AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

FİNAL Tarla Bitkileri 2 Final Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
23
Puanları
18
Tarla Bitkileri II


 • İyi bir tarla toprağının bileşiminde organik madde oranı, %5’tir.
 • Koza, açılmamış pamuk meyvesidir.
 • Patates yumrularının çimlenme sıcaklığı 8°C’dir.
 • Ratoon, köklendirilmiş kamış fideleridir.
 • Haşhaş en önemli ilaç bitkisidir.
 • Fermantasyon, tütün yapraklarının içilebilecek hale gelmesi için geçirdiği olaydır.
 • Soya, dünyada en fazla üretilen yağdır.
 • Tahin, susamdan elde edilen ve helva yapımında kullanılan maddedir.
 • Sıcak mevsim yem bitkilerinin büyümeleri için günlük ortalama sıcaklık 10-12°C’dir.
 • Aktaşyoncası, iki yıllık yaşam süresine sahip yem bitkilerinden biridir.
 • Yoncanın ekim derinliği, 2,0-2,5 cm olmalıdır.
 • Tohum amacıyla korunga bitkisi en uygun Alt meyveler koyu kahverengine dönüşünce hasat edilmelidir.
 • Olgunlaşmamış mısır silajı en fazla 2 yıl kadar bekletilebilir.
 • Sudanotu, çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinden biri değildir.
 • Mavi ayrık, Domuz ayrığı, Çayır kelpkuyruğu ve Çayır salkımotu, çok yıllık buğdaygil yem bitkileridir.
 • Ekşi otlar, Çok ıslak topraklarda bulunurlar.
 • Bir hayvancılık işletmesinde toplam girdilerin %65-70’i yem giderleridir.
 • Buğdaygil karışımı çayır, yapay çayırlar sınıfına girer.
 • Yaş çayır, Kuru çayır, Yayla çayırı ve Dağ çayırı, yapay çayırlar sınıfında değillerdir.
 • Atlar, merada buğdaygil yem bitkileri grubunu en fazla tercih eden hayvan cinsidir.
 • Mera yönetimi açısından yağışlı bölgelerde ve sulanan meralarda üretilen yemin en fazla %80’i hayvanlara yedirilebilir.
 • Tohumla üreme, çayır ve mera bitkilerinde en avantajlı üreme şeklidir.
 • Susam, nişasta ve şeker bitkileri arasında yer almaz.
 • Patates, Batat, Yer elması ve Kassava, nişasta ve şeker bitkileridir.
 • Tav, işlenecek topraklardaki bulunması gereken sıcaklık, nem ve hava derecelerinin yeterlilik halidir.
 • Pamuk, tohumlarından lif elde edilen bir bitkidir.
 • Hibiskus, Manila keneviri, Keten ve Rami, tohumlarından lif elde edilen bitkiler değillerdir.
 • Pamuk tohumlarında bulunan yağın oranı %17-24’tür.
 • Dünyada üretilen şekerin %24’ü pancardan üretilmektedir.
 • Patatesin ortalama yumru ağırlığı 40-120 gramdır.
 • Karabiber, kırmızı biber ve zencefil gibi bitkiler Kokulu-acılar baharat grubu içinde yer alır.
 • Taşlık, tütünün düşük verimli ama kaliteli ürün yetiştirilen arazi türlerinden biri değildir.
 • Kırtaban, Cebel, Kır ve Yaka, tütünün düşük verimli ama kaliteli ürün yetiştirilen arazi türleridir.
 • Soya tohumlarındaki protein oranı %40’tır.
 • Kenevir, yağ bitkileri arasında yer almaz.
 • Ayçiçeği, Kolza, Haşhaş ve Aspir, yağ bitkileridir.
 • Yumrulu kanyaş, iki yıldan fazla yaşayan yem bitkilerinden biridir.
 • Yem bezelyesi, yeşil gübre bitkisidir.
 • Arpa, Buğday, Aspir ve Kenevir, yeşil gübre bitkileri değillerdir.
 • Kolza, baklagil yem bitkilerinden biri değildir.
 • Yonca, Korunga, Fiğ ve Üçgül, baklagil yem bitkileridir.
 • Korunga, ideal bir mera bitkisidir.
 • Yaygın fiğ, Burçak, İskenderiye üçgülü ve Yem bezelyesi, ideal mera bitkileri değillerdir.
