AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

FİNAL Ulusal Yargı Ağı Projesi 2 Final Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ -II
ÜNİTE : 5 - İCRA VE İFLAS İŞLEMLERİ -1

*09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile diğer kanun ve düzenlemelerle yer hükümlere göre, icra ve iflas takiplerine ilişkin yetkili mahkeme ve makamlar nezdinde yapılan işlemler.

 • DOSYA AÇILIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
*Takip talebinde bulunan avukat ve şahıs tevzi ön bilgileri ve kontrolü

*Takip talebinde bulunan avukat ve şahıs tevzi ön bilgileri ve kontrolü(Kota Kontrolsüz)

*Tevzi biriminden gelen dosya sorgulama

**DOSYA AÇILIŞ İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • ÇEK BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • POLİÇE BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • KONTRAT BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • SENET BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • DİĞER ALACAK BİLGİLERİ GİRİŞİ
 • İLAM BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
**TAKİP TALEBİ DETAY BİLGİLERİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • ÇEK VE ALACAK KALEMİ GÜNCELLEME
 • SENET VE ALACAK KALEMİ GÜNCELLEME
 • POLİÇE VE ALACAK KALEMİ GÜNCELLEME
 • KONTRAT VE ALACAK KALEMİ GÜNCELLEME
 • DİĞER ALACAK VE ALACAK KALEMİ GÜNCELLEME
 • İLAM BİLGİSİNİN GÜNCELLENMESİ
**VEKİL İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • VEKALETNAMESİ SİSTEME DAHA SONRA KAYDEDİLECEK TARAFA VEKİL KAYDEDİLMESİ
 • VEKALETNAME SİSTEME KAYDEDİLDİKTEN SONRA TARAFA VEKİL KAYDEDİLMESİ
 • VEKİL ADRES BİLGİSİ EKLEME/GÜNCELLEME
 • HATALI KAYDEDİLEN VEKİLİN SİLİNMESİ
 • ALACAK KALEMİ GÜNCELLEME
 • TEBLİĞ EDİLECEK EVRAKLARIN HAZIRLANMASI
 • TEBLİGAT ZARF DAVETİYE HAZIRLANMASI
 • ESKİ DOSYA GİRİŞİ
 • DOSYA TEVZİ ÖN BİLGİLERİNİN GİRİlMESİ VE DOSYA TEVZİ İŞLEMİNİN YAPILMASI.
 • E-ORTAMDA GELEN TAKİP TALEPLERİNİN KAYDEDİLMESİ VE TEVZİ İŞLEMLERİ

 • DOSYA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
*Detaylı Dosya arama

*tensip talebi ve karar bilgi girişi

*taraf bilgilerinin güncellenmesi

*tebliğ edilen evraklar ile ilgili itiraz bilgilerinin girilmesi

*tebliğ edilen evraklara yapılan itirazların karar bilgilerinin girilmesi :

**GENEL DOSYA İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • İCRA DOSYASI KAPATMA
 • DOSYANIN DURUM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
 • DOSYANIN YENİLENMESİ
 • İLAMIN İNFAZ BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
 • DOSYA TEFRİK İŞLEMLERİ
**TEMİNAT İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • TEMİNAT BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • TEMİNAT MEKTUBUNUN KABÜLÜ İÇİN İCRA TETKİK MERCİİNE SORGU YAZISI HAZIRLANMASI
 • TEMİNAT MEKTUBUNUN KABUL EDİLİP EDİLMEDİĞİNE DAİR BİLGİNİN GİRİLMESİ
 • İCRA DAİRESİNCE VERİLEN TEMİNATIN İADESİ
 • TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLME YAZISININ HAZIRLANMASI
 • İLAMLA GELEN TEMİNATIN İADESİ YAZISININ HAZIRLANMASI
 • KEFİL BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
 • MEHİL VESİKASI İŞLEMLERİ
 • TAKİBE ESAS MEBLAĞIN TAKSİTLENDİRİLMESİ
 • TEMLİK BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • KURUMLARA YAZILACAK YAZI
 • ACİZ BELGESİNİN HAZIRLANMASI
 • DOSYA ARAMA VE İPTAL
 • DOSYA GÜNCELLEME
 • DOSYA TARAF DURUM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

