AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Vize Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ÜNİTE-1

CEZA VE TUTUKEVLERİ İŞLEMLERİ-1


Ceza ve tutukevleri alt sistemi, gelen tutuklu ve hükümlülerin kayıt ve yerleştirmesi, muayenesi, kurum içinde ve dışında takibi, idare ve disiplin kurulu işlemleri, ziyaretçi kabul ve kayıt işlemleri, firar ve vukuat işlemleri, emanet para ve depo bilgi takibi, psiko-sosyal servis işlemleri, telefon görüşmesi, nakil, izin işlemleri, infaz takibi, tahliye, izleme kurulu işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.Ceza ve tutukevleri alt sistemi işlemleri aşağıdaki durumlarda başlatılabilir:1-Tutuklu ve hükümlünün savcılık tarafından ceza ve tutukevine gönderilmesi (Bu durumda öncelikle tutuklu/hükümlünün teslim alınması ve kimlik bilgilerinin görüntülenmesi işlemi gerçekleştirilir)

2- Tutuklu ve hükümlünün nakil yoluyla ceza ve tutukevine getirilmesi (Bu durumda öncelikle tutuklu/hükümlünün teslim alınması, nakil bilgileri ve kimlik bilgilerinin görüntülenmesi işlemi gerçekleştirilir)Ceza ve tutukevleri tüm yazışmalarını savcılıklar üzerinden yapar.

Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini jandarma sağlar.

Ceza ve tutukevlerinden sadece firar olayı bağlı bulunulan emniyet birimlerine bildirilir.GENEL İŞLEMLER:*Tutuklu/Hükümlü Arama: Üzerinde işlem yapılan dosyada tutuklu/hükümlü seçimi yapmak için kullanılan ekran.

*Mahkeme kararı Seçme: Mahkemelerden gelen kararları görmek ve ilgili alana aktarmak için kullanılan ekran.

*Kurum İçi Personel Seçme: Kurumda bulunan personelin aranarak ilgili alana aktarmak için kullanılan ekran.

*Birim Seçme Ekranı: Evrakların gönderileceği birimin tespit edildiği ekran. Aynı zamanda Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerin görüntülendiği ekran.

*Dosya Evrak Listesi: Dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılan ekran. Bu ekranda dosya içinde yapılacak işlemin hangi evraka istinaden yapıldığı belirlenir. Bu ekran aynı zamanda dosyada scanner ile sisteme katılan evrakların görüntülendiği ekrandır.

*Taraf İşlemleri: Dosyaya konu olan tarafları seçmek, bilgilerini görüntülemek için kullanılan ekran.

*Giden Evrak Bilgileri: Evrak gönderme işleminin yapıldığı ekran.DOSYA İŞLEMLERİ MODÜLÜ:Dosya açma ve açılan dosyanın üzerinde işlem yapmak için kullanılan dosya arama ve sorgulama modülüdür. Ayrıca bu modülde misafir tutuklu/hükümlü dosyalarının kapatılma işlemi de yapılır.

*İnfaz Dosyası Açma: Cezaevine gelen tutuklu/hükümlünün kayıt numarasının, dosya açma nedeninin ve cezaevine giriş tarihinin belirlendiği ekran.

*Misafir Dosyası Kapatma: Misafir olarak gelen tutuklu/hükümlü dosyasının kapatıldığı ekran. (İşlemin yapılışı: Dosya Açma→Dosya Açılış Nedeni → Misafir hükümlü/tutuklu )

*Dosya Arama: Dosyalara ulaşabilmek için kullanılan ekran.MAHKEME KARARLARI MODÜLÜ:Tutuklu/hükümlülerin, tutuklama, mahkumiyet ve beraat gibi kararlar ile içtima kararları ve infaz durumlarının kayıt ve takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.*İnfaz Durumu Takip Bilgileri: Tutuklu/hükümlülerin mah. tar. verilen kararlara istinaden yapılan infazların takip kaydının yapıldığı ekran. Bu ekran karar ekranlarının kayıt işleminden sonra iş listesine otomatik ol. gelir ve iş listesinden de başlatılır.

*İçtimanın Çözülmesi Kararı: Hükümlü ile ilgili mah. tar verilen içtima kararlarının sonuçlandırılması için girilen bilgilerin bulunduğu ekran.

*İçtima Edilecek Kararlar İçin Üst Yazı Hazırlama: Hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından nihai cezalarının birleştirilmesi işleminin gerçekleştirilmesi için cezaevi tarafından ilgili savcılığa yazı yazılan ekran.Suçların içtimaı: Kesin bir hükümle ayrılmamış olan iki veya daha çok suçun, aynı kişi tarafından işlenmesidir. İkiye ayrılır: Fikri içtima: Bir kimsenin işlediği bir fiil ile yasanın çeşitli hükümlerini çiğnemesi; bu durumda, o kişiye en ağır cezayı gerektiren ceza verilir. Hakiki içtima: Aynı kişinin eylemlerinin birbirinden bağımsız suç oluşturması; bu durumda, kişinin her bir suçtan aldığı cezalar birleştirilir.GİRİŞ İŞLEMLERİ:Tutuklanarak yada hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan yada başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu/hükümlülerin kuruma girişi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesidir.CBS’dan Gönderilen Tutuklu/Hükümlüler:*Teslim Alma:Tutuklu/hükümlülerin teslim alınması ile ilgili bilgilerin kaydedildiği ekran.

*Üst Arama Bilgileri: Tutuklu ve hükümlünün cezaevine getirdiği eşya para vs. nin üst arama sırasında kaydı için kullanılan ekran.

*Nakil Yolu İle Cezaevine Giriş: Giriş bilgilerinin kaydı ve nakil onay belgesi ile ilişkilendirilmesi işl. yap. ekran.

*Beraberinde Getirdiği çocuk BilgileriÇIKIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ:Tutuklu/hükümlülerin Ceza infaz kurumundan nakil firar ya da tahliye nedeniyle ayrılış işlemlerinin yapılması.Şu ekranlardan oluşur:*Teslim Etme: Tutuklu ve hükümlülerin cezaevinden ayrılırken ilgili görevlilere teslimi ile ilgili bilgilerin kaydedildiği ekran.

*Çoklu Teslim Etme Bilgileri: Birden fazla tutuklu ve hükümlünün cezaevinden ayrılırken ilgili görevlilere teslimi ile ilgili bilgilerin kaydedildiği ekran.

*Tahliye Bilgileri: Tutuklu ve hükümlülerin tahliyesiyle ilg. bilg. kayd. ekran

*Nakil Yoluyla Çıkış: Başka cezaevine nak. Olan. tutuklu ve hükümlülerin çıkışı ile ilg. bilg. kayd. ekran

*Firar Teşebbüs BilgileriEMANET İŞLEMLERİ MODÜLÜ:Tutuklu ve hükümlülerin cezaevine girişi sırasında üzerlerinde bulunan emanet para ve değerli eşya işlemlerini kapsar. Ayrıca tutuklu ve hükümlülere ait paraların bulunduğu kasa bilgilerinin ve kurumun çalıştığı bankalardaki hesapların takip işlemlerinin yapıldığı ekran.

