AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE UYAP 1 Dersi 2. Ünite Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ HİZMETLERİ 2. ÜNİTE
DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)

E-İmza alt yapısına uygun çalışan DYS, tüm evrakların elektronik ortamda yönetimini, onay işlemlerinin gerçekleştirilmesini, arşivlenmesini ve “full text search” ile aranabilmesini sağlamaktadır. Merkez Birimler ile Taşra Birimleri arasındaki evrak ve bilgi akışını elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her türlü veri, bilgi ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile anında ilgili makamlara ulaştırılmasını sağlar. Adalet Bakanlığı bilgi toplumunda yer almanın gereği olarak DYS geliştirmiştir.
Bilgi Toplumu: Yeni teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı toplumdur.
Doküman Yönetim Sistemi (DYS) kağıt ortamındaki tüm bilgileri güvenilir şekilde elektronik ortama taşıyan bir yazılımdır.DYS ile personel, emek, zaman, kırtasiye, ulaşım ve iletişim giderlerinden büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. DYS Adalet Bakanlığında ilk kez 2001 yılında Nova Soft paketi programı ile kullanıcılara ulaştı.Sonraları UYAP 2 projesinden ayrıştırılıp eksikleri giderilerek 2006 yılının mart ayında tekrar uygulanmaya başlanmış şu an itibariyle aşağıdaki birimlerde uygulanmaktadır:
Müsteşarlık Makamı, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ceza ve
Tevkif evleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kontrolörler Kurulu, İç Denetim Birimi Başkanlığı.

Doküman Yönetim Sisteminin Genel Özellikleri
Java ile yazılmış bağımsız platformdur. Kaynak kodları tamamen Adalet Bakanlığına ait onun için istenildiğinde değişiklik yapılabilir. XML tabanlı ve diğer uygulamalara entegre edilebilir. Evraklar veritabanı yerine Content Manager üzerinde saklanmaktadır. E imza desteği var. TUBİTAK, e-Güven, e-Tuğra, TÜRKTRUST, TURKCEL mobil imza, AVEA mobil imza uygulamalarını destekler. Birçok doküman formatı destekler: “tif”, “tiff”, “jpeg”, “jpg”, “gif”, “txt”, “text”, “xml”, “udf”, “pdf”, “doc”, “rtf”, “xls”, “ppt”, “zip”,“rar”, openoffice gibi…
Bunlar içerisinde Doküman Yönetim Sisteminin otomatik açtığı formatlar ise şunlardır: tif, tiff, openoffice. Diğerleri formatları ise gerekli programı kullanarak açıyor. Gelişmiş evrak sorgusu yapma seçeneği mevcuttur. (Dosya numarası, Evrak türü, Tarih, Numara, Tekid bilgisi vs.) Full text search (kelime bazlı arama) özelliği vardır. UYAP editörü le kullanılabilir. Personel performans sorgusu, yetki devri, sorgulama yapmadan belgeye ulaşma, evrakların tüm versiyonlarına ulaşma, yapılan işlemlerin safahatını takip ve bu işlemleri loglama gibi bir çok özelliği vardır.

Safahat: Safhanın çoğulu,
safhalar, evreler, aşamalar.

Java: İlk olarak Sun
Microsystems tarafından
1995’te piyasaya sunulan bir programlama dili ve bilgi işlem platformudur.

