AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE Üretim Yönetim Sistemleri Vize Ders Notu

Administrator
Yönetici
Mesajlar
255
Tepkime puanı
24
Puanları
18
Aöf Üretim Yönetim Sistemleri

1.Ünite Özet

Üretim : Doğadaki Kaynakların Ham Madde ve Malzemelerin İnsan Gereksinimlerine Daha Uygun Hala Dönüştürülmesine Denir.
Üretim Sistemi: Girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme adı verilir.
Sistem : Belirli bir amaç gerçekleştirmek için bir araya gelen elemanlar›n tümüne sistem adı verilmektedir
Sistemler Doğal Yapay – Açık Kapalı Olarak Sınıflandırılabilir.
Örnek Vermek Gerekirse;
Doğal Sistem: İnsan Vucudu
Yapay Sistem: Araba Üretim Tesisi
Açık Sistem : Sistemin Duruma Göre Girdi ve Çıktısının Değiştiği Dışardan ya da İçerden Değişiklik Yapılabilen Sistemlerdir.
Kapalı Sistem: Sistemin Girdi ve Çıktısının Sabit Olduğu Sistemlerdir
Sistem Yaklaşımı : Problemi Bileşenlerine Ayırmak Yerine, Bileşenlerin Aralarındaki İlişkileri Göz Önünde Tutarak Bit Bütün Olarak Ele Alıp İncelemeye Sistem Yaklaşımı Denir. Veya Probleme İlişkin Tüm Elemanların Göz Önüne Alınıp İncelenerek Problemin Anlaşılması ve Tanımlanması İçin Bir Bakıç Açısıdır.
Sistem Teorisinin Öncüsü Russel Ackoff’a Göre Sistem Bütündür Bütün Olarak Ele Alınmalıdır.ÜRETİM SÜRECİNİ FARKLILAŞTIRAN ELAMANLAR

