AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Tarla Bitkileri 2 Vize Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Tarla Bitkileri II


 • Kendi kendine döllenen bitkilerde iyi bir tohumluğun(değerleri yüksek sertifikalı) kullanımı verimde %20-30 artış sağlar.
 • Endüstri bitkileri içinde pamuğun ekim alanı payı %26’dır.
 • Azot, bitkilerin en çok kullandığı besin maddesidir.
 • Can suyu, fide ile yetiştirilen ürünlerde fide toprağa dikildikten sonra verilen sudur.
 • Kaliteli lif alınacak ketenlerde teknik sap kalınlığı 1-3 mm olmalıdır.
 • Lümen, pamuk liflerinin ortasındaki mikroskobik boşluktur.
 • Çin ve Hindistan, dünyada en çok pamuk üreten ülkedir.
 • Pamuk liflerindeki selülozun oranı, %82-96’dır.
 • Almanya, dünyada dekar başına patates veriminin en yüksek olduğu ülkedir.
 • Patateste stolonların ortalama uzunluğu, 5-20 cm’dir.
 • Türkiye’de yer elmasının en fazla yetiştirildiği il, Ankara’dır.
 • Batat, tatlı patates bitkisi Convolvulaceae familyasındandır.
 • Kantaron ilaç bitkisi kullanıldığında ateşi düşürür, iştah açar.
 • Phytin, verem hastalarının tedavisinde kullanılan ve tütünden elde edilen bir ilaçtır.
 • Kalite tütünlerinde dekara 13-15 bin adet tütün dikilir.
 • Ayçiçeği küspesi %35 oranında protein içerir.
 • Compositeae, ayçiçeğinin ait olduğu familyadır.
 • Ginofor, yerfıstığında döllenmiş yumurtayı toprağa ileten ve toprak içinde yerfıstığı meyvelerini oluşturan organdır.
 • Susamın yıllık sıcaklık isteği, 6000°C’dir.
 • Yonca, endüstri bitkilerinden biri değildir.
 • Tütün, Pamuk, Soya ve Patates, endüstri bitkileridir.
 • Tarla çıkışı, çimlendikten sonra toprağın derinliklerine doğru kökçük vererek toprak yüzüne sağlıklı filizlerin ulaşması durumudur.
 • Yerfıstığı, yağ bitkisidir.
 • Alkoloid, bitkilerin bünyesinde oluşan uyarıcı ve çoğu kez ilaç olarak kullanılan zehirli maddedir.
 • Keten yağına ticarette bezir yağı denir.
 • Lif amaçlı kenevir ekiminde dekara 5-6 kg tohum atılır.
 • Lif, kenevirin saplarından elde edilir.
 • Kenevir, uyuşturucu olarak kullanılan esrar bitkisinden elde edilir.
 • Sakkaroz, şeker pancarının içerdiği şekerdir.
 • Patates, M.Ö. 400 yılında kültüre alınmıştır.
 • Şeker pancarı için en uygun pH değeri, 7,2’dir
 • Solanin, patateste özellikle yabani türlerin kabuğunda bulunan zehirli maddedir.
 • Fitoterapi, bitkilere yapılan tedavidir.
 • Ceviz ağacı, genç tomurcuklardan saç dökülmesi ve kepeğe karşı merhem şeklinde preparatlar yapılan ilaç bitkisidir.
 • Şerbetçi otu, bira içkisine aroma veren bitkidir.
 • Kolza tohumlarındaki yağ oranı, %44-52’dir.
 • Kolza, biyodizel kaynağı olarak en fazla kullanılan yağ bitkisidir.
 • Soya tohumlarının hektolitre ağırlığı 65-75 kg’dır.
 • İyi bir tarla toprağının bileşiminde organik madde oranı %5’tir.
 • Susam, nişasta ve şeker bitkileri arasında yer almaz.
 • Patates, Batat, Yer elması ve Kassava, nişasta ve şeker bitkileridir.
 • Tav, işlenecek topraklardaki bulunması gereken sıcaklık, nem ve hava derecelerinin yeterlilik halidir.
 • Pamuk, tohumlarından lif elde edilen bir bitkidir.
 • Pamuk tohumlarındaki yağ oranı %17-24’tür.
 • Dünyada üretilen şekerin %24’ü şeker pancarından üretilmektedir.
 • Ratoon, köklendirilmiş kamış fideleridir.
 • Patates yumrularının çimlenme sıcaklığı, 8°C’dir.
 • Haşhaş, en önemli ilaç bitkisidir.
 • Taşlık, tütünün düşük verimli ama kaliteli ürün yetiştirilen arazi türlerinden biri değildir.
 • Karabiber, kırmızı biber ve zencefil, kokulu-acılar baharat grubu içerisindedirler.
 • Fermantasyon, tütün yapraklarının içilebilecek hale gelmesi için geçirdiği olaydır.
 • Soya yağı, dünyada en fazla üretilen yağdır.