 • Buğdaygil yem bitkilerinden biri olan Çayırsalkımotu, rizomlu ve kısa boylu olduğu için hem meralarda hem de spor alanlarında kullanılır.
 • Mısırın en iyi geliştiği ortalama sıcaklık 25-30°C’dir.
 • Doğal tohumlama, bir bitki örtüsünde bulunan türlerin olgunlaştıkları tohumlarını dökerek uygun şartlarda çimlenmesi ve yeni bitki kuşağını oluşturması yoluyla oluşan mera ıslahıdır.
 • Temizleme biçmesi, otlatma mevsiminin hemen sonunda bazı otlanmayan bölümlerin biçilmesi işlemidir.
 • Mera bozulması, mera vejetasyonundaki iyi cins bitkilerin kaybolarak yerlerini değersiz bitkilerin almasıdır.
 • Koyun, merada yabancı otlarla bir biyolojik savaş yöntemi olarak kullanılan hayvandır.
 • Can suyu, Fide ile yetiştirilen ürünlerde fide toprağa dikildikten sonra verilen sudur.
 • Endüstri bitkileri içinde pamuğun ekim alanı payı, %26’dır.
 • Çin, dünyada en fazla pamuk üreten ülkedir.
 • Pamuk liflerindeki selülozun oranı, %82-96’dır.
 • Patateste stolonların ortalama uzunluğu 5-20 cm’dir.
 • Almanya, dünyada dekar başına patates veriminin en yüksek olduğu ülkedir.
 • Phytin, veremli hastaların tedavisinde kullanılan ve tütünden elde edilen ilaçtır.
 • Tütün, keyif verici bitkilerin en başında gelen bitkidir.
 • Ginofor, yerfıstığında döllenmiş yumurtayı toprağa ileten ve toprak içinde yerfıstığı meyvelerini oluşturan organdır.
 • Ayçiçeği küspesi %35oranında protein içerir.
 • Sakkaroz, şeker pancarının içerdiği şekerdir.
 • Ankara, Türkiye’de en fazla yerelması yetiştirilen ildir.
 • Lümen, pamuk liflerinin ortasındaki mikroskobik boşluktur.
 • Dişi ve erkek organların aynı çiçekte bulunması durumudur ifadesi, erselik çiçek ile ilgili doğru bir ifadedir.
 • Tarla çıkışı, tohumun çimlendikten sonra toprağın derinliklerine doğru kökçük vermesi ve toprak yüzüne sağlıklı filizlerin ulaşması durumudur.
 • Şerbetçi otu, bira içkisine aroma veren bitkidir.
 • Mısır, en iyi silajlık yem bitkilerinden biridir.
 • Korunga, suyun kısıtlı olduğu eğimli bölgelerde çok yıllık ekim nöbetine uygun en elverişli baklagil yem bitkisidir.
 • Aerobik devre, fermantasyon devresi, durgun devre, yemleme devresi, silolara konulan parçalanmış mısır materyalinin olgunlaşması için gerekli aşamalardır.
 • Tek yıllık bir bitkidir ifadesi, fiğ bitkisi ile ilgili doğru bir ifadedir.
 • Çayır ve mera bitkilerinin besin maddelerini üretmesi için diğer tarla bitkilerine göre fotosentezini etkileyen en önemli faktör, Yaprak alanı genişliği’dir.
 • Ekim nöbeti meraları, doğal mera gruplarından biri değildir.
 • Çalılık meralar, Yaylalar, Kıraç meralar ve Orman altı meraları, doğal mera gruplarıdır.
 • Biçenek, her yıl belirli süre otlatıldıktan sonra yeniden gelişen bitkilerin biçilerek değerlendirildiği doğal çayırlardır.
 • Çiçeklenme dönemi başlangıcı, otlak ayrığının en fazla lezzetli, besleyici ve verimli olduğu evredir.
 • Üniform otlatma, mera bozulmasının nedenlerinden biri değildir.
 • Düzensiz otlatma, Kontrolsüz otlatma, Erken otlatma ve Yakma, mera bozulmasının nedenleridir.
