FİNAL Yakınçağ Avrupa Tarihi Final Ders Notu

Editör

Administrator
Yönetici
Katılım
30 Eyl 2020
Mesajlar
255
Tepkime puanı
23
Puanları
18
YAKIN ÇAĞ AVRUPA TARİHİ

ÜNİTE – 5 I. DÜNYA SAVAŞI VE II. DÜNYA SAVAŞI’NA KADAR AVRUPA (1914 – 1939)

 • Brest Litovsk Anlaşmasının sonuçları;
 • Sovyet Rusya; Ukrayna, Finlandiya, Beyaz Rusya’dan toprak kaybetti.
 • Kars, Ardahan ve Batum, Osmanlılara verildi.
 • Rusya, Doğu Anadolu’nun tamamından çekileceğini taahhüt etti.
 • Romanya savaştan çekilme kararı aldı.
 • Brest Litovsk Anlaşmasını imzalayan ülkeler; Rusya, Osmanlı, Almanya, Bulgaristan.
 • ABD’nin I. Dünya Savaşı’na katılma süreci;
 • ABD, savaş boyunca İtilaf Devletleri yanlısı politikalar üretmiştir.
 • ABD şirketleri, İngiltere ve Fransa’ya silah satmıştır.
 • Alman denizaltıları, ABD ticaret gemilerini batırmıştır. (Bununla ABD savaşa dâhil oldu)
 • Almanya, Meksika ve Japonya ile işbirliğine girişmiştir.
 • I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan anlaşmalar;
 • Bulgaristan ile Neuily
 • Macaristan ile Trianon
 • Avusturya ile St. Germain
 • Almanya ile Versay
 • Osmanlı ile Sevr anlaşmalarıdır.
 • Almanya’nın muhtemel bir savaşta toprakların genişliği ve demiryollarının azlığı nedeniyle Rusya’nın düzenleyeceği seferberliğinin uzun süreceği, bu nedenle de önce Fransa’ya saldırmayı öngören plan; Schlieffen Planı’dır.
 • I. Dünya Savaşı’nda Almanya Başkomutanı; Falkenhayn.
 • 1918’de Romanya’nın savaştan çekildiği anlaşma; Bükreş Antlaşmasıdır.
 • Versay Anlaşması’nın Almanya’nın kendini idame etme kaynaklarının zarar gördüğü, bu nedenle de ileride anlaşmazlığın sınır sorunundan değil ekonomik nedenlerden çıkacağı öngörüsünde bulunan İngiliz ekonomisti; J.M. Keynes.
 • Almanya’nın gelişmesine karşılık, dünyada barışı sağlamak, gizli ilişkileri sonlandırmak, hükümetlerin uluslararası hukuk kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla kurulan uluslararası örgüt; Milletler Cemiyeti’dir.
 • Almanya’da, I. Dünya savaşı sonrasında imparatorluğun yıkılması üzerine Kurucu Meclis’in yeni Alman anayasasını oluşturmak amacıyla toplandığı kent; Weimer.
 • 1919’da hazırlanan anayasa ile Hitler’in iktidara geldiği döneme; Weimar Dönemi denilmiştir.
 • Hitler’in iktidarının yaşandığı döneme; III. Reich dönemidir.
 • Nazilerin Yahudilere sistemli ve kademeli olarak giriştiği toptan yok etme hareketine; Holokost denir.
ÜNİTE – 6 II. DÜNYA SAVAŞI (1939 – 1945)

 • II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde 1939’da yaşanan olaylar;
 • Macaristan Anti-Komintern Pakt’a katıldı
 • Arnavutluk hâkimiyeti İtalya’nın eline geçti
 • Almanya, Romanya’yı ekonomik baskı altına aldı
 • Mussolini ve Almanya arasında Çelikpakt Anlaşması imzalandı
 • Almanya ve Danimarka arasında saldırmazlık anlaşması imzalandı
 • Vichy Hükümeti;
 • Paris İşgalinin ardından kurulmuştur
 • III. Cumhuriyet sona ermiştir
 • Vichy başkent yapılmıştır
 • Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerinin yerini “iş, aile, vatan” almıştır
 • Nazi yönetimine benzeyen bir yönetim kurulmuştur.


