AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Hastane Bilgi Sistemleri Ünite 5 Ders Notu

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
Hastane Bilgi sistemleri ünite 5
Hastane randevu sistemlerinde;
• Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak,
• Hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak,
• Hastanelerde daha iyi bir iş gücü planlaması yaparak hasta memnuniyetini artırmak,
• Hastanelerde bekleme sürelerini kısaltmak,
• Çok erken saatlerde oluşan bekleme sıralarını ortadan kaldırmak hedeflenmektedir.
HASTANE RANDEVU SİSTEMİ
Hasta kayıt, kabul, taburcu ve başka hastanelere transfer işlemleri sistemi hastane bilgi sistemleri içinde yer alan bir bölümdür ve idari sistemler için kullanılır.
Hasta kayıt kabul ve danışma modülü ;
• Hastanede hasta indekslerini oluşturma ve gerekli zamanlarda güncelleme,
• Kurumun ihtiyaç duyduğu sayım sonuçlarını ve ilişki raporlarını oluşturma,
• Kullanım protokollerini uygun olması durumunda başlatma,
• Hasta kayıtlarını otomatik kayıt izleme modülleri aracılığı ile yeniden elde etme, kopyaları tebliğ etme ve erken raporlar için veri sağlama,
• Verileri poliklinik listeleme sistemlerine aktararak klinik randevuların ayarlamasını kolaylaştırma,
• Doktor muayene odalarına ve diğer sağlık birimlerine hasta ile ilgili veri aktarımı sağlamak için iletişim sistemlerini kullanarak bağlantı sağlama,
• Hasta kabullerin izlenmesine ve tercihli hasta kabulünün listelenmesine, hastane sayımlarındaki günlük dalgalanmaları azaltmaya ve esnek personel sistemlerinde çalışmanın geliştirilmesine yardım eder.
Hastane randevu sistemi, Hastanın
• Uygun bir doktor ile
• Uygun bir tarih ve zamanda
. Uygun bir yerde (hastane/poliklinik/sağlık ocağı/ameliyathane) buluşması demektir.
RANDEVU ÇİZELGELEME SİSTEMLERİ
Elle Tutulan Çizelgeleme Yöntemleri
Kâğıt-kalem yöntemi, bir sekreter tarafından merkezi bir takvim üzerinde işlenen oldukça eski bir yöntemdir.
Kamuya Açık Çizelgeleme
Bilgisayarlı çizelgelemenin ilk adımı, herkes tarafından ulaşılabilecek bir takvimin oluşturulmasıdır.
Açık Erişim Çizelgeleme
Kamuya açık çizelgelemenin bir adım ötesinde olup randevu isteklerini servis sağlayıcının yetenekleriyle zenginleştirilerek yayımlanmış bir randevu sistemidir.
RANDEVU ÇİZELGELEMEDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
Randevu kuralları, hastaları farklı öncelik sınıflarına göre (yaşlıların ve bebeklerin önce alınması gibi) sıralama kurallarını belirtmektedir.
Tarih ve saat olarak belirtilen başlangıç zamanı, hem hizmet sağlayıcıların (doktor/hemşire) hem de hastaların muayene veya yapılacak işlem için hazır bulundukları zamandır.
Beklenen hizmet süreleri (muayene/işlem süresi), doktor/hasta gecikmesi, geç yapılan iptaller ve beklenmedik durumlar nedeniyle tam olarak hesaplanamamaktır
Çizelgeleme yapabilmek için tüm hastalara, imkânlar dâhilinde, kısıtları da göz önünde bulundurarak en optimum şekilde hizmet vermek için bir dizi karar almayı zorunlu kılmaktadır
En optimum hizmet süresini belirlemek amacıyla sağlık kuruluşlarını 3 farklı sağlık sistemi için ayrı ayrı değerlendirmek gerekecektir.
Sağlık sistemleri 3 basamakta incelenir:
1. Birincil Basamak Sağlık Sistemleri
2. Uzman Klinikler
3. Cerrahi Operasyonlardaki Randevu Sistemleri
Birincil Basamak Sağlık Sistemlerindeki Randevu Çizelgelemesi
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastaların büyük çoğunluğu, belirli sürelerde karşılanabilecek hizmetlerden faydalanmak için hastaneye gelmiştir. Randevu çizelgeleme tasarım öğeleri en çok bu basamaktaki işlemler için kullanılmaktadır.
Uzman Kliniklerdeki Randevu Çizelgelemesi
Uzman kliniklerde servis zamanı standart zaman aralıklarına bölünemeyebilir. Bunun nedeni bu tür kliniklerde hastaların muayene sürelerinin hastanın tanısına ve diğer özelliklerine göre daha fazla değişkenlik gösterme eğiliminde olmasıdır.
Cerrahi Operasyonlarda Randevu Çizelgelemesi
Cerrahi operasyonların randevu çizelgelemesi en karmaşık ve en zor olan çizelgeleme modelidir. İşlem sürelerinin değişken olması ve bazı operasyonlardan önce randevuya ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle çizelgeleme işlemleri karmaşık bir yapı alır. İşlem sürelerinin ne kadar olacağı ile ilgili bir standart olmaması, işlemlerin başka hizmet sağlayıcılar ile koordineli yürütülmesi gerekliliği bu çizelgelemeyi daha da karmaşık hâle getirebilmektedir.
Randevu Çizelgeleme Kuralları
Bailey Kuralı’na göre ilk iki hastaya mesai saatinin ilk randevusu verilmekte, diğer hastalar ortalama konsültasyon süresine göre belirlenen sabit aralıklarla çağırılmaktadır.
Randevu Çizelgeleme Tipleri :
Tek Blok
Tekli blok/Sabit aralık
Tekli blok/Sabit aralık, sadece birinci blok çoklu
Çoklu blok/Sabit aralık (N-hasta)
Çoklu blok/Sabit aralık, sadece birinci blok daha çoklu
Değişken blok/Sabit aralık
Tekli blok/Değişken aralık
Randevu çizelgeleme yapılırken ilk bloktaki hasta sayısı önemli bir ayrım noktasıdır.
Hasta sınıflandırması, randevu sisteminin önemli bir parçasıdır. Hastanın yaşı en kritik etkendir.
RANDEVU ÇİZELGELEME ÖRNEKLERİ VE KULLANILAN ALGORİTMALAR
Literatürdeki Randevu Sistemlerinden Örnekler :
1. Çizelgeleme Kuralları
• FCFA (First Call, First Appointment): İlk arayan hasta ilk randevuyu atanır.
• 2BEG: İlk olarak başvuran iki hasta ilk randevu olarak alınır, sonraki hastalar belirli süre aralıkları ile atanır.
• 4BEG: İlk olarak başvuran dört hasta ilk randevu olarak alınır, sonraki hastalar belirli süre aralıkları ile atanır.
• OFFSET: İlk beş hasta sistematik olarak randevu zamanlarından daha önce, geri kalanlar da sistematik olarak randevu zamanlarından daha geç gelirler.
• HVBEG: En yüksek değişim yapısına sahip randevu isteği ilk randevu olarak atanır.

