AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

FİNAL Sosyal Hizmet Mevzuatı Final Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Sosyal Hizmet Mevzuatı Dersi 5.Ünite Ders Notları

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ile ilgili kanun 1961'de yürürlüge girmistir.
Sosyal hizmet çerçevesi içerisindeki sağlık mevzuatının ilk kanunu Sağlık Hizmetlerinin Sosyallestirilmesi Hakkında Kanundur.
Yalnız hastalık ve maluliyetin yokluğu olmayıp, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali olarak ifade edilen SAĞLIK'tır.
Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olması 1982 Anayasasinda yer alir.
Birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teshis, tedavi ve tibbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir hastane bünyesinde veya bit hastane ilr koordineli olmak kaydiyla kurulan sağlık kurumları GÜN HASTANESİ'dir.
Belirli bir yaş ve cins grubu hastalat veya belirli bir hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı ÖZEL DAL HASTANELERİ'dir.
Sosyal sağlığın sağlanmasında karar verici konumda olan Sosyal Hizmet Uzmanıdır.
Ruhsal ve Bedensel Sağlığın Sağlanmasinda karat verici olan Aile Hekimidir.
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildigi yerlerde her ilçede en az 1 sağlık ocağı bulunmasi gerekir.
Sağlık Mevzuatının temeli ANAYASA'dır.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 1987 yılında yürürlüğe girmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının Teskilat ve görevleri hakkında kanun hükmü 2011'de cikarilmistir.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 1983'te yürürlüğe girmistir.
Bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, ayaktan ve yatatak tibbi müdahele, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini bütünleştiren, görev yapan tabiplerin hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarin stabilize edilerek uygun bir şekilde sevkinin sağlandığı İLÇE/BELEDİYE HASTANESİ'dir.
Her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farki gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı en az 50 yataklı olan GENEL HASTANELER'dir.
Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve yan dal uzmanlar yetiştirildiği genel ve özel dal saglık kurumları EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANELERİdir.
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi 2011'de yürürliğe girdi.
Hasta Hakları Yönetmeliği 1998'de yürürlüğe girdi.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri hakkinda yönerge 2011'de yürürlüğe girdi.
Madde Bağımlılıgı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği 2004'te yürürlüğe girdi.
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri 2009'da yürurluge girdi.
Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyonu 2008'de yururluge girdi.
Acil Sağlık Hizmetleri 2000'de yürurlüğe girdi.
Özürlülük Ölçütü 2010'da yürürlüğe girdi.
Yeşil Kart Düzenlemesi 1992'de yürürluge girdi.
Özür durumuna göre özür orani %50 üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarinin yardimi olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü saglık kurulu tarafindan karar verilen AĞIR ÖZÜRLÜdür.
Doguştan veya sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve koruma, bakım veya rehabilitasyon, danismanlik ve destek hizmetlerine ihtiyac duyan kişiler ÖZÜRLÜ olarak nitelendirilir.
Evde Bakim Hizmetleri 2005'te yürürluge girmiştir.
Diyaliz Merkezleri hakkindaki yönetmelik 2010'da yürurluge girmistir.
Tibbi Sosyal Hizmetler Bilimsel Dayanisma Komisyonu toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Sosyal Hizmet Mevzuatı Dersi 6.Ünite Ders Notları