 • HARÇ VE KASA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
* Dosya hesap bilgileri

**HARÇ İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • HARÇ/MASRAF MAKBUZU HAZIRLAMA(BELİRLEME)
 • DIŞ KURUMA HARÇ MASRAF YATIRMA BİLGİ YAZISI HAZIRLAMA
 • DIŞ KURUM ÖDEME HAFÇ/MASRAF GİRİŞİ
 • TAHSİLAT YAPILMASI VE TAHSİLAT MAKBUZUNUN HAZIRLANMASI
 • REDDİYAT YAPILMASI VE REDDİYAT MAKBUZUNUN HAZIRLANMASI
 • TAHSİLAT ALACAK KALEMİ İLİŞKİLENDİRME VE İPTAL
 • TAHSİLAT NEDENİ GÜNCELLEME
 • YENİ HESAP BİLGİSİ GİRİŞİ
 • BANKA DEKONTU BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
**HARÇ - KASA SORGU VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HARÇ KASA RAPORLARI
 • İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HARÇ KASA SORGULARI
 • HARÇ MASRAF SORGULAMA İŞLEMLERİ
 • HARÇ MASRAF MAKBUZU İPTALİ
 • TAHSİLAT İPTAL
 • REDDİYAT SORGULAMA VE İPTAL

 • MAL MODÜLÜ
 • TAŞINIR BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • TAŞINMAZ BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • TAŞIT BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • MAAŞ BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • HESAP BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
 • DİĞER MAL BİLGİSİNİN GİRİLMESİ
**DOSYADAKİ MAL BİLGİLERİNİN GÜNCELLEME VE İPTAL İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • MAL BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ
 • MAL BİLGİLERİNİN GÜNCELLEMESİ
 • DOSYADAKİ MALIN İPTALİ


 • REHİN İŞLELERİ MODÜLÜ
 • REHİN KAYDININ GİRİLMESİ
 • REHİN BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
 • REHİN MAL İLİŞKİSİ GÜNCELLEME
 • REHİN İPTALİ

 • HACİZ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
**HACİZ GİRİŞLERİ ALT MODÜLÜ

 • HACİZ KAYDININ GİRİLMESİ
 • DİĞER HACİZ VE REHİN BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
 • DİĞER HACİZ VE REHİN BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
**HACİZ GÜNCELLEME VE İPTAL İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • HACİZ İPTALİ
 • HACİZ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLENMESİ
 • HACİZ MAL İLİŞKİSİ GÜNCELLEME
**KIYMET TAKDİRİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • MALIN TAKDİR EDİLEN KIYMETİNİN GİRİLMESİ
 • HACZEDİLMİŞ MALIN KIYMET TAKDİRİNİN GÜNCELLENMESİ
 • KIYMET TAKDİR TUTANAĞININ HAZIRLANMASI
**İSTAHKAK İDDİASI İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • İSTİHKAK İDDİASI BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
 • İSTİHAK BİLDİRİLMESİ
 • İSTİHKAK İDDİASINDAN VAZGEÇME BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
 • İSTİHKAK İDDİASI KARARI HAZIRLAMA
**YED-İ EMİN İŞLEMLERİ

 • YED-İ EMİNLERİN HACZEDİLMİŞ MALLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
 • MALIN YED-İ EMİNDEN ÇIKARTILMASI
**HACİZ YAZILARI ALT MODÜLÜ

