AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE UYAP 1 Dersi 4ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ BİLGİ SİSTEMLERİ 4. Ünite Ders Notları

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ BİLGİ SİSTEMLERİ 4. ÜNİTE

VATANDAŞ BİLGİ SİSTEMİ (Vatandaş Portalı)
Bu sistem ile internet üzerinden[Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın] vatandaşlara da online yargı hizmeti sunulmaktadır. Vatandaşlar bu internet adresinde TC numaralarıyla sorgu yaparak şu bilgileri görebilir: Adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının konusunu, suçun adını, taraflarını, duruşma tarihini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, kararın kabul veya red edildiğini vs. görebilir. Ancak vatandaşlar bu portal da hiçbir belgeyi açma yetkisine sahip değildir. Onun için UYAP Vatandaş Portalına e-imza ve mobil imzaile erişim yöntemi açılmış. E imza mobil imza ile vatandaşlar bu engeli de aşıyor.
Mobil imza: Elektronik imzanın mobil yollar kullanılarak da onaylanmasını sağlayan güvenli bir sistemdir. Çoğu ıslak imza gerektiren durumlarda Mobil imza kullanılarak işlemler daha hızlı gerçekleştirilebilir.

VATANDAŞ BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMI
UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi, Mahkeme ve İcra dosyalarına ait aşağıdaki bilgileri kapsamak-tadır:
• Temel dosya bilgileri
• Dosyanın tarafları
• Hangi aşamada olduğu
• Duruşma günleri
• İcraya konu miktar

Dava Takibi
UYAP Bilgi Sisteminde dava takibi için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:
• Vatandaş Bilgi Sistemine [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın] web adresinden girilerek başlıktaki UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının hemen altında sıralanmış bulunan hangi yargı sistemindeki dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olanı tıklanır.
• Güvenlik kontrolü ekranındaki resimde görülen karakterler yazılarak onaylanır.
• Dava dosyasının bulunduğu İl ve Adliye listelerden seçilerek Tamam butonu tıklanır.
• Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir. T.C Kimlik Numarası alanına taraf kendi TC kimlik numarası yazar ve Tamam butonu tıklanır.
• Böylece taraf olan vatandaş; dosyanın numarasını, dava açılış tarihini, dava türünü, duruşma günü ve saatini, dosya karara çıkmış ise karar sonucunu, dosyanın taraflarını öğrenmiş olur.

AVUKAT BİLGİ SİSTEMİ
Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) baroya bağlı avukatların veya resmi kurum avukatlarının UYAP kapsamında işletimde olan birimlerdeki işlemlerini adliyeye gitmeden UYAP üzerinden yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kapsamı
Avukatlar UYAP Avukat Bilgi Sistemine “Güvenli Elektronik İmza” ile bağlantı yaparak kimlik doğrulamasını gerçekleştirdikten sonra yetkileri dâhilinde sistemdeki işlemleri gerçekleştirir. Vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da (ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmektedir.
Adalet Bakanlığı UYAP Avukat Portalına e-imza ile giriş yapabilmek için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:
*İlkin [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın] adresine girilir.
*Sol taraftaki menülerden ‘Avukat Portalı ‘ bölümü tıklanır.
* ‘Avukat Bilgi Sistemi’ ikonu tıklanır.
* Ana ekranda “E-imza ‹le Sisteme Giriş” düğmesine tıklanır.
* Akıllı kart kullanan avukatlar, Nitelikli Elektronik Sertifikalarının yüklü olduğu akıllı kart tipini seçerler.
* Avukata ait sertifika bilgilerinin geldiği ekranda bu bilgilerin doğruluğu ve ayrıntıları detay kısmından incelenir. Sertifikanın doğruluğu tespit edildikten sonra Tamam butonu tıklanır Ekranda 6 haneli şifre girilerek Tamam butonu tıklanır.

