AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL İksitada Giriş 2 Vize-Final Ders Notu - Sorular

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
1.ÜNİTE - MAKRO İKTİSADIN TEMELLERİ

Mikro İktisat
, iktisadın mikro birimleri olan bireyler (tüketiciler) ve firmaların (üreticiler) iktisadi faaliyetlerini inceleyen ve aynı zamanda ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat kavramlarını analiz eder.

*Makro iktisat ekonomiyi bir bütün olarak ele alan ve bu bütün içindeki birimlerin ayrı ayrı dengeleri değil de ekonominin tüm dengesini araştıran bir iktisat dalıdır. Toplam gelir, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam yatırım ve fiyatlar genel seviyesi, ülke ekonomisi ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu başlıkları, istihdam, büyüme, enflasyon, kamu dengesi, dış ticaret, ödemeler dengesi gibi konular makro iktisadın temel ilgi alanlarıdır.

Makro İktisadın Doğuşu ve Keynes Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” (1776), iktisadi analizin doğuş yılı olarak kabul edilmektedir (18.yy). Adam Smith’in içinde bulunduğu Klasik iktisatçılar fiyat mekanizmasının görünmeyen bir el gibi işlediğini, piyasayı daima tam istihdamda dengeye getirdiğini ileri sürmüşlerdir. Klasikler denge durumunun zaman zaman ufak değişiklikler geçirebileceğini ancak bozulan dengenin kendiliğinden tekrar tam istihdama geleceğine inanmışlar ve makro iktisatla ilgilenmemişlerdir. 1930 yılı ve sonrası dönem makro iktisadın ortaya çıkışı anlamında oldukça önemlidir. Büyük Bunalım dönemi olarak da adlandırılan 10 yıllık süreçte, işsizlik oldukça yüksek düzeylere çıkmıştır. Bu kadar uzun süren yüksek işsizlik dönemini açıklayabilmekte Klasik iktisadi düşüncenin yetersiz kalması, makro iktisadın doğup gelişmesine öncülük etmiştir. *Büyük Bunalım döneminin (1929) özellikleri: büyük boyutlu işsizlikler ortaya çıkmıştır, gelir önemli ölçüde azalmıştır, mal ve hizmet üretimi düşmüştür, yaşanan borsa çöküşleri sonucunda milyarlarca dolarlık kişisel servet kaybedilmiştir, geniş ve yaygın şekilde iflaslar yaşanmıştır. Bu dönemde “Büyük Buhran”’ı açıklayan ve devletin belli politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden bir iktisadi düşünür, John Maynard Keynes’in görüşleri öne çıkmıştır. İktisat tarihinin en önemli çalışmalarından birisi, John Maynard Keynes’in 1936’da yayınlanan “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” isimli kitabıdır. Keynes, Klasik modellerin öne sürdüğü şekilde istihdamın fiyatlar ve ücretler tarafından belirlendiği görüşünü reddetmiş ve ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan toplam talebin, istihdamı belirleyen temel faktör olduğu görüşünü geliştirmiştir. Keynes, Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun kurulmasında ve II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası para sisteminin oluşumunda, kitabındaki düşüncelerinin dışında önemli katkılar yapmıştır. Keynes devletin çeşitli politikalarla ekonomiye müdahale edebileceğini, böylece üretim ve istihdam hacmi üzerinde etkili olabileceğini savunmuştur.
 

Ekli dosyalar

  • İktisada Giriş II Konu özeti ve soru bankası.pdf
    1.1 MB · Görüntüleme: 38
Üst