Veritabanı: Bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca işlenebilecek veri yığınıdır.DYS de gelen evrak ve giden evrak olmak üzere iki tür evrak bulunmaktadır. Gelen evrak, birime gelen evrakların sisteme katıldığı yerdir. Eğer evrak kağıt olarak gelmiş ise evrak tarayıcı ile taranıp sisteme eklenmekte ve ilgili büroya gereği için havale işlemi gerçekleş-tirilmektedir. Evrak eğer DYS kullanan bir birimden gelmiş ise online olarak gelen evrak kullanıcısına gelmekte ve Genel Müdürlük/Başkanlığın ilgili birimine havale edilmektedir. Giden evrak kullanıcısı ise bürodan giden evrakları ilgili birimin gelen evrak kullanıcısına havale etmektedir.Genel Olarak DYS’nin Getirdikleri
Doküman evrakların elektronik ortamda saklanması, doküman geçmişlerinin her kademe tarafından her an izlenilmesi, her noktada evrakı sorgulama, evraka ulaşma, personelin performansının takibi, evrakın hızlı hareketlenmesi, zaman kağıt tasarrufu, e imza ile iş sürecinin kısalması, iş yükü azalması gibi bir çok getirisi vardır.
Giden Evrak
Adalet Bakanlığı bürolarınca hazırlanan yazışmalar, giden evrak kapsamına girmektedir.
Bürolarca yazılan yazıların, uygun paraf sırasından geçmesi, onaylanması ve daha sonra ilgili Bakanlık içi bürolara, Bakanlık içi Genel Müdürlük/Daire Başkanlıklarına veya dış birimlere dağıtım işlemleri giden evrak kapsamına girmektedir.
Büro Fonksiyonu
Adalet Bakanlığı büro ve şube Müdürlükleri’nce yapılan yazışmaların, DYS’ye katılması, uygun paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına sokulması, uygun kişiler tarafından düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden evrak kaydının alınması işlemlerini kapsamaktadır.
Sisteme Evrak Katma (Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma)
Bürolarca hazırlanan yazışmaların, Doküman Yönetim Sistemi içinde dolaşımını ve işlem görmesini sağlamak için, öncelikle kullanıcının istemci bilgisayarından alınıp, Adalet Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi sunucusuna taşınması gerekmektedir. Bu işlem, Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma ekranı aracılığıyla gerçekleştirilir.

Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma Ekranında İzlenmesi Gereken İşlemler Sırasıyla

1-Doküman Seçimi:
2-Dosya seçimi:
Evrakın büro içinde hangi dosya veya dosyalara gireceği bilgisi girilir. Dosya Arama Ekranında; Dosya No, Dosya Türü, Dosya Durum, Açılış Kapanış tarihlerine göre sorgulama yapılabilir. Adının tamamı hatırlanmayan dosya adları için dosya sorgularken “Dosya No” alanına ilk iki kayıt girilmek şartı ile son karakterine “%” işareti konularak arama yapılabilir.
3-Evrak hazırlama: Evraka ait evrak türü, evrak tipi, ek listesi, detaylar, ilgili evrak listesi gibi bilgilerin hazırlandığı alandır.
Evrak Türü: DYS’ de default olarak Genel Evrak gelir ve genelde Genel Evrak seçilir.
Evrak tipi: DYS’ de default olarak Giden Evrak gelir ve genelde Giden Evrak seçilir.
4- Dağıtım listesi hazırlama: Giden evraka ait dağıtılacağı yerler bilgilerinin girilmesi işlemleri gerçekleştirilir.
5- İş akışı düzenleme: Akışa dâhil edilecek kullanıcı sağ tuşa basarak ekle ile Onaylayacak-lar Listesine eklenir ve akışa dâhil edilmiş olur. Onaylayacaklar listesindeki sıra aynı zamanda paraf sırasıdır.
• İmza Listesine dahil etme seçeneği seçildiğinde akışta seçilen kullanıcı evrakı görür ancak imza listesinde yer almaz.
• Kaldır seçeneği seçildiğinde seçilen kullanıcı onay listesinden kaldırılır.
• Seçici kullanıcı olarak ata seçildiğinde evrakın seçilen kullanıcının kendisinin alt grubundaki kullanıcılardan hangisine gönderileceğini bu kullanıcı seçer.
• Aşağı yukarı, seçenekleri kullanıcıların akış adımlarını düzenler.
• Zaman sınır koy, seçeneği kullanıcının ne kadar sürede bu evrak üzerinde işlem yapacağını belirler. Gün, saat, dakika olarak süre belirlenebilir.
6-Evrak kaydetme ve onaya sunma: Yukarıdaki tüm işlemlerden sonra evrak kaydet butonu ile kaydedilir. Daha sonra Evrakı “Onaya Sun” butonu ile evrak için akış başlatılmış olur. Evrak akışta belirtilen ilk kullanıcının iş listesine düşer. Eğer evrakın çıktısını almak gerekirse Yazdır butonu ile yazdırılır. Default varsayılan anlamına gelen İngilizce bir kelimedir.
İş Listesi
Kullanıcıların Evrak Onay işlemleri, Gözden Geçirme işlemleri, Onay Sonrası Gözden Geçirme işlemleri, Reddedilip Dönen Evraklar “iş Listesi” ekranından takip edilir.
İş listesi panelinde bulunan sütunlar;
Dosya No: İşin hangi dosya adıyla kaydedildiğini belirtir.
İşin Adı: İşin kullanıcıya hangi görevle geldiğini, üzerinde ne tür bir işlem yapılacağını özetler. Örneğin “Genel Evrak - Evrak Onay İşlemi” evrakın akış dahilinde kullanıcıya geldiğini ve evrakın uygunsa onaylama işlemi yapılarak akışa devam edeceğini belirtir.
Başlatan Kişi Adı: Evrakı ilk oluşturan ve akışı başlatan kişi bilgisidir.
Başlatan Birim Adı: Evrakı ilk oluşturan ve akışı başlatan birim bilgisidir.
Geldiği Zaman: Evrakın geldiği zaman bilgisini tarih ve saat olarak bildirir.
Açıklama: Evraka ait girilmişse açıklama bilgisini bildirir.
Gönderen Birim Adı: Evrakın kullanıcıya akışta en son gelen birim bilgisini bildirir.
Gönderen Kişi Adı: Evrakın kullanıcıya akışta en son gelen kullanıcı bilgisini bildirir.