Suçun işlenmesinden önce veya sonra suç delillerini ortaya çıkarmak için yapılan işleme ARAMA denir.
Kişi özgürlüğünün fiilen denetim altında alınmasına YAKALAMA denir.
Kişi özgürlüğünü kısıtlayan tutuklama adlı koruma tedbirinin zararlı neticelerini hafifletmek amacıyla yapılan ADLİ KONTROLdür.
Hakim ile çocuğun duruşmalarda uygulanan her türlü usul, kural ve merasimdem mümkün olduğunca uzaklaşarak serbestçe konuşabilmelerini saglayan BASİTLİKtir.
Sosyal çalısma görevlileri mahkemelerde ADALET BAKANLIĞI tarafindan görevlendirilir.
Ceza infaz kurumlarının iyileştirmr programlarına katılacak hükümlüleri SOSYAL ÇALIŞMACILAR belirlemektedir.
Çocuğun bakimindan sorumlu olan kimselere çocuk yetistirme konusunda ve eğitim, gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yarayan DANISMANLIK TEDBİRLERidir.
Çocuğun resmi veya özel bakım yurdu yada koruyucu hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine BAKIM TEDBİRİ denir.
Hükümlülerin iyileştirilmesinde, çalıstırılmaları ve meslek edinmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenluk görevlileri olmayan güvenlik bakımından kurum çalışanlarının yönetimi ve denetim ile yapıldığı kurum AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUdur.
Çocuk mahkemelerinin yargı çevresini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü cocuk hakiminden koruma kararı talebini en geç 15 gün icinde talep eder.
Çocuklar hakkındaki sorusturmayı Cumhuriyet Savcısı gerceklestirir.
12 yaşın altındaki bir çocuk suc işlediği zaman Kimlik Tespitinden Sonra Serbest birakilir.
Sosyal Çalışma Görevlisinin Cocuğun İfade ve Sorgusu Sirasindaki Görevi ÇOCUĞU HAKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEKtir.
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili uluslarasi mevzuat Çocuk Hakları Sözleşmesidir.
Ülkemizde işledigi suçun farkında olduğunu anlayan çocuğun yaşı 12 ve üzeri oldugu kabul edilir. Ancak işlenen fiilin anlam ve sonuclarini anlayip anlamadigi konusunda Sosyal İnceleme Raporu hazirlanir.
Suçun işlenmesinden önce yapilan aramaya Önleme Araması denir.
Suçun işlenmesinden sonra ve suçun ortaya çıkarilmasini saglamak amaciyla yapilan aramaya Adli Arama denir.
Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilecek olması veya yakalama emri düzenlenebilecek ise çağrıldığı takdirde gelmemesi hallerinde verilen karar ZORLA GETİRMEdir.
Kısa vadeli tutmayı gerektiren yakalamaya karşın kisi özgürlüğünün daha uzun süre için tutulması GÖZ ALTINA ALMAdir.
Suçu isledigi kesin mahkeme kararıyle brlirtilmemedine rağmen kacma süphesi ve delil karartma şüphesi gibi nedenler bulunan hallerde suç işlendiğinden güçlü bir sekilde şüphelenilen kisilerinin özgürlüklerinin kisitlanmasina TUTUKLAMA denir.
Hakim için ayrı bir yer bulunmaması, resmi kiyafeti giymemiş olmasi, cocuğun parmakliklar arkasinda durmamasi SADELİK İLKESine dayanir.
Suça koni olan olay hakkında şüphelinin yazıya geçirilmek üzere yazili olarak başvurmasina İFADE ALMA denir.
Şüpheli veya sanığın olay yerindeki isledigi suca iliskin uygulamaya YER GÖSTERME denir.
TCK (Turk Ceza Kanununa) gore suç tarihinde 12 yasini bitirmemis cocuklar hakkinda kovustirma yqpilamaz ve ceza verilemez.
Şüpheli veya sanığın "kim" veya "hangi" sorularina yanit veren kavram TEŞHİStir.
15 yaşından küçükler için koruma kararlari Çocuk Mahkemesince alinir.
15 yasindan büyukler icinse Asliye Hukuk Mahkemesince alinir.
Cocuklari Koruma Kanununa göre kamu davalarinin ertelenme süresi 5 yildir.

