AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
Makine Teçhizat Deneme Soruları


Aşağıdakilerden hangisi hızlı prototipleme türüdür?

b) Çok noktalı püskürtme(Polyjet)
Yol, baraj inşaatı, orman ve maden ocaklarında arazi temizleme, yol açma, malzeme serme, hendek doldurma, tesviye yapma, zemin gevşetme ve kaya sökme gibi işler hangi iş makinası ile yapılır?

d) Dozer

Aşağıdakilerden hangisi freze tezgâhının kısımlarından biri değildir?

d) Ayna

İş makinaları için azami hız sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

c) duyulur ısı- gizli ısı

Baca, baca gazı sıcaklığının gaz içerisinde bulunan su buharının yoğuşmasına engel olacak kadar ……………. olması gerekir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)yüksek

Hacim Merkezli Kübik Yapı’ya sahip demir içerisinde çok az orandaki karbonun çözünmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir?

b)Ferrit

Aşağıdakilerden hangisi pekleşme ile ilgili değildir?

c)Deformasyon sertleşmesi

Termik santrallerde iş akışkanı sırasıyla hangi elemanlardan geçerek çevrimi tamamlar?

b) Kazan, türbin, kondenser ve pompa

Aşağıdakilerden hangisi çelik halatın servisten çıkarılma gerekçesi değildir?

a)Halatın çapraz sarımlı olması

İletim esnasında kazanlarda ısıtma tesisatında akışkan daha düşük ………….. ise daha fazla yoğuşma olur Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

b)sıcaklığı

Kayış boyu hesabı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

c)Eksenler arası mesafe ve kasnak çapları.

Farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkanın birbirine karışmadan iki farklı yüzey arasında ısı geçişini sağlayan cihazlara ne ad verilir?

d)Isı değiştiricisi

Mikro- ön ekinin kısaltması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir

e)µ

Taş kömürünün ısıtılmasıyla oluşan gaz ürün ve katı ürünün adları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir

a)Kok gazı, kok

Aşağıdakilerden hangisi sürekli taşıyıcılardan biri değildir?

f)Vinç

İki veya daha fazla parçanın ısı veya basınç yardımıyla dolgu malzemesi kullanılarak veya kullanılmadan birleştirilmesi işlemine ………. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

d)kaynak

Aşağıdakilerden hangisi farklı çaplarda inşaat demiri üretim yöntemidir?

e) Tel çekme

Jeotermal enerjiden elektrik üretimi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz? 1. Hidrolik santralları
Basitçe sistemden elde edilen ısının verilen ısıya oranı…………. olarak tanımlanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 1. üst değer
Hava ile yakma aşağıdakilerden hangisine neden olur?


 1. Azotun sahip olduğu ısı kapasitesi yanma verimini düşürür.
Hidrostatik hangi durumdaki akışkanlar ile ilgilenir?


 1. Durgun hâldeki
Aşağıdakilerden hangisi kaldırma ve iletme makinalarının ekipmanlarından biri değildir?


 1. Kama
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel hidrolik pompalardan biridir?


 1. Dişli pompalar
Göreceli uzak mesafelere iletim aşağıdakilerden hangisi ile daha uygundur?


 1. kayış-kasnak sistemi
Aşağıdakilerden hangisi kaldırma makinalarında alınan güvenlik önlemlerinden biri değildir?


 1. Elektrikli mıknatıslı vinçler yüklü iken istirahat edilecekse, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak bırakılmalı
Aşağıdakilerden hangisi iki zamanlı motorlar için söylenemez?


 1. Soğuk havalarda çalıştırılması diğer motorlara göre daha zordur.
Güneş pili hangi malzemeden yapılır?


 1. Saf yarı iletken malzemelerden
I. Basınç
II. Hız
III. Yükselti
IV. Mekanik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin toplamı bir akışkanın hidrolik enerjisini verir?


c) I, II ve III
Bir yakıttaki kimyasal enerjiyi yanma yolu ile ısı şeklinde açığa çıkartarak oluşan ısı enerjisini bir akışkana verecek şekilde imal edilmiş ve basınç altında çalışan kapalı kaplara ………….ne ad verilir?

c) Kazan
Aşağıdakilerden hangisi cihaz değildir?