Şu ekranlardan oluşur:

*Emanet para Giriş: Emanetteki ve çeşitli kanallardan gelen paraların kayd. ekran

* Emanet Para Çıkış: Emanetteki paraların ilgili kişiye veril. işl. kaydedildiği ekran

* Tutuklu/Hükümlünün Üzerinde Bulundurabileceği Eşyalar

* Emanet Eşya Giriş

* Emanet Eşya Çıkış

* Emanet Kıymetli Eşya Giriş

* Emanet Kıymetli Eşya Çıkış

*Faiz Giriş: Tutuklu ve hükümlülerin emanetteki parasının faiz işlemleri ile ilgili bilgilerin girildiği ekran.

* Faiz Çıkış: Tutuklu ve hükümlülerin emanetteki parasının faiz işlemlerinin tahliyeyle birlikte kapatılması işlem yap ekran

*Kasa Kontrol Bilgileri: Emanetteki paraların Emanet para memuru tar periyodik kontrol yap ekran

* Vadeli Hesap Bilgileri: Kurum adına açılmış hesapta bulunan para bilgilerinin girildiği ekran

* Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri: Vadesiz hesaba para giriş işl yap ekran

* Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri

* Banka Hesap Tanımları: Vadeli ve vadesiz banka hesap bilgilerinin girildiği ekran

* Para Kur Bilgileri

NAKİL İŞLEMLERİ MODÜLÜTutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleri için gerekli olan talep ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesini kapsar.

Şu ekranlardan oluşur:* Toplu Dağıtım ile Nakil Talebi: Bazı tutuklu ve hükümlülerin başka cezaevine naklini sağlamak için nakil talebinin kaydedildiği ve Bildirim evrakının hazırlandığı ekran

* Diğer Nakil Talepleri : Açık cezaevi rejimine geçiş, yaş durumu ile çocuk cezaevlerinden başka cezaevlerine geçiş gibi diğer nakil taleplerinin kaydedildiği ekrandır.

* Nakil Onay Bilgileri: Tutuklu/hükümlünün toplu dağıtım talepleri dışındaki, kendi talebi yada diğer nedenlerle başka bir cezaevine nakledilmeleri için Adalet Bakanlığı’nın onayının gelmesi üzerine nakil onay durumu ve buna ilişkin karar ile ilgili bilgilerin kaydı ve bu bilgilerin onay evrakı ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

SÜRELİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ:Sevk, dış görev ve izin işlemleri için gereken talep bilgileri ve bu talep için yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.Şu ekranlardan oluşur:

Çıkış Talep Bilgileri Alt Modülü : Sevk, dış görev ve izin işlemleri için gereken talep bilgilerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsar.

* Sağlık Nedenli Sevk Talebi : Muayene, tedavi, acil müdahale gibi nedenlerle yapılan sevk talepleri ve bu taleplerin onay durumu ile ilgili bilgilerin kayıt işleminin yapıldığı ekrandır.

*Mahkeme Nedenli Sevk Talebi: Tutuklu/hükümlünün ilgili mahkemeye sevkinin talep edilmesi ile ilgili bilgilerin kayıt işleminin yapıldığı ekrandır

*İzin Talep Bilgileri

*Dış Görev Atama: Açık Cezaevinde bulunan ve çalışmak üzere görevlendirilen hükümlülerin görevleri ve görev yerleri ile ilgili kayıt işlemlerinin yapıldığı ekran.Çıkış İşlemleri Alt Modülü: İzin, dış görev, mahkeme, ifade ve sağlık nedenli olarak süreli çıkış yapacak olan tutuklu ve hükümlü bilgilerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

*Süreli Çıkış

*izin Çıkış Bilgileri

*Dış Görev Nedenli Çıkış: Açık cezaevi ya da ıslahevinde bulunan hükümlülerin cezaevi dışında çalışmak üzere cezaevinden çıkışı ile ilgili bilgilerin kayıt işleminin yapıldığı ekran.

*Duruşma/İfade/ Sağlık Nedenli Çıkış Yapacak Tutuklu ve HükümlülerSÜRELİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ:Süreli çıkış yapan tutuklu ve hükümlülerin dönüş bilgilerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsar.

*Süreli Dönüş: Hükümlülerin süreli çıkışlarının dönüş işlemlerinin yapıldığı ekran.

*İzin Dönüş Bilgileri

ÜNİTE-2

CEZA VE TUTUKEVLERİ İŞLEMLERİ-2

CEZAEVİ TAKİP İŞLEMLERİ MODÜLÜ:
Cezaevine özgü bilgilerin tanımlanması ve sayım nöbet gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini kapsar.

Şu ekranlardan oluşur:

*Cezaevi Bilgileri: Cezaevi ile ilgili tanımlayıcı genel bilgilerin kayıt işleminin yapıldığı ekran. ”Açıklama” ve “Yerleşim Bilgileri” sekmesine tıklanarak bilgi girişi yapılır.

*Cezaevi İçin Yapılan Tanımlamalar: Cezaevi içinde yapılan etkinlikler ve gerekli bilgilerin (tanımlamaların) yapıldığı ekran.

*Cezaevi Koğuş/Oda Bilgileri

*Tutuklu ve Hükümlülerin Oda/Koğuşa Yerleştirilmesi

*Oda/Koğuşa Doğrudan Yerleştirme: Karar alınmadan doğrudan oda/koğuşa yerleştirme işleminin yapıldığı ekran

*Sayım Bilgileri

*F Tipi Cezaevi Sayım Bilgileri

*Vukuat Bilgileri

*Açlık Grevi ve Ölüm Orucu SafahatiVARDİYA İŞLEMLERİ MODÜLÜ:*
Vardiya Tanımlama

*Görev Yeri Tanımlama

*Vardiya Grup Tanımlama: Personelin nöbet bilgilerinin bulunduğu ve gruplara dahil edilmesinin sağlandığı ekran.

* Vardiya Programı: Vardiya gruplarının aylık nöbet çizelgesinin hazırlandığı ekran.

* Vardiya GörevlendirmeMUAYENE İŞLEMLERİ MODÜLÜ:*İlk Muayene Bilgileri

*Muayene Bilgileri

*Hastane Bilgileri: Tutuklu ve hükümlünün hastaneye sevk bilgilerinin girildiği ekran

* Revir Bilgileri: Tutuklu ve hükümlünün revire sevk bilgilerinin girildiği ekran

* İlaç BilgileriKURUL KARARLARI MODÜLÜCezaevinde bulunan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak açık cezaevine geçiş, kapalı cezaevine iade, izin kullanımı, disiplin cezası, gibi nedenlerle idare ya da disiplin kurulu kararı alınmasını gerektiren durumlarda, kurulda alınan kararlara ilişkin bilgilerin kaydı ve takibi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.Disiplin Kurulu Kararları Alt Modülü

Tutuklu ve hükümlüler hakkında alınan disiplin cezası kararı ve bu kararların kaldırılması, ertelenmesi gibi işlemelerin kaydı ile açık cezaevi rejimine geçiş ve şartla tahliye için alınan iyi hal kararları kaydı işlemlerinden oluşur.Ceza Kararı İle İlgili İşlemler Alt Modülü

Disiplin cezası kararı ve disiplin cezasının infazı ile ilgili işlemlerin yapılmasını kapsar.

