AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
İŞ HİJYENİ
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların vücuda giriş yollarıından biri değildir?

a) Damar içi
b) Sindirim yolu
c) Boşaltım
d) Solunum
e) Emilme
Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı ve
güvenliği faaliyetlerinde bulunan birimlerden biri değildir?

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü
c) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
d) İŞKUR
e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet veren kuruluşlardan
biri değildir?

a) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
b) Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Topluluğu (OECD)
c) İngiliz İş Hijyeni Derneği (BOHS)
d) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
e) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA)
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların vücuttan atıldığı yollardan biri değildir?
a) Safra
b) Yağ dokusunda birikme
c) Terleme
d) İdrarla atılma
e) Fekal yoldan atılma
Aşağıdakilerden hangisi çözücüler için yanlıştır?
a) Kan dolaşım sistemine bir kez girdikten sonra beyin, karaciğer gibi organlara taşınabilirler.
b) Solunum yolu, organik çözücülerin vücuda girmesinde tek yoludur.
c) Sigara ve kaynak yapılırken çıkacak kıvılcım veya statik elektrik kolayca alevlenmelerine neden olabilir.
d) Çözücülerin pek çoğu, ortam sıcaklığında çabucak ve kolayca buharlaşır.
e) Çözücüler alerjik reaksiyona neden olabilir.
Kabul edilebilir maruziyet seviyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Havalandırma ile istenen değerlere ulaşılabilir.
b) Tehlikeli kimyasalın izole edilmesi gerekebilir.
c) )Her madde için kullanılan kontrol mekanizması aynıdır.
d) Çok düşük değerlere ulaşmak daha zordur.
e) Çok düşük değerler için farklı kontrol mekanizmaları
Tozların patlayabilirlik özellikleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile belirlenir?
20 Litre Küre Deneyi
İşitilebilir frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
20 Hz-20 kHz
Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni biriminin görevlerinden biri değildir?
a) Kişisel koruyucu temini için finansman sağlanması
b) İş hijyeni alanında ulusal/uluslararası seminer, teknik destekprogramları, konferans vb. etkinliklere katkı verilmesi
c) Talep edilmesi durumunda, iş sağlığı ve güvenliği alanında diğerkurum ve kuruluşlara teknik bilgi desteği verilmesi
d) Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarfmalzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması
e) Laboratuar kalite sisteminin uygulanmasında gerekli olan tümdokümantasyon, analiz ve her türlü değerlendirme çalışmalarınınyapılması
I. Tıp
II. Psikoloji
III. Mühendislik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iç ortam sağlığı ile ilgili disiplinler arası bir çalışma alanı oluşturur?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi önleme eylemini geliştirip güçlendirecek stratejik değişikliklerden değildir?
a) Çalışanın korunmasını amaçlayan politikalarda kapsamlı değişiklikler
b) İş izinleri düzenlemek
c) Yeni standartlar hazırlamak
d) Yönergeler hazırlamak
e) Yeni yasal düzenlemeler hazırlamak
Hangisi meslek sağlığı hizmetlerinin hedefi değildir?
a) Tüm mesleklerde çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hâllerinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak
b) Çalışma ortamındaki sağlık zararlarının en alt düzeye indirilmesi ve bunlardan korunma yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak
c) Kişilerin fiziksel, anatomik ve psikolojik özelliklerine uygun işlerde çalışmasını sağlamak
d) Kişinin işine ve işin kişiye tam bir uyumunu sağlamak
e) İşe devamsızlığın azaltılmasını sağlamak
Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda verilen tehlike tanımına uymaktadır?
İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya
hasar verme potansiyelidir.
Aşağıdakilerden hangisi deriden kolayca girebilen organik kimyasallardan biri değildir?
a) Anilin
b) Sodyum Hidroksit
c) Fenol
d) Benzen
e) Anilin+Fenol
Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin, organizmanın içinde bulunduğu çevreden
alınmasını tanımlar?

Absorbsiyon
Aşağıdakilerin hangisi zoonoz hastalıklarından biri değildir?
a) Kuduz
b) Şarbon
c) Bruselloz
d) Ülser
e) Kırım Kongo kanamalı ateşi
Her iş yerinin geliştirmesi gereken kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı programında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) KKD’leri kullananların tıbbi olarak uygunluk değerlendirmeleri yapılmış olmalıdır.
b) Program yöneticisi ve programda görev alan diğer katılımcıların sorumlulukları belirtilmelidir.
c) KKD’lerin rutin ve öngörülebilen acil durumlarda kullanım prosedürleri belirlenmiş olmalıdır.
d) Programın etkinliğinin düzenli olarak takibini sağlayacak değerlendirme yöntemleri belirlenmeli ve tüm bu çalışmalar kayıt altına alınmalıdır.
e) KKD’lerin takma, çıkarma, kontrol ve bakımı ile doğru kullanımları konusunda çalışanlara bir kere eğitim verilmesi yeterlidir.
Radyasyondan en fazla etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?
Göz
Aşağıdaki işaretlerden hangisi, Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş ürünün, imalatçısı
tarafından çalışanın sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili zorunlu gerekliliklerine uygun
üretildiğini gösterir?

CE işareti
Aşağıdakilerden hangisi, iş yerinde maddelerin ve bulaşma yollarının varlığına yönelik
kontrol amaçlı ölçümlerden değildir?

a) Kaynağın tanımlanması ve karekterizasyonu
b) Kirli havanın başka bir noktadan gelmediğinden emin olma
c) Çalışma ortamında yayılma yollarının belirlenmesi
d) Farklı kontrol amaçlı müdahalelerin kıyaslanması
e) Çalışma ortamında bulunan işçilerin şikayetlerinin dinlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasındaki bağıl nem oranının düşük olması nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından biri değildir?
a) Saçların kuruması
b) Derinin kuruması
c) Burunda kuruma
d) Enfeksiyon hastalıkları
e) Hepatit B
Aşağıdakilerden hangisi, iş yeri etkenlerinden olan stresin kaynaklarından biri değildir?
a) İş güvencesinin olmayışı
b) Rekabet
c) Düzensiz çalışma saatleri
d) Yüksek tansiyon
e) Çay molası
Aşağıdakilerden hangisi deriden emilmeyi artıran unsurlardan değildir?
a) Derinin dış koruyucu tabaksının aşınması
b) Emilen madenin gaz hâlinde olması
c) Emilen maddenin sıvı hâlde olması
d) Sıcaklık
e) Derinin ıslak olması
Yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer nedenler arasında önemli bir faktör olduğu hastalık grubu aşağıdakilerden hangisidir?
İşle ilgili hastalıklar
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etmenlerin bulaşma yollarından değildir?
a) Solunum yolları
b) Sindirim yolu
c) Deri
d) Burun ve ağız yolu
e) İşitme yolu
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tehlikeyi kaynağında önlemek için alınan teknik önlemlerden biri değildir?
a) Değiştirme
b) Kişisel koruyucu donanım
c) Havalandırma
d) Kapalı sistem
e) Ortam düzeni
EU-OSHA, ILO, WHO kısaltmaları ile bilinen uluslararası kuruluşların açıkşekilde yazılışları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı - Uluslararası Çalışma Örgütü -Dünya Sağlık Örgütü
Aşağıdakilerden hangisi hijyenin temel şartlarından biri değildir ?
a) Temiz su kullanmak
b) Düzenli olarak spor yapmak
c) Kişisel temizliğe dikkat etmek
d) Sigara kullanmamak
e) Hastalıklara karşı ilaç kullanmamak
Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından biri değildir?
a) Uygun çalışma ortamı
b) Uygun personel seçimi
c) İşe giriş sağlık muayenesi
d) Periyodik sağlık muayeneleri
e) Rehabilitasyon çalışmaları
İş sağlığı ve güvenliği alanında koruma yöntemleri 3 başlıkta yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