Dava Açma
UYAP Avukat Portal üzerinden e-dava açılabilmesi için sahip olunması gerekli asgari yazılım, uygulama ve donanımlar şunlardır:

*Adalet Bakanlığının ürettiği, baroların avukatlara teslim ettiği Sunucu Kimlik Doğrulama Sertifikasının web tarayıcısına kurulması gerekir.
* Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika,
* (ESHS) 5070 sayılı kanun kapsamında edinilmiş geçerli bir Nitelikli Elektronik Sertifika (NES),
*NES ve kart okuyucunun sağlayıcı firma tarafından kurulmuş ve kullanılabilir olması gerekir.
* UYAP Doküman Editörü’ nün e-imza destekli son sürümünün [Linkleri Sadece Kayıtlı Üyeler Görebilir. Üye Olmak için Tiklayın] UYAP.zip bağlantısından indirilerek sisteminize kurulmuş olması gerekir.
* İlgili bankada açılmış vadesiz TL hesabı, İnternet Şubesi ve yatırılacak harçlar için hesapta yeterli bakiye bulunması gerekmektedir.

E-dava açmak için ise şunları sırasıyla yapmak gerekir:

1-Portala Giriş: Sunucu kimlik doğrulama sertifikası ile Portala giriş yapılıp‘Dava açılış’ bağlantısı tıklanır.
2- Davanın Açılacağı İl ve Adliye Seçimi: “Yeni Dava Açılış ve Harçlandırma” seçeneğini seçtikten sonra davanın açılacağı il ve adliye seçilerek “Devam” butonunu tıklanır.
3- Davanın Açılacağı Mahkeme ve Dava Türü Seçimi: Mahkeme seçiminden sonra seçili mahkemenin görevine giren dava türleri alt kısımda listelenecektir. Listeden davanın türü seçilerek ve “Ekle” butonu tıklanır. Ardından diğer işleme geçilir.

Mernis: Merkezî Nüfus İdare Sistemi ya da kısaca
MERNİS. 2000 yıllarında faaliyete başladı.

4- Taraf Bilgilerinin Girilmesi: Bu bölümde, davanın tarafının sıfatı (davacı, davalı vs.) girildikten sonra biliniyorsa tarafın TC kimlik numarası ilgili kısma girilerek sorgulama yapılır, açılan ekranda MERNİS’ ten alınan kimlik bilgileri görüntülenir. Bu bilgiler doğru ise taraf seçilerek eklenir. Şayet davanın taraflarının TC Kimlik Numarası bilinmiyorsa “Sorgusuz Giriş” butonu tıklanarak ilgili kutucuklara isim ve soy isim girilerek “Ekle” butonu tıklandığında taraf listesine eklenir. 5- Harç Hesaplama: Dava ve varsa Faiz Değeri, Davacı, Davalı ve Vekil Sayısı
ilgili alanlara girildikten sonra “Harç Miktarı Hesapla” butonu tıklanır.
6- Evrak Ekleme: Bundan sonraki işlemlere devam edebilmek için bu bölüme
Kaydedilen dilekçenin NES imzalı olması şarttır. Evrak ekle butonu ile göz at
Diyerek bilgisayardaki NES imzalı dilekçe seçilerek evrak olarak eklenir.
Gözat ile seçilen evrakın varsayılan klasörü “C:\UYAP\UYAP Kelime İşlemci\” dir. Evrakın sisteme kaydında bir hata meydana geldiğinde ise yine sistem hata mesajı ile uyarır. Bu durumda aynı işlemin tekrarlanması gerekir. Aksi halde evrak sisteme kaydedilemez. Dilekçeye ek olarak gönderilecek ne varsa hepsinin görüntüsü resim formatında tarayıcıdan çekilip (zorunlu) eklenmesi gerekir.

NOT: UYAP üzeri ödenen harçlar önce UYAP Mahkemeler Hesabına ardından Maliye Veznesi hesabına aktarılır.

