AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Türk Ceza Hukuku Çalışma Soruları-Cevapları (Vize ve Final)

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
TÜRK CEZA HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI


1- Hâkim (H) önüne gelen bir olayda, yirmi yaşındaki şahsın işlediği fiilin hırsızlık suçuna benzediğini görmüş ve TCK’nın hırsızlığa ilişkin hükümleri re’sen uygulamıştır. Yukarıdaki olayda hâkimin kararına yönelik aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a)Karar hukuka uygundur.
b) Karar hukuka aykırıdır. Çünkü neticeye göre ceza verilemez.
c) Karar hukuka aykırıdır. Çünkü hâkim hukuku re’sen uygulayamaz.
d) Karar hukuka aykırıdır. Çünkü kıyas yasağı gereği fiillerin tipik olması gerekir.
e) Karar hukuka aykırıdır. Çünkü yirmi beş yaşın altındakilere ceza verilemez.

2- Aşağıdaki suçlardan hangisi failine göre herkes tarafından işlenebilen bir suçtur?

a) İnsan öldürme (TCK md.81)
b) Zimmet (TCK md.247)
c) Rüşvet (TCK md.252)
d) Çocuğun kaçırılması (TCK md.234)
e) İşkence (TCK md.94)

3- Aşağıdakilerden hangisi gerçek ihmali bir suçtur?

a) İnsan ticareti
b) Hileli iflas
c) Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
e) Zimmet

4) Aşağıdaki suçlardan hangisi salt mütemadi (kesintisiz) suçtur?

a) Hırsızlık
b) İşkence
c) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
d) İnsan öldürme
e) İrtikap


5-Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurları arasında yer almaz?

a) Fail
b) Mağdur
c) Hareket
d) Amaç
e) Netice


6- Aşağıdakilerden hangisi ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasında kabul edilen sistemlerden biri değildir?

a) Şahsilik
b) Mülkilik
c) Hukukilik
d) Evrensellik
e) Koruma

7. Aşağıdakilerden hangisinin diplomasi dokunulmazlığından yararlanması mümkün değildir?

a) Misyon şefleri
b) Elçilik hizmetlileri
c) Diplomatik personel
d) Teknik personel
e) Misyon şeflerinin eşleri


8- Türk ceza hukukunda, kişilerin birbirlerine karşı işlenecek suçlar dolayısıyla ceza kanununun kendilerine uygulanmaması hususunda yapacakları anlaşmaların hukuki değeri olmamasına
……………………………………………………. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Lehe kanun uygulaması
b) Kanun önünde eşitlik ilkesi
c) Hukuk devleti ilkesi
d) Ceza kurallarının mecburiliği ilkesi
e) Kanunilik ilkesi


9- Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dalları arasında yer almaz?

a) Ceza hukuku
b) İdare hukuku
c) Borçlar hukuku
d) Anayasa hukuku
e) Ceza muhakemesi hukuku


10) Sağır ve dilsizler için tam cezai sorumluluk yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 19
b) 17
c) 18
d) 21
e) 12


11) Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre çocuk sayılmaz?

a) 16 yaşını dolduran E
b) 12 yaşını dolduran C
c) 15 yaşındaki B
d) 17 yaşında evlenen D
e) 18 yaşını dolduran A


12) Türk Ceza Kanunu’na göre ceza sorumluluğu yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 12
b) 17
c) 15
d) 21
e) 18
 
Üst