Ortama yönelik korunma önlemleri
İnsan kulağının ilk uyum yaptığı ses şiddeti yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangi değerdir?
O dB
İnsan vücudunun kimyasallara maruz kalması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bazı maddeler hangi dozda maruz kalınırsa kalınsın zararlıdır.
b) Düşük dozlarda ihtiyaç duyulan maddeler yüksek dozda ölümcül olabilir.
c) Vücutta ortaya çıkan etki lokal veya sistemik olabilir.
d) Ortaya çıkan etki maruz kalınan doza bağlıdır.
e) Çeşitli gazlara maruz kalmak akciğerde tahribata neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi esas faaliyet alanı biyolojik etmenlerle çalışmak olan ve
maruziyet riskinin yüksek olduğu iş yerlerindendir?

Aşı ve ilaç üretim tesisleri
Solunum koruyucu donanımlar için hangi ifade yanlıştır?
a) Risk analizi yapılarak kirleticiye uygun belirlenmiş filtre ve kartuşlarla kullanılırlar.
b) Bu cihazlar her yıl kullanıcı tarafından kaçak kontrol testine (negatif basınç testi) tabi tutulmalıdır.
c) Kullanıcının solunum yapmasıyla havayı temizleyen solunum cihazlarının etkinliği büyük oranda cihaz ile kullanıcının yüzü arasında kaçak olmamasına bağlıdır.
d) Kaçış amaçlı setler, acil durumlarda tehlikeli ortamdan hızla uzaklaşmak gereken hallerde kullanılırlar.
e) En yaygın kullanılanı basit toz maskeleridir.
Aşağıdakilerden hangisi titreşimin insan üzerindeki etkilerinden biri değildir?
a) Yanıtlama süresinde azalma
b) Solunum hızında artış
c) Uyku bozuklukları
d) Performansta azalma
e) Baş ağrısı ve yorgunluk
Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesine ne denir?
Kabul edilebilir risk seviyesi
Kurum ve kuruluşlarda hesap verme sorumluluğunun tam olarak işlememesi sonucu
kurumun hedeflerine ulaşmasının engellenmesine ve yolsuzlukların artmasına ne ad verilir?

Açıklık
Dünya Sağlık Günü olarak kutlanan gün aşağıdakilerden hangisidir?
07.Nis
Solunum yoluyla kirleticilerin vücuda girmesinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir unsur değildir?
a) Solunan maddenin havadaki miktarı
b) Maruz kalma süresi
c) Solunan havanın hacmine
d) Soluyan kişinin cinsiyeti
e) Taneciklerin boyutu
Aşağıdakilerden hangisi meslek kavramının tanımlanmasında, bir uğraşın meslek olarak adlandırılmasının bazı koşullarından biri değildir?
a) Bir meslek; toplumun kaçınılmaz bir ihtiyacını karşılar.
b) Meslekler; ekonomik kazançların elde edildiği uğraşı alanlarıdır.
c) Meslek; bireyin kişisel tatmin ve/veya ihtiyaçlarına yönelik olduğu kadar toplumun yararı için de yapılan bir uğraştır.
d) Meslek; bireyin kişisel tatmin ve/veya ihtiyaçlarına yöneliktir.
e) Bir meslek; ülkenin birkısım ihtiyacını karşılar.
Tozların patlayabilirlik özellikleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile belirlenir?
20 Litre Küre Deneyi
Toksik bir maddeye maruz kalındığında organlarda meydana gelen etkiye yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Ortaya çıkan etki her organda farklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel hijyenin alanına girmez?
a) Olumsuz çevre koşullarını engellemek
b) Çalışanları çalışma ortamın olumsuzluklarından korumak
c) Güvenli çalışma ortamı sağlamak
d) Çalışma ortamından etrafa yayılabilecek kirleticileri önlemek
e) Çalışanların sosyal güvencesini düzenlemek
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların vücuttan atıldığı yollardan biri değildir?
a) Safra
b) Yağ dokusunda birikme
c) Terleme
d) İdrarla atılma
e) Fekal yoldan atılma
Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni eğitimi için eğitim almayı gerektirendisiplinlerden biri değildir?
a) Kaya mekaniği
b) Biyoloji
c) Epidemiyoloji
d) Fizik
e) Kimya
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme çalışmasının temel aşamalarından biri değildir?
a) Tehlikeleri tanımlama
b) Riskleri belirleme ve analiz etme
c) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
d) Havalandırma planının hazırlanması
e) Dokümantasyon
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasındaki ideal bağıl nem oranı için kabul edilen en düşük ve en yüksek aralıklardan biridir?
%40 ile %60
İş hijyeni uzmanlarının çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Çalışanların sağlığı
Aşağıdakilerden hangisi ürünün, imalatçısı tarafından Avrupa Birliği’nin çalışan sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili zorunlu gerekliliklerine uygun üretildiğini gösterir?
CE işareti
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların geçmiş meslek yaşamında maruz kalmış olabileceği
tehlikelere bağlı olası etkilenmeleri ortaya koyacak olan analizler arasında değildir?

a) İşitme testi
b) Tam kan sayımı
c) Solunum fonksiyon testi
d) Tam boy akciğer grafisi
e) Kalp grafisi
(F+ ) hangi uyarı sembolü için kullanılan kısaltmadır?
Şiddetli alev alan
Aşağıdakilerden hangisi ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir?
Kas ve eklemler
Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?
a) Akıl sağlığı
b) Sindirim sistemi bozuklukları
c) Kalp ve dolaşım sistemi bozuklukları
d) Solunum sistemi bozuklukları
e) Enfeksiyon
Aşağıdakilerden hangisi çalışanları bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlı kılmaz?
Çalışmak
İş yerindeki lavaboları, duşları, tuvaletleri, soyunma odalarını en iyi şekilde kullanmak
aşağıdakilerden hangisinin sorumluğundadır?

Her bir çalışanın
Aşağıdakilerden hangisi Filadelfiya Bildirgesi’ne göre ILO'nun temelilkelerin özelliklerinden biri değildir?
a) Emek bir mal değildir.
b) Dernek kurma ve ifade özgürlüğü desteklenen bir ilerlemeninvazgeçilmez şartıdır.
c) Yoksulluk, bulunduğu yerlerde, herkesin refahına yönelik bir tehlikeoluşturur.
d) İhtiyaca karşı mücadele ortak bir uluslararası gayretleyürütülecektir.
e) Hükûmetlere sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardımyapmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin, organizmanın içinde bulunduğu çevreden alınmasını
tanımlar?

