VİZE Genel Biyoloji Vize Ders Notu

Editör

Administrator
Yönetici
Katılım
30 Eyl 2020
Mesajlar
255
Tepkime puanı
21
Puanları
18
Disülfit bağı nasıl oluşur? İki sisteinamino asidi arasında.
 • Nükleit asitlerin birim molekülü (monomeri): Nukleotit
 • Oligasokkarit: Laktoz
 • Proteinler: Monomerleri aminoasittir, enzimlerden oluşurlar, yapısal madde olarak görev yaparlar, oksijen taşıyıcıları, antikorlar ve hormanların yapısında bulunurlar.
 • Hücrenin metabolik olaylarda doğrudan kullandığı: ATP enerjisi
 • Proteinler: canlı sistemde hem yapı maddesi hem de metabolizmanın düzenleyicisi olarak görev yapan molekül grubu
 • Hücrede bulunan inkiyozlar: glikojen tanecikleri, protein bazı granürleri, pigment granürü, yağ damlaları
 • Bitki hücreleri: koful, mitokondri, ribozom, plastid.
 • Sentrol bitki hücrelerinde bulunmaz.
 • Alkolik fermentasyon: Mayalar ve mikroorganizmalar, pirüvatıdekarboksilasyonlaindirgeleri.
 • Mezezom: prokoryat hücrelerde, ökaryotlardaki mitokondriye karşılık gelen oluşum.
 • Mitokondri: ETS (Elektron taşıma sistemi) bulunur.
 • Aktif taşıma: küçük moleküllerin hücre zarından, yoğunluğun az olduğu taraftan çok olduğu tarafa enerji kullanarak geçişlerine denir.
 • Lizozom: litik enzimler içeren bir organeldir.
 • Taksonomik hiyerarşide her bir basamağa: kategori denir.
 • Fungialemi: küfler, şapkalı mantarlar ve mayaların yer aldığı büyük organizma grubudur, hücre çeperleri kitindir, karasal veya sucu, hif adı verilen uzun tüpsi yapılardan oluşur.
 • Parazoa kapsamı: süngerler
 • Belli bir kategoride yer alan canlı grubu: Takson
 • Annelida ile arthropoda benzer özelliği: Vücutların bir çoksegmentten oluşması


 • Ester bağı DNA ve RNA polinükleotit zincirlerini oluşturan nekleotitmonomerleri arasında oluşmu bağa: 3’-5’ fosfodiester bağı denir.
 • Keratin ve kollajen. protein polimer molekülüne örnektir.
 • Reaktif grupların tanımı: biyomoleküllerin yapısında bulunan ve başka moleküllerle reaksiyona girme yeteneği sağlayan kimyasal gruplardır.
 • Polisakkarit çeşitleri: nişasta, selüloz, glikojen ve kitin
 • Otofajikvakuoller: hücrenin yaşlanan organeli ile lizozomların birleşimi olan yapı
 • Kromozon yapısı: perinükller aralık
 • Prokoryat hücre: bakteri.
 • Okaryat bir hücrede, hücre zarı temel olarak: Protein+yağ
 • Bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan yapı: Hücre Duvarı
 • Osmoz: su moleküllerinin geçirgen bir zardan, düşük su konsantrasyonundan yüksek su konsantrasyonuna geçişine denir.
 • Glükozun, oksijen yokluğundan parçalanması olayına: Anaeorobik glikoz denir.
 • Solenterenler: ctenophora(taraklılar)
 • Annelida ve arthropoda: vücut segmentlerinden (metamer) oluşması
 • ‘Archaea’ domain: çok tuzlu ve çok sıcak ortamlar gibi ekstrem çevre koşullarında gelişirler.