7-Bankaya Bağlanma ve Harç Ödeme: İlgili bankanın internet şubesine girilerek harç parası yatırılır. Ödeme butonu tıklanıp yeterli bakiyesi olan hesap seçildikten sonra diğer işleme geçilir. Sıradaki ekranda bakiye, hesap vs. bilgileri ve yollanacak miktar görüntülenir. Hata yok ise bilgilerde onayla butonuna tıklanıp diğer ekrana geçilir.
8- E-Dava Açılışının Tamamlanması: Ödeme işlemi başarılı olunca e-davanın başarılı şekilde açıldığı ve bu ekranda açılan davaya ilişkin olarak hangi mahkemede açıldığına dair bilgiler yer alır. Bu ekran bir kereye mahsus açıldığı için çıktısı yazıcıdan alınmalıdır.
9- Tevzi Durumu ve Banka İşlemi Sorgulama: E-Dava açılışı tamamlandıktan sonra (tarayıcının ileri-geri butonları kullanılmaksızın) “Dava Açılış” ekranından, tevzi numarası ve banka harç bilgileri sorgulanır.
10- Dava Dilekçesindeki “Hâkim Havalesi” Sorunu: açılan davanın sisteme kaydedilmesi ve davaya bir tevzi numarasının verilmesi, uygulamadaki “Hakim Havalesi” yerine geçmektedir.
11- Fiziki Evrak Sorunu:

Dosya Takip
* İlk olarak Dosya Takip sekmesine tıklanır. Açılan ekranda öncelikle dosyaları görülmek istenen birim seçilir.
*İkinci aşama da dosya numaraları görüntülenir: Dosya Numarasıyla Sorgu Yapılmak istenirse Dosya No alanına sorgulanması istenen dosya numarası (Yıl / Dosya No formatında) girilip “Sorgula” butonuna basıldığında eğer seçili birimde dosya yoksa şöyle bir mesaj görüntülenir: “Sorgulanan Dosya No’ya Ait Dosya Seçili Birimde Bulunamadı.”
Eğer seçili birimde sorgulanan dosya no varsa “Sorgulanan Dosya No’ya Ait Dosya Seçili Birimde Bulunmaktadır” mesajı görüntülenir. Bu durumda bir sonraki adıma geçilebilir.
*3. Aşama da Getir düğmesiyle seçili dosya numarasına ait bütün ayrıntılar (Temel Dosya Bilgileri, Taraf Bilgileri) ağaç yapısı biçimde görüntülenir.
* Gönder butonu ile bilgisayarımızdan evrak seçerek ekleyip gönderebiliriz.
* Daha sonra ilgili mahkeme veya icra dairesinde bulunan dosyalardan biri seçilerek göster tuşu tıklanır.

Vekâlet olmadan bir dosyayı görebilmek için ilgili hâkimden onay almak gerekir. Bunun için sırası ile aşağıdaki yol izlenir.
• İlk olarak sol menüde yer alan onay alma butonu tıklanır.
• Açılan ekrandan incelenmek istenilen dosyanın bulunduğu yargı bölümü (Adli Yargı-İdari Yargı-İcra) seçilir.
• Yargı organının bulunduğu ili ve adliye seçilir.
• Adliyeden ilgili mahkeme ve numarası seçilir.
• Dosya numarası girilerek sorgula butonu tıklanır.
• Alt bölümde açılan ekrandan Onay İste butonunu tıklanır.
• Daha sonra aşağıdaki bölümde Onay Bekliyor bilgisi görüntülenir.
• Tüm dosya görüntüleme isteklerine ilişkin liste önceki sayfadan görüntülenebilir.

Duruşma Takibi
Duruşma takip ekranlarında kullanıcının haftalık ve aylık olarak duruşma listeleri ekrana getirilebilmektedir. Bunun için izlenecek yol sırası ile şöyledir:
*Öncelikle başlangıç tarihi doldurulur.
*İkinci adımda, seçilen başlangıç tarihinden kaç gün sonraya kadar sorgulama yapılacağı seçilmelidir. Burada iki haftalık alanı ilk başta seçili olarak gelecektir.
Seçilen zaman aralığı başlangıç tarihine gün olarak eklenecektir ve sorgulama ona göre yapılacaktır. Örnek: Baş. Tarihi 01/10/2010 olarak ve zaman aralığı aylık seçili ise sorgulama 01/10/2010-31/10/2010 tarihleri arası (başlangıç tarihi ve bitiş tarihi günleri dâhil olmak üzere) sorgulanacaktır. Sorgulama için Sorgula butonuna basılır.
*Sorgula işlemi sonucunda Listenin en sonunda Yazıcıya Aktar ve Excel’e Aktar düğmeleri ile bu sonuçlar yazıcıya aktarılabilir ya da excel formatında bilgisayara kaydedip değerlendirilebilir.

UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ
Adalet bakanlığı SMS sisteminde Avea, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom şirketleriyle protokol imzalamıştır. UYAP mobil ayağını oluşturan sms bilgi sistemi sayesinde vatandaşlar her türlü adli idari bilgileri sms yoluyla alıyor. Bu sistem ile e devletten m-devlete (mobil devlet) geçilmiş oldu. UYAP sms sistemi vatandaş odaklı olduğu için 2009 yılında Avrupa e devlet ödülü kapsamında 31 devlete ait 259 proje arasında Avrupa birincisi seçildi. Bu sistem
kişisel verilerin korunmasına, özel hayatın ve soruşturmanın gizliliğine uyulmaktadır. UYAP SMS Bilgi Sistemi; mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve icra daireleri gibi adli birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını amaçlamaktadır.

SMS BİLGİ SİSTEMİNİN KAPSAMI

UYAP SMS Bilgi Sistemi; mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve icra daireleri gibi adli birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını amaçlamaktadır. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları üzerinden işlemlerini onayladıkları anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS gönderilmektedir.
Gönderilen SMS’ler bilgi amaçlı olup, tebligat niteliğinde değildir.

SMS BİLGİ SİSTEMİNİN FAYDALARI
• Şartları oluştuğunda vatandaşlara mükemmel bir hukuki koruma, bir alarm sistemi sağlayacaktır. Vatandaş hakkında açılan bir dava veya yargılama aşamasındaki bir işlemden, aracısız olarak önce kendisinin haberi olması sağlanacaktır.
• Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yar-gıya erişim sağlayacaktır.
• UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yargı işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi sağla-nacaktır.
• Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlanacaktır.
• Yargılama aşamasının tüm süreci şeffaf hale gelecektir.
• Şeffaflık sayesinde otomatik denetim sağlanacaktır.
• Yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenecektir.
• Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen SMS’ler ile yargının hızlanması sağlanacaktır.
• Vatandaşlar için zaman ve mesai israfının önüne geçilecek, dava bilgilerine en düşük maliyetle en hızlı şekilde erişimleri sağlanacaktır.
• Vatandaşa bilgi amaçlı olarak davetiyeden önce gönderilecek SMS’ler ile yargılama giderleri düşürülecektir.
• Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi olmaksızın etkin şekilde sağlanacaktır.
• Mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilecektir.
• İhzar veya davetiye göndermek yerine vatandaşa gönderilecek SMS ile vatandaşa doğrudan ulaşılabilecek, kolluk kuvvetlerinin emek ve zaman kaybını engelleyerek asıl işlerine yoğunlaşmalarını sağlayacak, yargılama giderlerini azaltacak, insan onuruna daha uygun bir iletişim yöntemi olması nedeniyle devlete/yargıya olan güveni arttıracaktır.

Sisteme Abone Olma
UYAP Bilgi Sisteminde değişik içeriklerde paketler bulunmakta olup, abone olunan paket içeriklerine göre gönderilecek mesajlar değişiklik göstermektedir.
1. Basit Paket
2. Standart Paket
3. Tam Paket

Basit Paket
Pakete abone olmak için:
TCKIMLIKNO BASİT ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.
Aboneliği iptal etmek için: TCKIMLIKNO ABONEİPTAL yazılarak 4060’a gönderilir.
Basit pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlar oluştuğunda otomatik bilgi mesajı gönderilmektedir.
• Dosyada Keşif Tarihi Verildiğinde
• Dosyada Duruşma Tarihi Verildiğinde
• Dosyada Karar Verildiğinde
• Dosyada Verilen Karar Değiştiğinde
• Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildiğinde
• Dosyada Vekil Olan Avukat Duruşmaya Katılmadığında
• Dosyanın Durumunu Değiştiren Herhangi Bir İşlem Yapıldığında