 • Kenevir, yağ bitkileri arasında değildir.
 • Ayçiçeği, Kolza, Haşhaş ve Aspir, yağ bitkileridir.
 • Soya tohumlarındaki protein oranı, %40’tır.
 • Patatesin ortalama yumru ağırlığı, 40-120gram’dır.
 • Cannabissativa, kenevir bitkisinin Latince tür adıdır.
 • Glomerul, şeker pancarındaki tohum torağına verilen addır.
 • Otsu bitkiler, bir yılda olgunlaşan ve tohum bağlayan kısa ömürlü bitkilerdir.
 • Lif ve kauçuk bitkileri ve Yağ bitkileri, endüstri bitkilerinin sınıflandırılmasında yer alır.
 • Nemli bitkiler ve Boya bitkileri, endüstri bitkilerinin sınıflandırılmasında yer almaz.
 • Manila, yapraklarından lif elde edilen bir bitkidir.
 • Türkiye’de ekim alanları içinde endüstri bitkilerinin oranı, %11’dir.
 • Yağlı tohumlar, depolanması ve muhafazasında diğerlerine göre daha fazla dikkat edilmesi gereken bitki grubudur.
 • Büyüme döneminde şeker pancarının toplam yağış ve sıcaklık isteği, 600-700 mm ve 2500-2900 °C’dir.
 • Dormansi, herhangi bir tohumluk olacak vegetatif veya generatif materyalin dinlenme veya uyku dönemidir.
 • Sesamol, susam bitkisinin yağının bozulmasını önleyen maddedir.
 • Şerbetçi otunun kromozom sayısı, n=10’dur.
 • Yetişkin bir insanın günlük olarak alması gereken yağ ihtiyacı, 75gram’dır.
 • Soğan, sarımsak ve hardal gibi bitkiler, Acılar baharat grubu içerisindedir.
 • Yerfıstığı tohumlarındaki yağ oranı, %47-55’tir.
 • Kolza, biyodizel kaynağı olarak en fazla kullanılan yağ bitkisidir.
 • Ege Bölgesi, Türkiye’de en fazla tütün yetiştirilen ve üretilen bölgedir.
 • Tütünde tavlamanın tanımı, kurutulmuş tütün yapraklarının işlenebilmesi için nemlendirilmesi işlemidir.
 • Glikoz, fotosentezde üretilen ve ilk net üretim maddesi olarak ortama bırakılan şeker molekülüdür.
 • Şeker pancarı hasadından sonra kantara teslim edilirken düşülecek en az fire oranı %5’tir.
 • Nevşehir, Türkiye’de birim alanda patates veriminin en yüksek olduğu ildir.
 • İane pamuğu, ücretsiz olarak dağıtılan pamuk tohumluğudur.
 • Keten bitkisinden daha kaliteli lif elde etmek için Yeşil olum devresinde hasadı yapılmalıdır.
 • Unum sp.keten bitkisinin Latince cins adıdır.
 • Fosfor, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesinde en fazla kullanılan temel makro besin maddelerindendir.
 • Sakkaroz, şeker pancarı olarak bilinen disakkarittir.
 • Biranın etkili maddesi olan ve biraya aroma veren Lupilin(alfa asit) Şerbetçi otundan elde edilir.
 • Erkenci ayçiçeği çeşitlerinin vegetasyon süresi, 70-110 gündür.
 • Susam bitkisinin kromozom sayısı, n=13’tür.
 • Aspir yetiştirilecek toprakların optimumpH aralığı, 5-8 olmalıdır.
 • Kıt’a, tütüncülükte tütün yaprak ayasına verilen addır.
 • Herba şeklinde kullanma, ilaç bitkilerinin halk hekimliğinde ve sağlığında doğrudan doğruya ham olarak kullanılmasıdır.
 • Yonca ve Buğday, endüstri bitkileri arasında değillerdir.
 • Fosfor ve Azot, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesinde en fazla kullanılan temel makro besin maddeleridir.
 • Ayçiçeği(Heliaritusannuus L.) bitkisinin kromozom sayısı, 2n=34’tür.
 • Bir pamuk bitkisinde çeşide ve yetiştirme şartlarına göre 6-18 adet meyve dalı oluşur.
 • İlk şeker fabrikası, Uşak'ta kurulmuştur.
 • Şeker pancarında kök gövdesinin %15-25’i gövdedir.
 • Pancarda çiçeklenme 4-6 hafta devam eder.
 • Şeyhül İslam Muhammed Bahai Efendi, tütünün haram olmadığı hakkındaki fetvayı veren kişidir.
 • Dünyadaki tütün üretimi, 6,3 milyon ton’dur.
 • Kalite tütünlerinde nikotin oranı, %1-2’dir.
 • Haşhaşın kromozom sayısı, n=11’dir.
 • Sıcak mevsim yem bitkilerinin büyümeleri için günlük ortalama sıcaklık, 10-12°C’dir.