 • Baklagil bitkileri kazık köklü olduklarından diğer bitkilere oranla daha az organik madde sağlar ifadesi, topraktaki organik madde miktarı ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Organik madde bitki besin maddelerinin daha yüksek oranda tutunmasına yardımcı olur, Organik maddenin artması agregatlaşmayı hızlandırır, Toprakta bol miktarda kök bırakan bitkiler organik madde miktarının artmasına neden olurlar ve Yem bitkileri tarımının yapıldığı alanlarda organik madde oranı artar ifadeleri ise, topraktaki organik madde miktarı ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • İki yıllık bitkidir ifadesi, yonca ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Kazık köklü olup kökleri derinlere iner, Bir mevsimde defalarca biçilebilir, Yem bitkileri içinde en fazla kuru ot verimine sahiptir ve Yem bitkilerinin en önemlisidir ifadeleri ise, yonca ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • Çoğunluğunu sıcak mevsim buğdaygilleri oluşturur ifadesi, buğdaygiller familyasının genel özelliklerinden biri değildir.
 • Gelişmiş saçak kökleriyle toprak erozyonunu önlerler, Toprağa bol miktarda organik madde sağlarlar, Elverişsiz iklim ve toprak şartlarında doğal mera alanlarında çokça bulunurlar ve Bulundukları yetiştirme ortamına uyum yetenekleri yüksektir ifadeleri ise, buğdaygiller familyasının genel özellikleridir.
 • Toprak verimliliğini azaltırlar ifadesi, çayır ve meralar ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Su ve rüzgar erozyonunu önlerler, İnsanların piknik yeri ihtiyacını karşılarlar, Kirli havayı temizlerler ve Su toplama havzası olarak taban suyu ve akarsuları zenginleştirirler ifadeleri ise, çayır ve meralar ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • Mibzerle sıraya ekim, yem bitkileri ekimi için en iyi ve en doğru ekim yöntemidir.
 • Ege Bölgesi, Türkiye’de en fazla tütün yetiştirilen bölgedir.
 • Lif, kenevirin Saplarından elde edilir.
 • Sudanotu, sıcak mevsim yem bitkilerinden biridir.
 • Fiğ, Burçak, Yonca ve Korunga, sıcak mevsim yem bitkileri değillerdir.
 • Rhizobium bakterileri; bitki ile ortak yaşayan ve havanın serbest azotunu alıp biriktirerek bitkilerce özümlenecek azotu meydana getirirler. Baklagiller familyasında da, aynen bu bakteride olduğu gibi ortak bir yaşama rastlanılır.
 • Rizomlu bir bitkidir ifadesi, kılçıksız brom bitkisi ile ilgili doğru bir ifadedir.
 • Kurağa ve soğuklara en dayanıklı buğdaygildir, Kazık köklüdür, İki yıllıktır ve Sıcak mevsim buğdaygil yem bitkisidir ifadeleri ise, kılçıksız brom bitkisi ile ilgili yanlış ifadelerdir.
 • Yem bitkileri tarımı ve çayır meralar, hayvanların ihtiyacı olan yemi en ucuz sağlayan kaynaklardır ve Yem bitkileri yetiştiriciliğinin en birinci hedefi hayvan beslemedir ifadeleri, yem bitkilerinin hayvan beslemedeki önemi ile doğrudan ilgililerdir.
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’de otlatma mevsimi 210 günle en uzun olan tarımsal bölgedir.
 • Gözleme, meralarda yağışın toprakta tutulması ve bu suretle yem üretiminin artırılması amacıyla, 40-50 cm aralıklarla, 15-20 cm çapında 7-8 cm derinliğindeki çukurların açılmasıdır.
 • Koyunlar, merada baklagilleri de içeren geniş yapraklı otları en çok tercih eden hayvan cinsidir.
 • Kısa ömürlüdür ifadesi, otlak ayrığı ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Serin mevsim bitkisidir, Çok yıllıktır, Kısa boyludur ve Kışa ve kurağa dayanıklıdır ifadeleri ise, otlak ayrığı ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • Anız merası, tahıllar hasat edildikten sonra hayvanların tahıl artıkları, kuru sap ve yaprakları yediği alanlardır.
 • Yem bitkilerinden Ak üçgül, sülük(stolon) gövdeye sahiptir.
 • Yonca çok yıllık baklagil yem bitkisidir ve yaş ot olarak yedirildiğinden büyükbaş hayvanlarda şişkinlik yapar ifadeleri, yonca bitkisi ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • Yonca, kaliteli otunun yanında yüksek verimli tohumları doğrudan evcil hayvanlara yedirilen önemli bir yem bitkisidir ve En iyi gelişimini havası serin ve nemli olan yerlerde yapar ifadeleri ise, yonca bitkisi ile ilgili yanlış ifadelerdir.