 • YENİ MAAŞ HACİZ ORANININ GİRİLMESİ VE KURUMA BİLDİRME YAZISININ HAZIRLANMASI
 • BORÇLUYA 103 DAVETİYE GÖNDERİLMESİ
 • 100.MADDEYE YARAR BİLGİ İSTEME YAZISI HAZIRLANMASI
 • 100 MADDEYE CEVAP YAZININ HAZIRLANMASI
 • HACZİN DÜŞTÜĞÜ BİLGİSİNİN GİRİLMESİ VE İLGİLİ KARARIN HAZIRLANMASI
 • KURUMALAR ARACILIĞI İLE YAPILAN HACİZ KARAR YAZISI HAZIRLANMASI
 • KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILAN HACZİN FEKKİ YAZISI HAZIRLANMASI
 • DOSYADAKİ KİŞİLERE HACİZ BİLGİLERİNİN SORGULANMASIÜNTİE : 6 - İCRA VE İFLAS İŞLEMLERİ - II
 • SATIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
**GENEL SATIŞ İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • İHALE KATILIMCISI BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
 • SATIŞ KARARININ HAZIRLANMASI VE SATIŞ İÇİN YER, GÜN, SAAT BELİRLENMESİ
 • SATIŞ VE ALICI BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
 • İCRA DOSYASINDAKİ MALLARIN SATIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN KARARIN HAZIRLANMASI
 • SIRA CETVELİNİN OLUŞTURULMASI
 • SIRA CETVELİNİN GÜNCELLENMESİ
 • İHALESİ KESİNLEŞEN MALIN KAYIT VE TESCİL YAZISI HAZIRLANMASI
 • VERGİ BORCUNUN GİRİLMESİ
 • SATIŞ TAHSİLATININ YAPILMASI
 • SATIŞIN DÜŞTÜĞÜ BİLGİSİNİN GİRİLMESİ VE İLGİLİ YAZILARIN HAZIRLANMASI
 • SATIŞ SONRASI YAZISI HAZIRLANMASI
 • TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ
 • VERGİ BORCU SORGU YAZISININ HAZIRLANMASI
 • KİRACI BİLGİLERİNİ GİRİLMESİ
 • TAŞINMAZIN İMAR DURUMU BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
 • SATIŞ GÜNCELLEME VE İPTAL İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • GENEL YAZILAR MODÜLÜ
 • GENEL YAZILARIN HAZIRLANMASI
 • GENEL ARAŞTIRMA YAZISI HAZIRLANMASI
 • GENEL HACİZ YAZILARI HAZIRLAMA
 • GENEL SATIŞ YAZILARININ HAZIRLANMASI
 • GENEL REHİN YAZILARI HAZIRLAMA
 • REHİN AÇIĞI BELGESİNİN HAZIRLANMASI
 • TAHLİYA YAZISI HAZIRLANMASI
 • GENEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
**TEBLİGAT İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • TEBLİGAT ZARF/ZARF DAVETİYE HAZIRLANMASI
 • VEKİLLİKTEN AZLEDİLEN VEKİLLERE TEBLİGAT
 • YURT DIŞINDAKİ YABANCILARA TEBLİGAT HAZIRLANMASI
 • TEBLİGAT SONUCUNUN KAYDEDİLMESİ
 • İLAN TARİHİNİN KAYDEDİLMESİ
 • İLANEN TEBLİGAT KAYDININ YAPILMASI
 • POSTA BİRİMİNE UYARI YAZISI HAZIRLANMASI
 • TEBLİGAT ARAMA EKRANI
 • YURT DIŞI TEBLİGAT İÇİN BAKANLIĞI ÜST YAZI HAZIRLANMASI
 • TEBLİGAT POSTA TEVDİİ-GENEL LİSTE İŞLEMLERİ
**TALİMAT İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • DIŞARIDAN GELEN TALİMATIN KAYDEDİLMESİ
 • TALİMAT CEVAP GÖNDERME
 • MALA ÖZEL TALİMAT GÖNDERME İŞLEMLERİ VE TALİMAT YAZISININ HAZIRLANMASI
 • TALİMAT CEVABINA DAYANILARAK YAPILAN İŞLEMLER
 • GENEL TALİMAT GÖNDERME İŞLEMLERİ VE TALİMAT YAZISININ HAZIRLANMASI
 • DIŞARIDAN GLEEN TALİMATIN GÜNCELLENMESİ
 • DIŞARIDAN GELEN ESKİ TALİMAT ÜZERİNE TAKİP DOSYASI AÇILMASI

