AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar Ve Kurumlar Örnek Sorular

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
1. Aşağıdakilerden hangisi otofinansman kaynağıdır?
A) Dağıtılan kârlar
B) Yedekler
C) Ödenen vergiler
D) Ödenen anapara payları
E) Ödenen faizler

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların işlevlerinden biri değildir?
A) Fiyat belirleme
B) Getiri oranını belirleme
C) Likidite sağlama
D) Bilgi edinme maliyetini düşürme
E) Vade ayarlaması yapma

3. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların vade dikkate alınarak yapılan bir sınıflandırmasıdır?
A) Organize piyasa
B) Spot piyasa
C) Sermaye piyasası
D) Vadeli piyasa
E) Birincil piyasa

4. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların finansal varlıkların niteliğine göre yapılan bir sınıflandırmasıdır?
A) Borç piyasası
B) Spot piyasa
C) Sermaye piyasası
D) Vadeli piyasa
E) Birincil piyasa

5. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası finansal araçlarından biri değildir?
A) Finansman bonosu
B) Banka kredileri
C) Ticari senetler
D) Tahviller
E) Hazine bonoları

6. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası finansal araçlarından biri değildir?
A) Özel sektör tahvilleri
B) İmtiyazlı hisse senetleri
C) Hisse senedine dönüştürülebili tahviller
D) Hisse senetleri
E) Varlığa dayalı menkul kıymetler

7. Aşağıdakilerden hangisi likiditesi en yüksek finansal varlıktır?
A) Devlet tahvili
B) Özel sektör hisse senetleri
C) Finansman bonoları
D) Hazine bonoları
E) Varlığa dayalı menkul kıymetler

8. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumdur?
A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

9. Aracı kurumların denetlenmesinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

10. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlığı ihraç eden kurumun mali yapısına bağlı olarak belirlenen risk primidir?
A) Likidite risk primi
B) Reel faiz oranı
C) Enflasyon pirimi
D) Ödenmeme risk primi
E) Vade risk primi
 
Üst