Standart Abone
Pakete abone olmak için:
TCKIMLIKNO STANDART ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.
Standart pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlar oluştuğunda otomatik bilgi mesajı gönderilmektedir.
• Dosyada Keşif Tarihi Verildiğinde
• Dosyada Duruşma Tarihi Verildiğinde
• Dosya Bilirkişi İncelemesine Verildiğinde
• Dosya Bilirkişi İncelemesinden Döndüğünde
• Dosyada Yer Alan Bilirkişi Raporuna İtiraz Edildiğinde
• Dosyada Birleştirme Kararı Verildiğinde
• Dosyada Davalı İdarece Savunma Verildiğinde
• Dosyada Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildiğinde
• Dosyada Karar Verildiğinde
• Dosyada Vekil Olan Avukat Duruşmaya Katılmadığında
• Dosyanın Durumunu Değiştiren Herhangi Bir İşlem Yapıldığında
• Dosyada Yer Alan Dava Miktarı Değiştiğinde
• Dosyada Verilen Karar Kesinleştiğinde
• Dosyada Temyiz Başvurusu Yapıldığında
• Dosya Temyize Gönderildiğinde
• Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildiğinde

Tam Paket
Pakete abone olmak için:
TCKIMLIKNO TAM ABONE yazılarak 4060’a gönderilir. SMS Bilgi Sisteminin tamamı tam paket abonelerine hizmet olarak sunulmakta olup, tam pakete abone olan kullanıcılara sorgu SMS ile erişilebilen tüm bilgiler otomatik bilgi mesajı gönderilmektedir.
Avukatlar SMS Bilgi Sistemine abone olmak için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır:
1- SMS İşlemleri butonu tıklanıp operatör ve cep telefonu numarası girilir ve kaydet butonu tıklanır. 2-Telefona UYAP tarafından gelen şifre ile telefonun avukata ait olduğu doğrulanır.
3-Abone olunacak dosya seçilir sağ tarafta çıkan listede abone olunacak konular seçilir ve kaydet butonu tıklanır. 4- Abonelik işlemi iptal edileceği zaman; eğer yalnızca bir dosyada abonelik iptal edilecek ise ilgili dosya bulunduktan sonra listede yer alan abonelik seçeneği kaldırılarak ilgili dosyadaki abonelik sonlandırılır. Eğer tüm dosyalardaki abonelik iptal edilecek ise “sms abonelik iptal” butonu ile bu işlem gerçekleştirilir.

Sistemin Kullanılması ve İçerikleri
UYAP üzerinden 4 çeşit SMS işlemi yapılabilmektedir. Bunlar;
Sorgu SMS: Tarafın UYAP sistemi üzerinden cep telefonu ile T.C. Kimlik numarası ve dosya numarasını yazarak anlık sorgulama yapabilmesi,
Bilgi SMS: Kayıtlı abone olan tarafın cep telefonuna dosyası ile ilgili bilgi mesajı gönderilmesi,
Avukat SMS: Avukatın vekili olduğu dosyalar için Sorgu SMS ve Bilgi SMS’ten faydalana-bilmesi,
UYAP SMS: UYAP ekranından dosya taraflarına SMS gönderimi için kullanılır. Bu sayede kullanıcıların UYAP sistemindeki dosyalarında yapılan işlemlerden anında haberdar edilmesi sağlanır. Avukatlar talep türünün başına AV yazarak tarafı olduğu dosyalar için sorgu çekebilir. Örneğin; “15718855224 2011/15 AVKESIF” şeklinde mesaj atarak abone oldukları dosyalarla ilgili bilgi mesajı alabilmektedirler. Su istimalleri önlemek içinde gönderilen SMS bilgileri detayları Safahat Bilgilerinde tutulmaktadır. Böylece gönderilen SMS’ler ile ilgili geçmişe yönelik bilgiler görülebilmektedir.
Avukat ve vatandaşlar Anlık Sorgulama ile herhangi bir abonelik söz konusu olmaksızın, öğrenmek istedikleri dava ya da işlemle ilgili kısa mesajı 4060’a göndererek, sistem tarafından kendilerine gönderilen cevap SMS’i ile bilgi alabilmekte.