1- Verimlilik : Genel Olarak Verimlilik Çıktı Miktarının Girdi Miktarına Oranıdır. Maliyet Açısından Önemlidir.
2- Etkinlik : Üretim Sisteminin Amaçlarını Gerçekleştirme Derecesi Olarak Tanımlanırken Aynı Zamanda Performans ile Aynı Anlamda Kullanılmaktadır.
3- Kapasite : Üretim Sisteminin Gerçekleştirebileceği En Yüksek Üretim Miktarına Denilmektedir.
4- Esneklik : İşletmelerin Değişen Talebe Cevap Verebilme Yeteneğine veya Yeni Ürün Üretimini Hızla Gerçekleştirebilme Yeteneğine Esneklik Adı Verilmektedir.
Girdiler Çıktıya Dönüşümünde Dört Değişik Türde Dşayet Yaratılabilmektedir. Bunlar Şekil, Yer, Zaman ve Sahiplik Dşayetidir.
Üretim Sisteminin Çıktısı Olan Mallar Somut iken, Hizmet Soyut Olmaktadır.
Üretim Sistemi Türleri
Buffa Ekonomik Dşayeti Olan Mal ya da Hizmetin Üretilmesi İçin Kurulan Sistemler Olarak Tanımlamıştır. 1970
Talebe Göre Sistemler : Stoğa Üretim – Siparişe Üretim – Siparişe Göre Montaj
Üretim Miktarı ve Akışına Göre Sistemler: Kesikli Üretim – Sürekli Üretim ve Proje Tipi Üretim Olarak Sınıflandırılır.
Stoğa Üretim : Ürünler Stokta Bulundurulacak Şekilde Üretilmektedir.
Siparişe Göre Üretim : Müşteri Siparişine Göre Üretilir.
Siparişe Göre Montaj : Ürün Hızlı Bir Şekilde Sunabilmek Amacıyla Stoğa Üretim ve Siparişe Göre Üretimle Beraber Kullanılır. Parçalı Ürünler Montaj Edilir.
Kesikli Üretim : Farklı Ürünlerden Az Miktarda Üretim Yapılır.
Özel Bir Siparişi veya Sürekli Müşteri Talebini Karşılamak Amacıyla Belirlenmiş Miktarlarda Partiler Halinde Üretilmesine Parti Tipi Üretim Denir.
Müşterinin İstediği Özelliklerde Ürünün İstediği Zaman ve Miktarda Üretilmesine Atölye Tipi Üretim Denir.
Şiparişe Göre Üretimde Denilebilir.
Sürekli Üretim : Bu Üretim Tipinde, İşletme İçindeki Makine ve Donanım Yanlız Belirli Bir Ürünün Üretimi İçin Kullanılmaktadır.
Proje Tipi Üretim : Proje Tipi Üretimde Eşsiz Tek Bir Ürün Belirli Bir Sürede Tamamlanmaktadir.
Üretim Yöntemi ve Amaçları : Kalite – Fiyat Esneklik – Hız
Üretim Yöntemi Kapsamı : İşletmenin Elinde Bulanan Malzeme Makine İnsan Gücü v.b Kaynakların Belirli Miktarda İstenilen Zamanda Üretimini Sağlayacak Biçimde Bir Araya Getirlmesidir.
Üretim Kelimesi Sadece İmalat Olarak Algılanmamalıdır Hizmet Endüstriside Üretim’e Girebilir.
Üretim Yönetimi Kavramı İngilizce Karşılıgı Production/Operation Management
Üretim Stratejilerinde Önemli Olanlar
Maliye – Kalite – Hız – Esneklik
Üretim Yönetimin Amaçları : Üretim Yönetiminin Amacı, Miktar , Zaman, Kalite ve Maliyet Faktörlerinin En İyi Dşayetlerinin Bulunmasına Yönelik Çalışma Yapmaktır.
Esneklik : İşletmenin Değişen Müşteri İstek ve Gereksinimlerine Bağlı Olarak Farklı ürünleri Pazara Sunabilme Yeteneğidir.
Üretimde Doğrudan Etkin Olan Faktörler : Malzeme – Üretim Yönetimi – Makine – İş Gücü
Eli Whitney , 1790 Yılında Birbiri Yerine Değişebilen Parçalar ve Standartlaştırılmış Parçalar Kavramı Ortaya Çıkarmıştır.
Charles Babbage 1832 Yılında Sınırlı Beceriler İlneti Kabul Etmiştir.
Frank Gilbreth 1911’de Hareket Ekonomisi İlneti Ortaya Koymuştur.
Henry L. Gannt Çizelgeleme ve Gannt Şemasında ve Üretim Yönetiminin Gelişmesinde Katkıda Bulunmuştur.
Henry Ford 1913 Yılında Montaj Hattı’nı Geliştirmiştir.
Walter Shewart İstatiksel Kontrol Teknikleri Fikrini Çıkarmıştır.
F.W. Harris W Shewart L.H.C Tippet Matematiksel İstasistigine Katkı Veren Kişiler.

1950’li Yıllar :
Ludwig von Bertalanffy Tarafından Sistem Teorisi Ortaya Atılmıştır.
1960’lı Yıllar :
Makineler Robotlaşmaya Başladı.
1970’li Yıllar :
Sayısal Kontrollü Makineler Geliştirilmiş Çeşitli Görevler Bilgisayar Programları ile Gerçekleştirilmiş.
1980’li Yıllar :
Üretim Alanında Yeni Yaklaşımlar ve Felsefeler Ortaya Çıkmıştır.
Toplam Kalite Kontrolü – Esnek Üretim Sistemi – Yalın Üretim.