2. Randevu Çizelgeleme için Kullanılan Algoritmalar :
• Hizmetin ilk olarak önce gelene sunulduğu çizelgeleme algoritması
• Bir sonraki iş en kısa sürecek çizelgeleme algoritması

• Öncelikli çizelgeleme algoritması
• En kısa kalan iş zamanı algoritması
• Round Robin (RR) çizelgeleme algoritması
• Çok aşamalı kuyruk çizelgeleme algoritması
FCFA, 2BEG, 4BEG, OFFSET ve HVBEG literatürde en çok kullanılan randevu sistemleridir.
RANDEVU ÇİZELGELEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ
Endirekt bekleme, hastanın randevu almak istediği zaman ile randevusunun verildiği zaman arasında geçen süredir.
Direkt bekleme hastanın klinik içeresindeki doktor bekleme süresidir.
En çok kullanılan ana performans ölçütü, hasta ve doktor odaklı maliyetlerin toplamıdır:
TM= MH(B) +MD(S)
Formülde (TM) Toplam maliyetleri, (B) hastaların ortalama direkt bekleme süresini, (S) doktorun boş kalma süresini, (MH) hasta bekleme maliyetini ve (MD) ise doktor normal mesai maliyetini göstermektedir.
Maliyet, Zaman, Yoğunluk ve Eşitlik en çok kullanılan performans ölçüleridir.
En çok kullanılan performans ölçütleri
En çok kullanılan performans ölçütlerini gruplar hâlinde sıralamak gerekirse [5];
1. Maliyet Tabanlı Ölçütler
2. Zaman Bazlı Ölçütler
3. Yoğunluk Ölçütleri
4. Eşitlik Ölçütleri
5. Diğer
Merkezi randevu sistemi, vatandaşların ALO 182 hattını arayarak veya internet üzerinden muayene randevusu almalarını sağlayan bir hizmettir.
Devam Eden Muayene uygulaması, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde doktorların tedavisini devam edecekleri hastalar için tanımlanan çalışma programlarıdır.
Yeşil Liste, takip gerektiren hasta listesidir.
 
Üst