Yurtdışında yaşayan, protokol dâhilindeki GSM abonesi olan kullanıcılar da bu hizmetten faydalanabilmektedirler.UYAP MEVZUAT BİLGİ BANKASI
Mevzuat:
Yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Mevzuat günlük çıkarılan Resmi Gazeteden takip edilebilmektedir. Güncellenen mevzuat ve içtihat programı lokal bilgisayarlara indirilip incelenebiliyor. Ayrıca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mevzuat ve içtihat ihtiyaçlarını karşılamada alternatif kaynaklar oluşturmak için Meşe ve Akip mevzuat firmaları ile anlaşma yapılarak bu programların hâkim ve Cumhuriyet savcıları tarafından ücretsiz olarak edinmeleri sağlanmıştır.
Hâkim ve Savcılar ile diğer yargı personeli bu bilgilere ulaşmak için harcayacakları zamanı ve eforlarını başka işlere ayırarak zamandan ve işgücünden tasarruf sağlamaktadırlar. Diğer yandan mevzuatın ve içtihatların hâkim ve savcılara ve ilgili diğer adli personele ulaştırılması için basılan bültenlere, dergilere ve sair yayınlara gerek kalmamış, bu işlere ayrılan para, zaman ve emekten tasarruf sağlanmıştır.

UZAKTAN EĞİTİM
Bu sistemin amacı eğitim ihtiyaçlarının zaman ve mekana bağlı kalmaksızın karşılanması, bu alanda yapılan harcamaların önüne geçilmesidir. Bu sistem web tabanlı yazılmış olup Senaryo Süreci, Üretim Süreci ile Kontrol ve Seslendirme Süreci olmak üzere 3 ana aşamada tamamlanmıştır. Uzaktan Eğitim faaliyetleri “Eğitim Yönetim Sistemi” sayesinde gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. Bu sistemin gene özellikleri şunlardır:
*Kullanıcılar eğitim yönetim sistemine portal veya internetten kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabiliyor.
*Kullanıcılar kendilerine almış oldukları eğitimlerin ilerleme durumunu seviyesini istatistiki olarak takip edebilmektedir.
*Eğitime kalındığı yerden sonra devam edilebilir. Hiyerarşik düzen sayesinde zorlanmadan istenilen konuya ulaşılabilir. Uzmanlara mesaj eposta yoluyla soru yollanabilir.
*Sistemdeki soru bankası sayesinde kullanıcılara aldığı eğitim ile ilgili sınav yapılabiliyor. Ayrıca tartışma bilgi paylaşımı için forumlar oluşturulabiliyor.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNİN İÇERİKLERİ
• Kullanıcılar eğitimde sahne sahne ilerleyebilmekte, sahneleri tekrarlayabilmekte, istediği anda geriye dönüş yapılabilmektedirler.
• İçeriklerin tümü profesyonel olarak hazırlanan sesli anlatımdadır.
• Eğitimler simülasyonlu (yönlendirmeli) olup, kullanıcılar eğitimi sadece izleyebileceği gibi, uygulama da yapabilmektedirler.
• Eğitimler anlatım ve uygulama bölümlerinden oluşmakta, anlatım bölümlerinde, kullanıcılara konuda geçen işin UYAP ekranları üzerinde nasıl yapıldığı efekt ve seslerle yönlendirilerek anlatılmakta, uygulama bölümünde ise anlatılan iş, efekt ve ses ile desteklenerek kullanıcılara yaptırılmaktadır.
*Anahtar kelime taraması sayesinde aranan kelime ile ilgili başlık ve yazılar listelenerek konulara hızlı ulaşılabiliyor.
*Anlatım bölümünde geçen metinlerin çıktısı yazıcıdan alınabiliyor.

UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
Kendisine atanan uzaktan eğitimleri tamamlayan Hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve
Adalet Personeline Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı Müsteşarı imzasıyla katılım sertifikası verilmiştir. İlk aşamada UYAP ekranlarının kullanılmasına yönelik olarak başlatılan UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatından gelen her türlü eğitim ve eğitim sonrası ölçme ve değerlendirme faaliyetinin gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Üst