1990’lı Yıllar :
Kalite Yönetimi – Yönetim Felsefeleri Ortaya Çıkmıştır.
2000’li Yıllar :
İnternet ve Bilgi Teknolojileri Otamasyona Girerek İnsan Payını Azaltmaya Başlamıştır.
E- İşletme – E-Ticaret – E-Üretim Gibi Kavramlar Çıkmıştır.
Esnek Üretim Sistemleri
Otomatik Yükleme-Boşaltma Üniteleri Olan Bu Sistemler Arıza Halinde Üretim Aksamadan Devam Edebilen Birden Fazla Makineden Yapılmaktadır.
Bu Sistemler Neredeyse Tamamen İnsansız Çalışmasına Rağmen Bazı Noktalarda İnsan Unsuru Vardır.
Toplam Kalite Yönetimi :
1980’li Yıllarda Toplam Kalite Yönetimi ile Ön Plana Çıkmaya Başlayan Kalite Kavramı İşletmelerin Mal ve Hizmet Üretiminde Değişikliğe Neden Olmuştur.
Müşteri Odaklı Olmak Tedarikciler ile Kazan-Kazan İlişkisi Kurulması Liderliğin Ön Plana Çıkararak Yol Gösterici Olması Sürekli Sistemle İyileştirmenin Olması Örnek Verilebilir.
Yalın Üretim :
Yalın Üretim Gereksiz İşlerden Tamamen Arınmış ve Hata, Maliyet, Stok, İşçilik v.b Unslinkar En Aza İndirğendigi Bir Üretim Sistemidir.
Stratejisi Hızı Arttırıp Akış Süresini Azaltarak Kalite – Maliyet – Teslimat Performansını İyileştirmektedir.
Kesin Olarak Kusursuzluğu Hedef Almıştır.
- Süreç Odaklı Yönetim
- Tedarik Zinciri : Tedarik Zinciri, Tedarikciden Son Müşteriye Kadar Hizmetlerin Devam Etmesi.
1980’lerde Chrysler Şirketi Kullanmıştır.
- Tam Zamanında Üretim
Altı Sigma :
İşletmede Başarıyı Sağlamak Bunu Sürekli Kılmak ve En Üst Düzeye Çıkarmak İçin Kullanılan Geniş Esnek Bir Sistemdir. Üretilen Bir Milyon Üründe Yanlızca 3 4 Hata Yapma Olasılığı Olarakda Bilinir.
- Bilgisayarla Bütünleşik Üretim
İnternet ve Küreselleşmenin Üretim Yönetimine Etkileri İnternet, İletişim Maliyetini Azaltarak veKolaylaştırarak İşletmelere Dünyanın Her Yerine Rahatlıkla Ulaşabilme Olanakları Sunmaktadır.