 1. Su sayacı
Akışkanların doğrudan temasta olduğu ısı…..………… değiştiricileri, akışkanlar arasında doğrudan temasın olmadığı …………………. ısı değiştiricileri denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1. reküperatif-rejeneratif
Yakacakların uygun bir şekilde yakılarak ısı enerjisinin elde edildiği hacimlere ……..ne ad verilir?

b) Ocak
Baca, baca gazı sıcaklığının gaz içerisinde bulunan su buharının yoğuşmasına engel olacak kadar ……………. olması gerekir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 1. yüksek
Kömür çeşitlerinin sahip oldukları ısıl değerlere göre küçükten büyüğe doğru sıralayınışı aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Turba, linyit, bitümlü, antrasit
Aşağıdakilerden hangisi onluk sisteme göre düzenlenmiş ve kullanım kolaylığından dolayı yaygın olarak tercih edilen birim sistemidir?


 1. Uluslararası birim (SI) sistemi
Aşağıdakilerden hangisi freze tezgâhının kısımlarından biri değildir?


 1. Ayna
Perçin bağlantıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

c) Bağladığı parçaların mikro yapısını değiştirir.
Aşağıdakilerden hangisi çelik halatın servisten çıkarılma gerekçesi değildir?

a)Halatın çapraz sarımlı olması

Tekerlek biçimli taş denen takımların yapısında bağlanmış olarak bulunan genellikle sert, aşındırıcı parçacıkların hareketi ile aşındırarak malzeme kaldırma işlemine ne ad verilir?

e) Taşlama

İş makinası operatörlük belgesi ile taşıt trafiğine açık yollarda iş makinesi kullanılabilir mi? 1. Taşıt trafiğine açık yollarda iş makinesi kullanılamaz
Aşağıdakilerden hangisi sürekli taşıyıcılardan biri değildir?


 1. Vinç
Bir helis eğrisi silindirin dış yüzeyine sarılırsa ………, iç yüzeyine sarılırsa ……… elde edilir.
Cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1. cıvata-somun
Aşağıdakilerden hangisi bir endüstriyel hidrolik silindir çeşididir?


 1. Hidrolik tandem silindir
Aşağıdaki gazlardan hangisi yakıtların yanması esnasında oluşan gazlardan biri değildir?


 1. CH4
Periyodik cetvelde yer alan bir atomun ısıl, kimyasal, mekanik ve elektriksel özelliklerini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

c) Atomun elektron sayısı
Aşağıdakilerden hangisi “hidrolik enerjiyi” “mekanik enerjiye” çeviren makinelerden biridir?

d) Türbin
Ham madde hâlindeki malzemelerin işlenerek yararlı hâle dönüştürüldükleri makinelere ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


c) üretim makineleri
Hidrolik sistemlerde çalışan akışkan olarak aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılır?

d) Sentetik (yapay) esaslı yağlar
Basitçe sistemden elde edilen ısının verilen ısıya oranı…………. olarak tanımlanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 1. verim
Bir pompa tesisatında çok yüksek debilerde sıvının pompalanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?


 1. Rotadinamik pompa
Aşağıdakilerden hangisi bir fanın en genel tanımıdır?

e) Fanlar, mekanik enerjiyi gaza basınç ve hız enerjisi olarak kazandıran ve bu şekilde gaz aktarımını sağlayan makinalardır.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel hidrolik pompalardan biridir?


 1. Dişli pompalar
Perçin bağlantıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 1. Bağladığı parçaların mikro yapısını değiştirir.
Aşağıdakilerden hangisi kesikli taşıyıcılardandır?

b) Kren
Aşağıdakilerden hangisi çözülebilen bir bağlama yöntemi veya elemanıdır?

b) Cıvata
Yol, baraj inşaatı, orman ve maden ocaklarında arazi temizleme, yol açma, malzeme serme, hendek doldurma, tesviye yapma, zemin gevşetme ve kaya sökme gibi işler hangi iş makinası ile yapılır?


 1. Dozer
Aşağıdakilerden hangisinin günlük kayıt defterine işlenmesine gerek yoktur?


 1. Kaç personelin çalıştığını
Aşağıdakilerden hangisi delik delmede kullanılan tezgâhlardan biri değildir?

b) Dikey
Aşağıdakilerden hangisi motorlar grupları arasında değildir?


 1. Buhar kazanı
Aşağıdakilerden hangisi bağlama elemanlarından biri değildir?

d) Dişli çark
Taşlanmış yüzeylerde iki yüzeyi birbirine alıştırmak için uygulanan talaşlı işleme yöntemine ne ad verilir?

b) Lepleme

Brülörün gücünün ayarlanması işlemine modülasyon adı verilir. Modülasyonda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmez?


c) Brülörün gücü düşürülür.
Aşağıdaki yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisi doğrudan güneş enerjisinden elde edilen bir kaynak değildir?


 1. Jeotermal Enerji
Aşağıdakilerden hangisi metalik malzemelerde kristal yapı içerisinde fazladan bir düzlem olarak görülen ve malzemelerin şekillendirilebilmesinde etkin bir rol alan malzeme kusurudur?


