AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Medeni Usul Hukuku 1. Ünite Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
I.ÜNİTE
Medeni Usûl Hukuku'na Giriş
Özel Hukuk - Genel Hukuk

Bir menfaatin hukuk kuralıyla korunması durumunda, o menfaat ( hak ) durumuna yükselmektedir. Hakkın temelinde yer alan menfaatin kişisel olması durumunda ( özel hukuk )'tan; buna karşılık söz konusu menfaatin toplumsal olması durumunda ise ( genel hukuk )'tan söz edilir.
Uyuşmazlık
Bir hakkın varlığı hakkında taraflar arasında meydana gelen ve sulh olma yoluyla veya diğer barışçıl yollarla çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklara uyuşmazlık denir. Taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlığın sona erdirilmesi ve sosyal barışın yeniden sağlanabilmesi için iki seçenek vardır. Bunlardan ilki müeyyideyi, ( bizzat ihkakı hak ) adı verilen yöntemle kişinin kendisinin uygulaması, diğeri ise güç kullanma yetkisini elinde bulunduran devlete başvurmasıdır.
Bu yöntemlerden ilki zayıf olanın müeyyideyi uygulayamamasına ve sosyal barışın daha da bozulmasına neden olacağından ikinci yol, yani devlete
Baş vurma yolu en adil ve güvenilir yoldur.

Yargı Kolları ve Yargılama Hukuku
Türk hukukunda yedi farklı yargı kolunun bulunduğu kabul edilir. Bunlar, Anayasa Yargısı, Adli Yargı, İdari Yargı, Askeri Yargı, Hesap Yargısı, Seçim Yargısı ve Uyuşmazlık Yargısıdır.

Yüksek Mahkemeler

Genellikle ilk derecede verilen nihai kararların hukuka uygun olup olmadığını kontrol eden ve böylece yargı kolu açısından ülkede içtihat birliğinin sağlanması görevini yerine getiren mahkemelere yüksek mahkeme denir.Anayasamıza göre yüksek mahkemeler şunlardır:

Anayasa mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Askeri Yargıtay

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Uyuşmazlık Mahkemesi
Bölge Adliye Mahkemesi


Adli yargı kolunda, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen, kesinleşmemiş karar ve hükümlerin iptal edilmesi veya değiştirilmesi amacıyla yapılan başvuruları inceleyen bir üst mahkemedir. İkinci derece mahkeme olup, ilk derece mahkemelerinin verdikleri kararları hukuka uygun olup olmadığını denetler.

Medeni Usul Hukukunun Konusu ve Amacı

Medeni usul hukukunun amacını konusundan bağısı düşünmek mümkün değildir. Bu bağamda medeni usul hukukunun amacı mahkeme önüne gelen dava ve taleplerin hukuka uygun yöntemlerle karara bağlanmasıdır.

Tasarruf Yetkisi

Hak sahibinin uyuşmazlık konusu olan hakkını talep edip etmeme, dava açı açmama, açtığı davaya devam edip etmeme, karşı taraf ile uzlaşı uzlaşama veya hakkından feragat edip etmeme konularında serbest olmasıdır.

Medeni Usul Hukukunun Kaynakları
2011 tarihli Medeni Usul Hukuku
Anayasa'nın ilgili maddeleri
Türk Ticaret ve Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri,
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunu
Yargıtay Kanunu
Harçlar Kanunu ve Tebligat Kanunu
İş Mahkemeleri Kanunu
 
Üst