AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
ÜNİTE 1
Taşıma; canlı ve cansız tüm varlıkların bir yerden başka bir yere hareketidir. Bu tanıma göre insanlar, hayvanlar, bitkiler ham madde, yarı
mamul ve mamullerin hareketini kapsar. Bu unsurların nakil işleminin yapılması ise taşımacılıktır. Bu anlamda taşımacılık; canlı, cansız
varlıkların iki nokta arasında taşınması olarak tanımlanabilir.
Taşımacılık sisteminin bir ülkede etkin olması tüketiciler açısından çok sayıda kazanımı da beraberinde getirmektedir:
a) Rekabeti artırır,
b) Ölçek ekonomisi yakalanır,
c) Fiyatlar düşer.
Etkin taşımacılık sisteminin varlığı öncelikle firmalar arasındaki rekabeti artıracaktır.Rekabet, beraberinde kaliteyi ve hizmet çeşitliliğini
getirecektir.İkinci olarak yüksek taşıma kapasitesi birim maliyetleri düşüreceğinden bu anlamda ölçek ekonomisi de yakalanmış olacaktır.
Taşımacılık, genellikle içinde bulunulan ortama göre sınıflandırılır.
Kara, deniz, hava, demir ve boru olmak üzere beş gruptan oluşur.
Taşıma modları da bu ortamlar doğrultusunda kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve boru hattı şeklinde belirlenmiştir.

TAŞIMACILIK SİSTEMİNİ ETKİLEYEN GENEL ÇEVRE FAKTÖRLERİ
Taşımacılık sisteminin de bu bağlamda hem alt sistemleri hem de üst sistemleri bulunmaktadır. Buna göre taşımacılık sistemini de genel
çevresel faktörlerin bir alt sistemi olmakta ve buradaki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir.
Bu çevresel faktörler;
1-Ekonomik Çevre,
2-Siyasi ve Hukuki Çevre,
3-Demografik Çevre,
4-Sosyokültürel Çevre,
5-Doğal / Ekolojik Çevre,
6-Teknolojik Çevre,
7-Uluslararası Çevre olmak üzere yedi unsurdan oluşur.

1-Ekonomik Çevre: Ekonomik çevreyi, “toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklarla üretildiği,
tüketildiği, kaynakların, mal ve hizmetlerin ve gelirin bölüşüldüğü ortam olarak tanımlanabilir. Bu amaçla, para ve maliye politikaları,
enflasyon, millî gelir, üretim faktörlerinin maliyetleri (hammadde, iş gücü, sermaye ve girişimcilik) ve dış ödemeler bilançosu bu
kapsamda değerlendirilebilir. Yine ekonomik çevre faktörleri sınıflandırılmak istenilirse şu başlıklar altında toplanabilir:
 

Ekli dosyalar

  • Taşımacılık Sistemler 1-7 Ünite Özetleri.pdf
    924.5 KB · Görüntüleme: 106
Üst