET KARİNESİ

17. Berat-ı Zimmet Ne demektir?

Masumiyet karinesi.

18. Dünyada meydana gelen hangi olaydan sonra insan hakları uluslararası toplumun önem verdiği bir unsur haline gelmiştir?

2. dünya savaşı

19. birleşmiş milletler insan hakları beyannamesi kabul tarihi?
1948

20. AİHS ne zaman yayınlanmış ne zamaan devreye girmiştir?

1950-1953

21. İdea makamının sahip olduğu imkanların savunmada da olması ilkesi nedir?
Silahların eşitliği


22. T.C. AİHS ne zaman onaylamıştır?
1954

23. Vahdeti kuvvet ne demektir?

Güçler birliği

24. modern güçler ayrılığı doktirinin fiikir babası kimdir?

Montesque

25. esnek güçler ayrılığına dayanan sistem hangisidir?
Parlementer sistem

26. siyasal denetimin anayasaya uygunlugun parlemonta dışında bagımsız bir organ tarafından denetlemesinde abd yüksek mahkemesinin hangi yıl ve kararı dönüm noktası olmuştur?
1803 madison kararı

27. anayasanın müstakil bir mahkeme tarafından denetlenmesinin fikir babası kimdir, bunu hangi adla belirtmiştir?
Alman KELSEN-NEGATİF YASA KOYUCU

28. Anayasallık denetimi ön ve son denetim olarak ikiye ayırılır. Ön denetime hangi ülkede orneklerini görmek mümkündür?
Fransa
29. anayasanın soyut norm denetimini için başvuru hakkı olan makamlar?

Cumhurbaşkanı/ana muhafelet meclis grubu/iktidar grubu

30. Anayasa mahkemisine bireysel başvuru hakkı hangi yıl kabul edilmiş?
2010

31. anayasa için yaşayan belge deyimi kimi ifade eder?

Anayasa yargıçlarını

32. anayasal devletin dayandığı 4 temel nedir?

İNSAN HAKLARI
HUKUK DEVLETİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
GÜÇLER AYRIMI
ANAYASAL UYGUNLUĞUN YARGISAL DENETİMİ


UNITE 2:

1. Demokrası kelimesinin geldigi demo ve kratein sözcüklerinden türemiştir. Bunların ıanlamları nedir?
HALK –YÖNETMEK

2. DEMEKRASİNİN OLMAZSA OLMAZ 3 TEMEL UNSURUN NELERDİR?

ÖZGÜR VE DÜZENLİ SEÇİMLER
SİYASİ ÇOĞUNLUK VE YANSIMASI
İNSAN HAKLARI

3. DEMOKRASİNİN 3 TEMEL UNSURUNA İLAVE OLARAK İSTİKRARLİ DEMOKRASİLERDE OLMASI GEREKEN 6 İLKE NELERDİR?

SEÇİLMİŞLERİN ÜSTÜNLÜGÜ
AZINLIKLARIN KORUNMASI
YEREL DEMOKRASİ
KATILIM
SİVİL TOPLUM
AÇIK YÖNETİM

4. Türk demokrasinin temel iki sorunu nedir?
a. bireyselllik ve özgürlük düşüncesi yerine devletçi ve ideolojik bir karektere sahip olması
b. seçilmişlere karşı bürokratik ve yargısal bir vesayetin varlığı

5. anayasanın 67 maddesine göre yapılması gerkli seçimlerin 6 temel özelliği nelerdir
SERBEST
EŞİT
GİZLİ
TEK DERECELİ
GENEL OY
AÇIK SAYIM VE DÖKÜM

6. İhtiyari oy ilkesi anayasada yer alan hangi temel ilkenin gereğidir?

SERBESTLİK

7. Mecburi oy ilkesinin amacı nedir?
KATILIM ORANINI YÜKSELTMEK

8. Benim oyum bir çobanla aynı olabilir mi sözü anayasanın seçimlerle ilgili hangi ilkesine aykırılık ihtiva eder? J

EŞİTLİK İLKESİ

9. Türkiye de meşrutiyet döneminde genel oy ilkesine aykırı hangi sistem benimsenmiştir?
SERVETE BAGLI OY İLKESİ

10. 1924 türkiyedeki genel oy ilkesine aykırı uygulama nedir?
Sadece erkeklerin oy kullanabilmesi

11. kadınlara oy verme hakkı hangi yıl tanınmıştır?
1934

13. Kadınların oy kullanma hakkının olmaması anayasanın seçimle ilgili hangi ilkesini tezattır?
GENEL OY

12. genel oy hakkı hangi nedenlerden dolayı sınırlandırılabilir?
YAŞ
KISITLILIK
MAHKUMİYET