Absorbsiyon
İnsanın çalışması ve hatta hayatını sürdürebilmesinde en önemli çevresel faktörlerden biri termal
konfordur.
Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden değildir?
a) Havanın sıcaklığı
b) Rüzgâr hızı
c) Isıl radyasyon
d) Havanın yönü
e) Havanın nemi
Aşağıdakilerden hangisi maruziyet değerlerinin oluşturulmasında dikkate alınmaz?
a) Akut toksisite verileri
b) Maddenin suda çözünürlüğü
c) Hastalanma oranları
d) Kronik toksisite verileri
e) Maddenin kokusu ve adı
Aşağıdakilerden hangisi hijyenin temel şartlarından değildir?
a) Temiz su kullanmak
b) Düzenli olarak spor yapmak
c) Kişisel temizliğe dikkat etmek
d) Sigara kullanmamak
e) Hastalıklara karşı ilaç kullanmamak
Radyasyondan en fazla etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?
Göz
İş hijyeni uzmanlarının çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Çalışanların sağlığı
Aşağıdakilerden hangisi TDK’ na göre “Sorumluluğun” tanımıdır?
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangibir olayın sonuçlarını üstlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi meslek kavramının tanımlanmasında, bir uğraşın meslek olarak adlandırılmasının bazı koşullarından biri değildir?
a) Bir meslek; toplumun kaçınılmaz bir ihtiyacını karşılar.
b) Meslekler; ekonomik kazançların elde edildiği uğraşı alanlarıdır.
c) Meslek; bireyin kişisel tatmin ve/veya ihtiyaçlarına yönelik olduğu kadar toplumun yararı için de yapılan bir uğraştır.
d) Meslek; bireyin kişisel tatmin ve/veya ihtiyaçlarına yöneliktir.
e) Bir meslek; ülkenin birkısım ihtiyacını karşılar.
Aşağıdakilerden hangisi İç ortam havasındaki radon gazı seviyesini ölçmek üzere kullanılan tekniklerden/yöntemlerden biridir?
a) XRD
b) b)AAS
c) Kimyasal iz kazıma tekniği
d) Titrasyon tekniği
e) Elektrokimyasal yöntemler
Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesine ne denir?
Kabul edilebilir risk seviyesi
Kronolojik olarak iş/meslek etiğine yönelik gelişmelere bakıldığı zaman “iş etiğinde canlanma” aşağıdaki hangi döneme rastlar?
1950-1970
İnsan vücudunun kimyasallara maruz kalması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bazı maddeler hangi dozda maruz kalınırsa kalınsın zararlıdır.
b) Düşük dozlarda ihtiyaç duyulan maddeler yüksek dozda ölümcül olabilir.
c) Vücutta ortaya çıkan etki lokal veya sistemik olabilir.
d) Ortaya çıkan etki maruz kalınan doza bağlıdır.
e) Çeşitli gazlara maruz kalmak akciğerde tahribata neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların vücuda giriş yollarıından biri değildir?
a) Damar içi
b) Sindirim yolu
c) Boşaltım
d) Solunum
e) Emilme
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasında organik bileşiklerin oluşması için kaynak teşkil etmez?
a) İş elbisesi
b) Yazıcı
c) Fotokopi makinası
d) Solventler
e) Temizlik malzemeleri
Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol önlemlerinde önceliklidir?
Tehlikeyi kaynağında yok etme
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların geçmiş meslek yaşamında maruz kalmış olabileceği
tehlikelere bağlı olası etkilenmeleri ortaya koyacak olan analizler arasında değildir?

a) İşitme testi
b) Tam kan sayımı
c) Solunum fonksiyon testi
d) Tam boy akciğer grafisi
e) Kalp grafisi
Bir iş yerinde sağlığın korunması çalışmalarında üçüncül koruma basamağındaki faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Hastalıktan sonra, maluliyetten önce koruma
Aşağıdakilerden hangisi deriden kolayca girebilen organik kimyasallardan biri değildir?
a) Anilin
b) Sodyum Hidroksit
c) Fenol
d) Benzen
e) Anilin+Fenol
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik dışı davranışlardan biri değildir?
a) Çıkar çatışmalarına girme
b) Görevde ihmal
c) Makam aracını kullanma
d) Yolsuzluk yapma
e) Adam kayırma
Aşağıdakilerden hangisi ürünün, imalatçısı tarafından Avrupa Birliği’nin çalışan sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili zorunlu gerekliliklerine uygun üretildiğini gösterir?
CE işareti
Aşağıdakilerden hangisi doğruda biyolojik etmenlere maruz kalınabilecek iş yerindendir?
Biyolojik etmenlerden aşı ve ilaç üretimi
Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisinin vücuttaki proteine bağlanma eğilimi daha yüksektir?
İnorganik civa
Aşağıdakilerden hangisi bina içi çevre kalitesinden kaynaklanabilecek tehlikelerden biri değildir?
) Gürültü
b) Aydınlatma
c) Su kalitesi
d) Havalandırma
e) Heyelan
Aşağıdakilerden hangisi tozların solunması ile ilgili ortaya çıkan durumlardan değildir?
a) Pnömokonyosis tozun solunması sonucu oluşur.
b) Silikozis, pnömokonyozisin bir türüdür.
c) Asbestozis, pnömokonyozisin bir türüdür.
d) Pnömokonyozis akciğer dokusunda yaraya neden olur.
e) Tozların tamamı alveollere kadar ulaşabilir.
En düşük gürültü maruziyet değeri 80 dB(A) olarak belirlenen iş yerinde aşağıdaki tedbirlerden hangileri alınmalıdır?
İşveren tarafından işyerinde kişisel kulak koruyucular hazır bulundurulur ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam hava kalitesinin neden olabileceği muhtemel hastalık gruplarından biridir?
Hasta bina sendromu
Aşağıdakilerden hangisi pnömokonyoz hastalığına sebep olan tozların aerodinamik çapını gösterir?
0.1-5 µm
Aşağıdakilerden hangisi esas faaliyet alanı biyolojik etmenlerle çalışmak olan ve maruziyet
riskinin yüksek olduğu iş yerlerindendir?