**TEVZİ İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • ADLİYE BAZINDA AVUKATLARIN KURUMLARIN ÇALIŞACAKLARI İCRA DAİRELERİNİN VE DOSYA TEVZİ YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ
** DOSYA TEVZİ TANIMLAMA İŞLEMLERİ ALT ALT MODÜLÜ

 • ADLİYE BAZINDA DOSYA TEVZİ DEĞİŞKENLERİ BİLGİLERİ GİRİŞ
 • ADLİYE BAZINDA DOSYA TEVZİ EDİLECEK İCRA DAİRELERİNİN GİRİLMESİ
 • ADLİYE BAZINDA DOSYA TEVZİYE ESAS OLACAK TAKİP TİPLERİ GİRİŞİ
 • DOSYA TEVZİ NÖBETÇİ İCRA DAİRELERİ BİLGİ GİRİŞİ
**TEVZİ SORGULAMA İŞLEMLERİ ALT ALT MODÜLÜ

 • DOSYA TEVZİ SORGULAMA
 • AVUKATLARIN KURUMLARIN ÇALIŞTIKLARI İCRA DAİRELERİNİN SORGULAMASI
 • İ CRA DAİRELERİNE YAPILAN DOSYA TEVZİ İŞLEMLERİNİN SORGULANMASI
 • ADLİYE BAZINDA AVUKATLARIN ÇALIŞACAKLARI İCRA DAİRELERİNİN VE DOSYA TEVZİ YÖNTEMLERİNİN SORGULANMASI
 • GELEN TALİMATLARIN SORGULANMASI
 • İCRA DAİRELERİNDEN İPTAL EDİLEN TEVZİ BİLGİLERİNİN SORGULANMASI
 • DOSYA TEVZİ SORGULAMA/TEVZİ BİRİMİNDEN TEVZİ EDİLEN TALİMAT VE YETKİSİZLİK DOSYA SORGU VE RAPOR İŞLEMLERİ
**İFLAS İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • İFLASIN KAPATILMASI VEYA KALDIRILMASININ BİLDİRİLMESİ YAZISININ HAZIRLANMASI
 • İFLAS KARARININ BİLDİRİLMESİ
 • İFLAS İDARE MEMUR ADAYLARI SEÇİM İŞLEMLERİ
 • TASFİYE KARARININ HAZIRLANMASI VE SİSTEME AKTARILMASI
 • İFLAS İDARE MEMURLARI SEÇİM İŞLEMLERİ
 • İFLAS İDARE MEMURLARI BİLDİRİM YAZILARI HAZIRLANMASI
**DOSYA GÖNDERME VE İSTEME İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • DOSYANIN KAPATILARAK GÖNDERİLMESİ
 • DOSYANIN GEÇİCİ GÖNDERİLMESİ
 • BAŞKA BİRİMDEN DOSYA İSTEME
 • GÖNDERİLEN DOSYAYI GERİ İSTEME
**BİLİRKİŞİ İŞLERİ ALT MODÜLÜ

**ZİMMET KIYMETLİ EVRAK ALT MODÜLÜ


 • KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ EŞYALARIN İADESİNİN YAPILMASI
 • KIYMETLİ EVRAK/EŞYA KAYIT
**DEVİR İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • DERDEST DEVİR DOSYA GİRİŞİ
 • KAPALI DEVİR DOSYA GİRİŞİ
 • TAHSİLAT DEVİR BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİ


 • TANIMLAR MODÜLÜ

 • DIŞ KURUM EKLEME/GÜNCELLEME
 • ALACAK KALEMLERİ TANIMLAMA
 • HARÇ MASRAF BİLGİLERİ GİRİŞİ
 • HARÇ MASRAF BİLGİLERİ GÜNCELLEME, SİLME, EKLEME
 • İTİRAZ EDİLEBİLECEK TEBLİĞ EVRAKLARI
 • İCRA KODLU BİLGİLER İŞLEMLERİ
 • MEZAK SALONU İŞLEMLERİ
 • YED-İ EMİN DEPO BİLGİLERİNİN GİRİŞİ
 • GENEL FAİZ TANIMLAMA
 • AVUKAT/KAYIT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ
 • DÖVİZ KUR BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
 • ALACAK KALEM KOD TÜRLERİ GÜNCELLEME
 • RAPORLAR MODÜLÜ

 • İCRA ESAS DEFTERİ
 • İCRA TALİMAT DEFTERİ
 • İCRA DERDEST VE HİTAM LİSTESİ RAPORU ALMA
 • İŞ CETVELİ İSTATİSTİK RAPORU ALMA
 • SORGULAR MODÜLÜ

 • DÖVİZ KUR BİLGİLERİNİN SORGULANMASI

 • SİSTEM İŞLEM MODÜLÜ
 • SIRA NO GÜNCELLEME
 • BİRİME BİRİM TÜR EKLEME
**SİSTEM İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • KELİME İŞLEMCİ
 • SERTİFİKA İSTEK EKRANI
 • SERTİFİKA YÜKLEME EKRANI
 • ANAHTAR AKTARIM EKRANI
 • BAŞKALARI İÇİN DOSYA ŞİFRELEME EKRANI
 • İMZALAMA EKRANI
 • İMZA DOĞRULAMA EKRANI
 • ŞABLON ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ

ÜNİTE 7: İDARİ YARGI İŞLEMLERİ -I
 • HAZIRLIK MODÜLÜ
 • İLK İNCELEME LİSTESİ
 • İLK İNCELEME TUTANAĞI
 • HAVALE
 • HAVALESİ YAPILMIŞ DOSYALAR
 • TOPLU HAVALE
 • HARÇ/POSTA GİDERİ EKSİK DOSYALAR
 • BİLGİ GİRİŞİ MODÜLÜ

 • DAVA NOTLARI
 • DAHA ÖZET BİLGİLERİ
 • DAVA BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
 • TARAF/AVUKAT BİLGİLERİ
 • TARAF BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ
**TANIMLAMA İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • SİSTEMDE OLMAYAN DOSYA GİRİŞİ
 • KODLU ALAN İÇERİKLERİ TANIMLAMA
 • GÜN VERİLMESİ PARAMETRE GİRİŞİ
 • GÜN VERİLMESİ TANIMLAMA
 • DIŞ KURUM EKLEME/GÜNCELLEME
 • HAKİMİN NOT DEFTERİ
 • KARAR MODÜLÜ

 • GÖRÜŞME TUTANAĞI/KARAR
 • GÖRÜŞME TUTANAĞI/YÜRÜTMEYİ DURDURMA-ARA KARAR
 • KARAR
 • ARA KARAR
 • YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
 • AVUKATLIK ÜCRETİ HESAPLAMA
 • KARAR ARAMA
 • TEBLİGAT MODÜLÜ
 • TEBLİGAT ZARF DAVETİYE HAZIRLANMASI
 • TEBLİGAT POSTA TEVDİ-GENEL LİSTE İŞLEMLERİ
 • TEBLİGAT ARAMA
 • VEKİLLİKTEN AZLEDİLEN VEKİLLERE TEBLİGAT
**YURTDIŞI TEBLİGAT ALT MODÜLÜ

 • İLANEN TEBLİGAT KAYDININ YAPILMASI
 • YURT DIŞI TEBLİGAT İÇİN BAKANLIĞA ÜST YAZI HAZIRLANMASI
 • YURT DIŞINDAKİ YABANCILARA TEBLİGAT HAZIRLANMASI
 • POSTA MODÜLÜ

 • POSTA GÖNDERİLME BİLGİLERİ GİRİŞİ
 • POSTA ALINMASI İŞLEMLERİ
 • POSTA HAVALESİ
 • RESMİ POSTA PULU İŞLEMLERİ
 • RESMİ POSTA PULU ALMA
 • GELEN POSTALARIN SORGULANMASI