Üretim Yönetim Sistemleri

2.Ünite Özet

İşletme Stratejisi : Yunanca’da Bir Ordunun İdare Edilmesi Anlamına Gelen “Strategos” Kelimesinden Türetilmiş Strateji Kelimesi, Günümüzde Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde Belirlenen Bir Hedefe Ulaşabilmek İçin Uzun Dönem Planların Tasarlanması Anlamında Kullanılmaktadır. Şirket Stratejisi, İşletme Stratejisi, Pazarlama Stratejisi, Üretim Stratejisi Gibi Kavramlar Kullanılır.
Bazı Stratejik Kararlar
♠ Şirketin Ne İş Yaptığı İle İlgili Anlayış Geliştirme (Şirketin Misyonu)
♠ Bir Pazar Anlayışı Geliştirip Analiz Etme (Çevresel Tarama)
♠ Şirketin Güçlü Yönlerini Tanımlama (Öz Beceriler)
Misyon : Bir Organizasyonun İleride Ulaşmak İstediği Hedefleri Tanımlayan, Hizmet Edilecek Sektör İle Müşteri Profilini Ortaya Koyan ve Organizasyonun İş Yapma Biçimlerini Anlayan İfadelerin Kullanılarak Organizasyonun Temel Var Olma Nedeninin Vurgulanmasıdır.
Veya : Bir Organizasyonun İşinin Ne Olduğunu Müşterilerinin Kimler Olduğunu ve Temel İnançlarının İşini Nasıl Şekillendirdiğini Tanımlayan Bir İfadedir.
Çevre Taraması : Dış Çevre, İşletmenin İçinde Bulunduğu Sektördeki Ekonomik, Politik ve Sosyal Eğilimleri İfade Eder. Çevresel Tarama Dış Çevreyi Görüntüleme Sürecidir.
Veya : İş Fırsatlarını ve Tehlikelerini Belirlemek İçin Piyasadaki Ekonomik ve Politik Eğilimler İle Toplumdaki Değişimleri Analiz Etmektedir.
Yarışta Ön Tarafta Yer Almak İçin Şirketler Daima Piyasa Eğilimleri gibi Çevredeki Değişim Örüntü ve Eğilimlerinin Farkında Olmalıdırlar.
Ekonomik Eğilimler Durgunluk , Enflasyon, Faiz Oranları ve Genel Ekonomik Şartları İçermektedir.
Borçlanma İçin Piyasanın El Verişli Olup Olmadığını Testip Etmek İçin Kullanılabilir.
Politik Eğilimler Bir Şirketi Etkileyebilen Yerel, Ulusal ve Uluslarası Politik İklimdeki Değişimleri İçerir.
Avrupa Birliği Oluşumu,
Sosyal Eğilimler Bir İş Üzerinde Etkisi Olan Toplumdaki Değişimlerdir.
Sigara İçmenin Zararları Gibi.
Öz Beceriler (Temel Yaktivite)
Bir İşletmenin Stratejisini Belirlemeye Yardım Eden Üçüncü Faktör Şirketin Güclü Yanlarının Anlaşılmasıdır. Bunlar Öz Beceriler Olarak Adlandırılır.
İş Gücü Becerileri, Tesis Özellikleri, Pazar Anlayışı, Finansal Tecrübe Örnek Verilebilir.
Misyon, Çevre Taraması ve Öz Becerilerin Ortaya Konması İşletme Stratejisinin Belirlenmesine Yardımcı Olur.
- Durum Analizi (SWOT)
- Vizyon Misyon Bildirileri
- Portföy Analizi
- Q Sort Analizi
- Senaryo Analizi
- Arama Konferansı
- Beyin Fırtınası
- Risk Analizi
- Multivoting
- Delphi Tekniği
Bu Analiz ve Teknikler Strateji Belirleme ve Dşayetlendirme Süreçlerinin Farklı Aşamalarında Kullanılabilen Araçlardır.
Durum Analizi : Durum Analizi, Organizasyonların Strateji Belirlemede ve Dşayetlendirmede Kullandıkları En Önemli Araçlardan Biridir. İngilizcede Karşılığı Olan SWOT Organizasyonun Güçlü ve Zayıf (Yetersiz) Yönleri ile Karşı Karşıya Kalabileceği Fırsat ve Tehtidleri Saptamakta Kullanılan Bir Tekniktir.
S Strengths (Güçlü Yönler) W Weaknesses (Zayıflıklar) O Opportunities (Fırsatlar) T Threats (Tehtidler)

SO Stratejisi : Hem Güçlü Yönlerin Hem de Organizasyon Dışındaki Fırsatlardan En Fazla Faydayı Elde Etme Stratejisidir.
WO Stratejisi : Fırsatların Yarattığı Üstünlüklerden Faydalanırken Zayıf Yönlerin En Aza İndirilmesini Hedefleyen Stratejidir.
ST Stratejisi : Organizasyonun Güçlü Yönlerinin Fazla Olduğu Ancak Dış Tehtidlere Fazlaca Maruz Kaldığı Durumlarda Uygulanabilen Stratejidir.
WT Stratejisi : Bu SWOT Matrisinin Savunmaya Dönük Bir Stratejisidir.
ÜRETİM STRATEJİSİ VE ROLÜ
Bir İşletmenin Amaçlarına Ulaşmasında İşletme Stratejisinin Pazarlama, Finans ve Üretim Gibi Bireysel İşletme Fonksiyonlarının Her Bir Tarafından Desteklenmesi Gerekir.
Üretim Stratejisi, İşletme Stratejisini Desteklemek İçin Kaynakların Tasarım ve Kullanımını Belirleyen
Üretim İşlevleri İçin Uzun Vadeli Bir Plandır.
Üretim Stratejisinin İşletme Stratejisi İle İlişkisi
İşletme Stratejisinin Uygulanması : Şirketler Birçok Farklı Stratejiye Sahiptir Ancak Bunları Uygulamaya
Geçiren Üretim Fonksiyonudur.
İşletme Stratejisinin Desteklenmesi : Üretim Stratejisinin, Organizasyonun Stratejik Amaçlarını
Yenilemesine ve İyileştirmesine Destek Veren Bir Düzeye Gelmesidir.
İşletme Stratejisinin Desteklenmesi : Üçüncü ve En Zor Üretim Rolü, Benzersiz ve Uzun Dönem Üstünlüğü
Sağlayacak İşletme Stratejisinin Üretim Tarafından Yönlendirilmesidir.