Gelen Evrak Kayıt İşlemleri
Evrak Türü =
Genel Evrak, Evrak Tipi = Gelen Evrak olarak otomatik seçilir.
Dosya Bilgileri - Ek listesi tabında evrakın hangi dosyaya kaydedileceği belirtilir.
Kaydet tuşu ile evrakın kayıt işlemi gerçekleştirilir.
İlgili “Evrak Listesi” tabında evraka ait tanımlanan ilgili evraklar görüntülenebilir.
Evrakı Göster butonu ilgili evrakın gösterilmesini sağlar.
“Evrak Ekle”, “Evrak Kaldır” butonları ile evraka ait ilgi tanımlamak ya da kaldırmaya yarar.
“İşi Yönlendir” butonu ile evrak başka bir kullanıcıya yönlendirilir.
Evrak iade edilecekse, not bilgisi girilmesi zorunludur. “Not Bilgisi” Girildikten sonra “İade” butonuyla evrak geldiği kullanıcıya iade edilir.
“Dağıtıldığı Bürolar” butonu ile evrakın dağıtıldığı büro listesi görülebilir.
“Diske Kaydet” butonu ile evrak kullanıcının bilgisayarına kaydedilir.
“Onay Durumu” tabında evrakın akıştaki kullanıcılarını ve onay durumu görüntülenebilir.
“Dağıtıldığı Bürolar” butonu ile evrakın dağıtıldığı büro ve evrakın durumu görülebilir.

Evrak Onay İşlemleri
Giden Evrak Onay İşlemleri

Giden evrak onay işlemlerinde, “Notlar” bölümünde evraka ait akıştaki kullanıcılar tarafından yazılan notlar bulunur. Kullanıcı kendi notunu “Not Girişi” bölümüne yazabilir. Sağ taraftaki büyük panelde evrakın formatı (tif, udf…) uygunsa görülebilir. “İş Akışı Bilgileri” tabında evraka ait iş akış adı, iş akış tanımı, öncelik vb. iş akışı bilgileri görüntülenir. Eğer evrak uygunsa “Onayla” butonu ile akışta varsa bir sonraki kullanıcıya iletilir. Ret işlemi yapılacaksa bilgi notu girildikten sonra “Reddet” butonu ile evrak işi oluşturan ve akışı başlatan kullanıcıya geri döner.
Gözden Geçirme İşlemleri
“Gelen Evrak Büro Kaydı” ekranında gelen bir evrakın büro kaydı alınırken o evrakın ilgili büroda veya ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı altında yer alan diğer kullanıcılara bilgi amaçlı gönderilmesi işlemine “Gözden Geçirme” işlemi denir. “Akış Bitir” butonu ile evrakı gözden geçirme işlemi tamamlanır.


