AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ÖZEL EĞİTİM 2 (1-7 ÜNİTELERİ HIZLI ÖZET )

DSM-5’e göre Özgül Öğrenme Bozukluğu tanı ölçütleri
:

• Gerekli girişimlerde bulunulmuş olmasına karşın, en az altı aydır süren, aşağıdaki belirtilerden en az birinin varlığı ile belirli, öğrenme ve okul becerilerini kullanma güçlükleri:

• Sözcük okumanın yanlış ya da yavaş ve çok çaba gerektiriyor olması

• Okunanın anlamını anlama güçlüğü

• Harf harf söyleme/yazma güçlükleri

• Sayı algısı, sayı gerçekleri ya da hesaplama güçlükleri

• Sayısal uslamlama (akıl yürütme) güçlükleri

• Etkilenen okul becerileri, kişisel olarak uygulanan geçerli başarı ölçümleri ve kapsamlı klinik değerlendirme ile doğrulandığı üzere, kişinin kronolojik yaşına göre beklenenden önemli ölçüde ve ölçülebilir derecede altındadır ve okul ya da işle ilgili başarıyı ya da günlük yaşam etkinliklerini ileri derecede bozar.

özel öğrenme güçlüğünün nedenleri: Genetik nedenler Çocuğun travma geçirmesi Aile içi çatışmalar Eğitim programına bağlı nedenler

İşitsel işlemleme bozukluğu:

Eğer bir çocukta karmaşık konuşmaları ya da hızlı konuşmaları anlamada güçlük, anında insanları fark edememe, konuşulanları duyduğu hâlde sık sık ne denildiğini sorma şeklinde davranışlar görülür.

Sözel olmayan öğrenme güçlüğüne sahip çocuklarda en belirgin şekilde görülen özellik Sosyal ilişkilerde zorlanma dır.

ÖÖG tanılama sürecindeki basamakları:


Bilişsel değerlendirme basamağı Eğitsel değerlendirme basamağı Duygusal gelişim değerlendirme basamağı Nörolojik değerlendirme basamağı

Öğrenme güçlüğü tanısı almış bir çocuğun yeterliklerinin geliştirilmesi ve diğer beceri alanlarının olumsuz etkilenmemesi için yapılacak en etkili uygulama Eğitsel düzenlemelere yer vermek

İkinci düzey önleme:
Öğrenme güçlüğü tanısı almış bir çocuk için yapılabilecek önleme dir.

Algısal nedenlere örnek: Yapılan inceleme sonucunda bir çocuğun okulda kendinden beklenen performansı sergileyemediği, nedeninin ise geç olgunlaşma olduğu belirlenmiştir.

Palanum temporal bölge(Beyinde dil ile ilgili alan dır.)

Çift yumurta ikizlerinden birisinde öğrenme güçlüğü var ise diğerinde öğrenme güçlüğü olma oranı %40 tır.

Tek yumurta ikizlerinden birisinde öğrenme güçlüğü varsa, diğer çocukta öğrenme güçlüğü olma oran%68 dir.

Bilişsel-davranışsal yaklaşımlara bağlı olarak gelişitirilen bazı sosyal beceri müdahalaleleri bulunmaktadır. Bu programlardan bazıları şunlardır:

• Beceriler Dalgası (The Skillstreaming series; McGinnis ve Goldstein, 1997): Model olma, rol oynama, performans geri bildirimi ve genelleme basamaklarından oluşan bir programdır.

• Problem Çözebilirim (I Can Problem Solve; Shure, 2001): 4-12 yaş arasındaki çocukların bilişsel süreçleri ve problem çözme becerilerini desteklemek için oluşturulmuş okul temelli bir programdır.

• Hızlı (FAST; McIntoschi, Vaughn ve Bennerson, 1995): Öğrencilerin sosyal problemleri çözmesi için hazırlanmış ve “Problemi düşün-problemi çözmek için alternatifleri bul-problemi çöz” “Problemi düşün- problemi çözmek için alternatifleri bul-problemi çöz” basamaklarından oluşan bir programdır.

Bilişsel davranış değiştirme yaklaşımı: Bu yaklaşımın en son basamağında öğrenci hedef beceriyi içsel dil kullanarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Güdüleme Öğrencinin dikkati öğretilecek beceri üzerine çekilir ve bu beceriyi neden öğrenmesi gerektiği öğrenciye anlatılır.

Kendini izleme stratejisi; okuduğunu anlama stratejilerine örnektir.