 • KEŞİF MODÜLÜ
 • GÜN VERİLMESİ
 • KEŞİF HEYETİNİN BELİRLENMESİ
 • KEŞİF ERTELEME TUTANAĞININ HAZIRLANMASI
 • DURUŞMA MODOLÜ

 • GÜN VERİLMESİ
 • DURUŞMA LİSTESİ DURUŞMA TUTANAĞI
 • DOSYA MODÜLÜ

 • DOSYA AYRINTI BİLGİLERİ
 • DOSYANIN GEÇİCİ GÖNDERİLMESİ
 • BAŞKA BİRİMDEN GELEN DOSYA GÖRÜNTÜLEME/İADE
 • BAŞKA BİRİMDEN DOSYA İSTEME
 • GÖNDERİLEN DOSYAYI GERİ İSTEME
 • DOSYANIN KAPATILARAK GÖNDERİLMESİ
 • BAŞKA BİRİMLER TARAFINDAN İNCELENEN DOSYALARIN LİSTELENMESİ
 • İSTENEN DOSYALARIN LİSTESİ
 • DİĞER MODÜL
**BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • BİRLEŞTİRİLMEK ÜZERE DOSYANIN KAPATILMASI
 • DOSYA BİRLEŞTİRME İŞLEMİ
 • GELEN DERGİ VE KİTAPLARIN KAYDEDİLMESİ
 • GENEL DAVA SORGULAMA
 • İŞLEMDEN KALDIRILMIŞ DOSYAYI İŞLEME KOYMA
 • KİŞİNİN SİSTEMDE KAYITLI OLDUĞU TÜM DOSYALARDAKİ BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ
 • İTİRAZ/TEMYİZ MODÜLÜ

 • İLK İNCELEME TUTANAĞI İTİRAZ SONUCUNUN KAYDI
 • KESİNLEŞME ŞERHİNİN KAYDEDİLMESİ
 • TALİMAT MODÜLÜ
**GİDEN TALİMAT İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • TALİMAT YAZISININ YAZILMASI
 • GÖNDERİLEN TALİMATLARIN LİSTELENMESİ
 • TALİMAT ARAMA EKRANI
 • TALİMAT AKIBETİNİN SORULMASI
**GELEN TALİMAT İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • TALİMAT HAVALESİ
 • NAİP ÜYE TAYİNİ
 • TALİMAT NOKSAN TAMAMLAMA EKRANI
 • TALİMAT ÜST YAZISI HAZIRLANMASI
 • TALİMAT AÇILIŞ İŞLERİ
 • POSTA ALINMASI İŞLEMİ
 • TALİMATLARIN LİSTELENMESİ
 • TALİMAT ARAMA EKRANI
**BİLİRKİŞİ ALT ALT MODÜLÜ**HARÇ MASRAF ALT ALT MODÜLÜ


 • HARÇ/MASRAF HESAPLAMA
 • TAHSİLAT REDDİYAT BİLGİLERİ
 • REDDİYAT HESAPLAMA

**TEBLİGAT ALT ALT MODÜLÜ

 • TEBLİGAT ZARFI
 • TEBLİGAT UYARI YAZISI
 • YURT DIŞI TEBLİGAT
 • BAKANLIĞA ÜST YAZI
 • YABANCILARA TEBLİGAT HAZIRLAMA
 • İLANAN TEBLİGAT KAYDI
 • AZLEDİLEN VEKİLE TEBLİGAT
 • TEBLİGAT ARAMA