Combo:
Açılan kutu demektir.
Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
a- “Dosya No” bilgisi butonu ile “Dosya Arama” ekranında girilerek, seçilen dosya numarasındaki evrakın İşin Adı, Onaya Sunma Tarihi, Evrak Türü, Evrak Durumu, Konu vs. alanları hakkında bilgi sahibi olunabilir.
b- Hazırlayan combosunda; kullanıcılar kendi birimindeki kişilerin başlattıkları işleri ve bu evraka ait bilgileri görebilirler.
c- İlgili Tarih Aralığı; evraklar için belirtilen tarih aralıklarında işlem yapılan evrakları ve evraklara ait bilgileri listeler.
d- Evrakın durumu combosunda Otomatik Oluşturulmuş, Kullanıcı Tarafından Düzenlenmiş, Onaya Sunulmuş, Dosyasına Aktarılabilir gibi seçenekleri içeren evrak ve evraka ait bilgileri listeler.

İş Akışı İptali Ekranı
Kullanıcıların kendilerinin oluşturduğu ve akışa sunduğu evraklar, “Ret” edildiği takdirde, “İş Akışı İptali” ekranı “İptal Edilebilecek Akışlar” listesine düşer. “Akışı İptal Et” butonu ile kullanıcının başlatıp akışa sunduğu evrak ‘RET’ edilirse “İptal Edilebilecek Akışlar” listesine düşer ve “Akışı İptal Et” butonu ile evrak iş akışı iptal edilebilir. Akışı iptal edilen evrak kullanıcının iş listesinden düşer.

Sorgular
Büro evrak sorgusu, Dosyalar sorgusu, Performans sorgusu (Yönetici ekranı) olmak üzere 3 türdür.
1-Büro evrak sorgusu
*Kullanıcıların birim bazında işlem yapılan evrakları sorgulanabilir.
*Sorgu sonuçları “Dosya Evrak Listesi” paneline gelir. Burada evrakın üstünde mouse sabit bırakıldığında evraka ait büro no, büro tarihi, gönderen kişi vs. bilgileri görülebilir.
*Evrakı seçip “İlgili Evrak Listesi” tıklanırsa evraka ait ilgi listesi, “Dağıtım Listesi” tıklanırsa evrakın dağıtıldığı birimler, “Rapor Al” butonuna tıklanınca evraklara ait raporlar çıkar.
2-Dosyalar sorgusu
*Sorguyu yaparken “Dosya Açılış Tarih Aralıkları” ya da ‘Dosya No’ kısmına dosya no ya da dosya adı ile sorgu yapılarak dosya listesi görülebilir.
*Dosya aç ile yeni bir dosya açabiliriz. “Dosya Bilgileri Güncelle” butonu ile dosya adı değişme ve açıklama değiştirme işlemi yapabilir.
*“Sil “ butonu ile dosya silinebilir. Yalnız dosya işleme alınmış, akışı devam eden evrak olmaması gerekir silmek için.
3-Performans sorgusu (Yönetici ekranı)
*Kullanıcılar yetkileri altındaki personelin performansını bu bölümde izleyebilir.
*Hangi kullanıcının hangi kullanıcıyı izleyebileceği, bilgilerini güncelleyebileceğini ise DYS sisteminde ayarlanıyor. Performans sorgusu şu şekillerde yapılır:
a) Performans Ölçülecek Tarih Aralığı Bloğu
b) Kullanıcı Bloğu
c) Ortalama Zaman: Yapılan tarih sorgusu şöyle görüntülenir: GG/AA/YYYY
d)Toplam: Performans sorgusuna dair sayısal bilgiler çıkar.
e)Durumu: İki değer alır. BİTİRİLMİŞ GÖREVLER, AKTİF GÖREVLER.