 1. Kenar Dislokasyonu
İş ekipmanlarının kullanımı Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) standartlarda aksi belirtilmediği sürece forkliftlerin periyodik bakımları içi azami süre ne kadardır?

b) 1 yıl
Isı üreticileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

c) Motorlar ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ısı üreticileridir.
Kayış boyu hesabı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

d) Eksenler arası mesafe ve kasnak çapları.
Yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan ve yakıtlarda mevcut olan enerjiden ısı olarak yararlanmasını sağlayan cihazlara ne denir?

e) Brülör
İş makinaları için aşağıdakilerden hangisi çalışma sahasından kaynaklanan tehlikelerden değildir?


 1. İş makinası lastik basıncının aşırı düşük olması
Aşağıdakilerden hangisi cihaz değildir?

e) Su sayacı
Tekerlek biçimli taş denen takımların yapısında bağlanmış olarak bulunan genellikle sert, aşındırıcı parçacıkların hareketi ile aşındırarak malzeme kaldırma işlemine ne ad verilir?

e) Taşlama
Aşağıdakilerden hangisi ısıl ve elektrik direnci düşük, kimyasal kararlılığı yüksek bir malzemedir?

d) Seramik malzemeler
Kompresör ile fan arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

c) Kompresör gaza fandan daha fazla basınç kazandırır.
Hidrolik sistemlerde tek yöne geçişli olarak kullanılan valf aşağıdakilerden hangisidir?

d) Çek valf
Hidrostatik hangi durumdaki akışkanlar ile ilgilenir?


 1. Durgun hâldeki
Aşağıdakilerden hangisi kaynak işlemi ile ilgilidir?

d) Üretimde Elektrod kullanılır.
Hidrolik devrelerde doğrusal hareketler hangi devre elemanı yardımıyla sağlanır?


 1. Hidrolik silindir
Kübik olarak katılaşan metallerde büyüme bazı tercihli yönlerde çok hızlı, diğer yönlerde daha yavaş olursa ortaya çıkan kristal yapıya ne denir?


 1. Dendrit
Hava ile yakma aşağıdakilerden hangisine neden olur?


 1. Azotun sahip olduğu ısı kapasitesi yanma verimini düşürür.
Taşlanmış yüzeylerde iki yüzeyi birbirine alıştırmak için uygulanan talaşlı işleme yöntemine ne ad verilir?


 1. Lepleme
Aşağıdakilerden hangisi delik delmede kullanılan tezgâhlardan biri değildir?


 1. Dikey
SI birim sisteminde boyut-birim eştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?


 1. sıcaklık-santigrad
Aşağıdakilerden hangisi yanmanın gerçekleşmesi için gerekli koşullar biri değildir?


 1. Yeterli CO2 ve H2O gazları
Aşağıdakilerden hangisi halat yönünün değiştirilmesini sağlar?


 1. Makara
Aşağıdakilerden hangisi pekleşme ile ilgili değildir?


 1. Deformasyon sertleşmesi
Hareket alanı dar yerlerde, kazı ve yükleme gerektiren işlerde, kırma işlerinde, yapı temellerinde, kanal kazılarında ve tünellerde yaygın olarak kullanılan iş makinası aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Ekskavatörler
Aşağıdakilerden hangisi çözülebilen bir bağlama yöntemi veya elemanıdır?

b) Cıvata

Eğer blöf ile kazan suyu ayarlanmazsa buhar kalitesi …………….. ve belirli bir zaman sonra tehlike arz eder ve hatta kazan ………………. hâle gelir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1. bozulur- çalışamaz
Doğal gazı diğer fosil yakıtlardan ayıran özellikler aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Doğal gaz, renksiz, kokusuz, havadan hafif olup, kömür ve petrole nazaran daha temiz ve güvenli bir yakıttır.
Aşağıdakilerden hangisiyle boyut ölçümü yapılamaz?


 1. Termometre
Bağlama elemanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 1. ) Kuvvet bağlı bağlantılarda, bağlama elemanının geometrisi ile bağlantı yapılır.
Sıcaklık ölçümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 1. Bimetal termometreler ve termoelemanlarda sıcaklık ölçümü mekanik olarak gerçekleştirilir.
Cıvata bağlantıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

b) Seri üretime uygundurlar.
Aşağıdakilerden hangisi talaşlı imalatta kullanılan soğutma sıvılarından biridir?


 1. Bor yağı
İş makinaları için aşağıdakilerden hangisi çalışma sahasından kaynaklanan tehlikelerden değildir?


 1. İş makinası lastik basıncının aşırı düşük olması
 
Üst