AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

FİNAL Sömürgecilik Tarihi (Avrupa-Amerika) Final Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA – ASYA)

ÜNİTE – 4 İNGİLİZ SÖMÜRGECİLİĞİ

 • İngiltere’den bağımsızlığını kazanan devletler; İngiliz Uluslar Topluluğu’na (Commonwealth) üyedir.
 • İngiltere’nin sömürge aşamaları;
 • 1763 Paris Anlaşmasına kadar olan gelişme dönemi
 • 19. y.y. ortalarına kadar gelen ilhak ve yerleşme dönemi
 • I. Dünya Savaşına kadar olan modern emperyalizm dönemi
 • 1945’e kadar gelen tutunma dönemi
 • İngiltere, deniz aşırı seferlere; I. Elizabeth zamanında başlamıştır
 • İngiltere’nin, tüm dünyaya üstünlüklerini kabul ettirdiği Çin ve Osmanlı’dan, imtiyazları I. Victoria döneminde almıştır.
 • İngiltere sömürgeciliğinin ilk şirketi; İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’dir. İlk seferinin Doğu Hint Adaları’na (Malezya – Endonezya) yapmıştır.
 • İngiltere’nin 19. y.y. ‘da direkt ticaret tekelini eline geçirdiği ülke; Çin’dir. (Afyon Savaşları ile)
 • Dominyon ülkeler; Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika’daki bazı ülkeler.
 • Hintlilerin yönetime alınmasını içeren kanun; Indian Civil Service.
 • 18. y.y. ‘dan itibaren İngiliz sömürgesine karşı direnenler; Tipu Sultan, Albay Urabi, Mehdi Muhammed, İttihat-ı İslam Hareketi.


 • ÜNİTE – 5 RUS SÖMÜRGECİLİĞİ
 • Kazan Hanı Safa Giray’ın ölümünden sonra taht kavgalarından faydalanarak iç işlerine karışan çar; IV. İvan’dır.
 • Astrahan Hanlığının 371’de alınması ile Türklerin yerleştiği İdil Nehri doğduğu yerden denize döküldüğü yere kadar Rus hâkimiyetine girdi.
 • Astrahan Hanlığında faaliyet gösteren Türk boyları; Peçenekler, Kumanlar, Hazarlar, Cuçi Ulusu.
 • Kazan Vilayetinin Rus egemenliğindeki sınır daraltmalarını gerçekleştiren yöneticiler; II. Katarina ve I. Petro.
 • 16. y.y. ‘da Sibirya’yı işgale gelen Güney Rusyalı yağmacı topluluk Kozaklardır.
 • Rus Knezliği, 1472 yılında III. İvan zamanında, Bizans etkisine girmiştir.
 • Ruslar, Tatarlara karşı mücadele edip, bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
 • IV. İvan’ın ele geçirdiği yerler; Kazan, Astrahan, Kuzey Kafkasya, Başkurtlar.
 • Başkurtlar; Kazan Hanlığına olan düşmanlıklarından dolayı, kendi istekleri ile Rus hâkimiyetine girmiştir.
 • Ortodoks Tatarlara verilmiş, “vaftiz edilmiş” anlamına gelen kelime; Kreşin.
 • Rusların 17. y.y. ‘da zenginleşmesini ve 18. y.y. ‘da savaşlarda başarılı olması; Sibirya’da demiri keşfetmeleri ile olmuştur.
 • Rusya’nın tatlı su kaynakları; Yenisey Nehri, Baykal Gölü, Amur Nehri, Lena Nehri’dir.
 • Ruslar, Batı Türkistan’a 1882 Aşkabat İşgali ile hâkim olmuşlardır.
 • Kazakistan Türklerinin, Makedonyalı İskender ile beraber Türkistan’a gelen halkların devamı olduğunu N.P. Ostroumov iddia etmiştir.
 • Kazak halkının mensup olduğu millet; Slavlardır.

ÜNİTE – 6 DİĞER SÖMÜRGECİ ÜLKELER (ALMANYA, İTALYA, BELÇİKA)

 • 1870 Sedan ’da Fransa – Prusya arasında çıkan savaşın sonuçları;
 • Fransa’da Napolyon tahttan indi, III. Cumhuriyet ilan edildi
 • Alsace – Lorraine, Almanya’ya kaldı
 • Bavyera Kralı I. Wilhelm’i Alman Kralı ilan etti.
 • 1871 Almanya İmparatorluğu resmen kurulmuş oldu
 • İtalyan Birliğinin sağlanma aşamaları;
 • Paris Kongresinde ilk kez İtalyan Birliği konu oldu (1856)
 • 1859 İtalya – Avusturya Savaşında Fransa, İtalya’yı destekledi
 • Zürih Barış Anlaşması ile Lombardiya, İtalya’ya; Venedik, Avusturya’ya bırakıldı
 • Toskana, Parma, Bologna gibi devletler, İtalya’ya katıldılar
 • İtalya’nın birlik kurmasındaki sebepler;
 • Ulusçuluk akımının yayılması ve ulusçuların baskısı
 • Dışarıdan gelen baskılar
 • Halkın birliği istemesi
 • Venedik ve civarı, Viyana Anlaşması ile İtalya’ya bırakıldı.
 • Niederland Devleti’nin kuruluş aşamaları;
 • 15. y.y. ‘da Bourgogne Hanedanından Avusturya’nın Habsburg Hanedanına geçti
 • 17. y.y. ‘da Avusturya’da koyu Protestan karşıtı İspanya’ya geçti
 • 1648 yılında Hollanda Cumhuriyeti kuruldu, Belçika’nın güneyi İspanya’ya kaldı
 • Belçika önce Avusturya’ya Fransız İhtilali sonrasında Camp-Formio Anlaşması ile Fransa’ya kaldı ve bu anlaşma ile bağımsızlığını elde etti
 • Belçika ve Hollanda, Koalisyon Savaşları ile birleşerek Niederland Devleti’ni kurdu (Viyana Kongresinde)
 • Modern öncesi son savaş; Otuz Yıl Savaşları’dır.
 • Otuz Yıl Savaşları sonrası Westfalya Anlaşması imzalanmıştır.
 • Piyomente’nin Avrupa siyasetinde yer bulduğu ilk savaş; Kırım Savaşı’dır.
 • Fransa ve İtalya arasında imzalanan Torino Anlaşması ile Nice ve Savoie, Fransa’ya verilirken, Fransa da İtalya birliğini kabul etmiştir.
 • 19. y.y. ‘da Afrika’yı keşfetmeye çıkan kâşifler;
 • Verney Lovertt Cameron
 • Pierra Brazza
 • Carlo Piaggia
 • Henry Morton Stanley
 • Belçikalı kâşif Stanley’e Kongo’da araştırma yapması için destek veren kuruluş; Uluslararası Afrika Derneği’dir.
 • 1919 Orts Milner Anlaşması’na göre; Belçika ile İngiltere toprak paylaşımı yapmıştır.
 • Almanya’nın imtiyaz şirketlerini gönderdiği yerler; Togo, Kamerun, Namibya, Tanganyika.
 • Almanya; Amerika ve Japonya ile Çin toprakları için mücadele etmiştir.
 • Fas üzerinde ticaret imtiyazı olan 13 ülkenin imzaladığı anlaşma; Madrid Konvansiyonu’dur.
 
Üst