Personelin İş Listesinde Bekleyen Görevler
Bu bölümde sorgu yapılarak “Personelin İş Dökümü” panelinde üzerindeki işlem görüntüle-nebilir. Rol adı, İşin geliş şekli ve İş sayısı gibi sorgulama türleri vardır.

İş Akışı Yetki Devri
Kullanıcılar üzerindeki işleri ya da daha sonra akışta oldukları evrakları başka bir kullanıcıya yönlendirme işlemi bu bölümde yapılır. 2 türlü yapılır bu devir işlemi:
a) Zaman Sınırı ile Yetki Devri İşlemi: Belirli bir zaman dahilinde sorgu yapılır.
b) Zaman Sınırı Olmadan Yetki Devri İşlemi: Zaman sınırı olmaksızın yetki devri işlemi gerçekleşir.
Ayrıca yetki devri yapılırken kullanıcıya ait işlerde aktarılacak ise “Aktif görevleri de aktar” butonuna tıklamak yeterlidir. Son olarak yetki devrini tamamlamak için “İş akışı yetkilerini devret” butonuna tıklayıp işlemi bitirebiliriz.

DYS’ de E-İmza Kullanımı
Kelime İşlemcide hazırlanan bir evrakı imzalamak için “İmzala” butonuna basılır,
• ESHS (e-Sertifika hizmet sağlayıcıları) seçimi yapılır.

Editör belge düzenleyici demektir.

• Sertifika seçiminde Nitelikli İmza Sertifikası seçilir. • Sertifika şifresi (pin kodu) girilir.
• Bir saat içerisinde tekrar şifre istemeden diğer evraklar imzalanabilir.

UYAP KELİME İŞLEMCİ
UYAP ta yeni belge üretme amacı için kelime işlemci programı (UYAP editörü) geliştirilmiştir. Özellikleri ve amacı şöyledir:
*Kullanıcıların yazılı metin üretme gereksinimini karşılar.
*UYAP kapsamındaki tüm uygulamalara entegre edilir.
*Veritabanındaki bilgiler belgeye, yazıya ve şablona otomatik eklenir.
*Kolay ve hızlı bir şekilde belge, yazı ya da dokümanın hazırlanmasına imkan vermektedir. *Uyap uygulamalarından bağımsız olarak lokal bilgisayarda da çalışabilir.
*Bu editör sayesinde yargı işlerinde birlik ve beraberlik sağlanmıştır. Örneğin bir davada sanığa ait bilgiler otomatik sistem tarafından çekilip belgeye iliştirilir. Katip bunlarla tek tek uğraşmaz.
* UYAP Editör, yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini seçebilme, kalın, eğik, altı çizili yazabilme, metni sola, sağa dayayabilme, ortalayabilme, iki yana yaslayabilme, resim, tablo ve sayfa numarası ekleyebilme, kes, kopyala, yapıştır ve geri al gibi UYAP kullanıcılarının ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak metin ve tablo düzenleme işlevlerine ve özelliklerine sahiptir.
*Java sayesinde tüm işletim sistemlerinde (Windows, Linux, Mac) sorunsuz çalışır.
*Lisansı Adalet Bakanlığına ait olduğu için lisans ücretinden büyük tasarruf sağlanmış çünkü bu programı bakanlık kendisi geliştirmiştir.
E-POSTA VE SERBEST KÜRSÜ (SANAL TARTIŞMA)
*UYAP kapsamında hâkim ve savcılar başta olmak üzere tüm adli ve idari yargı, ceza
infaz kurumları personeline bir adet [@adalet.gov.tr]uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
*Eposta hesaplarına internet ortamında ulaşmak için ise [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın] hizmeti sunulmaktadır.
*Benzer görevdeki meslektaşların hızlı iletişim kurma ve bilgi alış verişi yapmaları için eposta grupları oluşturulmuştur.
*Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda aralarında tartışması ve bilgi alış verişinde bulunabilmeleri amacıyla Serbest Kürsü [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın] iletişim platformu UYAP kapsamında hizmete sunulmuştur.
*Hızlı bir iletişim ile sorunlar kısa sürede çözülmekte ve tecrübeler paylaşılmaktadır.
*Bu bilgi paylaşımı ile kamusal hizmetlerde standart ve birlik sağlanmakta, doğrulara daha rahat ulaşılmakta, yardımlaşma ve birlik duyguları geliştirilmektedir. Çok önemli bir karar ve işlem anında ilgililere ulaştırılarak uygulamaya geçirilebilmektedir.