Şu ekranlardan oluşur:

*Disiplin Cezası Kararı

*Disiplin Cezasının Kaldırılması Kararı

*Disiplin Cezasının Ertelenmesi Kararı

*Disiplin Cezası İle İlgili İşlemler

*Disiplin Cezasının Kesinleşmesi Bilgileri

*Disiplin Cezası İnfaz Takip

*Şartla Tahliye İçin İyi Hal Kararı

*Açık Cezaevi Rejimine Geçiş İçin İyi Hal Kararı

*Mükafatlandırma Kararı

*İzin Kullanımı İçin İyi Hal Kararı

*Diğer Disiplin Kurulu Kararlarıİdare Kurul Kararları Alt Modülü

Tutuklu ve hükümlü cezaevi idare kurulu tar. alınan kararların kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesini kapsar.

Şu ekranlardan oluşur:

*
Açık Cezaevi Rejimine Geçiş için iyi Hal Kararı

* Kapalı Cezaevine iade Kararı

* Diğer idare Kurulu KararlarıSeçici Kurul Kararları Alt ModülüSeçici kurul kararlarının (koğuşların belirlenmesi vs) gerçekleştirilmesini kapsar.Şu ekranlardan oluşur:

*Faaliyetlerden Yararlandırma Kararı: Sosyal faaliyetlerin belirlenmesini sağlamak için girilen ekran.

* Faaliyetlerden Yararlanma Değerlendirme Kararı

*Sohbet Amaçlı Toplantıya Katılımın Değerlendirilmesi

*Oda/Koğuşa Yerleştirme Kararı

*Diğer KararlarCezaevi Yönetim Kurulu Kararları Alt Modülü

Emanet para hesabından harcanacak paranın kullanımı kararlarının otomasyon ortamında gerçekleşmesi işleminden oluşmaktadır.

*Emanet Para Hesabından Para Harcama Kararı: Emanet para hesabından satın alınacak emtia bilgilerinin, birim fiyatı, birim adedi ve emtianın satın alındığı piyasa bilgilerinin girildiği ekrandır.Eğitim ve Terbiye Kurulu Kararları Alt Modülü

Tutuklu/hükümlüler ile ilgili olarak eğitim ve terbiye kurulunun yürüttüğü işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesinden oluşmaktadır.*Dış Görev Onay Talep Bilgileri: Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dışarıda çalışmalarına ilişkin olarak, tanımlanmış olan iş yeri ile ilgili hükümlünün çalışma talebi bilgilerinin ve cezaevi yetkililerinin onay bilgilerinin girildiği ekrandır

*Dış Görev Onay: Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dışarıda çalışmalarına ilişkin olarak, çalışma talep dilekçesi bilgileri, talebin değerlendirilmesi ve Adalet Bakanlığı’nın onayının alınması ile ilgili bilgilerin kayıt işleminin yapıldığı ekrandır.

* Diğer KararlarPSİKO SOSYAL İŞLEMLERİ MODÜLÜCeza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklulara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, aileleri ile görüşmek, ilgi, yeteneklerine göre iş ve meslek kurslarına ve grup çalışmalarına yönlendirmek, öfke kontrol eğitimi vermek, çocuklara yönelik farkındalıklarını artırmak amaçlı çalışmalar yapmak, anne-çocuk eğitimi, personel eğitimi ve bireysel danışmanlık hizmeti gibi görevleri yerine getiren Psiko-Sosyal Servis Bürosu, bir taraftan da çalışmalarını UYAP sistemine aktarır. Psiko-sosyal servis işlemleri modülü, tutuklu/hükümlünün psiko sosyal hizmet bürolarından aldıkları hizmetleri otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsar.Şu ekranlardan oluşur:*Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Sosyal Hizmet Uzmanı) :

*Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Psikolog)

*Psiko Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri: Tutuklu/hükümlü hakkında çeşitli sebeplerle Psiko-Sosyal Servis Bürosu tarafından hazırlanan işlemlerinin kayıt yapıldığı ekrandır

* Ortak Kullanım Alanları Bilgileri: Cezaevinde bulunan ortak kullanım alanlarında yapılacak olan faaliyetlerin belirlenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

* Faaliyet Grubu Tanımlama

* Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı: Tanımlanan faaliyetlere katılacak olan tutuklu/hükümlülerin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin takibi işleminin yapıldığı ekrandır.

* Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı Gerçekleşme

* İş Yeri İnceleme Bilgileri

* İşyeri Ziyaret Bilgileri

* Çalışma Takip

ÜNİTE-3

CEZA VE TUTUKEVLERİ İŞLEMLERİ-3

YAYIN TAKİP İŞLEMLERİ MODÜLÜ:
Tutuklu/hükümlülere gelen/giden yayınların takibi ve denetlenmesi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsar.Şu ekranlardan oluşur:*
Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri: Tutuklu/hükümlüye gelen yayınların kaydının yapılmasıyla ilgili işlemleri kapsar.

*Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi: Tutuklu/hükümlüye ait kaydı yapılmış yayınların takibi, yayınların gönderileceği yerin belirlenmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekran

*Yayın Değerlendirme

*Yasaklı Yayınlar Listesi

MEKTUP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

Şu ekranlardan oluşur:

*Gelen/Giden Mektup Bilgileri: Tutuklu/hükümlüye gelen ya da tutuklu/hükümlünün göndermek istediği postaların takibi ve denetlenmesi ile ilgili işlemlerin kaydının yapıldığı ekran

*Mektup Okuma Komisyonu Tutanağı

*Disiplin Kurulu Mektup Değerlendirme

*İnfaz Hâkimliği Mektup Değerlendirme

*Ağır Ceza Mahkemesi Mektup Değerlendirme

*Mektup Karara İtiraz

*Mektup Yapılan İşlem: Tutuklu/hükümlüye ait mektupların üzerinde yapılan işlemlerin kayıt altına alındığı ekran

ZİYARET İŞLEMLERİ MODÜLÜŞu ekranlardan oluşur:* Ziyaret Bilgileri: Tutuklu/hükümlünün yakını tarafından ziyaret edilmesi sırasında yapılan işlemlerin kayıt altına alınması işleminin yapıldığı ekran.

* Ziyaretçi Giriş/Çıkış Bilgileri: Ziyaret bilgileri ekranında giriş işlemi yapıldıktan sonra görüşmenin başlama ve bitiş saatlerinin sisteme girildiği ekran

* Aylık Açık Ziyaret Programı

* Avukat Ziyaret Programı

* Haftalık Ziyaret Programı: Tutuklu / hükümlülerin görüş programının belirlenmesi amacıyla yapılan işlemlerin kayıt altına alındığı ekran

* Savcılık Onaylı Ziyaret Programı: İlgili savcılık tarafından belirlenen ziyaret programı bilgilerinin kayıt altına alındığı ekran.