Aşı ve ilaç üretim tesisleri
Mal ve hizmet üretimi kapsamında yapılan bir işi meslek yapan üç önemliunsurdan biri aşağıdakilerden hangisidir?
Mesleki örgütün bulunması
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme çalışmasının temel aşamalarından biri değildir?
a) Tehlikeleri tanımlama
b) Riskleri belirleme ve analiz etme
c) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
d) Havalandırma planının hazırlanması
e) Dokümantasyon
Solunum koruyucu donanımlarla ilgili yapılacak risk değerlendirmesinde hangi bilgiye gerek yoktur?
a) Kirleticinin ambardaki toplam stok miktarı
b) Kirletici IDLH konsantrasyonu
c) Tahmin edilen veya ölçülen kirletici konsantrasyonu
d) Kirleticinin yerel ve uluslararası geçerli mesleki maruziyet limiti (OEL/MAK)
e) Çalışma alanında oksijen yetersiz ortam oluşma potansiyeli
İş hijyeni kavramında iş sağlığını tehdit edebilecek aşağıdaki unsurlardan hangisi için önleme çalışması yapılması beklenmez?
a) Ergonomik nitelikli tehlikeler
b) Biyolojik nitelikli tehlikeler
c) Fiziksel nitelikli tehlikeler
d) Finansal nitelikli tehlikeler
e) Kimyasal nitelikli tehlikeler
Aşağıdakilerden hangisi metaller için söylenemez?
a) Metal dumanı solunumla vücuda girer.
b) Çimento krom içerebilir ve deride alerjik reaksiyona neden olur.
c) Kobalt alerjik reaksiyona neden olan diğer bir metaldir.
d) Cıva solunum yolu ile vücuda alınabilir.
e) Metaller vücuda deriden giremezler.
Aşağıdakilerden hangisi, , , nebülizatörler, sulu tip kesiciler Legionella pneumophila bakterisi ile karşılaşabilecek alanlardan değildir?
a) Deniz suyu kullanılan akvaryumlar
b) Sıcak su kazanları, banyo duş başlıkları, sıcak su havuzları
c) Sulu soğutma sistemleri (su soğutma kuleleri, buharlaşma kondenserleri)
d) Suyu spreyleyerek çalışan yangın söndürme sistemleri
e) Endüstriyel ve ev tipi nemlendiriciler, dekoratif su fıskiyeleri
Tehlikeli maddeye iş ortamında aşırı maruziyetin olup olmadığının belirlenmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Herhangi bir müdahaleye gerek olup olmadığına karar verilmesi
Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu cihazlardan biri değildir?
a) Yüz siperlikleri
b) Hava temizleyici cihazlar
c) Hava beslemeli solunum cihazları
d) Hava tüplü solunum cihazları
e) Kaçış setleri
Aşağıdakilerden hangisi C grubu meslek hastalıklarındandır?
Pnömokonyozlar ve diğer solunum sistemi hastalıkları
Aşağıdakilerden hangisi adale yorgunluğundan kaçınmak için kullanılan güvenli çalışma
yöntemlerinden biri değildir?

) İşin ağırlığına göre dinlenme aralığı verilmelidir.
b) Dinamik adale hareketleri ile çalışılmalıdır.
c) İnsan kapasitesi zorlanmamalıdır.
d) Tüm işler istenilen zamanda tamamlanmalıdır.
e) Uygun çalışma ortamlarında çalışılmalıdır.
İş hijyeni alanındaki risk değerlendirmesi aşağıdaki etmenlerden hangisine ait tehlikelerin
belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaz?

a) Ekonomik
b) Biyolojik
c) Kimyasal
d) Fiziksel
e) Ergonomik
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının özelliklerinden değildir?
a) Meslek hastalıkları etkeni belli hastalıklardır. Deneysel olarak oluşturulabilirler.
b) Meslekle özgün ve güçlü bir ilişki gösterirler ve çoğu zaman nedensel faktör tektir.
c) Aynı meslekte çalışanlarda görülme sıklığı daha yüksektir; mesleki kümelenme gösterirler.
d) Toplumda da görülen hastalıklardır.
e) Çevre faktörü hastalığın oluşmasında esas ve vazgeçilmez direkt sebeptir.
Amacı I. Dünya Savaşı’ndan sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform
niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası düzeyde uygulamasını sağlamak
olan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

ILO
(F+ ) hangi uyarı sembolü için kullanılan kısaltmadır?
Şiddetli alev alan
I. TSE
II.MESS
III.MPM
IV.TFF
Yukarıdakilerden hangileri çalışma hayatı ile ilgili ulusaL alanda faaliyet gösteren kuruluşlardır?
I, II ve III
Toksik bir maddeye maruz kalındığında organlarda meydana gelen etkiye yönelik olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ortaya çıkan etki her organda farklıdır.
İş hijyeni kavramında iş sağlığını tehdit edebilecek aşağıdaki unsurlardan hangisi için önleme çalışması yapılması beklenmez?
) Ergonomik nitelikli tehlikeler
b) Biyolojik nitelikli tehlikeler
c) Fiziksel nitelikli tehlikeler
d) Finansal nitelikli tehlikeler
e) Kimyasal nitelikli tehlikeler
Aşağıdakilerden hangisi Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde tanımlanan Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer ifadesinin tanımıdır?
Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değerdir.
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasındaki ideal bağıl nem oranı için kabul edilen en düşük ve en yüksek aralıklardan biridir?
%40 ile %60
Aşağıdakilerden hangisi KKD’lerin genel sağlık ve güvenlik gereklerinden değildir?
a) KKD’nin kendisinin ek risk oluşturmaması
b) Kullanıcının ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olması
c) Hangi risklere karşı kullanılacağı konusunda çalışanların bilgilendirilmesi ve kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitilmesi
d) Acil durum amacıyla üretilmiş KKD’lerin rutin faaliyetlerde kullanılmaması
e) İş alanında rahatsızlık hissedilince takılması, rahatsızlık geçince çıkarılması
Aşağıdaki işaretlerden hangisi, Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş ürünün, imalatçısı
tarafından çalışanın sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili zorunlu gerekliliklerine uygun
üretildiğini gösterir?

CE işareti
Aşağıdakilerden hangisi çözücüler için yanlıştır?
a) Kan dolaşım sistemine bir kez girdikten sonra beyin, karaciğer gibi organlara taşınabilir.
b) Solunum yolu, organik çözücülerin vücuda girmesinde tek yoludur.
c) Sigara ve kaynak yapılırken çıkacak kıvılcım veya statik elektrik kolayca alevlenmelerine neden olabilir.
d) Çözücülerin pek çoğu, ortam sıcaklığında çabucak ve kolayca buharlaşır.
e) Çözücüler alerjik reaksiyona neden olabilir.
Dünya Sağlık Günü her yıl hangi tarihte kutlanır?
07.Nis
Tozların patlayabilirlik özellikleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile belirlenir?
20 Litre Küre Deneyi
Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde gürültü konusunda alınması gereken önlemlerden
biri değildir?

a) Gürültüyü kaynağında engellemek
b) Kulakta engellemek
c) Gürültüyü yayılma ortamında engellemek
d) Daha az gürültü çıkaran makine kullanmak
e) Gürültü engelleme görevini çalışana bırakmak
Sigara, obezite, hareketsiz yaşam koşullarının çalışanların mevcut hastalıklarının gelişimini olumsuz etkileyebileceği hesaba katılarak özellikle bu çalışanların iş yerinde hangi programlara dâhil edilmelerine özen gösterilmelidir?
Sağlığın geliştirilmesi
Aşağıdakilerden hangisi AB tarafından 1993 yılında yürürlüğe konulan“Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik ÖnlemlerAlınmasına ilişkin Çerçeve Yönergesine” göre İşvereninyükümlülüklerinden biri değildir?
a) İşçilere özel sağlık sigortası yaptırmak
b) Tehlikelerin önüne geçmek
c) Önüne geçilemeyen kaçınılmaz tehlikeleri değerlendirmek
d) Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek
e) Teknik gelişmelere uyum sağlamak
Aşağıdakilerden hangisi deriden emilmeyi artıran unsurlardan değildir?
a) Derinin dış koruyucu tabaksının aşınması
b) Emilen madenin gaz hâlinde olması
c) Emilen maddenin sıvı hâlde olması
d) Sıcaklık
e) Derinin ıslak olması
Sağlığın korunması çalışmalarında birincil koruma basamağına karşılık gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Maruziyetten koruma
Tehlikeli maddeye iş ortamında aşırı maruziyetin olup olmadığının belirlenmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Herhangi bir müdahaleye gerek olup olmadığına karar verilmesi
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel hijyenin çalışma alanlarından biri değildir?
a) Madencilik sektörü
b) Bankacılık
c) İnşaat sektörü
d) İmalat sanayi
e) Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların geçmiş meslek yaşamında maruz kalmış olabileceği
tehlikelere bağlı olası etkilenmeleri ortaya koyacak olan analizler arasında değildir?