13. Türkiyede hagi yıla kadar iki dereceli seçim sistemi kabul görmüştür?

1946

14. Türkiye ilk defa hangi seçimlerde gizli oy ilkesi uygulanmıştır?
1950

15. seçim sistemleri genel olarak 2 tipe ayrılır? Bunlardan biri NİSPİ TEMSİL SİSTEMİ dir? Diğeri nedir?
ÇOĞUNLUK SİSTEMİ

16. Nispi temsil sisteminin modellerinden 4 tanesinin ismi nedir?

ULUSAL ARTIK
EN BÜYÜK ARTIK
EN KUVVETLİ ORTALAMA SİSTEMİ
D’HONT SİSTEMİ

17. Ülkemizde de kullanınlan ve en yaygın seçim sistemi modeli hangisidir?
D’HONT SİSTEMİ

18. Seçim kannunlarında yapılan değişikler seçimlere en az ne kadar kalmışsa bu seçimde yapılan değişlikler uygulanamaz?

19. Ülkemizde ulusal seçim barajı kaçtır?
%10

20. Türkiye de milletvekili seçimlerinde kural olarak her ------- il bir seçim çevresi olarak kabul edilir?
İL
21, türkiyede milletvekili sayısı 18 olan kaç seçim bölgesine bölünür?
1-18 1 seçim bölgesi

22. milletvekili seçilme yaşı

25 doldurmuş olmak

23. tbmm her seçim döneminin son toplantısı ile seçim ne zaman yapılır?

20 temmuz-kasım ayının ilk Pazar günü

24. tbmm seçimleri hangi nedenle 1 yıl geriye bırakılmasına karar verilebilir?

SAVAŞ NEDENİYLE

25. TBMM de boşalan milletvekili oranı ne kadar olduğunda hangi zaman dilinde seçimin yapılmasına karar verilir?

%5-3 ay içerisinde

26. genel seçimlere ne kadar kala ara seçim yapılamaz?

1 yıl

27. bir ilin veya bir seçim bölgesinin hiç milletvekili kalmadığı durumda ne kadar süre içerisinde seçim yapılması gerekir?

90 gün sonraki Pazar günüUNİT3

1. Türkiyedeki siyasi partiler hangi anaya ile anayasadaki yerini almıştır.

1961 anayası

2. Siyasi partiler sivil toplum kuruluşudur? Doğru mu yanlış mı?
Doğru

3. otariter tek parti sistemin totaliter tek parti sistemden ana farkı nedir?

Nihai amacın çok partili hayata geçilmesidir.

4. 1923-1945 yılları arasında türkiyede hayata geçilen parti sistemi hangisidir?
Otoriter parti sistemi

5. Hakim tek parti sistemi hangi ülkede görülmektedir.

hisdistan

6. siyasi partiler kamu tüzel kişiliğine sahiptir? Dogru mu yanlış mı?
Yanlış

7. siyasi partilere üley olabilmek için yaş sınırı nedir?

18 yaşını doldurmak

8. siyasi parti kurma için iç işleri bakanlığının iznine tabidir doğru mu yanlış mı?
Yanlış

10. siyasi partiler en az kaç türk vatandaşı tarafından kurulabilir?

30

11. yüksek ögretim ögrencilerinin partilere üye olmasında herhangi bir engel yoktur? Doğru mu yanlış mı? Yanlış kanunla düzenlenebilir.

12. siyasi parti merkez disiplin kurulu en az kaç kişiden oluşur?

7

13. hangi yılda yapılan anayasa değişikliği siyasi partilerin yurt dışında temsilcilik açma yetkisi verilmiştir?

1995

14. siyasi partilerin seçimi katılabilmeleri için en az partiler illerin en az ------- oy verme gününden en az------- önce teşkilat kurulmuş olması şarttır.

Yarısında-altı ay

15. cumhuriyet başsavcısı tarafından hangi durumlarda kapatma davası gerçekleşebilir?

  1. resen 2, bakanlar kurulunun kararı ile adalet bakanlığının istemi ile 3. bir siyasi partinin istemi ile
16. siyasi partilere devlet yardımından yoksun bırakma cezası anayasaya ne zaman girmiştir?

2001

17. 1982 anayasasına göre partilerin mali denetlemesi hangi makam tarafından yapılır?

Anayasa mahkemesi

18.
 
Üst