* Bakanlık Emirli Ziyaret ProgramıTELEFONLA GÖRÜŞME İŞLEMLERİ MODÜLÜŞu ekranlardan oluşur:

* Tutuklu/Hükümlünün Telefonla Görüşebileceği Kişiler

* Haftalık Telefonla Görüşme istek Bilgileri: Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu/hükümlülerin cezaevinde bulundukları süre içinde haftalık telefonla görüşme istek bilgilerinin belirlendiği ekran

*Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri: Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu/hükümlülerin cezaevinde bulundukları süre içinde telefonla görüşme bilgilerinin girildiği ekran

* Haftalık Telefonla Görüşme ProgramıTANIMLAMALAR MODÜLÜCezaevleri alt sisteminde bulunan kullanıcı ara yüzlerindeki kodlu alanların tanımlanması işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Şu ekranlardan oluşur:

* Vukuat Eylem Tipi Tanımlama

* Örgüt TanımlamaEVRAK İŞLEMLERİ MODÜLÜİlgili adli makamlardan gelen evrakların kaydedilme işlemlerini kapsamaktadır

Şu ekranlardan oluşur:

* Genel Giden Evrak Hazırlama:İlgili adli makama ulaştırılacak evrakın hazırlanması ve yollanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Evrak türleri sekmesinde yer alan “Evrak Türü” liste düğmesi tıklanarak uygun bilgi seçilir ve >>> (ileri) düğmesi tıklanarak “Tutuklu / Hükümlü Listesi” sekmesi açılır.

* Avukat Beyan Tutanağı : Tutuklu/hükümlülerin avukat beyanında bulunmaları için girilen bilgilerin kayıt işlemlerinin yapıldığı ekran

*Kapalı Ziyaret Yeri Arama Tutanağı:Tutuklu/hükümlü ziyaret yeri arama işlemlerinin kayıt altına alındığı ekran

* Avukat Görüşme izin FormuİŞ LİSTESİNDEN BAŞLATILAN EKRANLARİş listesinden başlatılan ekranlar, menüde olmayan, işin akışına göre, sistem tarafından kullanıcının iş listesine otomatik olarak düşen ve “Başlat” düğmesine tıklanarak açılan ekranları kapsamaktadır.Şu ekranlardan oluşur:*Firar Bilgileri

*Ölüm Nedeniyle Cezaevi Kaydının Kapatılması:Cezaevinde ölen bir tutuklu/hükümlü ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekran. [infaz Durumu Takip Bilgileri] ekranında infazın sona erme nedeni “Ölüm” olarak seçildiğinde ölüm bilgilerinin kayıt altına alındığı işlemlere ait ekran, iş listesine düşer.GELEN/GİDEN EVRAK MENÜDEN AÇILAN EKRANLARGelen/giden evrak memuru tarafından, kuruma savcılık aracılığı ile gelen mahkeme kararlarının tarama cihazını kullanarak veya otomatik olarak sisteme kaydetme işlemlerini kapsamaktadır.Şu ekranlardan oluşur:* içtima Kararı: Hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından kaydı ve içtima Karar bilgilerinin içtima Kararını içeren mahkeme kararı belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekran

* Hüküm Özeti: Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından alınmış hüküm özeti

bilgileri ve hüküm özetinin ilişkili olduğu tutuklama kararı bilgilerinin bulunduğu ekran.* Nihai Ceza Kararı: Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından Mahkeme Nihai Kararı Bilgileri ve Ceza Kararının ilişkili olduğu Tutuklama Kararı bilgilerinin girildiği ekran

* Müddetname-Tahliye Tarihi Bilgileri

* Tahliye Kararı:

* Tutuklama Kararı

* Vasi Atama Kararı

* Tutuklu/Hükümlü Nakil TalebiÜNİTE-4HUKUK MAHKEMESİ İŞLEMLERİ-1GİRİŞ
Hukuk Mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleridir. Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimlidir. Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme, bir başkan ve iki üye ile toplanır. Hukuk mahkemeleri arasında iş dağılımı yapılması ve iş dağılımına ilişkin esaslar HSYK tar. belirlenir. Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar.TEVZİ MODÜLÜTaraflarca verilen dava açma dilekçesi, sistemde tevzi işlemini başlatmaktadır. Tevzi işlemleri kapsamında kullanıcı, dava harçlandırma ve dava tevzi işlemlerini yapmaktadır. Burada tevzi biriminde evrak ile ilgili bilgiler girilmekte ve hangi tür iş olduğu belirlenerek ilgili birimlere tevzisi gerçekleştirilmektedir.

Kullanıcıya gelen dava dilekçesinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde ilk açılış harç/masraflarının hesaplanma işlemi yapılmaktadır. Dava harçlandırma işinin tamamlanması ile ilk açılış harç/masrafları yatırılmış dava başvurularının tevzi işlemi ilgili kullanıcı tarafından yapılmakta; tevzi işleminin hangi birime yapıldığı belli olmaktadır

Bozma/görevsizlik/yetkisizlik nedeniyle gelen dosyalar ise açılış işlemlerinden farklı olarak ayrı bir işlem sürecinden geçirilerek tevzisi yapılmaktadır.

Tevzi işlemleri kapsamında, dava türü, taraf sayısı, davadaki istek kalemi sayısı ve uzmanlık alanları kriter olarak dikkate alınarak bir puanlama sistemi oluşturulmuş ve tevzi bu puanlama sistemine göre yapılmaktadır.

Dava dosyalarında esas numarası tevzi aşamasında verilecektir. Aynı şekilde bozma ile gelen davalarda dosyaya esas numarası tevzi aşamasında verilmektedir.

Reddi hâkim işlemlerinde dosya tevziye girmemekte ve mahkeme numarası bir sonraki olan mahkemeye tevzi edilmesi sağlanmaktadır.

Birleştirmek için açılan davalar, ilk davanın görüldüğü mahkemeye ancak ilgili dosyada nihai karar verilmemişse verilmektedir.Şu ekranlardan oluşur:

*
Dava Açılış Harçlandırma işlemi

* Seri Dava Açılış Harçlandırma işlemi

* Dava Tevzi işlemi: Dava dosyalarının ilgili mahkemelere belirli kriterlere göre tevzi edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekran. Dava başvurusu, ilk açılış harç/masraşarı tahsil edildikten sonra dava tevzi işlemleri yapılmaktadır

* Görevsizlik/Yetkisizlik Nedeniyle Gelen Dosyanın Tevzi Edilmesi

* Sistem Dışından Gelen Bozma, Görevsizlik/Yetkisizlik, Birleştirme Dosyalarının Tevzi Edilmesi

* Tek Mahkemeli Dava Tevzi işlemi : Tevzi ve vezne işlemlerinin birlikte yapıldığı birimlerde, harç masraf işleminin gerçekleşmesinden sonra tevzi işleminin yapıldığı ekran.*Dava Tevzi Sorgulama: Bilinen herhangi bir kriterden yola çıkarak davanın ayrıntılı bilgilerine ulaşmak için kullanılan ekran.

