AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

FİNAL Peyzaj, Çevre ve Tarım Final Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Peyzaj, Çevre ve Tarım


 • Edafik, toprak ve toprakla ilgili özelliklerin oluşturduğu faktörlerdir.
 • Ekoloji, organizmaların birbirleriyle ve yaşadıkları cansız ortam ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
 • İçinde bulunduğu dönemin tasarım ve kültürel özelliklerini yansıtan ya da belli bir ekolü yansıtacak bir biçimde bir tasarımcı tarafından belli bir işlev ve amaca hizmet etmek üzere tasarlanarak biçimlendirilen peyzajlar, NPS tarafından yapılan kültürel peyzaj sınıflamalarından Tarihsel tasarlanmış peyzaj kapsamında yer alır.
 • Avustralya, 2007 yılı verilerine göre dünyada en çok ekolojik üretim alanına sahip ülkedir.
 • Kentsel ısı adası etkisi, kent içindeki sıcaklığın eş zamanda, çevresindeki kırsal alandan daha yüksek olmasıdır.
 • Yerel yapı malzemesinden çok yabancı kaynaklı malzemeleri özellikle tercih eder ifadesi, sürdürülebilir mimari ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Kurakçıl peyzaj düzenleme, genel olarak suyun en az düzeyde kullanılmasıyla su kaynaklarının ve çevrenin korunmasını ilke edinen özellikli peyzaj düzenlemesidir.
 • Zakkum, Akdeniz bölgesinde kurağa dayanıklı bitkilerden biridir.
 • Söğüt, Orkide, Japon Şemsiyesi ve Salkım Söğüt, Akdeniz bölgesinde kurağa dayanıklı bitkilerden değillerdir.
 • Eğim, bitkilerin gelişimini etkileyen toprak faktörlerinden biri değildir.
 • Tekstür, Derinlik, Su içeriği ve Strüktür, bitkilerin gelişimini etkileyen toprak faktörleridir.
 • Bakı, bitkilerin gelişimini etkileyen topografik faktörlerden biridir.
 • Sıcaklık, Derinlik, Tekstür ve Işık, bitkilerin gelişimini etkileyen topografik faktörlerden değillerdir.
 • Herdemyeşil bitkiler, bitki materyalinin sınıflandırılmasında geofitler grubunda yer almaz.
 • Soğanlı bitkiler, Kormlu bitkiler, Rizomlu bitkiler ve Yumrulu bitkiler, bitki materyalinin sınıflandırılmasında geofitler grubunda yer alırlar.
 • Hidrofit bitkiler, devamlı olarak su içinde yaşayan bitkilerdir.
 • Ötrofikasyon, sulak alanların dip sularında oksijenin azalması ve buna karşılık besin maddelerinin artması/birikmesi olayıdır.
 • Çevre, geniş anlamı ile canlıların yaşayıp gelişmesini sağlayan ve onları sürekli olarak etkisi altında bulunduran fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin bütünlüğüdür.
 • Hatalı sulama uygulamaları nedeniyle araziye verilen fazla su miktarının toprağın drenaj kapasitesinin üzerine çıkması sonucunda toprakta taban suyu yükselmesi, Tuzluluk ve sodyumluluk sorununa neden olmaktadır.
 • Endemiklik, bitki ve hayvan türlerinin, yalnızca belirli ekolojik koşullara sahip ortamlarda doğal olarak rastlanabilme özelliğidir.
 • Malçlama, toprağı erozyondan koruması, sıcaklık ve nem gibi mikro ortam özelliklerini üzerinde yaşayan bitkilere daha elverişli hale getirmesi amacıyla doğal veya sentetik kökenli materyallerin toprak yüzeyine yerleştirilmesi işlemidir.
 • Pülverizatör, tarım ve diğer bitki yetiştiriciliği faaliyetlerinde kullanılan, tarımsal ilaç püskürtmeye yarayan alettir.
 • Soğuk renkler(mavi ve mavi taşıyan), mekanaDerinlik özelliğini kazandırmaktadır.
 • Dendroloji, odunsu bitkilerin morfolojik ve anatomik yapılarını araştıran bilim dalıdır.
 • Toprak özellikleri, edafik çevre faktörlerinden biridir.
