AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Genel Biyoloji Vize Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Disülfit bağı nasıl oluşur? İki sisteinamino asidi arasında.
 • Nükleit asitlerin birim molekülü (monomeri): Nukleotit
 • Oligasokkarit: Laktoz
 • Proteinler: Monomerleri aminoasittir, enzimlerden oluşurlar, yapısal madde olarak görev yaparlar, oksijen taşıyıcıları, antikorlar ve hormanların yapısında bulunurlar.
 • Hücrenin metabolik olaylarda doğrudan kullandığı: ATP enerjisi
 • Proteinler: canlı sistemde hem yapı maddesi hem de metabolizmanın düzenleyicisi olarak görev yapan molekül grubu
 • Hücrede bulunan inkiyozlar: glikojen tanecikleri, protein bazı granürleri, pigment granürü, yağ damlaları
 • Bitki hücreleri: koful, mitokondri, ribozom, plastid.
 • Sentrol bitki hücrelerinde bulunmaz.
 • Alkolik fermentasyon: Mayalar ve mikroorganizmalar, pirüvatıdekarboksilasyonlaindirgeleri.
 • Mezezom: prokoryat hücrelerde, ökaryotlardaki mitokondriye karşılık gelen oluşum.
 • Mitokondri: ETS (Elektron taşıma sistemi) bulunur.
 • Aktif taşıma: küçük moleküllerin hücre zarından, yoğunluğun az olduğu taraftan çok olduğu tarafa enerji kullanarak geçişlerine denir.
 • Lizozom: litik enzimler içeren bir organeldir.
 • Taksonomik hiyerarşide her bir basamağa: kategori denir.
 • Fungialemi: küfler, şapkalı mantarlar ve mayaların yer aldığı büyük organizma grubudur, hücre çeperleri kitindir, karasal veya sucu, hif adı verilen uzun tüpsi yapılardan oluşur.
 • Parazoa kapsamı: süngerler
 • Belli bir kategoride yer alan canlı grubu: Takson
 • Annelida ile arthropoda benzer özelliği: Vücutların bir çoksegmentten oluşması


 • Ester bağı DNA ve RNA polinükleotit zincirlerini oluşturan nekleotitmonomerleri arasında oluşmu bağa: 3’-5’ fosfodiester bağı denir.
 • Keratin ve kollajen. protein polimer molekülüne örnektir.
 • Reaktif grupların tanımı: biyomoleküllerin yapısında bulunan ve başka moleküllerle reaksiyona girme yeteneği sağlayan kimyasal gruplardır.
 • Polisakkarit çeşitleri: nişasta, selüloz, glikojen ve kitin
 • Otofajikvakuoller: hücrenin yaşlanan organeli ile lizozomların birleşimi olan yapı
 • Kromozon yapısı: perinükller aralık
 • Prokoryat hücre: bakteri.
 • Okaryat bir hücrede, hücre zarı temel olarak: Protein+yağ
 • Bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan yapı: Hücre Duvarı
 • Osmoz: su moleküllerinin geçirgen bir zardan, düşük su konsantrasyonundan yüksek su konsantrasyonuna geçişine denir.
 • Glükozun, oksijen yokluğundan parçalanması olayına: Anaeorobik glikoz denir.
 • Solenterenler: ctenophora(taraklılar)
 • Annelida ve arthropoda: vücut segmentlerinden (metamer) oluşması
 • ‘Archaea’ domain: çok tuzlu ve çok sıcak ortamlar gibi ekstrem çevre koşullarında gelişirler.


 • Peptit bağları: iki amino asit tarafından bir su molekülü çıkmasıyla oluşur.
 • Proteinler: hem yapı maddesi hemde metabolizma düzenleyici
 • Laktoz: oligosakkarit.
 • Eser element: Bakır
 • Proteinler: Enzimleri oluştururlar, monomerleri aminoasitlerdir, oksijen taşıyıcı antikor ve hormonların yapısındadırlar, yapısal maddedirler.
 • Canlıların sentezledikleri ve kullandıkları bileşikler: karbonhidratlar, proteinler, yağlar, nükleik asitler.
 • Enerjiyi kullanarak yapılan taşıma: Aktif taşıma
 • Mitokondri: ETS(Elektron Taşıma Sistemi)
 • Düfüzyon: çözünmüş maddelerinin yoğunluğu, yüksek olan bölgeden düşük olan bölgeye doğru yayılmasına denir.
 • Osmoz: su moleküllerinin geçirgen bir zardan, düşük su konsantrasyonundan yüksek su konsantrasyonuna geçişine denir.
 • Anaorobikglikoliz: glikozun oksijen yokluğunda parçalanması
 • Yumuşakçalar: deniz dişlileri, salyangozlar, midyeler, mürekkep balığı ve ahtabotlar.
 • Bütün eucaria üyelerinin özellikleri: genetik materyalleri bir zarla çevrilmiş, nukleus içeren organizmalar olmasıdır.
 • Parazoa alt alimi: süngerler
 • Taksanomide temel katagori: Tür