a) İşitme testi
b) Tam kan sayımı
c) Solunum fonksiyon testi
d) Tam boy akciğer grafisi
e) Kalp grafisi
I. Gazların tehlikeli konsantrasyonlara ulaştıklarının farkına varılmayabilir.
II. Koku, gazın havadaki konsantrasyonu ancak çok yüksek konsantrasyonlara ulaşması ile fark edilebilir.
III. Gazların solunum sistemini tahriş etme etkileri olabilir.
IV. Pek çok gazın narkotik etkisi vardır.
Yukarda verilerden hangisi yanlıştır?
Yalnız IV
Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetiği değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
Biyolojik etmenler
Termal konfor aşağıdaki çevre şartlarının hangisiyle ilgili değildir?
a) Ortamın hacmi
b) Havanın sıcaklığı
c) Havanın hızı
d) Havanın nemi
e) Isıl radyasyon
KKD’ler ile ilgili yapılacak risk değerlendirme çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin değerlendirmeye alınmasına gerek yoktur?
a) KKD’nin modaya uygunluğu
b) KKD’nin olası maruziyeti önleme düzeyi
c) Başka yöntemlerle önlenemeyen hangi risklere karşı KKD kullanılması gerektiği
d) Her bir KKD için tasarım, üretim ve seçiminde uyulması gereken yasal gereklilikler
e) KKD’nin özellikleri ile önlemesi beklenen risklerin karşılaştırılması
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamaları arasında yer almaz?
a) Tehlikeleri tanımlama
b) Riskleri belirleme ve analiz etme
c) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
d) Dokümantasyon
e) Risk analizinin uzun yıllar güncellenmeden kullanılması
Aşağıdakilerden hangisi İç ortam havası kavramının kapsadığı çalışma alanlarından biri değildir?
a) Petrol rafinerileri
b) Hastaneler
c) Tiyatrolar
d) Alışveriş merkezleri
e) Eğitim kurumları
Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde gürültü konusunda alınması gereken önlemlerden
biri değildir?

a) Gürültüyü kaynağında engellemek
b) Kulakta engellemek
c) Gürültüyü yayılma ortamında engellemek
d) Daha az gürültü çıkaran makine kullanmak
e) Gürültü engelleme görevini çalışana bırakmak
Sağlığın korunması çalışmalarında birincil koruma basamağına karşılık gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Maruziyetten koruma
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etmenlerin bulaşma yollarından değildir?
a) Solunum yolları
b) Sindirim yolu
c) Deri
d) Burun ve ağız yolu
e) İşitme yolu
Her iş yerinin geliştirmesi gereken kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı programında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) KKD’leri kullananların tıbbi olarak uygunluk değerlendirmeleri yapılmış olmalıdır.
b) Program yöneticisi ve programda görev alan diğer katılımcıların sorumlulukları belirtilmelidir.
c) KKD’lerin rutin ve öngörülebilen acil durumlarda kullanım prosedürleri belirlenmiş olmalıdır.
d) Programın etkinliğinin düzenli olarak takibini sağlayacak değerlendirme yöntemleri belirlenmeli ve tüm bu çalışmalar kayıt altına alınmalıdır.
e) KKD’lerin takma, çıkarma, kontrol ve bakımı ile doğru kullanımları konusunda çalışanlara bir kere eğitim verilmesi yeterlidir.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların sindirm yolu aracığıyla girişi ile ilgili söylenebilir?
Kirli eller ve sigara içme sindirim yoluyla girişe neden olur.
Solunum koruyucu donanımlar için hangi ifade yanlıştır?
a) Risk analizi yapılarak kirleticiye uygun belirlenmiş filtre ve kartuşlarla kullanılırlar.
b) Bu cihazlar her yıl kullanıcı tarafından kaçak kontrol testine (negatif basınç testi) tabi tutulmalıdır.
c) Kullanıcının solunum yapmasıyla havayı temizleyen solunum cihazlarının etkinliği büyük oranda cihaz ile kullanıcının yüzü arasında kaçak olmamasına bağlıdır.
d) Kaçış amaçlı setler, acil durumlarda tehlikeli ortamdan hızla uzaklaşmak gereken hallerde kullanılırlar.
e) En yaygın kullanılanı basit toz maskeleridir.
Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda verilen tehlike tanımına uymaktadır?
İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.
Aşağıdakilerden hangisi pnömokonyoz hastalığına sebep olan tozların aerodinamik
çapını gösterir?

0.1-5 µm
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik dışı davranışlardan biri değildir?
a) Çıkar çatışmalarına girme
b) Görevde ihmal
c) Makam aracını kullanma
d) Yolsuzluk yapma
e) Adam kayırma
İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline ne denir?
Tehlike
KKD’lerin kullanımı öncesinde ilgili çalışanların bir kısmına denettirilmesi ve yazılı olarak geribildirimlerinin alınması ile hangisi amaçlanmaz?
a) KKD ilişkili sağlık sorunlarının önüne geçmek
b) Seçiminde rol aldıkları ürünlerin kullanımında çalışanları istekli kılmak
c) İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine katkı sağlamak
d) KKD kullanmamaktan kaynaklanabilecek iş kazalarının önüne geçmek
e) Yöneticilerin üzerindeki maliyet baskısını azaltmak
Aşağıdakilerden hangisi adale yorgunluğundan kaçınmak için kullanılan güvenli çalışma yöntemlerinden biri değildir?
a) İşin ağırlığına göre dinlenme aralığı verilmelidir.
b) Dinamik adale hareketleri ile çalışılmalıdır.
c) İnsan kapasitesi zorlanmamalıdır.
d) Tüm işler istenilen zamanda tamamlanmalıdır.
e) Uygun çalışma ortamlarında çalışılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasındaki ideal bağıl nem oranı için kabul edilen en düşük ve en yüksek aralıklardan biridir?
%40 ile %60
Kabul edilebilir maruziyet seviyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Havalandırma ile istenen değerlere ulaşılabilir.
b) Tehlikeli kimyasalın izole edilmesi gerekebilir.
c) )Her madde için kullanılan kontrol mekanizması aynıdır.
d) Çok düşük değerlere ulaşmak daha zordur.
e) Çok düşük değerler için farklı kontrol mekanizmaları gerekebilir.
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasına sporlar yayarak insan vücuduna etki eder?
Mantarlar
Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesine ne denir?
Kabul edilebilir risk seviyesi
Tozlar patlayabilirlik derecesine göre sınıflandırıldığında zayıf patlayıcı tozlar aşağıdaki
sınıflardan hangisinde yer alır?