 • İklim özellikleri, İnsan özellikleri, Bitki örtüsü ve Topoğrafik özellikler, edafik çevre faktörlerinden değillerdir.
 • Formal bahçe anlayışına sahiptir ifadesi, Central Park’ın özelliklerinden biri değildir.
 • Kırsal sit, yerleşme düzenleri, konumlandırılma biçimleri, ölçek ve oranları, mevcut dokuyu oluşturan yapılanmanın teknik ve malzemesi ile köy, yerel tarımsal üretime yönelik yapı ve mekan özellikleri taşıyan alanlardır.
 • Permakültür, tüketimin ve nüfusun artırılmasını hedefler ifadesi, permakültür ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Fosil yakıtların kullanımı, sürdürülebilir mimarlığın tasarım yaklaşımlarından biri değildir.
 • Şimşir, her dem yeşildir.
 • Kasımpatı, Papatya, Lale ve Gül, her dem yeşil değillerdir.
 • Bitki örtüsü seçiminde alanın ekolojik isteklerinden ziyade, bitkinin estetik özellikleri esas alınmalıdır ifadesi, su tasarrufunu sağlayacak peyzaj düzenlemesine uygun bir örnek değildir.
 • Japon Şemsiyesi, İç Anadolu koşullarında kurakçıl peyzaj düzenlemesi için uygun türlerden biri değildir.
 • Akasya, İğde, Ova Akçaağacı ve Atkestanesi, İç Anadolu koşullarında kurakçıl peyzaj düzenlemesi için uygun türlerdendir.
 • Alanda bulunan bitkilerin listesi, flora çalışmalarında elde edilebilen bilgilerden biridir.
 • Glayöl, soğanlı, rizomlu kesme çiçeklerden biridir.
 • Şebboy, Hüsnüyusuf, Karanfil ve Gül, soğanlı, rizomlu kesme çiçeklerden değillerdir.
 • Akdeniz, Türkiye’de endemik bitkilerin en yoğun olduğu coğrafi bölgemizdir.
 • Türkiye, tüm Avrupa’da bulunan bitki türlerinin %75’ine sahiptir.
 • Dendroloji, bitkilerin ölçü, biçim, renk ve doku özellikleri ile yetişme tekniklerini inceleyen bilim dalıdır.
 • Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanan küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik ilk uluslararası çerçevedir.
 • Yeşil Devrim, yoğun gübre ve geliştirilmiş sulama sistemi kullanımı ve özellikle buğday ve pirinç gibi ürün tohumlarının yeni çeşitlerinin benimsenmesi yoluyla daha başarılı tarımsal verim elde edilmesini ifade eden kavramdır.
 • Sistemik faktörler, çevreyle ilgili faktörlerden biri değildir.
 • Klimatik, Fizyografik, Biyotik ve Edafik faktörler, çevreyle ilgili faktörlerdir.
 • Çukur dikimi, hem çıplak köklü hem de topraklı ve kaplı fidan dikimlerinde kullanılan dikim yöntemidir.
 • Yatay, yüksekliğin genişliğe oranının 1/10-12 olduğu bitki formudur.
 • Rahatlık, serbestlik ve hareket duygusu, düzensiz formdaki bitkilerin insanlarda uyandırdığı duygulardır.
 • Düşey ve yatay yönde kazandıkları hacim, bitkilerin Ölçü özelliğini oluşturmaktadır.
 • Ceviz’in anavatanı Türkiye değildir.
 • Vişne, Erik, İncir ve Kayısı’nın anavatanı Türkiye’dir.
 • Endüstri, çevre sorunlarının en fazla görüldüğü yerlerden biri değildir.
 • Hava, Su, Toprak ve Flora, çevre sorunlarının en fazla görüldüğü yerlerdir.
 • Kuru üzüm, Türkiye’de ekolojik olarak yetiştirilen ilk ürünlerden biridir.
 • Kahve, Badem, Zeytin ve Kuru kayısı, Türkiye’de ekolojik olarak yetiştirilen ilk ürünlerden değillerdir.
 • Çam, yaz-kış yaprak dökmeyen ağaçlardan biridir.
 • Kiraz, Ihlamur, Ceviz ve Kavak, mevsimlere göre yaprakları dökülen ağaçlardır.
