AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin amaçlarından biri değildir?

a) Riskten kaçmak

b) Riski yönetmek

c) Maksimum fayda elde etmek

d) Tehlikeleri en aza indirmek

e) İtibar

Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi karar belirsizliğinin nedenlerinden biri değildir?

a) Risk toleransı kararları

b) Çelişkili veriler veya yetersiz veri

c) Fayda fonksiyonları

d) İskonto oranı tercihi

e) Risk ölçüsü ve istatistiklerine yönelik tercihler

Soru 3 Aşağıdakilerden hangisirisk azaltma ile sağlanamaz?

a) Kayıplar azaltılır veya elimine edilebilir.

b) Diğer faaliyetlere veya diğer sorumlu kişilere transfer edilir.

c) Planlanmayla sisteme kabul edilir.

d) Kalite kontrol yöntemlerinin yerine azaltma sağlanabilir.

e) Bir kayba maruz kalma, kuruluşun yeteneğini etkileyebilir

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi riskin kontrolü ya da giderilmesi sürecinde temel kontrol tekniklerinden biri değildir?

a) Riskten kaçınma

b) Riskin kontrolü

c) Riskin azaltılması

d) Riski sahiplenmeme

e) Riskin devri ve paylaşımı

Soru 5

İşletmeler operasyonel faaliyetleri sırasında sistem, tasarım, proses ve serviste oluşabilecek hataları önleme ve riskleri azaltmak için FMEA adını alan risk analizi metodu geliştirmişlerdir. Bu analizin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir
?

a) Hata ağacı

b) Hata türü ve etkileri analizi

c) Güvenilirlik analizi

d) X matrisi

e) Sebep sonuç diyagramı

Soru 6 İşletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasına ne ad verilir?

a) Risk yönetimi

b) Organizasyon

c) İş sağlığı ve güvenliği

d) Tedbir

e) Korunma

Soru 7 Kurumsal risk seviyesinin dördüncü ve en üst olgunluk seviyesi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sürecin yönetimi hakkında hiçbir şey söylenemez.

b) Başka metotlar daha gerçekçi olabilir.

c) Gelecekteki en iyi uygulamalardır, bu seviyede risklerin ve etkilerinin tahmin edilmesine olanak sağlayan risk analiz modelleri gerçekleştirilir.

d) İşletmeler büyüdükçe bu seviye analize gerek kalmaz.

e) Büyük işletmeler için iyi analizler yapar.

Soru 8 Aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirme tekniklerinden biri değildir?

a) Monte Carlo simülasyonu

b) Markov analizi

c) Karar ağacı

d) Bayes ağları

e) Ön tehlike analizi

Soru 9 Aşağıdakilerden hangisi psikososyal ve ekonomik yararlar yönünden risk yönetiminin işletmeler için yaptıklarından biri değildir?

a) Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu etkin stratejik planlama yapabilir

b) Arzu edilmeyen iş sağlığı ve güvenliği sonuçlarının önceden görülebilmesi nedeniyle düşük işçi tazminatları ödeyebilir.

c) Organizasyonlarda haberleşme kültürünü azaltır.

d) Pozitif iş sağlığı ve güvenliği sonuçları ve bunun tesisi için iyi hazırlık yapabilir.

e) Denetim süreci geliştirebilir.

Soru 10 Aşağıdakilerden hangisi bir risk kaynağı değildir?

a) İş riskleri

b) Çevresel riskler

c) Yasal riskler

d) Başarı riskleri

e) Ekonomik riskler

Soru 11şağıdaki yöntemlerin hangisi risk değerlendirmesinde sayısal verilerin yerine sözel verileri kullanmakta ve değerlendirmeyi yapanın tecrübeleri ile sezgilerine dayanarak riskleri ve risk önceliklerini tahmin etmektedir?

a) Sezgisel yöntem

b) Sayısal analiz yöntemi

c) Kantitatif yöntem

d) Kalitatif yöntem

e) Karma Yöntem

Soru 12 Aşağıdakilerden hangisi Ön Tehlike Analizi olasılık-şiddet tablosunda yer alan olasılık ölçeklerinden biri değildir?

a) Muhtemel

b) Arasıra

c) Tehlikeli

d) Sık sık

e) İhtimal dışı

Soru 13 Aşağıdakilerden hangisi 3T risk değerlendirmesi uygulamasının faydalarından biri değildir?

a) Yalnızca ihtiyaç duyulan modüllerin seçilmesi ve soruların hazır olması zaman kazandırır.

b) Hatasız risk analizi yapılabilir.

c) Listede olmayan tehlikelerin ilave edilebilmesi kolaydır.

d) A4-prensibi, süreci basit ve kolay hâle getirir.

e) İyileştirmelere ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmek ve karşılaştırma yapmak kolaydır.

Soru 14 Hastanelerde çalışanların lateks ürünlerine maruz kalma nedeniyle oluşan lateks alerjisi hangi tehlikeler sonucu oluşabilir?

a) Fiziksel

b) Kimyasal

c) Biyolojik

d) Ergonomik

e) Sonik

Soru 15 Aşağıdakilerden hangisi kantitatif risk değerlendirme tekniklerinden biri değildir?

a) Monte Carlo Simülasyonu

b) Enerji Analizi

c) Markov Analizi

d) Bayes Ağacı

e) Karar Ağacı

Soru 16 Bir yatırım proje riskinin belirlenmesi için en yaygın kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Simülasyon analizi

b) En iyi durum

c) Temel durum

d) En kötü durum

e) Nitellik

Soru 17Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı yöntemiyle belirsizlik altında karar verme durumunda kullanılan karar ölçütlerinden biri değildir?

a) İyimserlik ölçütü

b) Kötümserlik ölçütü

c) Doğal değişim ölçütü

d) Pişmanlık ölçütü

e) Eş olasılık ölçütü

Soru 18 Aşağıdakilerden hangisi model belirsizliğinin kaynaklarından biri değildir?

a) Bilgi eksikliği

b) Değişkenler arası ilişkiler

c) Risk toleransı kararları

d) Basitleştirme

e) Yapısal tercihler

Soru 19 Risk yönetiminde asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Risklerin azaltılması ve gerçekleşmeden çalışmaların planlanmasıdır

b) Risklerin belirlenmesdir.

c) Risk politika ve stratejilerinin belirlenmesidir.

d) Risklerin önem derecesinin belirlenmesidir.

e) Risklerin incelenmesidir

Soru 20 Aşağıdaki yöntemlerin hangisinde problemin yapısına ve girdilerine göre rastgele sayılar türetilerek karar vericilerin problem, probleme ait belirsizlikler ve sistem belirsizliği hakkında bilgi edinilmesini sağlayarak sağlıklı ve etkin kararlar verilmesine olanak sağlanır?

a) Markov Analizi

b) Bayes Ağları

c) Karar Ağacı

d) Monte Carlo Simülasyonu

e) Hata Ağacı Analizi
 
Üst