Üretim Fonksiyonun İşletme Stratejisine Katkı Düzeyleri

Aşama 1 (İçsel Tarafsızlık – Internal Neutrality): Bu Aşama Üretim Fonksiyonları Tarafından Yapılan Katkının En Düşük Olduğu Seviyedir.
Aşama 2 (Dışsal Tarafsızlık – External Neutrality): Üretim ile İşletme Stratejisinin İlk Buluştuğu Nokta Olarak Tarif Edilebilecek “Dısal Tarafsızlık” Üretim Fonksiyonlarının Piyasadaki Benzer Firmalar ile Karşılaştırılmaya Başlandığı Adımdır.
Aşama 3 (İçsel Destekçi – Internal Supportive): Bu Aşamada Yer Alan Bir İşletmenin Kendi Pazarında Yer Alan En İyi Firmalardan Biri Olduğu Söylenebilir.
Aşama 4 (Dışsal Destekçi – External Supportive): Bu Aşamada İşletmenin Üretim Fonksiyonu Rekabetçi Başarının Temeli Olarak Görülür.


Üretim Stratejisinin Oluşturulmasındaki Yaklaşımlar
Üretim Stratejilerinin Tanımlanması ve Belirlenmesinde Farklı Yöntem ve Yaklaşımlar Geliştirilmiştir.
“Yukarıdan Aşşağıya”, “Aşşağıdan Yukarıya” , “Pazar Gereksinimleri” ve “Üretim Kaynakları”Yukarıdan Aşağıya : Üretim Stratejisinin, Üst Düzey Stratejilerdeki Hedeflerin Daha Alt Düzey Stratejilere Yansıtması Suretiyle Oluşturulduğu Bir Yaklaşımdır.
Şirket Stratejisi > İşletme Stratejisi > Üretim Stratejisi
Aşağıdan Yukarıya : İşletmeler Kendi Stratejilerini Gözden Geçirirken Kendi Fonksiyonlarına Danışarak Bilgi Alacaklardır. İşletmeler Her Fonksiyonun Geçmiş Tecrübelerinden Gelen Fikirleri de Birleştirebilir.
Fonksiyonel Stratejiler > İşletme Stratejisi > Şirket Stratejisi
Pazar Gereksinimleri
Rekabet Gereksinimleri > Üretim Stratejisi
Üretim Kaynakları
Üretim Kaynakları > Önemli Üretim Kaynakları > Üretim Stratejisi
Üretim Stratejisin Geliştirilmesi
Rekabet Öncelikleri veya Rekabet Faktörleri Adı Verilen Bu Yeteneklerden Birinde Mükemmel Olmak Bir Şirketti Kendi Pazarında Lider Konuma Getirebilir.