 • Aktaşyoncası, iki yıllık yaşam süresine sahip yem bitkilerinden biridir.
 • Yoncanın ekim derinliği, 2,0-2,5 cm olmalıdır.
 • Korunga, ideal bir mera bitkisidir.
 • Sudanotu, çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinden biri değildir.
 • Mavi ayrık, Domuz ayrığı, Çayır kelpkuyruğu ve Çayır salkımotu, çok yıllık buğdaygil yem bitkilerindendir.
 • Olgunlaşan mısır silajı en fazla 2 yıla kadar bekletilebilir.
 • Bir hayvan işletmesinde toplam girdilerin %65-70’i yem giderleridir.
 • Buğdaygil karışımı çayır, yapay çayırlar sınıfına girer.
 • Yaş çayır, Kuru çayır, Yayla çayırı ve Dağ çayırı, yapay çayırlar sınıfına girmez.
 • Mera yönetimi açısından yağışlı bölgelerde ve sulanan meralarda üretilen yemin en fazla %80’i hayvanlara yedirilebilir.
 • Tohumla üreme, çayır ve mera bitkilerinde en avantajlı üreme şeklidir.
 • Yem bezelyesi, yeşil gübre bitkisidir.
 • Arpa, Buğday, Kenevir ve Aspir, yeşil gübre bitkisi değildir.
 • Koyun, merada yabancı otlarla bir biyolojik savaş yöntemi olarak da kullanılmaktadır.
 • Çayır salkımotu, rizomlu ve kısa boylu olduğu için hem meralarda hem de spor alanlarında yararlanılan bir bitkidir.
 • Tohum amacıyla korunga bitkisi en uygun Alt meyveler koyu kahverengine dönüşünce hasat edilmelidir.
 • Temizleme biçmesi, otlatma mevsiminin hemen sonunda bazı otlanmayan bölümlerin biçilmesi işlemidir.
 • Doğal tohumlama, bir bitki örtüsünde bulunan türlerin olgunlaştıkları tohumlarını dökerek uygun şartlarda çimlenmesi ve yeni bitki kuşağını oluşturması yoluyla mera ıslahıdır.
 • Mera bozulması, mera vejetasyonundaki iyi cins bitkilerin kaybolarak yerlerini değersiz bitkilerin almasıdır.
 • Biçenek, her yıl ilkbaharda belirli süre otlatıldıktan sonra yeniden gelişen bitkilerin biçilerek değerlendirildiği doğal çayırlardır.
 • Üniform otlatma, mera bozulmasının nedenlerinden biri değildir.
 • Erken otlatma, Yakma, Kontrolsüz otlatma ve Düzensiz otlatma, mera bozulmasının nedenlerindendir.
 • Çiçeklenme dönemi başlangıcı, otlak ayrığının en fazla lezzetli, besleyici ve verimli olduğu evredir.
 • Otlak ayrığı, kısa ömürlü değildir.
 • Koyunlar, merada baklagilleri de içeren geniş yapraklı otları en çok tercih eden hayvan cinsidir.
 • Fiğlerin ortak özelliği, tek yıllık olmalarıdır.
 • Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’de otlatma mevsimi 210 günle olan en uzun tarımsal bölgedir.
 • Ekim nöbeti meraları, doğal mera gruplarından biri değildir.
 • Orman altı meraları, Çalılık meralar, Yaylalar ve Kıraç meraları, doğal mera gruplarıdır.
 • Kılçıksız brom bitkisi, rizomlu bir bitkidir.
 • Çayır kelpkuyruğu bitkisi, Soğuk ve nemli bölgelerin bitkisidir.
 • Yonca, en fazla kuru ot verimine sahip yem bitkisidir.
 • Sudanotu ve Soya fasulyesi, sıcak mevsim yem bitkileridir.
 • Burçak ve Fiğ, sıcak mevsim yem bitkileri değillerdir.
 • Yumrulu kanyaş, çok yıllık yem bitkilerindendir.
 • Soya fasulyesi, Yem bezelyesi, Kocadan ve Sudanotu, çok yıllık yem bitkileri değillerdir.
 • Üniform otlatma, meranın her tarafındaki yemin aynı derecede otlanmasını sağlamak üzere otlayan hayvanların çeşitli yöntemlerle mera üzerine düzgün bir şekilde dağıtılması suretiyle yapılan otlatmadır.
 • Alp meraları, dağlık bölgelerde orman sınırının üstünde oluşan meralardır.
 • Zenep, tütün yaprak ayasını bitkinin gövdesine birleştiren sap kısmıdır.
 • Anız, tarlada yetiştirilen herhangi bir ürün yolunarak, biçilerek veya sökülerek kaldırıldıktan sonra geride kalan köklü bitki artıklarıdır.
 • Yeterli bitki boyuna eriştiklerinde, çayır ve mera bitkileri depo organlarındaki yedek besin maddelerini kullanamazlar.
 • Çayır üçgülü bitkisi, çok yıllık yem bitkisidir.
 
Üst