*Taraf Kaydetme

*Dava Tevzi Formu Oluşturma

*Tevzi Yapılan Birimlerin Tanımlanması

*Seri Dava Açılış Harçlandırma ve Tevzi işlemi: , seri dava masraf ve harçlarının hesaplanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

DOSYA MODÜLÜGenel dosya sorgulama işlemlerinin yapılması, dosya bilgilerinin ayrıntılı olarak incelenmesini ve çalışılacak dosya seçimini kapsam*Dosya Arama Ekranı: Dosya arama ekranı, ilgili birime tevzi edilmiş ve birimde üzerinde işlem yapılacak dosyanın belli kriterler girilerek sorgulama yapılmasını ve ilgili dosyanın seçilmesi işlemlerini kapsayan ekran

Çalışılacak Talimatı Seçme Alt Modülü

*Talimat Arama Ekranı: Gönderilen talimat dosyaları için sorgulama yapılmasını ve ilgili dosyanın seçilmesi işlemlerini kapsayan ekran

*Talimat Arama Ekranı(Gelen): Talimat arama ekranı, gelen talimat dosyaları için sorgulama yapılmasını ve ilgili dosyanın seçilmesi işlemlerini kapsayan ekranDosya Gönderme/isteme Alt Modülü*Dosyanın Geçici Gönderilmesi: Dosyanın geçici gönderilmesi, hukuk mahkemelerinde başka bir mahkemenin inceleme isteği üzerine dava dosyasının diğer bir mahkemeye gönderilmesi işlemlerinin yapıldığı ekran

*Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi: Dosyanın kapatılarak gönderilmesi, hukuk mahkemelerinde dava dosyasının işlem yapılmak üzere diğer bir mahkemeye gönderilmesi sırasında yapılan kayıt işlemlerinin yapıldığı ekran

*Gönderilen Dosyayı Geri isteme

*Başka Birimden Dosya isteme: Dosya isteme bilgilerinin kaydedilmesi ve üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekran

*Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/iade:Dosya isteme sonucu başka birimden gelen dosyaların ayrıntılı bilgilerinin görüntülendiği ve iade işlemlerinin yapıldığı ekran

*Başka Birimler Tarafından incelenen Dosyaların Listelenmesi: Birime ait dosyalardan biri ya da birkaçı başka birimler tarafından incelenmekte ise bu dosyaların görüntülendiği ekran

*Dosya Ayrıntı Bilgileri: Dava dosyası ile ilgili tüm ayrıntılı bilgilere ulaşıldığı ekrandır. Ayrıca, dava dosyasında bulunması gereken tüm bilgilerin görüntülendiği, tarafların dosyadaki durumunun izlendiği ve dosyada bulunan evrakların listelendiği ekrandır.

*Hâkimin Not Defteri

*Derdest Dosyanın Girilmesi :Derdest dosyanın girilmesi, işlemi devam eden sisteme girilmemiş dosyaların sistem dâhiline alınması ekranıdır.

*Genel Dava Sorgulama: Birimde kayıtlı dosyalara ulaşıldığı ve bu dosyaların ayrıntı bilgilerinin görülebildiği ekran

*Dosya Silme Ekranı

*Karar No Günleme: Karar no günleme ekranı, dosyanın herhangi bir şekilde yanlış karar numarası alması halinde karar numarasının düzeltilmesi ekranıdır.

*Evrak Silme

*Hâkime Dosya Atama: Birimlerde hâkim sayısının birden fazla olması durumunda dosyayla ilgili işlemlerde yetkili hâkimin sisteme tanıtılması işlemlerinin yapıldığı ekran

*Dosya No Güncelleme

*İstenen Dosyaların Listesi

*Seri Dava Uygulamaları: Birime seri dosya olarak gelen dosyaların vekil, duruşma günü, taraf kopyalama, seri dava ekleme ve müzekkere kopyalama işlemlerinin pilot dosya üzerinden seri dosyalar için yapıldığı ekrandır. İşlemlerin yapılabilmesi için pilot dosyanın dava açılış işlemlerinin yapılmış olması gerekir.

*Hakem Sıfatlı Dosya Aktarma: Dosya türü tahkim (hakem) olan dosyaları ilgili birime aktarılması ekranıdır.DAVA AÇILIŞ MODÜLÜDava açılış yapılması, dosya bilgilerinin sisteme girilmesi girilen bilgilerin güncellenmesi, avukat bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

*Dava Açılış işlemleri: Tevzi edilmiş ve mahkemelere dağıtımı yapılmış dosyalara bilgilerin girilmesi işlemlerini kapsayan ekrandır. İşlem yapılabilmesi için dosya evrak kayıt işlemleri ekranında dava dilekçesinin dosyaya kaydedilmesi gerekmektedir.

*Bozma Üzerine Gelen Dosyanın Yeniden Açılması

*Dava Tensip Zaptının Hazırlanması: Tensip zaptının kaydedilmesi ve oluşturulan tensip listesinden tensip zaptının hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tensip zaptı ile müzekkerelerin yazılması ve taraşara duruşma günü davetiyelerinin gönderilmesi, davalıya davacının dilekçe örneğinin gönderilmesi işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Mahkeme kaleminde, dava dosyasını hazırlık işlemleri için teslim alındıktan sonra tensip zaptının hazırlanması ekranıdır.Taraf Vekil İşlemleri Alt Modülü*Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi: Dava dosyasına yeni taraf eklenmesi, taraf bilgilerinin değiştirilmesi, vekil bilgilerinin güncellenmesi işlemlerinin yapıldığı ekran

*Avukat Kayıt/Güncelleme işlemleri

*Vekil Adres Bilgisi Ekleme Güncelleme

*Hatalı Kaydedilen Vekilin Silinmesi

*Dava Miktarının Arttırılması: Dava miktarının ıslah yoluyla değişiminden sonra, dava açılış harçlarına ek olarak yapılacak harçlandırma işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Dava miktarı değiştiği için, harç miktarı da değişmiştir.

*Tevzi Dağılım Çizelgesi: Mahkeme bazında istenilen tarih aralığında dava türüne göre dava tevzi istatistiklerinin görüntülendiği ekran.TEBLİGAT MODÜLÜDava öncesinde, davanın görülmesi sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması ya da alınan kararların bildirilmesi için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsar. Şu ekranlardan oluşmaktadır: Tebligat Zarf/Davetiye Hazırlanması, Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi, Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması, Yurt Dışı Tebligat için Bakanlığa Üst Yazı Hazırlanması, Yurt Dışındaki Yabancılara Tebligat Hazırlanması, Tebligat Zarf / Davetiye Hazırlanması, ilanen Tebligat Kaydının Yapılması, ilan Tarihinin Kaydedilmesi, Tebligat Posta Tevdi-Yeni Liste Oluşturma, Tebligat Arama, Posta işlemleri Alt Modülü, Posta Gönderilme Bilgi Girişi, Posta Alınması işlemi, Tebligat Posta Tevdi-Genel Liste işlemleri, Rapor Parametreleri, Gelen Postaların SorgulanmasıDURUŞMA İŞLEMLERİ MODÜLÜDavanın görülmesi sırasındaki duruşma zaptının hazırlanması, duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması, keşif işlemleri, bilirkişi işlemleri, gün verilmesi işlemleri gibi faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsar.