 • Açıkça tanımlanabilen peyzaj alanları, insanlar tarafından düzenlenen büyük park ve bahçeler ile bunların içindeki çoğu dini nitelikli yapı ya da yapı gruplarını içeren peyzaj alanlarıdır.
 • Ulaşımda bireysel taşıtların yaygın kullanımı, eko kent yaklaşımının temel bileşenlerinden biri değildir.
 • Su etkin peyzaj düzenleme çalışmalarında toprak hazırlığı için öncelikli olarak yapılması gereken işlemler, Peyzaj düzenlemesi yapılacak alanın toprak analizi ve gerekiyorsa toprağın iyileştirilmesi işlemleridir.
 • Su içi ve kıyısı, kaya ve alp bitkilerinin kaya bahçesi dışında kullanılabilecekleri alanlardan biri değildir.
 • Yükseltilmiş yataklar, Döşeme çatlakları, Minyatür bahçeler ve Kuru taş duvarlar, kaya ve alp bitkilerinin kaya bahçesi dışında kullanılabilecekleri alanlardır.
 • Toprakaltı organlarının içerdiği alkaloidler nedeniyle hastalıkları iyileştirilme etkisi vardır ifadesi, annual ve biennial bitkiler ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Egzotik bitkiler, doğal yayılış alanları dışında yetiştirilen ve yetiştiği yörenin ekolojik koşullarına uyum sağlayan bitki türlerinden biridir.
 • Yerel, Doğal, Sukkulent ve Annual bitkiler, doğal yayılış alanları dışında yetiştirilen ve yetiştiği yörenin ekolojik koşullarına uyum sağlayan bitki türlerinden değillerdir.
 • Su isteği fazla olan bitkiler, kaya bahçelerinde kullanılmaya uygun değildir.
 • Eğreltilerin uygun formları, Bodur koniferler, Soğanlı bitkiler ve Bodur perennialler, kaya bahçelerinde kullanılmaya uygunlardır.
 • Türkiye’nin çok kısa mesafeler içinde aşırı derecede farklı yeryüzü şekillerine ve buna bağlı olarak da çok değişik yerel iklimlere sahip olması, Canlı türleri, genetik özellikler ve ekosistemlerin çeşitliliği bakımından zenginliği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
 • Ekosistem, doğadaki canlı ve cansız varlıkların aralarında karşılıklı ilişkiler kurarak oluşturdukları biyolojik sistemdir.
 • Uygun formda gelişmeye yönelik ekolojik koşulların sağlanması, bitkisel düzenleme çalışmasında tasarlanan forma uygun bitki türü seçiminde dikkate alınması gerekenlerden biridir.
 • Yukarıya doğru yakınlaşan ve birleşen iki çizgiyi izleyerek uç noktasında sabitleşen biçimi, piramit formun görsel olarak insanı etkileme biçimdir.
 • Repikaj, fidanların ekim ve dikim parsellerinden ya da kaplardan çıkarılıp, daha büyük kaplara dikilmesi işlemidir.
 • Büyük çalılar, 3-7 cm arasında boylanabilen ve bitkisel düzenlemelerde alan ayırıcı fonksiyonları nedeniyle oldukça etkili olan bitkilerdir.
 • Dağ peyzajı, doğal peyzaj çeşitlerinden biridir.
 • Tarımsal peyzaj, Yol peyzajı, Endüstri peyzajı ve Turistik peyzaj, doğal peyzaj çeşitlerinden değillerdir.
 • Endüstriyel sit, korunması gereken alanlardan olan “sit” tanımına uygun değildir.
 • Arkeolojik sit, Tarihi sit, Doğal sit ve Kentsel sit, korunması gereken alanlardan olan “sit” tanımına uygunlardır.
 • Küresel ısınma, atmosfer, okyanuslar ve kara kütlelerinin yüzeyindeki sıcaklıkların yükselmesi ile oluşan durumdur.
 • Sürdürebilirlik kavramı ilk kez Brundlant Raporu ile bütünleştirilerek tanımlanmıştır.
 • Saklayın ve daha sonra kullanın ifadesi, permakültürün tasarım ilkelerinden biri değildir.