Ali’ye “sat-yat, gel-kel “sözcüklerinin uyaklı olduğu ve “kalem kaset-kâğıt” sözcüklerinin aynı sesle başladığı gösterilmektedir Buna göre Ali’y Semantik beceri öğretilmektedir.

Bedensel engelli çocuklar, özel eğitime konu olan diğer öğrenci gruplarında olduğu gibi birbirlerinden büyük oranda farklılık gösterirler.

Engelli çocukların, engelli olmayan çocuklara göre düşük seviyede seyreden bazı gelişim alanlarından bahsederken, her bir bedensel engelli çocuğun her alanda kısıtlamaya sahip olduğunu düşünmek bir hata olur.

Sosyalizasyon bireyin içinde yaşadığı toplumun ve içinde yer alacağı sosyal grupların sahip olduğu kuralları ve davranış yapılarını öğrenmesi ve bunlara uyum sağlaması olarak tanımlanabilir.

Bedensel engelliliğin önlenmesi konusunda yoğunlaşılan nokta, bedensel engele sebep olan durumların önlenmesi ya da en aza indirilmesidir.

Bedensel engelin eğitim açısından tanılanmasındaki amaçlar
;

• Çocuğun sahip olduğu bedensel engelden dolayı özel eğitime muhtaç olup olmadığının,

• Eğer özel eğitime ihtiyaç varsa bunun yer aldığı alanların ve boyutunun,

• Çocuğun eğitimi esnasında devam etmesi gereken eğitim ortamının (sınıf, okul) tespit edilmesidir

Bedensel engelli çocukların sosyalizasyonu ilk olarak ailede başlar.

Bedensel engelli çocuklar arasında bilişsel gelişim açısından önemli farklar vardır.

Kalça çıkığı;
erken dönemde yapılacak cerrahi bir müdahale ile düzeltilebilir

Beyinden kaynaklanan hareket sorunlarının boyutunu incelemek için kullanılan GMFM-66 1-12 yaş aralığındaki çocuklarda kullanılır.

Beyinden kaynaklanan hareket sorunlarının boyutunu incelemek için kullanılan GMFM-66’ya göre en üst seviye kısıtlaması olan ve “elektrikli yardım araçlarıyla dahi tek başına hareket edemeyen çocukları tanımlayan seviye Level V tir.

Bedensel engelin sınıflandırılmasında; Bedensel engelin kişinin vücudu üzerinde bulunduğu yere

Sinir sisteminden kaynaklanan bedensel engeller;

Serebral paralizi Spina bifida Omurilik hasarları Çocuk felci

Spina bifida;


Omuriliği saran omurganın, gebeliğin 3. ile 4. haftası arasında tam olarak kapanmaması neticesinde ortaya çıkan bir sorundur.

Ortopedik yetersizlik; Millî Eğitim Mevzuatı'na göre; “iskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim başarısının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumu.

Serebral paralizi; Spastik tip hangi bedensel engel çeşidi içinde en sık rastlanan tiptir.

Kas hastalığı (Musküler Distrofi) olarak adlandırılan bedensel engele sahip kişilerin istatiksel olarak tanımlanan ortalama yaşam süresi aralığı 20-25 yıl dır.

Pankreas : Eksikliği diyabet hastalığına sebep olan insülin hormonu vücutta hangi organ tarafından üretilmektedir

Çocuğun bütün olarak eğitimi için erken tanı döneminde çocuğun tıbbi tanısına dayanılarak yapılan eğitsel tanılamada çocuğun güçlü yönleri de ön plana çıkarılmalıdır.

Ergoterapi; Meşguliyet terapisi şeklinde de isimlendirebileceğimiz sağaltım uygulamasıdır.

Hipoterapi hayvanlardan (AT) a uygulanan bir sağaltım çalışmasıdır.

Bobath-Konsept 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmiştir.

Kaynaştırma eğitiminin en tercih edilen formu ;

Engelli öğrencilerin engelli olmayanlarla aynı sınıfta eğitim görmeleri dir.


Yaygın gelişimsel bozukluklar: Otistik bozukluk Asperger sendromu Rett sendromu Çocukluk çağı dezintegratif bozukluk

Otistik çocuklar; İletişim becerilerinde yetersizlerdir.

Tekrarlayıcı ve basmakalıp davranışlar gösterirler.

Belirli nesnelere bağlılık gösterirler.

İlk 3 ayda ortaya çıkan ve yaşam boyu süren yetersizliktir.

Genellikle erkeklerde görülen yaygın gelişimsel bozukluk ;

Çocukluk çağı dezintegratif bozukluk

Genellikle kızlarda görülen sendrom Rett sendromu dur.
 
Üst