Sosyal Hizmet Mevzuatı Dersi 7.Ünite Ders Notları

Belirli sosyal risklerin iktisadi sonuçlarına karşı bireylerin güvenliklerinin sağlanmasına SOSYAL GÜVENLİK denir.
İngiltere'de sosyal güvenlik sisteminin kurulması hakkında 1942'de basılan Sosyal Sigortalar ve İlgili Hizmetler adlı rapor BEVERİDGE'ye aittir.
Sosyal araçları sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerden oluşan devlet bicimine SOSYAL DEVLET denir.
Bir ülkede yaşayanlar arasımda herhangi bir ayrım gözetmeksizin, toplumun bütün bireylerinin ekonomik ve sosyal ihtiyacını kapsayacak tarzda, bugünlerini ve yarınlarını güven altına almayı kendine hedef tayin eden sistemler bütününe SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ denir.
Türkiye'de 5. Plan döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Tesvik Yasasi (1986) ile sosyal guvenlik kuruluslari dışında kalan ve yoksul olan yurttaşlara yardim olanagi saglamistir.
Sosyal Sigortaları Olusturan İlkeler;
Finansmana dışardan katkı ilkesi
Sigortalılar arası yeniden gelir dağılımı ya da sosyal denge ilkesi
Kendi kendine yardım ilkesi
Sigortacılık ilkesi
Zorunluluk ilkesi
Sigortalılar arasi yeniden gelir dagilimi ya da sosyal denge ilkesinde; yüksek gelirli sigortalilardan diğer sigortalilara oraa daha yüksek prim alınmaktadir.
Kendi kendine yardım ilkesine göre her sigortalının kendi primini ödemesi gerekir.
SHCEK (Sosyal Hizmetler ve Cocuk Esirgeme kurumu) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlıdır.
Sosyal yardımın sistematik olarak ilk kez düzenlendigi ülke İNGİLTERE'dir.
İngiltere'de 1601 tarihinde çıkarılmış, sosyal yardimin sistematik olarak ilk kez düzenlendiği ve sosyal yardimin temel cercevesini çizmis olan yasa YOKSULLAR YASASI (Poor Law) dir.
Kendi ellerinde olmayan sebeplerle mahalki ölçüler içinde asgari seviyede dahi geçinme imkanini bulamayan bireyleri, muhtaçlık araştırmalarına dayalı olarak en kısa sürede kendi kendilerine yeterli hale getirme amacını taşımakta olan, karşılıksız mahiyetteki paras ve nesnel sosyal gelir ve destek saglayici kamusal faaliyetler bütununr SOSYAL YARDİM adi verilir.
Sosyal Güvenlik; Emeğin yeniden üretimini erekleyen örgütlenmiş önlemdir.
Hastalık, kaza, yaşlılık, sakatlık, analık, işsizlik, ölüm ve cocuk yetistirme gibi sosyal risklerin yol acabileceği gelir kayiplari ve gider artislarina karsi kisilerin guvenliklerinin saglanmasini ifade eden SOSYAL GÜVENLİKtir.
Beveridge tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve İlgili Hizmetler adli rapor Britanya Sisteminin kurulmasina temel teskil etmistir.
Primli Sistem Sosyal Sigortalarla ilgili sistemdir.
Türkiye'de planlı dönemin başında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası (1965) yürürlüğe girmiş ve bu yasa ile daha önceleri işçilere çeşitli yasalarla taninan isci sigortalari tek bir çatı altında toplanmıştır.
Türkiye'de sosyal sigortalarla ilgili ilk uygulamalar 1946 yılında gerçeklesmistir.
Çalışan insanların, çalışma hayatından doğan ve insan olarak karşılaşılabilecekleri yaslılık, hastalık, ölüm vs. Gibi belirli risklere karşı, kişileri güvence altına almak amacıyla devlet eliyle düzenlenmiş katılimli sosyal güvenlik uygulamasi SOSYAL SİGORTALARdir.
Sigortacılık ilkesinde sigorta tekniginden yararlanılarak sigortalilar arasında riziko esitlenmesi saglanmaktadir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun temel amacı; Sosyal sigortacilik ilkelerine dayalı, adil, etkin, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, kolay erisilebilir, çağdaş standartlarda sosyal guvenlik sistemini yürütmektir SOSYAL HİZMET MEVZUATI DERSİ 8. ÜNİTE DERS NOTLARI