St 1
Çözücülerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Solunum yolu, organik çözücülerin vücuda girmesinde tek yoldur.
b) Çözücülerin çoğu sıvı organik kimyasallardır.
c) Çözücülerin pek çoğu ortam sıcaklığında çabucak ve kolayca buharlaşır.
d) Sigara ve kaynak yapılırken çıkacak kıvılcım veya statik elektrik kolayca alevlenmelerine neden olabilir.
e) Pek çok çözücünün narkotik etkisi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tehlikeyi kaynağında önlemek için alınan teknik
önlemlerden biri değildir?

a) Değiştirme
b) Kişisel koruyucu donanım
c) Havalandırma
d) Kapalı sistem
e) Ortam düzeni
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların gözlerden emilmesinde söylenemez?
) Kimyasalların en fazla girdiği yollardandır.
b) Emilme gözlerdeki damarlardan gerçekleşir.
c) KDiğer bir yol ise gözün etrafındaki dokulardır.
d) Toz veya duman da gözlerden girebilir.
e) Göz sıvısında çözünme önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi esas faaliyet alanı biyolojik etmenlerle çalışmak olan ve maruziyet
riskinin yüksek olduğu iş yerlerindendir?

Aşı ve ilaç üretim tesisleri
Aşağıdakilerden hangisi havada oluşan partiküllere maruziyetin değerlendirilmesinde söylenemez?
a) En yaygın uygulama, soluma maruziyetinin belirlenmesidir.
b) Maruz kalınan havadaki kirletici konsantrasyonu önemlidir.
c) Solunum dışındaki başka bir mekanizmanın önemi yoktur.
d) Söz konusu havaya maruz kalma süresi önemlidir.
e) Maruz kalınan havadaki kirletici yüzdesi önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasına sporlar yayarak insan vücuduna etki eder?
Mantarlar
Kişiye yönelik uygulanan tıbbi koruma çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Sağlık muayeneleri (işe giriş, işe dönüş, iş değişimi, aralıklı muayeneler)
b) Tehlikesiz olanla değiştirme
c) Bağışıklama çalışmaları
d) Sağlık eğitimi
e) Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması
Aşağıdakilerden hangisi meslek kavramının tanımlanmasında, bir uğraşın meslek olarak adlandırılmasının bazı koşullarından biri değildir?
a) Bir meslek; toplumun kaçınılmaz bir ihtiyacını karşılar.
b) Meslekler; ekonomik kazançların elde edildiği uğraşı alanlarıdır.
c) Meslek; bireyin kişisel tatmin ve/veya ihtiyaçlarına yönelik olduğu kadar toplumun yararı için de yapılan bir uğraştır.
d) Meslek; bireyin kişisel tatmin ve/veya ihtiyaçlarına yöneliktir.
e) Bir meslek; ülkenin birkısım ihtiyacını karşılar.
Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu cihazlardan biri değildir?
a) Yüz siperlikleri
b) Hava temizleyici cihazlar
c) Hava beslemeli solunum cihazları
d) Hava tüplü solunum cihazları
e) Kaçış setleri
Aşağıdakilerden hangisi çözücüler için yanlıştır?
a) Kan dolaşım sistemine bir kez girdikten sonra beyin, karaciğer gibi organlara taşınabilir.
b) Solunum yolu, organik çözücülerin vücuda girmesinde tek yoludur.
c) Sigara ve kaynak yapılırken çıkacak kıvılcım veya statik elektrik kolayca alevlenmelerine neden olabilir.
d) Çözücülerin pek çoğu, ortam sıcaklığında çabucak ve kolayca buharlaşır.
e) Çözücüler alerjik reaksiyona neden olabilir.
Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetiği değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
Biyolojik etmenler
İç ortam havasındaki radon gazı seviyesi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ölçülebilir?
Kimyasal İz Kazıma Tekniği
Biyolojik etmenlerle çalışmalarda yürütülecek risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Çalışanların gelir düzeyleri
b) Etmene maruziyetin türü, yolu, düzeyi, süresi
c) Etmenleri kontrol altına almak için yetkili makamların önerileri
d) Bağışıklama ve tedavilerinin olması ve bunlara ulaşım imkânları
e) Çalışanların biyolojik etmene maruziyetleri durumunda ortaya çıkabilecek hastalıklar, alerji ve zehirlenmelerle ilgili bilgileri
Aşağıdakilerden hangisi gelişmişlik düzeyi arttıkça görülme sıklığı artan sağlık sorunlarındandır?
Psikososyal sorunlar
Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden biri değildir?
) Doğruluk
b) Hukuka saygı
c) Liyakat
d) Güvenilirlik
e) Ayrımcılık
Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde ortaya çıkan titreşimlerin sebeplerinden biri değildir?
a) Motor tipi
b) Operatörün ağırlığı
c) Yüzey düzgünlüğü
d) Makinenin hızı
e) Oturak süspansiyonu
Çalışma yaşamındaki tehlikelere genel toplum ve çalışabilir iş gücü içinde daha duyarlı, kırılgan olan ve bu nedenle haklarında özel düzenlemeler yapılan özel risk grupları içinde aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
a) Genç çalışanlar
b) Engelliler
c) Madde bağımlıları
d) Gebeler
e) Yüksekte çalışanlar
Sağlığın korunması çalışmalarında birincil koruma basamağına karşılık gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Maruziyetten koruma
Aşağıdakilerden hangisi kayalarda ve toprakta değişik biçimlerde bulunan uranyum
ve toryumun doğal bozunması sonucu oluşan bir gazdır?

Radon
Aşağıdakilerden hangisi Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’ne göre konutlarda solunum yoluyla alınmasına izin verilebilen azami radon gazı yoğunluğudur?
400 Bq/m3
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların sindirm yolu aracığıyla girişi ile ilgili söylenebilir?
Kirli eller ve sigara içme sindirim yoluyla girişe neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasını kirleten etmenlerden biri değildir?
a) Mantarlar
b) Sigara dumanı
c) Solunabilir tozlar
d) Haşere ilaçları
e) PAH’lar
Tozlar patlayabilirlik derecesine göre sınıflandırıldığında zayıf patlayıcı tozlar aşağıdaki
sınıflardan hangisinde yer alır?

St 1
Amacı I. Dünya Savaşı’ndan sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform
niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası düzeyde uygulamasını sağlamak
olan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

ILO
Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından biri değildir?
a) Tecrit
b) Havalandırma
c) Termal konfor
d) Rehabilitasyon
e) Aydınlatma
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Sağlık Dairesi tarafından 1796 yılında yayımlanan iş hijyenine yönelik tedbirlerden biri değildir?
a) Çalışma ve barınma yerlerinin sağlığa uygun olması
b) Temizlik, giyim eşyası ve gıdaların standartlara uygun olması
c) İşçilere süt ve yoğurt dağıtılması
d) Çalışma sürelerinin sınırlandırılması
e) Tıbbi yardım sağlanması
Aşağıdakilerden hangisi doğruda biyolojik etmenlere maruz kalınabilecek iş yerindendir?
Biyolojik etmenlerden aşı ve ilaç üretimi
Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde gürültü konusunda alınması gereken önlemlerden
biri değildir?