 • Almanya’nın İngiltere yenilgisinin ardından Japonya ve İtalya ile oluşturduğu üçlü pakt;
 • Avrupa’da yeni düzen kurulmak istenmiştir
 • Asya’da kurulacak düzenin önderi Japonya olacaktı
 • ABD’yi tehdit edip savaş dışı tutmayı planlamıştır
 • İngiltere’yi yalnız bırakmayı hedeflemiştir
 • Postdam Konferansı;
 • Devletler, kendi çıkarları doğrultusunda karar alınmasını istemiştir
 • Amerika, askerlerini Sovyet işgaline karşı Avrupa’dan çıkarmamıştır
 • Polonya, İtalya ve Almanya meseleleri ağırlık taşır
 • Galip devletler Avrupa’nın yeniden şekillendirmesi üzerinde yoğunlaştılar
 • Müttefikler ağırlıklı olarak Avrupa’nın kendi istedikleri şekli vermek istemiş ve aralarında ortaya çıkmıştır
 • Müttefik Devletlerin, Avrupa’da Eylül 1944 ve 1945 baharına kadar olayları;
 • Müttefiklerin Fransa’ya ilerlemesiyle General De Gaule darbe yapmıştır
 • Orta ve Güney Almanya’ya giren müttefikler, Berlin’i ele geçirmiştir
 • Eylül 1944’de Müttefikler, Almanya’ya girmişlerdir
 • Normandiya Çıkartmasından sonra Sovyetler, Polonya ve Balkanlara girmiştir.
 • İngiltere, Yunanistan’a asker çıkarmıştır
 • II. Dünya Savaşı sonlarında, Uzak Doğu’da yaşanan olaylar;
 • Üstünlük, 1943’ten itibaren İngiltere ve ABD’nin eline geçmiştir
 • Çin, Endonezya ve Pasifik bölgesi Japonya’dan alınmıştır
 • Amerika, Filipinleri, Japonya’dan almıştır
 • ABD, Japonya’nın kayıtsız şartsız teslimi için atom bombası atmıştır
 • Almanya ve Avusturya’nın birleşmesi anlamına gelen sözcük; Anschluss.
 • Almanya’nın II. Dünya Savaşı öncesinde topraklarını aldığı devletler; Avusturya, Fransa, Çekoslovakya, Polonya.
 • II. Dünya Savaşı öncesinde Sovyetler rejimine karşı Almanya ve Japonya’nın oluşturduğu pakt; Anti-Komintern.
 • 1939’da, Sovyetler ile Almanya arasında imzalanan anlaşma; Saldırmazlık Paktı.
 • Yıldırım Savaşı taktikleri;
 • Almanya, Polonya’yı işgalinde kullanmıştır
 • Seçilen hedeflere zırhlı birlikler gönderilmiştir
 • Düşmanın ulaşım şebekesi çökertilmiştir
 • Stratejik noktalara paraşüt birlikleri indirilmiştir
 • Moskova Konferansı’na katılan devlet başkanları;
 • Sovyet Rusya Başkanı Stalin
 • ABD Başkanı Roosevelt
 • İngiltere Başkanı Churchill
 • Çin Devlet Başkanı Çan Kay-Şek
 • Kırım (Yalta) Konferansında, Roosevelt’in istekleri;
 • Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması
 • Sovyetlerin, Japonya’ya savaş açması
 • Önceliğin Almanya ve Polonya’ya verilmesi
 • Fransa’nın yeri ve Balkanlar ile İran’da İngiliz nüfusunun görüşülmesi
 • II. Dünya Savaşı sonrasında terkedilen ABD’nin, tarafsızlık politikası izleyeceğine dair ABD Başkanı tarafından yayınlanan 1823 tarihli prensipler bütününe Monroe Doktrini denir.

 • ÜNİTE – 7 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ (1945 – 1989)
 • Shuman Planının amacı ve sonuçları;
 • Avrupa’da ortak kömür ve çelik üretimi geliştirmek amacıyla kuruldu
 • İlk olarak Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturulmuştur
 • Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur
 • Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ile de birleşerek Avrupa Birliği tamamlanmış oldu
 • İnsan haklarının uluslararası bir sorun olarak ele alınmasını sağlayan belgeler;
 • Atlantik Şartı
 • Moskova Bildirisi
 • Uluslararası Çalışma Konferansı Birliği
 • Birleşmiş Milletler Bildirgesi
 • Çarlık Rejimi yıkıldıktan sonra Çar yanlısı Beyaz Orduya karşı savaşan Kızıl Ordu’nun komutanı; Troçki’dir.
 • Stalin’in ölümünden sonra yönetime Kruşçev ve Melenkov geçmiştir.
 • ABD’nin müttefiklerine yardım planları ile destek vermesi üzerine SSCB’nin de kendi müttefikleri için hazırladığı yardım planı; Molotof Planıdır.
 • COMMECON; Sosyalist ülkeler arasında kurulan ekonomik birliğin adıdır.
 • Batı Blokunda kurulan NATO’ya karşı Doğu Blokunda kurulan birlik; Varşova Paktıdır.
 • Doğu Blokunda SSCB etkisi olmaksızın komünist rejimin kurulduğu ülkeler; Arnavutluk ve Yugoslavya’dır.
 • II. Dünya Savaşından sonra Avrupa’nın yeniden yapılanması için kurulan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün kısa adı; OECD.
 • Avrupa Birliğinin kurulma nedenleri;
 • Doğu Blokunda ortaya çıkan ideolojik farklılıklar
 • Sovyetlerin yol açtığı yıkım
 • Ekonomik gelişim ve ortak değerler yaratma çabası
 • Sovyetlere karşı ortak güvenlik oluşturma
 • II. Dünya Savaşından sonra galip gelen ABD ve SSCB’nin etrafında kümelenmiş küçük devletler arasında doğrudan silah kullanılmadan sürdürülen, SSCB’nin yıkılışına kadar olan yaklaşık 44 yıllık sürece; Soğuk Savaş Dönemi denilmiştir.
 • İç Hilal Teorisi;
 • Soğuk Savaş dönemi dünya egemenliği için oluşturulmuş bir kuramdır
 • Teorinin sahibi, ABD’li Nicholas Spikeman’dir
 • İç Hilal; Türkiye, Sibirya, Çin ve Kore’ye kadar uzanan bölgedir
 • Dünya egemenliği için bu bölgenin kontrol altına alınması gereklidir
 • II. Dünya Savaşı sonrası 1947’de Avrupa’nın komünist Doğu ve kapitalist Batı bloklarına ayrılmasını getiren anlaşma; Paris Barış Anlaşmasıdır.
 • Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa ve Orta Asya’ya yayılmasından sonra ABD’de ortaya konan doktrin; Truman Doktrinidir.
 • Truman Doktrini kapsamında Sovyet tehdidine karşı korumak için Yunanistan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 16 ülkeye yapılan silah ve para yardımını içeren plan; Marshall Planıdır.
 • Soğuk Savaş döneminin ilk sıcak çatışması; Kuzey ve Güney Kore Savaşıdır.
 • Soğuk Savaş döneminin ikinci sıcak çatışması; Vietnam Savaşıdır.