İNTERNET, EXTRANET VE İNTRANET
*İnternet uluslararası ağ anlamına gelmektedir. International Network sözcüklerinin baş harfinden oluşur. En geniş anlamıyla ise milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan ve aralarında bilgi alışverişi sağlayan büyük bir ağdır.
*Extranet isebir bakıma kurum içi internettir. Kurumlar bünyesindeki bilgileri paylaşmak amacıyla Intranet ağı oluşturarak sadece kurum içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayarak kurum içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılmaktadır.
*Intranet’ler ise TCP/IP, HTTP, FTP vb. internet protokollerini kullanan, orta büyüklükteki
kurumlar için kullanılan kurum içi özel ağdır.

İnternetin hukuk sistemine kazandırmış olduğu faydaları sıralayacak olursak;
• Adalet Bakanlığı’nın web sayfasında özellikle Bakanlığın genel teşkilat yapısı, görevleri, güncel duyurular, güncel mevzuat, Türkiye’deki tüm adli ve idari teşkilat adres bilgileri, UYAP hakkında bilgiler, faydalı linkler, hukukla ilgili faydalı bilgiler gibi konular yer almaktadır.
• Adalet Bakanlığı adli ve idari yargı birimleri için 174 internet sitesine yer sağlayıcılığı hizmetlerini de vermektedir. Bu bağlamda birimler kendi kurumlarını tanıtan internet sayfalarının yer ve erişim sağlayıcılığı hizmetleri Bakanlıkça yürütülmekte, içerikler ise kurumlar tarafından hazırlanmaktadır.
• Adalet Bakanlığı internet sayfasında aynı zamanda UYAP uygulamalarına doğrudan ulaşım amaçlı butonlar yer almaktadır. Bu butonlar sayesinde kullanıcılar, UYAP Portal, Bilgi Bankası, UYAP Mevzuat, UYAP Uzaktan Eğitim gibi intranet sayfalarına erişebilmektedirler.
[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın] adresinde Bakanlık genelgeleri ve duyuruları yayınlanarak daha kısa sürede muhataplarına ulaşması sağlanmıştır. Bakanlık olarak taşranın bilgilendirilmesi gerektiği durumlarda bunun internette yayınlanması ile telefon, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi kalemlerde verimlilik sağlanmıştır.
• UYAP’a bilgilerin girilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla avukatların kendi ofislerinde kullanmaları için hazırlanan e-takip programı vasıtasıyla, kırtasiye, personel veya mesainin verimli kullanılması gibi kalemlerde verimlilik sağlanmıştır.
• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının bütün telefon listesi intranette yayınlanmaktadır.
• İnternet sayesinde bakanlık içi bilgi alışverişi çok hızlı olmakta ve bu sayede birimler birbirinin yaptıkları işleri daha hızlı takip edebilmektedir. Örneğin; Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kanun tasarıları diğer birim hâkimleri, personeli ve vatandaşlar tarafından takip edilebilmektedir.
• Bakanlığa bağlı birimlerin internet ile ilgili tüm ihtiyaçları tek bir merkezden karşılanmaktadır. Böylece internet ile ilgili giderlerde önemli derecede tasarruf sağlanmıştır.
 
Üst