a) Gürültüyü kaynağında engellemek
b) Kulakta engellemek
c) Gürültüyü yayılma ortamında engellemek
d) Daha az gürültü çıkaran makine kullanmak
e) Gürültü engelleme görevini çalışana bırakmak
Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde ortaya çıkan titreşimlerin sebeplerinden
biri değildir?

a) Motor tipi
b) Operatörün ağırlığı
c) Yüzey düzgünlüğü
d) Makinenin hızı
e) Oturak süspansiyonu
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Belirlenmiş koruma faktörü (NPF);ortam havasındaki kirletici konsantrasyonunun, solunum koruyucunun filtresinden geçmiş havada ölçülen kirletici konsantrasyonuna oranıdır.
b) Yaşam ve Sağlık için Ani Tehlikeli Ortam (IDLH), sağlığa ani ve geri dönüşü olmayan zararlar verebilecek, insan hayatını bir anda tehlikeye sokabilecek ortamlardır.
c) KKD’nin NPF’nün tehlike oranından büyük olması gerekir.
d) Solunabilir toz, aerodinamik eşdeğer çapı 10 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı 5 mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az 5 katı olan lifsi tozlardır.
e) Mesleki Maruziyet Limitleri (OELs), çalışma ortamı havasındaki tehlikelerin aşırı maruziyete neden olabilecek, sağlık etkilerini önlemede eğitimli iş sağlığı ve güvenliği personelinin kullanması için bir organizasyon (Dupont, ACGIH, OSHA vb.) tarafından geliştirilen maruziyet limitleri için kullanılan ortak terimdir.
Aşağıdakilerden hangisi hijyenin temel şartlarından biri değildir ?
a) Temiz su kullanmak
b) Düzenli olarak spor yapmak
c) Kişisel temizliğe dikkat etmek
d) Sigara kullanmamak
e) Hastalıklara karşı ilaç kullanmamak
İşitilebilir frekans aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
20 Hz-20 kHz
Aşağıdakilerin hangisi biyolojik etmenlerin vücudumuza girme yollarından biri değildir?
a) Kulak
b) Deri
c) Göz
d) Solunum
e) Sindirim
Tozların patlayabilirlik özellikleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile belirlenir?
20 Litre Küre Deneyi
Aşağıdakilerden hangisi Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde tanımlanan Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer ifadesinin tanımıdır?
Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değerdir.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanları bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlı kılmaz?
a) Genetik yatkınlık
b) Ailesel faktörler
c) Çalışmak
d) Gebelik
e) Alışkanlıkları
KKD’lerin kullanımı öncesinde ilgili çalışanların bir kısmına denettirilmesi ve yazılı olarak geribildirimlerinin alınması ile hangisi amaçlanmaz?
a) KKD ilişkili sağlık sorunlarının önüne geçmek
b) Seçiminde rol aldıkları ürünlerin kullanımında çalışanları istekli kılmak
c) İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine katkı sağlamak
d) KKD kullanmamaktan kaynaklanabilecek iş kazalarının önüne geçmek
e) Yöneticilerin üzerindeki maliyet baskısını azaltmak
Aşağıdakilerden hangisi Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’ne göre konutlarda solunum yoluyla alınmasına izin verilebilen azami radon gazı yoğunluğudur?
400 Bq/m3
Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi aşağıdaki değerlerden hangisini aşmamalıdır?
87 dB(A)
Aşağıdakilerden hangisi, iş yerinde maddelerin ve bulaşma yollarının varlığına yönelik
kontrol amaçlı ölçümlerden değildir?

a) Kaynağın tanımlanması ve karekterizasyonu
b) Kirli havanın başka bir noktadan gelmediğinden emin olma
c) Çalışma ortamında yayılma yollarının belirlenmesi
d) Farklı kontrol amaçlı müdahalelerin kıyaslanması
e) Çalışma ortamında bulunan işçilerin şikayetlerinin dinlenmesi
Kurum ve kuruluşlarda hesap verme sorumluluğunun tam olarak işlememesi sonucu
kurumun hedeflerine ulaşmasının engellenmesine ve yolsuzlukların artmasına ne ad verilir?

Açıklık
Tozların patlayabilirlik özellikleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile belirlenir?
20 Litre Küre Deneyi
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasına sporlar yayarak insan vücuduna etki eder?
Mantarlar
İnsanın çalışması ve hatta hayatını sürdürebilmesinde en önemli çevresel faktörlerden biri termal konfordur.
Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden değildir?
a) Havanın sıcaklığı
b) Rüzgâr hızı
c) Isıl radyasyon
d) Havanın yönü
e) Havanın nemi
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Sağlık Dairesi tarafından 1796 yılında yayımlanan iş hijyenine yönelik tedbirlerden biri değildir?
a) Çalışma ve barınma yerlerinin sağlığa uygun olması
b) Temizlik, giyim eşyası ve gıdaların standartlara uygun olması
c) İşçilere süt ve yoğurt dağıtılması
d) Çalışma sürelerinin sınırlandırılması
e) Tıbbi yardım sağlanması
Radyasyondan en fazla etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?
Göz
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etmenlerin hayvanlardan bulaşmasını engellemek için
alınabilecek üretim koşullarına yönelik önlemlerden biri değildir?

a) Üretim sertifikası ve hayvanların aşılanması
b) Karantina uygulamaları
c) Yem hijyeni
d) Tüketim amaçlı kullanılan suların hijyeni
e) Kişisel koruyucu donanımlar
Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda verilen tehlike tanımına uymaktadır?
İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.
Aşağıdakilerden hangisinin patlama tehlikesi yoktur?
a) Kömür tozu
b) Kireç taşı tozu
c) Demir tozu
d) Magnezyum tozu
e) Alüminyum tozu
Aşağıdakilerin hangisi biyolojik etmenlerin vücudumuza girme yollarından biri değildir?
a) Kulak
b) Deri
c) Göz
d) Solunum
e) Sindirim
Aşağıdaki renk gruplarından hangisi güvenlik renklerini gösterir?
Kırmızı - yeşil - sarı
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasında organik bileşiklerin oluşması için kaynak teşkil etmez?
a) İş elbisesi
b) Yazıcı
c) Fotokopi makinası
d) Solventler
e) Temizlik malzemeleri
İş hijyeni alanındaki risk değerlendirmesi aşağıdaki etmenlerden hangisine ait tehlikelerin
belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaz?