Moleküler organizasyonu sağlayan kovelent bağlar: birer elektronu ortaklaşa kullanan iki atom arasında oluşur.

 • Karbonhidratlar: organik maddelerin en basitidir, en hızlı ve kolay enerji elde edebilen maddelrdir.
 • Disüfitbağı:ikisisteinamino asidi arasında
 • Oligosakkarit: Laktoz
 • Mezezomlar: bakterilerde bulunur.
 • Lizozom: litik enzimler içeren organeldir.
 • Bitki hücrelerinde bulunmyanorganel: sentriol
 • Bir hücrede çekirdek zarı, çift zarla çevrili değil, mitekondri ve endoplazmikretikulum gibi bağlar yoksa: Bakteri olabilir.
 • Yüksekten-düşük olana düfizyon
 • Düşükten- yüksek olana: osmoz
 • Parazoa alt alemi: süngerler
 • Monomerin tanımı: moleküler kompleksleri oluşturan birim moleküllerdir.
 • Enzimler ile ilgili: Hücrede sentez ve yıkım reaksiyonlarında görev yapan biyolojik katalizorlar
 • Canlı organizmada en çok bulunan: Karbon, oksijen, hidrojen, azot
 • Keratin ve kollajen: protein.,
 • Canlı sistemde ATP üretiminde kullanılan elektronların hidrojen kaynağı fotosentezde ve hücre solunumunda: Fotosentezde su, solunumda hidrojen içeren besin molekülleridir.
 • Prokoryat hücre örneği: bakteri.
 • Kromozam yapısı ile ilgili: sentromer. Kromatid, kromatin ve telomerdir. (perinukleer aralık kromozom yapısı ile alakası yoktur.)
 • Proteinler: ribozomlarda sentezlenir.
 • Hücrenin yaşlanan organeli ile lizozomların birleşimi olan yapı: otofajikvakuoller.
 • Mitekondri: bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.
 • Alkolik fermentasyon: mayalar ve diğer mikroorganizmalar ilgilidir.
 • Taksonomikhiyarerşide her bir basamağa: Kategori denir.
 • Filum ikilisinden, Deutorostomia kapsamında: Echnodermata – chordata


 • Ordo /takım)ketegorisitaksonomik kategorilerden: Classis – Familya arasında yer alır.
 • Litik enzimler içeren organel: Lizozom
 • Alkolik fermentasyon: Mayalar ve diğer makroorganizmalarpirivatı
 • Kuşlar: vücut sıcaklığı sabittir.
 • Ergin dönemlerde çekirdek: memeli kırmızı kan hücrelerinde bulunmaz.
 • Enzimlerle ilgili: hücrede sentez ve yıkım reaksiyonlarda görev yapan biyolojik katalizörlerdir.
 • Endesitoz: büyük moleküllü bileşiklerin hücre içinde alınışı olmaktadır.
 • Hücre duvarı: bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan yapı
 • Fotosentezde su, solunumda hidrojen içeren besin molekülleri: canlı sistemde atp üretiminde kullanılan elektronların hidrojen kaynağı
 • Laktoz: bir oligosakkarittir.
 • Annelida ile arthropodanın benze özelliği: vücudun segmentlerinden (metamer) oluşması
 • Reaktif grupların tanımı: biyomoleküllerin yapısında bulunan ve başka moleküllerle reaksiyona girme yeteneği sağlar.
 • Ökoryat hücrede, hücre zarı temel olarak: protein+yağ
 • Ecuaria: genetik metaryalleri bir zarla çevrilmiş, hücreleri nekleus içeren organizmalar olması
 • Parazoa alt alemi: süngerler
 
Üst