Şu ekranlardan oluşur:

*Dava Listesinin Hazırlanması

*Duruşma Zaptının Hazırlanması:Duruşma yapılırken duruşma zaptının hazırlanması ve dava dosyasına kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Duruşmalar sırasında duruşma zaptı, zabıt katibi tarafından hazırlanmakta ve duruşma boyunca içi doldurulmaktadır.

Gün Verilmesi Alt Modülüİlgili birim için gün verme, duruşma defteri, keşif defteri ve gün verme parametrelerinin girildiği alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur: Gün Verilmesi, Gün Verilmesi Tanım Ekranı, Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi, Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametre Girişi, Gün Verilmesi Parametre GirişiReddi Hâkim Alt Modülü

Şu ekranlardan oluşur:*
Reddi Hâkim/Katip Dilekçesinin Kaydedilmesi: Reddi hâkim başvuru dilekçesinin kaydetme işleminin ve reddedilen hâkim veya zabıt katibinin belirlenmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda işlem yapabilmek için taraflar tarafından getirilen dilekçenin sisteme aktarılması gerekir. Bunun için evrak tarandıktan sonra “Dosya Evrak Kayıt işlemleri” ekranından “Evrak Tür Tipi” ve “Evrak Türü” liste düğmelerinden uygun kayıt seçilerek kayıt işlemi yapıldığında reddi hâkim talep dilekçesinin kaydedilmesi ekranı otomatik olarak açılır.

*Reddi Hâkim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve İstinkaf İşlemi: Reddi hâkim talebinin değerlendirilmesinden sonra hâkim değişiklik bilgilerinin kaydedildiği ekran.Keşif Alt ModülüŞu ekranlardan oluşur:

*Keşif Heyetinin Belirlenmesi

*Keşif Sonucunun Kaydedilmesi: Dava dosyasında bir keşif heyeti oluşturulup görevlendirme yapıldıktan sonra keşif heyetinin olay yerinde yapmış olduğu inceleme raporunun birime teslim edildiğini sisteme kaydeden ekran.

*Keşif Erteleme Tutanağının HazırlanmasıBilirkişi Alt ModülüŞu ekranlardan oluşur:* Bilirkişi Görevlendirmesi

* Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması

*Sisteme Bilirkişi Ekleme: Sisteme bilirkişi olarak eklenecek kişinin bilgilerinin sisteme girilmesi veya bilirkişi ayrıntı bilgilerinin gösterilmesi işlemlerinin gerçekleşirildiği ekrandır. Bu ekranı açıldığında “Birimdeki Kayıtlı Bilirkişiler” bloğunda sistemde kayıtlı bilirkişiler ve bilirkişilerin uzmanlık alanı, görevi, bilirkişi türü, durumu ve meslekten men bilgileri listelenir.

* Bilirkişi Arama: Bazı kriterlere göre bilirkişi araması yapılması ve sistemde kayıtlı bilirkişilerin görüntülenmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ekran

* Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi

* Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi

* Bilirkişi Grubu Oluşturma

* Bilirkişi Listesi Oluşturma: yeni bilirkişi listeleri tanımlama, tanımlı listelerde güncelleme işleminin yapıldığı ekran.İşlemden Kaldırma Alt Modülüİşlemden kaldırma alt modülü, işlemden kaldırılan dava dosyasının yeniden işleme alınması işlemlerinin yapıldığı alt modül.* Davanın Yeniden İşleme Konulması İşlemiAra Karar Alt ModülüAra karar alt modülü ile dava dosyası ile ilgili olarak verilmiş olan ara kara işlemlerinin listelendiği ve görev olarak atama işlemlerinin yapıldığı alt modülŞu ekranlardan oluşur:

*Duruşma Zaptında Belirtilen İşlemlerin Görev Olarak Belirlenmesi: Duruşması yapılmış görev listesi çıkarılacak dava için, hazır olması istenilen işlem ve belgelerin tutanağının hazırlanması faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekran.

*Ara Kararların Listelenmesi:İlgili dosya hakkında sisteme girilmiş olan ara karar kayıtlarının görüntülendiği ekran

*Ara Karar Listeleme ve Güncelleme:İlgili dosyaya ait ara karar bilgilerindeki, değişikliklerin yapılabildiği ekran.

MÜZEKKERE MODÜLÜ

İlgili dava dosyası ile müzekkere işlemlerinin yapıldığı modül

Şu ekranlardan oluşur:

*Genel Müzekkere Yazılması: Özel bir işlem gerektirmeyen sadece giden evrak bilgilerinin kaydedilmesi ile hazırlanabilecek müzekkere yazılması işlemlerinin yapıldığı ekran

*Trafik Bilgileri ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi

*Taşınır Mal İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi

*Taşınmaz Mal İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi

*Kadastro Davaları İle İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi

*İş Bilgileri ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin GirilmesiTALİMAT MODÜLÜ

Talimat modülü, gelen ve giden talimat işlemlerinin yapılabildiği modülGiden Talimat İşlemleri Alt Modülü

Giden talimat işlemleri alt modülü, gönderilen talimatlar için talimat faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan alt modülŞu ekranlardan oluşur:* Talimat Yazısının Yazılması

* Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması

* Posta Gönderilme Bilgileri Girişi

* Gönderilen Talimatların Listelenmesi

* Talimat Akıbetinin Sorulması: Talimat tekit yazısı yazılması işleminin yapıldığı ekran

Gelen Talimat Alt Modülü

Alınan talimatların talimat faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsarŞu ekranlardan oluşur:* Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi

* Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi: sistem dışı olan herhangi bir birimden talimat yazısı geldiğinde kullanılacak olan ekran

*Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması:Gelen talimatlar için tensip zaptı hazırlanması işleminin yapıldığı ekran

*Talimat Noksan Tamamlama Ekranı

*Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması: Talimat sonuç yazısının hazırlanması, talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştirdiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekran

*Talimat Dosyası Açılması : Talimat dosyası açılması ekranı, talimat tevzi birimi bulunmayan yerlerde birime tevzi yapılabilmesini sağlayan ekran

* Talimatlar Arama Ekranı: Birime gelen talimatların listelenmesi ve seçilen talimatla ilgili bilgilerin görüntülendiği ekran

* Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması: Talimat duruşma zaptının hazırlanması ekranı, birime gelen talimat dosyalarının duruşmalarının yapıldığı ekran

* Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi

* Posta Alınması İşlemi

*Talimatların Listelenmesi: Talimatların listelenmesi, gelen talimatların takip edilmesi amacıyla talimatların listelenmesi işleminin yapıldığı ekran

* Talimatların Listelenmesi

*Tamamlanmış Talimatın İadesiÜNİTE-5HUKUK MAHKEMESİ İŞLEMLERİ-2KARAR MODÜLÜ
Duruşma sonunda nihai karar verilmesi ile nihai karar gereklerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsar.