 • ÜNİTE – 8 SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN ÇÖKÜŞÜNDEN GÜNÜMÜZ AVRUPA’SINA

 • Gümrük Birliği;
 • Liberal ekonomi politikaları uygulandı
 • Sanayi ürünlerinin bir kısmında gümrük vergisi kaldırıldı
 • Üçüncü ülkelere karşı korumacı politikalar izlendi
 • Tarım ve ticaret konusunda ortak politikalar üretmek amaçlandı
 • Üye ülkelerin bazılarında rezervasyonlar koydu
 • Maastricht Anlaşması;
 • Doğu Blokunun çöküşünden sonra 1991’de imzalandı
 • Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, AET, EURATOM tek çatı altında toplandı
 • AB Ortak Güvenlik ve Dış Politikası oluşturuldu
 • Adalet, içişleri ve göç konuları tek çatı altında toplandı


 • Komşuluk Politikası;
 • 1995 Barcelona Süreci ile başladı
 • Karadeniz ve Akdeniz’deki ülkeleri hedef aldı
 • Avrupa değerlerini ve normlarını tanıtmaya çalıştı
 • Serbest Piyasa ekonomilerine uyumlu devletler yaratmaya çalıştı
 • I. Soğuk Savaş Dönemi; 1945 – 1958
 • II. Soğuk Savaş dönemi; 1979 – 1989
 • Sovyetler Birliği; 1991’de dağıldı
 • SSCB’nin yönetim şekli;
 • Karar alma mekanizmaları katı kurallara bağlıydı
 • İdeoloji ve politikaların Polit-Büro tarafından tanımlanmıştır
 • Parti’nin orta ve alt düzeydeki görevliler kararı yayınlamaktan öteye geçemediler
 • Yerel düzlemdeki halkın üst yönetimde temsilin yetersiz kalması
 • SSCB’de Nomekratura Yapısı;
 • Profesyonel yöneticiler grubudur
 • Sistem içi eleştiriler, sisteme ihanet olarak yorumlandı
 • Sistem içi eleştiriye kapalı yapılar oluştu
 • Sistemi dönüştürmekte isteksiz kaldı
 • Batı Almanya’nın Brant döneminde Doğu Almanya ile birleşmesine zemin hazırlayan politikası; SSCB ve Doğu Almanya ile iktisadi ve teknolojik işbirliğine gidilmesidir.
 • Avrupa’da tek devlet olma projesini (Avrupa Birleşik Devletleri) ilk kez dile getiren; Fransa Başbakanı Edouard Herriot olmuştur.
 • Avrupa’da bütünleşme fikri kapsamında özellikle Almanya ve Fransa arasındaki gerginliklere son verecek ilk kurum; Avrupa Kömür ve Çelik Kurumu olmuştur.
 • AET, Roman Anlaşması ile kurulmuştur.
 • İngiltere, Avrupa Topluluğuna 1973 yılında kabul edilmiştir.
 • Avrupa Topluluğunun I. ve II. gelişme dalgası ile bünyesine kattığı üye ülkeler; Yunanistan, İngiltere, İspanya, Danimarka.
 • AB’nin ortak para birimi Euro’ya; 2002 yılında geçilmiştir.
 • Avusturya, İsveç ve Finlandiya; 1995 yılında Avrupa Birliği’ne alınmıştır.
 • Varşova Paktına üye Doğu Bloku ülkeleri, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi; 2004 yılında Avrupa Birliği’ne dâhil olmuşlardır.
 • Çekoslovakya’nın bölünerek Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak oluşmasına neden olan devrim; Kadife Devrimdir.
 • Türkiye’nin AB ve NATO eksenindeki politikası; Türkiye’nin AB’nin alacağı kararları Kuzey Atlantik konseyinde oluşmasını desteklemiştir.
 • Bosna – Hersek’te Müslüman Boşnaklara uygulanan Srebrenitsa soykırımından sonra Ohio’da imzalanan barış anlaşması; Dayton Barış Anlaşmasıdır.
 
Üst