Maliyet : Maliyete Dayalı Rekabet, Bir Ürünü Rakip Ürünlerin Fiyatlarına Oranla Daha Düşük Fiyatla Sunmak Anlamına Gelmektedir.
Yada : Maliyete Dayalı Olarak Rekabet Eden Şirketler Genellikle Dar Bir Ürün Aralığı ve Ürün Özellikleri
Sunar.
Maliyete Dayalı Rekabet Önceliğini Geliştirmek İçin Üretim Fonksiyonu, Öncelikle İş Gücü, Malzeme ve
Tesis Maliyetleri Gibi Sistemdeki Maliyetlerin Azaltılmasına Odaklanmalıdır.
Kalite : Bir Rekabet Önceliği Olarak Kalite İki Boyuta Sahiptir. Birincisi Yüksek Performans Tasarımıdır.
Yüksek Performans Tasarımı, Ürünün Üstün Özellikleri, Sıkı Toleranslar, uzun Ömür ve Mükemmel Müşteri
Hizmeti Gibi Üretim Özelliklerine Odaklanmayı Gerektirir.
İki Boyut Ürün Tasarımı Kalitesine Karşılık Gelir ve Bu Müşterinin İhtiyaçlarını Karşılayan Ürün Olduğundan
Emin Olmamızı Gerektirir. Diğeri İse Hatasız Ürün Üretmeyi Sağlayacak Sürek Kalitesidir. İşletmelerin
Süreç Kalitesini Sağlamak İçin Teçhizat, Çalışan, Hammade Gibi Üretim Bileşenlerine Odaklanmalıdır.
Zaman : Sektördeki Şirketler Yüksek Kaliteli Ürünleri Mümkün Olduğu Kadar Kısa Sürede Teslim Etmek
İçin Rekabet Ederler. Zamanla İlgili Rekabet Önceliği Hız ve Güvenilirlik Olarak İki Kısım Halinde Ele
Alınabilmektedir. Bu Anlamda Hız Önceliği Hızlı Teslimat Güvenilirlik Önceliği İse Zamanında Teslimat Gibi
Zamanla İlgili Konularda Rekabet Yapılması Anlamına Gelir.

Esneklik : Geniş Çeşitlilik Mal ve Hizmet Sunmak Üzerine Odaklanma Bir Rekabet Önceliğidir. İşletmelerin
Çevresi Müşterinin İhtiyaçlarını ve Beklentilerini Kapsayacak Şekilde Hızlı Değiştiğinde, Bu Değişikliklere
Hızlı Bir Şekilde Ayak Uydurma Yeteneği Bir Kazanma Stratejisi Olabilir.
Buna Ürün Esnekliği Denir. Esnekliğin Diğer Boyutu, Talepteki Değişikliklere Ayak Uydurabilmek İçin Üretim
Miktarı Hızlıca Artırma ya da Azaltma Yeteneğidir. Buna da Hacim Esnekliği Denir.

Ödünleşme Bir Dşayeti Elde Etmek İçin Başka Bir Dşayetden Feragat Etme Durumudur.
Verimlilik : Verimlilik Genel Olarak Çıktının Onu Üretmek İçin Kullanılan Girdiye Oranı Olarak Tanımlanır. Organizasyonlarda Çıktı Mal ya da Hizmet Olabilirken Girdi İse İşçilik, Ham Madde, enerji ve Diğer Kaynaklardan Oluşmaktadır. Bir Organizasyon Kaynaklarını ne Kadar Etkin Kullanırsa Verimlilik O Kadar Fazladır.
Veya Bir Organizasyonun Belirli Bir Miktar Girdi ile Ne Kadar Çıktı Elde Ettiğinin Bir Göstergesidir.
Verimlilik = Çıktı / Girdi
Toplam Verimlilik : Sistemin İşçilik, Malzeme, Sermaye Gibi Tüm Girdilerinin Hesaba Katıldığı Verimlilik Hesaplamasına Verilen İsimdir.
Kısmi Verimlilik : Tek Bir Girdi Değişkenine Göre Verimliliği Hesaplamak Her Bir Girdinin Ne Kadar Etkin Kullanıldığını Ölçmek Açısından Önemlidir.
Çok Faktörlü Verimlilik : Bazı Durumlarda Verimliliği Çıktının Birden Fazla Girdiye Oranı Olarak Hesaplamamız Gerekebilir.Üretim Yönetim Sistemleri