Mültecilerin Statüsüne ilişkin ülkelerin mültecilik konusunda ödevlerini belirtem ilk uluslarası sözleşme CENEVRE SÖZLEŞMESİ (1951)
İnsan Hakları alanında yasal metinlerin başında İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ gelmektedir. Bundan ayri olarak bir digeri de Avrupa Sosyal Şartidir.
Türkiye'de toplumla sosyal çalışma bağlamında toplum örgütlenmesi çalışmalarına yön veren hukuki metin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı TOOLUM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİdir.
Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan kişilere MÜLTECİ denir.
Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmeliditler ifadesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ'nin İLK maddesidir.
Ülkemizde nüfusu 50.000'i geçen Büyükşehir Belediyeleri kadın ve çocuk koruma evleri açmak zorundadırlar.
Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olması amacıyla kurulan kurum TÜRKİYE İŞ KURUMU'dur.
Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal hizmet etkinliğini arttırmak amacıyla kurduğu birimlere İRŞAT BÜROLARI denir.
Ülkemizde son yıllarda önemli sorun haline gelen Kredi Kartı Borclanmalaridir.
Avrupa'da kredi kartı borçlarının yarattığı sorunları asgariye indirmek için Sosyal Çalışmacılar çalışma yapmaktadır.
Türkiye'de halen yürürlükte olan belirleyici düzenleme Sosyal Hizmet Kanunudur.
Her tür teknolijinin kullanılması yoluyla işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.
Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancılara SIĞINMACI denir.
Not: Sığınmacı ile Mülteci tanimlari birbirine çok yakin. Ayirt etmek için Mültecinin taniminda Avrupa'da ırkı, dini, milliyeti diye baslarken... Sığınmacida direk ırkı dini diye baslar Avrupa yazmaz. Bu sekilde ayirabilirsiniz.
Günümüzdeki sosyal sorunların en önemli tetikleyicisi İŞSİZLİKtir.
Dünya'da ilk kredi kartı 1920'de ABD'de ortaya cikmistir.
Kredi kartının Avrupa'da yayginlasmasi 1980'li yillardir.
Türkiye'de ise 1990'da yayginlasti.
Türkiye'de toplumla sosyal çalışma bağlamında toplum örgütlenmesi çalışmalarına yön veren hukuki metin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı TOOLUM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİdir.
Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan kişilere MÜLTECİ denir.
Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmeliditler ifadesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ'nin İLK maddesidir.
Ülkemizde nüfusu 50.000'i geçen Büyükşehir Belediyeleri kadın ve çocuk koruma evleri açmak zorundadırlar.
Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olması amacıyla kurulan kurum TÜRKİYE İŞ KURUMU'dur.
Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal hizmet etkinliğini arttırmak amacıyla kurduğu birimlere İRŞAT BÜROLARI denir.
Ülkemizde son yıllarda önemli sorun haline gelen Kredi Kartı Borclanmalaridir.
Avrupa'da kredi kartı borçlarının yarattığı sorunları asgariye indirmek için Sosyal Çalışmacılar çalışma yapmaktadır.
Türkiye'de halen yürürlükte olan belirleyici düzenleme Sosyal Hizmet Kanunudur.
Her tür teknolijinin kullanılması yoluyla işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.
Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancılara SIĞINMACI denir.
Not: Sığınmacı ile Mülteci tanimlari birbirine çok yakin. Ayirt etmek için Mültecinin taniminda Avrupa'da ırkı, dini, milliyeti diye baslarken... Sığınmacida direk ırkı dini diye baslar Avrupa yazmaz. Bu sekilde ayirabilirsiniz.
Günümüzdeki sosyal sorunların en önemli tetikleyicisi İŞSİZLİKtir.
Dünya'da ilk kredi kartı 1920'de ABD'de ortaya cikmistir.
Kredi kartının Avrupa'da yayginlasmasi 1980'li yillardir.
Türkiye'de ise 1990'da yayginlasti.
 
Üst