ÜNİTE 8: İDARİ YARGI İŞLEMLERİ-II
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE VEZNE İŞLEMLERİ

 • HARÇ MASRAF MODÜLÜ
 • HARÇ/MASRAF HESAPLAMA
 • TAHSİLAT/REDDİYAT BİLGİLERİ
 • HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ
 • SARF ÜCRETİ HESAPLARI
 • REDDİYAT VE İADE HESAPLAMA
 • TOPLU POSTA REDDİYAT HESAPLAMA
 • YETKİ RED LİSTELERİ HESAPLAMA
 • HARÇ MASRAF REDDİYATI HESAPLAMA İPTAL EKRANI
 • HARF/MASRAF TAHSİLATI HESAPLAMA İPTAL EKRANI
 • BANKA HESABI TANIMLAMA
 • BANKA HESAP HAREKETLERİ
 • TOPLU POSTA RAPOR HAZIRLAMA
 • YETKİ RED LİSTESİ RAPOR HAZIRLAMA
 • TOPLU HARÇ MASRAF HESAPLAMA
 • HARÇ İADE YAZISI
 • PARA İSTEME YAZISI
 • POSTA ÜCRETİ EKSİK DOSYALAR
 • RAPORLAR MODÜLÜ
 • AYLIK İŞ CETVELİ
 • YILLIK İŞ CETVELİ
 • TEVZİ DAĞITIM ÇİZELGESİ
**MAHKEME DEFTERLERİ ALT MODÜLÜ

 • ESAS DEFTERİ
 • KARAR DEFTERİ
 • İTİRAZ DURUMU
 • GENEL İŞLEMLER MODÜLÜ
 • SIRA NO GÜNCELLEME
 • KELİME İŞLEMCİ
 • SERTİFİKA İSTEK EKRANI
 • SERTİFİKA YÜKLEME EKRANI
 • ANAHTAR AKTARIM EKRANI
 • BAŞKALARI İÇİN DOSYA ŞİFRELEME EKRANI
 • ŞİFRE ÇÖZME EKRANI
 • İMZALAMA EKRANI
 • İMZA DOĞRULAMA EKRANI
 • ŞABLON ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 • YAZICILARIN TANIMLANMASI
**BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ ALT SİSTEMLERİ MODÜLLERİ

** BİLGİ GİRİŞİ ALT MODÜLÜ


 • DAVA NOTLARI
 • HAKİMİN NOTLARI
 • DAVA ÖZET BİLGİLERİ
 • SİSTEMDE OLMAYAN DOSYA GİRİŞİ
 • HAVALE
 • HAVALESİ YAPILMIŞ DOSYALAR
 • TOPLU HAVALE**TANIMLAMA İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • KODLU ALAN TANIMLAMA
 • GÜN VERİLMESİ PARAMETRELERİ
 • GÜN VERİLMESİ TANIMLAMA
 • DIŞ KURUMLAR GÜNCELLEME

 • KARAR MODÜLÜ
 • GÖRÜŞME TUTANAĞI/KARAR
 • GÖRÜŞME TUTANAĞI/YD-AK
 • GÖRÜŞME TUTANAĞI YD İTİRAZ
 • KARAR
 • ARA KARAR
 • YD KARARI
 • GEREKÇELİ YD İTİRAZ SONUCUNUN HAZIRLANMASI
 • KARAR LİSTESİ
 • GÖRÜŞME TUTANAĞI/YÜRÜTMEYİ DURDURMA İTİRAZ
 • GEREKÇELİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA İTİRAZ SONUCUNUN HAZIRLANMASI

 • TEBLİGAT ALT ALT MODÜLÜ
 • POSTA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
 • BİLİRKİŞİ MODÜLÜ
 • KEŞİF MODÜLÜ
 • DURUŞMA MODÜLÜ
 • GÜN VERİLMESİ
 • DURUŞMA LİSTESİ
 • DURUŞMA TUTANAĞI
 • DİĞER MODÜL
 • BAŞKA BİRİMDEN DOSYA İSTEME
 • DOSYANIN GEÇİCİ GÖNDERİLMESİ
 • GELEN DERGİ VE KİTAP
 • BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DOSYA ARAMA
 • BAŞKA BİRİMDEN GELEN DOSYA GÖRÜNTÜLEME/İADE

 • KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI İŞLEMLERİ(4483) MODÜLÜ
**BİLGİ GİRİŞİ ALT MODÜLÜ

 • 4483 DOSYA AYRINTI BİLGİLERİ
 • DAVA NOTLARI
 • HAKİMİN NOTLARI
 • 4483 İTİRAZA KONUKARAR
 • TARAF/AVUKAT BİLGİLERİ
 • SİSTEMDE OLMAYAN DOSYA GİRİŞİ
 • EVRAK HAZIRLAMA
**HAVALE İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

**KARAR ALT MODÜLÜ

**TEBLİGAT ALT MODÜLÜ

**RAPORLAR ALT MODÜLÜ


 • AYLIK İŞ CETVELİ
**VEZNE İŞLEMLERİ ALT SİSTEMLERİ GENEL BAKIŞ

 • TEVZİ İŞLEMLERİ MODÜLÜ
 • TEVZİ İŞLEMİ
 • SİSTEM DIŞINDAN GELEN TALİMAT YAZISININ TEVZİ EDİLMESİ
 • TEVZİ DAĞILIM ÇİZELGESİ
 • TEVZİ ÇİZELGESİ RAPORU
 • DAVA TEVZİ SORGULAMA
 • TAŞRA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
 • TAŞRADAN GELEN DAVA AÇILIŞ EVRAK LİSTESİ
 • TAŞRADAN GELEN DAVA AÇILIŞ EVRAK ARAMA
 • TAŞRAYA GİDEN EVRAK ARAMA
 • TAŞRAYA GİDEN EVRAK KAYDEDİLMESİ
 • HARÇ/MASRAF MODÜLÜ
 • HARÇ/MASRAF HESAPLAMA VE TAHSİLATI
 • HARÇ/MASRAF TAHSİLATI
 • VEKALET VE SURET HARCI HESAPLAMA VE TAHSİLATI
 • REDDİYAT VE İADE HESAPLAMA/TAHSİLATI
 • REDDİYAT VE İADE TAHSİLATI
 • TOPLU HARÇ/MASRAF MODÜLÜ
 • POSTA HAVALESİ TAHSİLATI
 • TOPLU HARÇ/MASRAF HESAPLAMA VE TAHSİLATI
 • TOPLU HARÇ/MASRAF TAHSİLATI
 • TOPLU REDDİYAT MODÜLÜ
 • POSTA LİSTESİ REDDİYATI
 • TOPLU POSTA REDDİYATI HESAPLAMA/TAHSİLATI
 • TOPLU KAYDEN REDDİYAT HESAPLAMA/TAHSİLAT
 • TOPLU TAŞRA REDDİYATLARI
 • TOPLU POSTA REDDİYAT TAHSİLAT
 • TOPLU POSTA RAPOR HAZIRLAMA
 • KASA/İPTAL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
 • HARÇ/MASRAF İPTALİ
 • HARÇ/MASRAF REDDİYATI İPTALI
 • VEZNE KASA KAPATMA
 • ZAMAN AŞIMI LİSTESİ
 • BANKA İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ
 • BANKA HESABI TANIMLAMA
 • BANKA HESABI HAREKETLERİ
 • BANKA HESAPSIZ PARA HAREKETLERİ

 • RAPORLAR MODÜLÜ
 • AYRINTILI KASA RAPORU
 • TAHLİSAT/REDDİYAT ÖZET RAPORU PARAMETRE GİRŞİ
 • AYRINTILI STAPAJ ÖDEME LİSTESİ
 • POSTA TEVZİ(DAĞITIM)LİSTESİ
 • BANKA HESAP HAREKETLERİ RAPOR EKRANI

 • TANIMLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ
 • KODLU ALAN İÇERİKLERİ TANIMLAMA
 • DIŞ KURUMLAR EKLEME/GÜNCELLEME
 • KURUM LİSTESİNE KURUM EKLEME
 • POSTA MASRAFLARI GİRİŞİ-GÜNCELLENMESİ
 • YAZICILARIN TANIMLANMASI
 
Üst