3.Ünite Özet

Ürün Geliştirme :
İşletme Durum Analiz Faaliyetlerine, Pazarlama Çalışmalarına, Teknik Tasarım Faaliyetlerine, Üretim Planlamanın Hazırlanmasına ve Ürün Tasarımının Onaylanmasından Bu Planların Uyumlu İşleyişine Kadar Tüm Faaliyetleri Kapsamaktadır.
Ürün Geliştirme İçindeki İşletme ve Finansal Yönetim Faaliyetleri Tasarım Sürecine Dahil Değildir ve Ayrıca Üretim Süreci Ne Tasarım Sürecine ne de Ürün Geliştirme Sürecine Dahil Bir Faaliyettir.
Modern Bir Süreç Olan Ürün Geliştirmeye Yaratıcılık, Kavrayış, İletişim, Test Etme ve İkna Etme Faaliyetleri Dahildir. Genel Olarak, Ürün Geliştirme Süreci Üç Aşamadan Oluşmaktadır: Fırsatın Anlaşılması, Bir Kavram Geliştirilmesi ve Kavramın Uygulanması.
Fırsatın Anlaşılması Pazar Fırsat Analizi İle Günümüz Müşteri Kitlesinin Üründen İstedikleri ve Beklentileri Belirlenmeye Çalışılmaktadır. Rakip Ürünlerin Hangi Yönlerden Zayıf, Hangi Yönlerden Güçllü Olduğu ve Müşterilerin Ne Kadar ve Nasıl Tatmin Edildiği Rekabet Analizi ile İncelenmektedir.
Kavram Geliştirilmesinde Ürünün Genel Pazar Özellikleri Tasarlanmakta Müşteri İstek ve Gereksinimlerini Sağlamak İçin Yapması Gerkenler Belirlenmektedir.
Kavramın Uygulanması Seçilen Kavrama Satın Alınan ya da Üretilen Montaj Parçaları İle Montaj Özelliklerine Göre Bir Form Verilmekte ve Modelleme Yapılmaktadır. Bu Aşama Sonucu Prototip Çıkmaktadır.
ÜRÜN YAŞAM SÜRECİ
Birçok Ürün Eskiyeceği, Aşınacağı veya Modası Geçeceği Bilinerek Üretilmektedir. Ayrıca Her Ürünün de Pazarda Ekonomik Ömrünü Sürdürebileceği Bir Süre Bulunmaktadır.Bu Süreç Sonunda Ürün Pazardan Kalkmaktadır.
Ürün Pazarda Başarılı Olması İçin Pazarlama Bilgisi, Ürün Tanımlaması ve Ürün Tasarımı Gibi Konular Arasında Koordineli Bir İlişki Gereklidir. Bununla Birlikte, Ürün Planlaması, Kaynak Talebi, Dağıtım Şekli ve Yerleri Gibi Sorunlarda Çok İyi Çözümlenmelidir.
Ürünün Pazara Girmesi, Kalması ve Sonra da Ortadan Kalkmasına Ürün Yaşam Süreci Adı Verilmektedir.
Ürün Yaşam Eğrisi O Ürünün Çeşitli Dönemlerdeki Satışlarının veya Pazar Payının Zaman İçindeki Durumunu Yansıtmaktadır.