 • Epifit bitkiler, destek alan, yalnız konum ve destek sağlamak için başka bitki üzerinde gelişen bitkilerdir.
 • Modern mimari, sürdürülebilir mimari kavramı yerine kullanılmaz.
 • Sürdürülebilir yapı tasarımı, Yeşil yapılar, Ekolojik mimari ve Güneş mimarisi, sürdürülebilir mimari kavramı yerine kullanılabilirler.
 • Güneş enerjisi, solar enerji kavramını ifade eder.
 • Trilyedeki geleneksel konutlar, sürdürülebilir yerleşimlere bir örnektir.
 • Lale, soğanlı, rizomlukesme çiçeklerden biridir.
 • Hüsnüyusuf, Şebboy, Gül ve Aster, soğanlı, rizomlu kesme çiçeklerden değillerdir.
 • Tür zenginliğinin kaybolması, tek kültüre dayalı tarımın yaygınlaşmasının temel nedenlerinden biridir.
 • Ağaç, çok farklı ölçü ve formlarda olan, bir gövde üzerinde taç yapısı oluşturan, odunlaşmış gövde ve dalları ile kitle etkisine sahip bitkilerdir.
 • Salkım formlu bir ağaç karşısında görüş yönü, Aşağıya doğru olmalıdır.
 • Klimatik faktörler, ışık, sıcaklık, yağış, nem, basınç ve rüzgar’dır.
 • Antropojenik etkiler, insan kaynaklı, insan mücadelesi sonucu ortaya çıkan etkilerdir.
 • Anıtlar, tek yapı ya da farklı işlevlerin bir arada toplandığı, yapılar grubu biçiminde(külliye) inşa edilmiş kültür varlıklarıdır.
 • Kültür, permakültürün sosyal bileşenlerinden biridir.
 • Hayvanlar, Bitkiler, Su ve Altyapı, permakültürün sosyal bileşenlerinden değillerdir.
 • Yazları çok sıcak ve kurak geçen bölgelerde yapılacak peyzaj düzenlemelerinde, Geniş çim alanlara yer verilmesi önerilmez.
 • Aydınlatma, ısıtma ve sıcak su elde etmede güneş enerjisinden en üst düzeyde yararlanılması, çevreye duyarlı ve enerji etkin peyzaj düzenlemesinde önemli ölçütlerden biridir.
 • Eğim, bitki gelişimini etkileyentopografik faktörlerden biridir.
 • Tekstür, Sıcaklık, Derinlik ve Işık, bitki gelişimini etkileyen topografik faktörlerden değillerdir.
 • Doğal çevreler, yer aldığı yörenin ya da bölgenin ekolojik koşullarına uygun olarak gelişen, insan etkisinin olmadığı özgün doğal değerlere sahip çevrelerdir.
 • Dört yüzlü iğne yaprak, Picea türünün karakteristik özelliğidir.
 • Ulaşım özellikleri, insanın doğal peyzaj ile etkileşiminden doğan dönüşümlerin oluşturduğu kültürel karakteristiklerden biridir.
 • Coğrafi yapı, İklimsel özellikler, Rölyef elemanı ve Toprak yapısı, insanın doğal peyzaj ile etkileşiminden doğan dönüşümlerin oluşturduğu kültürel karakteristiklerden değillerdir.
 • Aretia Parkı, İran’da geliştirilen Char-ı Bağ sistemi ile yaratılan bahçelerden biri değildir.
 • Çehel Sütun, Gül Bahçesi, Fil Bahçesi ve Sa’atabad, İran’da geliştirilen Char-ı Bağ sistemi ile yaratılan bahçelerdir.
 • Çim bitkileri, peyzaj alanlarında geniş toprak yüzeylerinin örtülmesinde kullanılan Lolium, Poa, gibi cinslere ait olan, tek ya da çok yıllık bitkilerdir.
 • Peyzajda kullanılan ve genellikle odunsu yapıya sahip olan ağaç ve çalı gibi bitkiler, ömürleri bakımından Çok yıllık bitkiler grubuna girer.
 • Tesviye, geleneksel olarak çim ekimindeki ilk işlemdir.
 • Fosfor, bitkide çiçek rengi ve kokusu üzerine etkilidir.