 • Peptit bağları: iki amino asit tarafından bir su molekülü çıkmasıyla oluşur.
 • Proteinler: hem yapı maddesi hemde metabolizma düzenleyici
 • Laktoz: oligosakkarit.
 • Eser element: Bakır
 • Proteinler: Enzimleri oluştururlar, monomerleri aminoasitlerdir, oksijen taşıyıcı antikor ve hormonların yapısındadırlar, yapısal maddedirler.
 • Canlıların sentezledikleri ve kullandıkları bileşikler: karbonhidratlar, proteinler, yağlar, nükleik asitler.
 • Enerjiyi kullanarak yapılan taşıma: Aktif taşıma
 • Mitokondri: ETS(Elektron Taşıma Sistemi)
 • Düfüzyon: çözünmüş maddelerinin yoğunluğu, yüksek olan bölgeden düşük olan bölgeye doğru yayılmasına denir.
 • Osmoz: su moleküllerinin geçirgen bir zardan, düşük su konsantrasyonundan yüksek su konsantrasyonuna geçişine denir.
 • Anaorobikglikoliz: glikozun oksijen yokluğunda parçalanması
 • Yumuşakçalar: deniz dişlileri, salyangozlar, midyeler, mürekkep balığı ve ahtabotlar.
 • Bütün eucaria üyelerinin özellikleri: genetik materyalleri bir zarla çevrilmiş, nukleus içeren organizmalar olmasıdır.
 • Parazoa alt alimi: süngerler
 • Taksanomide temel katagori: Tür


Moleküler organizasyonu sağlayan kovelent bağlar: birer elektronu ortaklaşa kullanan iki atom arasında oluşur.

 • Karbonhidratlar: organik maddelerin en basitidir, en hızlı ve kolay enerji elde edebilen maddelrdir.
 • Disüfitbağı:ikisisteinamino asidi arasında
 • Oligosakkarit: Laktoz
 • Mezezomlar: bakterilerde bulunur.
 • Lizozom: litik enzimler içeren organeldir.
 • Bitki hücrelerinde bulunmyanorganel: sentriol
 • Bir hücrede çekirdek zarı, çift zarla çevrili değil, mitekondri ve endoplazmikretikulum gibi bağlar yoksa: Bakteri olabilir.
 • Yüksekten-düşük olana düfizyon
 • Düşükten- yüksek olana: osmoz
 • Parazoa alt alemi: süngerler
 • Monomerin tanımı: moleküler kompleksleri oluşturan birim moleküllerdir.
 • Enzimler ile ilgili: Hücrede sentez ve yıkım reaksiyonlarında görev yapan biyolojik katalizorlar
 • Canlı organizmada en çok bulunan: Karbon, oksijen, hidrojen, azot
 • Keratin ve kollajen: protein.,
 • Canlı sistemde ATP üretiminde kullanılan elektronların hidrojen kaynağı fotosentezde ve hücre solunumunda: Fotosentezde su, solunumda hidrojen içeren besin molekülleridir.
 • Prokoryat hücre örneği: bakteri.
 • Kromozam yapısı ile ilgili: sentromer. Kromatid, kromatin ve telomerdir. (perinukleer aralık kromozom yapısı ile alakası yoktur.)
 • Proteinler: ribozomlarda sentezlenir.
 • Hücrenin yaşlanan organeli ile lizozomların birleşimi olan yapı: otofajikvakuoller.
 • Mitekondri: bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.
 • Alkolik fermentasyon: mayalar ve diğer mikroorganizmalar ilgilidir.
 • Taksonomikhiyarerşide her bir basamağa: Kategori denir.
 • Filum ikilisinden, Deutorostomia kapsamında: Echnodermata – chordata


 • Ordo /takım)ketegorisitaksonomik kategorilerden: Classis – Familya arasında yer alır.
 • Litik enzimler içeren organel: Lizozom
 • Alkolik fermentasyon: Mayalar ve diğer makroorganizmalarpirivatı
 • Kuşlar: vücut sıcaklığı sabittir.
 • Ergin dönemlerde çekirdek: memeli kırmızı kan hücrelerinde bulunmaz.
 • Enzimlerle ilgili: hücrede sentez ve yıkım reaksiyonlarda görev yapan biyolojik katalizörlerdir.
 • Endesitoz: büyük moleküllü bileşiklerin hücre içinde alınışı olmaktadır.
 • Hücre duvarı: bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan yapı
 • Fotosentezde su, solunumda hidrojen içeren besin molekülleri: canlı sistemde atp üretiminde kullanılan elektronların hidrojen kaynağı
 • Laktoz: bir oligosakkarittir.
 • Annelida ile arthropodanın benze özelliği: vücudun segmentlerinden (metamer) oluşması
 • Reaktif grupların tanımı: biyomoleküllerin yapısında bulunan ve başka moleküllerle reaksiyona girme yeteneği sağlar.
 • Ökoryat hücrede, hücre zarı temel olarak: protein+yağ
 • Ecuaria: genetik metaryalleri bir zarla çevrilmiş, hücreleri nekleus içeren organizmalar olması
 • Parazoa alt alemi: süngerler
 
Üst Alt