Şu ekranlardan oluşur:

* Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi: Nihai karar bilgilerinin kaydedilmesi, duruşma sonunda verilen kararın sisteme kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekran

* Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması

* Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması

*Ek Karar Evrakının Hazırlanması

* Seri Dava Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi

* Vakıf Kararlarının Tescil Edilmesi

*Kesinleşme fierhinin Kaydedilmesi: Davanın kesinleştiği bilgisinin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekran. Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi işi temyiz sonucunun kaydedilmesinden sonra yapılabileceği gibi, nihai karar verilmesinden sonra zamanında temyiz başvurusu yapılmaması üzerine de yapılır

* Karar Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi:

* Ara Kararının Yazılması: Taraşardan gelen taleplere karşılık verilen kararın yazıldığı ekran

Dosya Birleştirme Alt Modülü

Birleştirilmek üzere kapatılmış olan dosyaların birleştirilmesi işlemlerinin ve birleştirme nihai kararının alınmasının ardından dosyaların birleştirme sonucu kapatılması işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur: Dosya birleştirme işlemi, Birleştirilmek üzere dosyanın kapatılması.Dosya Tefrik Alt Modülü*Tefrik İşleminin Yapılması: Tefrik (ayırma) işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tefrik işleminin yapılması işi, tefrik ara kararının verilmesi ile sistemde yapılması gereken dosya ayırma işlemlerinin kayıt işlemlerinin yapıldığı ekrandır.Harç/Masraf Alt ModülüHarç/masraf alt modülü, dava dosyası için yapılacak reddiyat ve tahsilât işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsar.Şu ekranlardan oluşur:* Harç/Masraf Hesaplama

* Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı: Vezne teşkilat olmayan birimlerde tahsil edilecek para miktarının hesaplanması ve tahsilâtının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekran

* Harç Tahsil Müzekkeresi

*Sarf Ücreti Hesapları: Dava boyunca yapılan masraşarın otomasyon ortamında hesaplanması işleminin gerçekleştirildiği ekran

*Reddiyat ve İade Hesaplama: Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekran

* Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilâtı: Davanın açılmasından sonra vezne biriminin olmadığı adliyelerde paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekran

* Harç/Masraf Tahsilâtı Hesaplama İptal Ekranı

* Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptali Ekranı

* Karar Tahsilât/Reddiyat Bilgileri: karar aşamasına ulaşmış dosyanın karar yazımı esnasında tahsilât ve reddiyat bilgilerinin görülebildiği ekranTEMYİZ İŞLEMLERİ MODÜLÜŞu ekranlardan oluşur:* Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi

* Temyiz Formunun Doldurulması

* Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi

* Temyizden Vazgeçme Dilekçesinin Kaydedilmesi

* Taşra Temyiz Başvuru Bilgilerinin Kaydedilmesi: Davadaki bir tarafın bir dilekçeyle aynı adli yargı çevresinde olmayan bir mahkemeye temyiz karar düzeltme/süre tutum başvurusuna ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekran.DEĞİŞİK İŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜDavanın görülmesi sırasında kararı alınan veya farklı adli yargı çevresinden gelen esasa ilişkin olmayan işlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Değişik iş işlemleri modülü aşağıda listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır.Şu ekranlardan oluşur:

*
Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi

* Değişik İş Karar Kaydı

* Değişik İş Karar Evrakı HazırlamaTEREKE İŞLEMLERİ MODÜLÜŞu ekranlardan oluşur:

* Tereke Tutanağının Hazırlanması

* Tereke İdare Memuru Ataması

* Tereke Tespit ve Teslim Tutanağı

* Taşınmaz Mal Girişi: Taşınmaz mal girişi, dava ile ilgili taraf için dosyada bulunan taşınmaz değerlerinin girildiği ekran

* Banka Hesap Hareketleri: Terekeye ait taşınır ve taşınmaz ile ilgili satışlardan elde edilen paranın kayıtlı banka hesabındaki, para yatırma ve çekme bilgilerinin kaydedildiği ekran.* Banka Hesabı Tanımlama: Para yatırma ve para çekme ile ilgili her türlü işlem için çalışılan banka ve hesap numaralarının sisteme kaydedildiği ekran

* Miras Hesaplama: Mirasçıların paylarının hesaplandığı ekran. [Miras Hesaplama] ekranı açılır “Muris Bilgileri” bloğunda bulunan “Ekle” düğmesine tıklanır [Muris Ekleme] ekranı açılır.

* Satış İlanı Hazırlama

* Satış ve Alıcı Bilgilerinin Girilmesi

* Şüyuun GiderilmesiVEZNE İŞLEMLERİ MODÜLÜVezne işlemleri modülü, davaya ait tüm harç, masraf tahsilâtı ve reddiyat işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsar.Şu ekranlardan oluşur:*Harç/Masraf Tahsilâtı: Dava dosyasına ait harç/masrafın belirlenerek; taraftan alınıp kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekran

* Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı: Vezne teşkilatı olmayan birimlerde tahsil edilecek para miktarının hesaplanması ve tahsilâtının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekran.

* Toplu Harç Masraf Tahsilâtı: Aynı birime ait belli bir dosya grubuna çıkartılmış olan harç ve masraf işlemlerinin tahsilâtının yapıldığı ekran

* Posta Havalesi Tahsilâtı

* Reddiyat ve İade Tahsilâtı:Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında, para çıkışı işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekran

* Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilâtı: Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekran

* Posta Listesi Reddiyatı: Posta işlemlerine ait tahsilâtların kaydedildiği ekran

* Banka Hesabı Tanımlama

* Banka Hesap Hareketleri

* Banka Hesapsız Para Hareketleri

* Zamanaşımı Listesi

* Vezne Kasa Kapatma

* Harç/Masraf İptali

* Harç/Masraf Reddiyatı İptali

* Ayrıntılı Kasa Raporu

* Tahsilât/Reddiyat Özet Raporu. (Menüden ilgili ekran tıklandığında rapor parametreleri ekranı açılır. Bu ekranda “Tahsilât Reddiyat Makbuz Özeti” bloğunda bulunan ilk tarih ve son tarih liste düğmelerinden ilgili tarihler seçilir ya da girilir.)

* Ayrıntılı Stopaj Ödeme Listesi

GENEL İŞLEMLER MODÜLÜHukuk mahkemeleri faaliyetleri kapsamında, tek bir modüle bağlı olmayıp birden fazla modül kapsamında kullanılan işlemlerin faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsar.Şu ekranlardan oluşur:

* Sıra No Güncelleme: İlgili birime ait defter numaralarının listelendiği ekran.

* Kelime İşlemci:Düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem dışında kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüdür. Bu ekrana tıklanınca sistem boş doküman editörü açar. Açılan editörde bir word belgesinde yapabilen her türlü işlem yapılabilir. Metin yazıldıktan sonra “Dosya” menüsünden “Uyapa Kaydet” tıklanır. Yazılan metin sisteme kaydedilmiş olur.