 • Geç otlatma, mera bozulmasının etmenlerinden biri değildir.
 • Yakma, Aşırı otlatma, Kontrolsüz otlatma ve Yabancı otların artması, mera bozulmasının etmenleridir.
 • Yapay çayır alanlarıdır ifadesi, biçenek ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Türkiye’de çayır alanlarının biçenekten farkı; çayırda bitkiler önce biçilir, sonra büyüyen kısmı otlatılarak değerlendirilir, Diğer çayırlardan farklı olan yanı, ilkbaharda bir süre otlatılmalarıdır, İlkbaharda belirli süre otlatıldıktan sonra, yeniden gelişen bitkilerin biçilerek değerlendirildiği alanlardır ve Biçeneklerde ot biçiminde verim artışı isteniyorsa, gübreleme tavsiye edilmektedir ifadeleri ise, biçenek ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • Lif ve kauçuk bitkileri ve Yağ bitkileri, endüstri bitkilerinin sınıflandırılmasında yer alır.
 • Nemli bitkiler ve Boya bitkileri, endüstri bitkilerinin sınıflandırılmasında yer almaz.
 • Ceviz ağacı, genç tomurcuklarından saç dökülmesi ve kepeğe karşı merhem şeklinde prepatlar yapılan ilaç bitkisidir.
 • Tek yıllık bir bitkidir ve Serin mevsim yem bitkisidir ifadeleri, fiğ bitkisi ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • Saçak köklü bir bitkidir ifadesi ise, fiğ bitkisi ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Soğuk ve nemli bölgelerin bitkisidir ifadesi, çayırkelpkuyruğu bitkisi ile ilgili doğru bir ifadedir.
 • Kumlu toprakları sever, Asitli topraklara toleranslıdır, İri tohumları olduğu için ekimi çok kolaydır ve Ot kalitesi için en elverişli biçim zamanı süt olum dönemidir ifadeleri ise, çayırkelpkuyruğu bitkisi ile ilgili yanlış ifadelerdir.
 • Yumrulu kanyaş, çok yıllık yem bitkilerinden biridir.
 • Yem bezelyesi, Soya fasulyesi, Sudanotu ve Kocadarı, çok yıllık yem bitkileri değillerdir.
 • Sudanotu ve Soya fasulyesi, sıcak mevsim yem bitkileriarasındadır.
 • Burçak ve Fiğ, sıcak mevsim yem bitkileri arasında değillerdir.
 • Yonca, en fazla kuru ot verimine sahip yem bitkisidir.
 • Anavatanı Kanada’dır ifadesi, otlak ayrığı ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 • Kısa boyludur, Çok yıllıktır, Kışa ve kurağa dayanıklıdır ve Serin mevsim bitkisidir ifadeleri ise, otlak ayrığı ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • Sıcak iklim tahılıdır ve Mısır ideal bir silaj bitkisi olup, en uygun ürün süt olum devresindeki hasattan elde edilir ifadeleri, mısır bitkisi ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • Kumlu ve killi topraklarda iyi ürün verir ve Mısır kurağa dayanımı olan en güçlü bitkilerden biridir ifadeleri ise, mısır bitkisi ile ilgili yanlış ifadelerdir.
 • Yeterli bitki boyuna eriştiklerinde çayır ve mera bitkileri depo organlarındaki yedek besin maddelerini kullanmazlar.
 • Alp meraları, dağlık bölgelerde orman sınırının üstünde oluşan meralardır.
 • Üniform otlatma, meranın her tarafındaki yemin aynı derecede otlanmasını sağlamak üzere otlayan hayvanların çeşitli yöntemlerle mera üzerine düzgün bir şekilde dağıtılması suretiyle yapılan otlatmadır.
 • İnsanların piknik yeri ihtiyacını karşılarlar ve Toprak verimliliğini artırırlar ifadeleri, çayır ve meraların önemi ile ilgili doğru ifadelerdir.
 • Su toplama havzası olarak taban suyu ve akarsuları kirletirler ifadesi ise, çayır ve meraların önemi ile ilgili yanlış bir ifadedir.
 
Üst