AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Girişimcilik ve İş Kurma 1.Ünite Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ÜNİTE 1 GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI,ÇEŞİTLERİ VE GİRİŞİMCİLİKTE ETİK

Girişimcilik:
Bir malın veya hizmetin üretim girdilerinin satış amaçlı olarak henüz belirlenmemiş bir bedelle satın alınması ve üretilmesidir.
Girişimcilik Terimi İlk Defa: Fransız Richard Cantillon tarafından 1730’larda kullanılmıştır.
Fransızca da ‘’entreprendre’’ : Girişimcilik yapmak anlamındadır.
NOT: Girişimciliğin kavramlaştırılmasının temeli ‘’Endüstri Devrimine’’ dayanmaktadır.
Girişimciliğin Risk Alma Unsurunu Öne Çıkaran: Richard Cantillon
Girişimciliğin Alt Süreçleri: Arama,Seçme,Uygulama ve Değerlendirme
NOT: Fırsatları görme,yenilikçilik,risk alma ve harekete geçme girişimciliğin yapı taşlarıdır.
Girişimcilik: İçerisinde eylemleri barındıran süreçler bütünüdür.
NOT: Girişimci tutum ve girişimci davranış bir girişimcide bir arada olması gereken en temel özelliklerdir.
NOT: Girişimci, içinde bulunduğu iletişim ve ilişki ağlarıyla beslenir.
Girişimcilerle İlgili Çok Konuşulan MİT’ler Vardır.Bunlar Doğru Gibi Kabul Edilir.Ancak Doğru Değildirler. Bunlardan Bazıları Sunlardır:
** Sermayesi olan herkes iş kurabilir başarılı olabilir.
** X girişimci şunu üretiyor,satıyor,kazanıyor ben de bunu yaparsam kazanırım.
** Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte başarılı olamaz.
** İş fikri yaratabilen herkes girişimci olabilir.
** Girişimciler devletten ihale alan,vergi kaçıran,çalışanın ücretini ödemeyen,meşru gören kimselerdir.
** İflas eden girişimci yüz kızartıcı suç işlemiştir.
** Girişimciler kumarbazdır.
** Girişimcinin gecesi gündüzü yoktur.

GİRİŞİMCİLİK ÇEŞİTLERİ

Kapsam Açısından girişimcilik iki türlüdür.

1-)
Dış (Genel) Girişimcilik: Yeni bir işletmenin ya da toplumsal fayda üreten yeni organizasyonun kurulmasıdır.
2-)İç Girişimcilik: Kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yeni üründe hizmette,yönetimde,pazarlamada,satın almada,üretimde,satışta ve bunların fonksiyonlarında yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çaba ve sonuçlarıdır.
Kendi İşletmesini Kuran Girişimci İle Bir İşletmede Çalışan İç Girişimci Arasında Benzerlikler:
Her ikisinin de yenilikçi,fırsatları kovalayıcı,risk almaları,kaynakları etkin ve verimli kullanmaları,aile geçmişleri,girişimcilik özellikleri,temsilcilik aracılığı ile katılım yerine direkt katılımları,temel güdüleri,ilişkileri ve iletişimleridir.
Farkları:
**
İç girişimci fon sağlamak konusunda diğer girişimciye göre daha rahattır.
** İkisi de risk alır ancak iç girişimcinin riski kariyeri ve istihdam ile ilgilidir.
** İç girişimci şirketteki engellerle karşılaşır ve üstesinden gelmeye çalışır.
** Diğer girişimci ise pazarda karşılaştığı engellerle uğraşır.
** İç girişimci güçlendirmek diğer girişimci geliştirmek için çalışır.

İçerik açsından iki türlüdür

1-)Ekonomik(Ticari)Girişimcilik:
Sahbine kar,müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir.
NOT: Girişimciliğin faktör getirisi ‘’KAR’’ dır.
2-)Sosyal Girişimcilik: Sosyal fayda elde etme ve sürdürme olanağı sağlayan,yaşanabilir ekonomik yapıların,ilişkilerin,kurumların,organşzasyonların ve uygulamaların yaratılmasıdır.
NOT: Sosyal girişimciliğin getirisi ‘’SOSYAL FAYDA’’dır.
NOT: Sosyal girişimcilik 1990’lardan sonra ortaya çıkmıştır.
NOT: 2006 Nobel Barış Ödülü’ne sosyal girişimcilik alanındaki çalışmaları nedeniyle Bangladeşli Dr. Muhammed Yunus layık görülmüştür.
NOT: Türkiye de yaklaşık 1,3 Milyon erkek ve 80 Bin kadın girişimci vardır.
Geleneksel Girişimci: Eski ve yeni sorunlar,mevcut ürün/hizmet ve iş anlayışla çözen geleneksel sektörlerin olduğu, iş büyütmek için mevcut sektörler dışında bir seçeneğin olmadığı girişimciliktir.
Yeni Girişimcilik: Yeni ve eski sorunları,yeni ürün/hizmetler ve yeni iş anlayışları ile çözen girişimciliktir.
 
Üst