* Yeni Görev Ataması

* Hâkim Görevlendirme/Değiştirme İşlemleri

* Şablon Özelleştirme İşlemleriSertifika İşlemleri Alt ModülüŞu ekranlardan oluşur:

* Sertifika İstek Ekranı

* Sertifika Yükleme Ekranı

* Anahtar Aktarım Ekranı: Bu ekran aracılığı ile şu anda çalışmakta olunan sistemde yüklü bulunan uygulama anahtarlarını başka bir sisteme taşımak için dışarı verilebilir veya daha önceden dışarı vermiş olunan anahtarları bu sistemde de kullanabilmek için anahtarlar içeri alınabilir.

* Başkaları İçin Dosya fiifreleme Ekranı: Hukuk mahkemeleri alt sistemine kayıtlı herhangi bir dosya için, kullanıcı yetkisi çerçevesinde dosyanın başka kullanıcılar tarafından işlem görmesini engellemek amacıyla dosyayı seçerek şifre koyabilen ekran.

* İmza Doğrulama EkranıTanımlama İşlemleri Alt ModülüŞu ekranlardan oluşur:*Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama: Menüde yer alan alt sistemlerinden herhangi birinin seçimi yapılarak evrak gizlilik derecesi bilgileri ve evrak nevi bilgileri gibi kod türlerinin görülmesi veya yeni kod türleri eklemek için kullanılan ekran.

* Tevzi Kriterleri Girişi

*İcra Mahkemelerinin Görevli Oldukları İcra Dairelerinin Girişi

* Dava Türlerinin Kaydedilmesi

* Harç Uygulama Bilgilerinin Kaydedilmesi

* Ara Karar/Tensip Girişi

* Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma

* Program Yönetim Parametrelerinin Kaydedilmesi: Dış birime verilen bir dosyanın duruşma gününden kaç gün önce geleceği bilgisini güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekran

* Harçtan Muaf Kurumların Belirlenmesi

* Yazıcıların Tanımlanması

* Dış Kurum Ekleme/Güncelleme

* Dış Kurum TipleriREFERANS VERİLEN EKRANLARKullanıcının bağlı bulunduğu alt sistemde mevcut olan tüm modül, alt modül ve bunlara bağlı ekranlarda sürekli olarak kullanılan ekranlar listesidir.Şu ekranlardan oluşur:

* Dosya İlgili Kişi Listesi: Dosya içi yazışmalarda ve taraflarla ilgili alınan kararlarda, dosya taraflarının, yapılan işlemlerle ilişkisinin kurulduğu ekran

* Birim/Dış Kurum Seçme Ekranı: Bu ekrandan evrakların hangi birime gönderileceği tespit edilir. Aynı zamanda bu ekran Adalet Bakanlığı’na bağlı tüm birimlerin görüntülendiği ekrandır.* Dağıtım Listesi: Bu ekran, dosya ile ilgili yazışmalarda hazırlanan belgelerin gideceği yeri belirlemek için kullanılan ekran

* Evrak Ek Listesi: Bu ekran dosyaya yeni bir evrak eklenmek istendiğinde kullanılır. Ayrıca bu ekran, daha önce scanner (tarama cihazı) ile taranarak sisteme katılan evrak eklerinin de görüntülendiği ekrandır.

* Evrak Arama : Bu ekran dosya içindeki bir evraka ulaşılmak istendiği zaman kullanılır.Ayrıca bu ekran, sistemde kayıtlı gelen ve giden evrakların arandığı ekrandır.

*Dış Kurum Arama Ekranı: Adli sistem içinde yapılan yazışmalarda, evrakların kurumlara gönderilmesi gerektiğinde kullanılan, evrakın gideceği kurumun sorgulandığı ve seçildiği ekran

* Safahat Bilgileri: Safahat bilgileri ekranı, dosyada yapılan tüm işlemlerin kim tarafından hangi tarihte yapıldığının, yapılan işlemin ne olduğunun görüntülendiği, dosya ile ilgili bilgi alma ekrandır.

* Dosya Evrak Listesi

* İş Adımı Tanımlama: Yapılan işlemlerde ya da hazırlanan evraklarda işlemi ya da evrakı onaylayacak kullanıcıları belirlemek için kullanılan ekran

* Kurum Arama Bilgileri

* Evrak Detay Bilgileri

* Evrak Görüntüleme

* Dosya Ayrıntı Bilgileri

*Standart Harç Masraf Seçme: Standart H/M türü liste düğmesinden seçim yapıldığında “Standart Harç/Masraflar” bloğunda bulunan tabloda görüntülenen harç/masraf isimleri “Ekle/Çıkar” sütunundaki onay kutuları işaretlenerek dosyaya dahil edilir veya dosyadan çıkartılabilir.

* Bilirkişi Masrafları : Bilirkişi ayniyat düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Atama Nedeni” zorunlu liste düğmesinden seçim yapıldığında bilgiler tabloda görüntülenir.

* Keşif Masrafları: Keşif masrafları düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Keşif Nedeni” zorunlu liste düğmesi ile keşif nedeni seçilir. Ekran üzerinde bulunan tabloda keşif yapacak kişi ve ünvan bilgileri görüntülenir. “Keşif Avansı (TL)” metin alanında tutar bilgisi görüntülenir.

*Teminat Girişi: “Teminat” düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Teminat Girişi” bloğunda bulunan metin alanındaki teminat bilgisi için “Miktarı (TL)” metin alanına tutar bilgisi girilerek güncelleme yapılabilir ve “Ekle” düğmesine basılarak “Türü”, “Tutarı” bilgilerinin bulunduğu alana aktarılır.

*Harç Seçme: Harç ekle düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Harç Bilgileri”bloğundaki metin alanındaki harç isimleri için “Adedi” alanına adet bilgisi girilerek güncelleme yapılabilir ve “Ekle” düğmesine basılarak “Adet”, “Türü” bilgilerinin bulunduğu alana aktarılır.

* Dosya Taraf Kaydetme/Güncelleme/Görüntüleme İşlemleri

* Tebligat Arama

* Tahsilât İşlemleri

* Tahsilât Reddiyat Ayrıntı Paneli

* Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi

* Taraf İşlemleri : Bu ekran ile ilgili tarafa ait bilgiler görüntülenir. Herhangi bir bilgi girişi yapılamaz. “Kimlik Ana Bilgileri”, “Nüfus Bilgileri”, “Kayıtlı Adres Bilgileri”, “Ehliyet Bilgileri” ve “Diğer Bilgiler” seçmelerine tıklanarak ilgili tarafın bilgileri görüntülenir.İŞ LİSTESİNDEN BAŞLATILAN EKRANLARİş listesinden başlatılan ekranlar, menüde olmayan, işin akışına göre, sistem tarafından kullanıcının iş listesine otomatik olarak düşen ve “Başlat” düğmesine tıklanarak açılan ekranları kapsamaktadır.Şu ekranlardan oluşur:* Giden Evrak Onay Sonrası İşlemleri: Hukuk mahkemeleri alt sisteminde hazırlanan evraklar tüm onaylama işlemleri tamamlandıktan sonra evrakı hazırlayan kullanıcının iş listesine onay sonrası düştüğü ekrandır.*Giden Evrak Onay İşlemleri:Hukuk mahkemeleri alt sisteminde hazırlanan evraklarının onay işleminin yapıldığı ekrandır.
 
Üst