a) Ekonomik
b) Biyolojik
c) Kimyasal
d) Fiziksel
e) Ergonomik
Kabul edilebilir maruziyet seviyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Havalandırma ile istenen değerlere ulaşılabilir.
b) Tehlikeli kimyasalın izole edilmesi gerekebilir.
c) )Her madde için kullanılan kontrol mekanizması aynıdır.
d) Çok düşük değerlere ulaşmak daha zordur.
e) Çok düşük değerler için farklı kontrol mekanizmaları gerekebilir.
Her iş yerinin geliştirmesi gereken kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı programında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) KKD’leri kullananların tıbbi olarak uygunluk değerlendirmeleri yapılmış olmalıdır.
b) Program yöneticisi ve programda görev alan diğer katılımcıların sorumlulukları belirtilmelidir.
c) KKD’lerin rutin ve öngörülebilen acil durumlarda kullanım prosedürleri belirlenmiş olmalıdır.
d) Programın etkinliğinin düzenli olarak takibini sağlayacak değerlendirme yöntemleri belirlenmeli ve tüm bu çalışmalar kayıt altına alınmalıdır.
e) KKD’lerin takma, çıkarma, kontrol ve bakımı ile doğru kullanımları konusunda çalışanlara bir kere eğitim verilmesi yeterlidir.
Kanla bulaşan hastalıklar açısından aşağıdakilerden hangisi düşük risk taşır?
a) Beyin omurilik sıvısı
b) Anne sütü
c) Vajinal salgılar
d) Dışkı
e) Kan ve vücuttan kopmuş parçalar
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların gözlerden emilmesinde söylenemez?
a) Kimyasalların en fazla girdiği yollardandır.
b) Emilme gözlerdeki damarlardan gerçekleşir.
c) KDiğer bir yol ise gözün etrafındaki dokulardır.
d) Toz veya duman da gözlerden girebilir.
e) Göz sıvısında çözünme önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi tozların solunması ile ilgili ortaya çıkan durumlardan değildir?
a) Pnömokonyosis tozun solunması sonucu oluşur.
b) Silikozis, pnömokonyozisin bir türüdür.
c) Asbestozis, pnömokonyozisin bir türüdür.
d) Pnömokonyozis akciğer dokusunda yaraya neden olur.
e) Tozların tamamı alveollere kadar ulaşabilir.
Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma ve kaldırma yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
a) Ayak ve eller korunmalı
b) Düşmeye neden olabilecek engeller ortadan kaldırılmalıdır.
c) Yük, bacak kasları ile kaldırılmalı
d) Yük, vücuttan uzak tutulmalıdır
e) Uygun makine veya düzenekler kullanılmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde gürültü konusunda alınması gereken önlemlerden
biri değildir?

a) Gürültüyü kaynağında engellemek
b) Kulakta engellemek
c) Gürültüyü yayılma ortamında engellemek
d) Daha az gürültü çıkaran makine kullanmak
e) Gürültü engelleme görevini çalışana bırakmak
Aşağıdakilerden hangisi çalışanları bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlı kılmaz?
a) Genetik yatkınlık
b) Ailesel faktörler
c) Çalışmak
d) Gebelik
e) Alışkanlıkları
Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların vücuttan atılmasını sağlayan mekanizmalardan
biri değildir?

a) Eliminasyon
b) Terleme
c) Safra ile atılma
d) İdrarla atılma
e) Aktif taşınma
Aşağıdakilerden hangisi tozların oluşum sebeplerinden biri değildir?
a) Kırma
b) Yıkama
c) Taşıma
d) Öğütme
e) Patlatma
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının özelliklerinden değildir?
a) Meslek hastalıkları etkeni belli hastalıklardır. Deneysel olarak oluşturulabilirler.
b) Meslekle özgün ve güçlü bir ilişki gösterirler ve çoğu zaman nedensel faktör tektir.
c) Aynı meslekte çalışanlarda görülme sıklığı daha yüksektir; mesleki kümelenme gösterirler.
d) Toplumda da görülen hastalıklardır.
e) Çevre faktörü hastalığın oluşmasında esas ve vazgeçilmez direkt sebeptir.
Aşağıdakilerden hangisi adale yorgunluğundan kaçınmak için kullanılan güvenli çalışma yöntemlerinden biri değildir?
a) İşin ağırlığına göre dinlenme aralığı verilmelidir.
b) Dinamik adale hareketleri ile çalışılmalıdır.
c) İnsan kapasitesi zorlanmamalıdır.
d) Tüm işler istenilen zamanda tamamlanmalıdır.
e) Uygun çalışma ortamlarında çalışılmalıdır.
Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi aşağıdaki değerlerden hangisini aşmamalıdır?
87 dB(A)
Aşağıdakilerden hangisi iç ortam havasına sporlar yayarak insan vücuduna etki eder?
Mantarlar
Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda verilen risk tanımına uymaktadır?
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali
I. Önemseme
II. Tutarlılık
III. Sonuçlar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etiğin dayandığı temel ilkelerdendir?
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’ne göre konutlarda solunum yoluyla alınmasına izin verilebilen azami radon gazı yoğunluğudur?
400 Bq/m3
İşçinin maruz kalacağı CO konsantrasyonu değeri aşağıdaki değerlerden hangisini aşmamalıdır?
50 ppm
Aşağıdakilerden hangisi İç ortam havası kavramının kapsadığı çalışma alanlarından biri değildir?
a) Petrol rafinerileri
b) Hastaneler
c) Tiyatrolar
d) Alışveriş merkezleri
e) Eğitim kurumları
Biyolojik etmenlerle çalışmalarda yürütülecek risk değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Çalışanların gelir düzeyleri
b) Etmene maruziyetin türü, yolu, düzeyi, süresi
c) Etmenleri kontrol altına almak için yetkili makamların önerileri
d) Bağışıklama ve tedavilerinin olması ve bunlara ulaşım imkânları
e) Çalışanların biyolojik etmene maruziyetleri durumunda ortaya çıkabilecek hastalıklar, alerji ve zehirlenmelerle ilgili bilgileri
Solunum yoluyla kirleticilerin vücuda girmesinde aşağıdakilerden hangisi önemli bir unsur değildir?
a) Solunan maddenin havadaki miktarı
b) Maruz kalma süresi
c) Solunan havanın hacmine
d) Soluyan kişinin cinsiyeti
e) Taneciklerin boyutu
Aşağıdakilerden hangisi tozların solunması ile ilgili ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
a) Pnömokonyosis tozun solunması sonucu oluşur.
b) Silikoz, pnömokonyozisin bir türüdür.
c) Asbestozis, pnömokonyozisin bir türüdür.
d) Pnömokonyozis akciğer dokusunda yaraya neden olur.
e) Tozların tamamı alveollere kadar ulaşabilir.
Kişiye yönelik uygulanan tıbbi koruma çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Sağlık muayeneleri (işe giriş, işe dönüş, iş değişimi, aralıklı muayeneler)
b) Tehlikesiz olanla değiştirme
c) Bağışıklama çalışmaları
d) Sağlık eğitimi
e) Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması
Aşağıdakilerden hangisi deriden emilmeyi artıran unsurlardan değildir?
a) Derinin dış koruyucu tabaksının aşınması
b) Emilen madenin gaz hâlinde olması
c) Emilen maddenin sıvı hâlde olması
d) Sıcaklık
e) Derinin ıslak olması
Aşağıdakilerden hangisi İç ortam havasındaki radon gazı seviyesini ölçmek üzere kullanılan tekniklerden/yöntemlerden biridir?
Kimyasal iz kazıma tekniği
Aşağıdakilerden hangisi toksik etkiye maruz kalan hedef organlar arasında yer almaz?
a) Karaciğer
b) Böbrek
c) Deri
d) Bağırsaklar
e) Akciğer
Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetiği değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
Biyolojik etmenler
Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma ve kaldırma yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
a) Ayak ve eller korunmalı
b) Düşmeye neden olabilecek engeller ortadan kaldırılmalıdır.
c) Yük, bacak kasları ile kaldırılmalı
d) Yük, vücuttan uzak tutulmalıdır
e) Uygun makine veya düzenekler kullanılmalıdır.
 
Üst