 • Göz, anaç bitkinin kabuğunun “T” şeklinde kesilmesi ile yapılan aşı türüdür.
 • Kapalı tohumlu bitkiler, peyzaj uygulamalarında en yaygın kullanılan bitki grubudur.
 • Vernalizasyon, tohumların çimlendirildikten sonra belli bir süre düşük sıcaklık derecelerinde tutulma işlemidir.
 • Gövde, bitkinin dal, yaprak, çiçek, meyve ve tohum gibi kısımlarını taşıyan toprak üstü organdır.
 • 5 dB’ye kadar gürültü azalımı sağlamak için uygun bitkilerle oluşturulacak bir gürültü perdesinin ortalama genişliği 30 metre olmalıdır.
 • İç mekan bitkilerinde fazla sulama yapılması, Yaprakların yavaş büyümesine neden olur.
 • Odak noktası, peyzajda ilk dikkat çeken tasarım elemanıdır.
 • Bir şişe bahçesi oluşturulurken şişenin dibine 1-5 cm kalınlığında koyulan çakıl taşlarının fonksiyonu, Toprağın aşırı ıslak kalmasını engellemek’tir.
 • Gözenekli yapıda olması, iç mekan bitkileri için kullanılan iyi bir saksı toprağına ait özelliklerden biridir.
 • Phaeleonopsis türleri, geceleri de oksijen üretmeye devam ettiği için uyuma mekanlarında kullanılabilir.
 • Çevre etiği, insanın kendisi dışında kalan doğa ile ilişkisinin nasıl olması gerektiği üzerine kafa yoran ve birey-toplum-doğa ilişkilerinde kurulacak denge çerçevesinde doğru eylem ve yaşam biçimlerinin seçilmesidir.
 • Alberti, rönesans bahçe sanatının öncülerinden olan Villa Medici’yi tasarlamıştır.
 • Tohum, bitkilerde dişi organın yumurtalığında bulunan, döllenmeden sonra oluşan embriyo, çenek ve koruyucu kabuktan oluşmasıyla çimlenerek yeni bir bitki meydana getirebilen yapıdır.
 • Refüj alanları, kent içindeki aktif yeşil alanlardan biri değildir.
 • Tematik parklar, Hayvanat bahçeleri, Spor alanları ve Piknik alanları, kent içindeki aktif yeşil alanlardır.
 • Habitus, bir bitki türünün belirli bir habitattaki dik, yatık, yarı yatık, yuvarlak, pramit vb. formda olması, dallanması ve köklerinin toprak içerisinde dağılışı gibi genel morfolojik görünüşüdür.
 • Yaz sonu, uygun olmayan budama zamanlarından biridir.
 • Yazın, Kışın, İlkbaharda ve Sonbahar sonu, uygun budama zamanlarıdır.
 • Generatif üretim, ana bitkinin tohumları çimlendirilerek yeni bireyler oluşturmasıdır.
 • Kambiyum, damarlı bitkilerde iletim demetleri arasında yer alan ve ikincil büyümeyi sağlayan bölünür dokudur.
 • Spor, döllenme özelliği olmayan üreme hücresidir.
 • Form, bir mekanın dış hatlarıyla meydana getirdiği şeklin 3 boyutlu kütlesidir.
 • Sarmaşık, çok yıllık gövdelere sahip olan, başka bitki veya cisimlere tutunarak toprak üzerinde yükselen veya zemin üzerinde yayılan bitki türüdür.
 • Mürver, Kızılcık, Leylak ve Keçi sakalı, her dem yeşil değillerdir.
 • Kapalı bir şişe bahçesinde küflenme oluşmaya başlamasının nedeni, Ortam neminin çok yükselmesi’dir.
 • Yatay bahçeler olarak vazife görürler ifadesi, iç mekanlardaki yeşil duvar uygulaması ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Kil, hazır olarak satılan iç mekansaksı topraklarındaki malzemelerden biri değildir.
 • Hindistan cevizi lifleri, Perlit, Vermikülit ve Kumlu toprak, hazır olarak satılan iç mekansaksı topraklarındaki malzemelerdir.
 • İç mekan bitkilerinde yetişkin yaprakların sarı-yeşil renk almasının nedeni Yaşlanma’dır.
 
Üst