Sunuş Döneminde Yeni ve Pek Fazla Bilinmeyen Bir Ürün Olduğu İçin Talep Düşüktür. Bu Dönemde Yoğun Reklam, Ürünün Tanıtımı İçin Önemli Olmaktadır. Üretim Hacmi Düşük Maliyet Yüksektir.
Gelişme Döneminde, Talebin Artması ve Maliyetlerin Düşmesiyle Birlikte Pazar Payı Artmakta ve Kar Elde Edilmekte
Olgunlaşma Döneminde Büyük Hacimli Üretim Yapılırken Üretimde Maliyetler Düşme Göstermektedir. Satış İvmesi Azalmakta ve Bir Denge Noktasına Gelmeye Başlamaktadır.
Sonuçta Ürün, Ömrünün Son Dönemi Olan Düşüş Dönemine Girmektedir. Satışların Düşmesiyle Beraber Karların Azalmasıdır.
ÜRÜN TASARIM SÜRECİ
Genel Olarak, İnsan Yapımı Nesnelerin Planlanması ve Kavramsallaştırılmasına Tasarım Denmektedir.
Veya Tasarım Ürün, Çevre, Bilgi ve İşletme Kimliği ile İlişkili Temel Tasarım Elemanlarının Yaratıcı Kullanımı Aracılığı ile Müşteri Memnuniyetini ve İşletme Kralılığını Optimize Etmeye Çalışan Süreçtir.
Performans – Kalite – Dayanıklılık – Görünüm – Maliyet
Tasarım Kavramında Dikkat Çeken Üç Konu Vardır. Tasarımda Somut Çıktılar Olması – Yaratıcı Bir Faaliyet Olması – Bilginin Somut Bir Çıktıya Dönüştürüldüğü Süreç Olmasıdır.
İnovasyon, Yeni Fikir ve Çözümlerin Organizasyonlarda Başarılı Bir Şekilde Uygulanmasıdır.
Veya İnavasyon Farklı, Değişik Yeni Fikirler Geliştirmek ve Bunların Uygulanarak Ticari Yarara Dönüştürülmesi Sürecidir.
İcat Var Olan Bir Probleme Bulunan Yeni Bir Çözümse İnovasyon Bu Çözümün Ticari Başarı Getiren Şekilde Uygulanmasıdır.
TASARIM SÜRECİNİN TEMEL BASAMAKLARI
Uyarıcı/Başlatan Süreci Başlatandır.
Kavram Geliştirme İşletmenin Güçlü, Zayıf Yönleri, Olanakları ve Pazar Gereksinimlerini Göz Önünde Bulundurulması
Proje Planlama İşletme Fikri Kaynakları Dağıtan ve Zaman Çizelgesini ve Bütçeyi Oluşturan Bir Ürün Planı Hazırlanmalıdır.
Tasarım Brifi Teknik Finansal Pazarlama ve Tasraım İle İlgili Bilgiler Bulunmalıdır.
Tasarım Yeteneği Kaynağı
Kavram Tasarımı Tasarım Fikrinin Ana Hatları Ortaya Çıkarılmaktadır.
Tasarım Spesifikasyonları Çizimler ve Modeller İle Gerçek Tasarımın Detayları Şekil Almaktadır.
Kavram Geliştirme Tasarımın Detaylandırılması Kayıp Yada Eksik Bilgini Toplanması ve Önemli Stratejik Sorunların İncelenmesi
Prototip ve Test
Detaylı Tasarım
Pazar Geliştirme
Teknik Geliştirme Fizibilite Hata Giderme ve Üretim Kolaylığı Gibi Konular ile İlgili Teknik Problemler Bulunmakta ve Çözümlenmektedir.
Pazara Sürme
Dşayetlendirme Süreç ve Proje Çıktılarının Analizi Yapılmakta ve Aynı Zamanda Bütçe Zaman ve Elde Edilen Başarı Açısından Hedeflenen Amaçlara Ulaşılıp Ulaşılmadığını Belirlemek.
Destek ve İlaveler Ürün Pazara Sunulduktan Sonra Müşterilerden Alınan Geri Besleme İle Teknik Anlamda Ürün Hakkında Çok Bilgi Öğrenilmektedir.
Yeniden İnovasyon
İŞLETMELERDE ÜRÜN TASARIM KARARLARI
Tasarımın 4C’si
Yaratıcılık (Creativity) Daha Önceden Olmayan Bir Şeyin Yaratılması
Karmaşıklık (Complexity) Tasarımın Şeklinden Yapısına ve Malzemesinden Rengine Kadar Bir Çok Eleman ve Parametreler Hakkında Kararı Kapsaması.
Uzlaşma (Compromise) Performans ve Maliyet Görünüm ve Kolay Kullanım Gibi Konular Hakkında Ödünleşmesi.
Seçim (Choice) Tasarım Kavramdan Rengi Ya Da Şekline Kadar Birçok Konu Hakkında Kararlar Verilmesi

İŞLETMELERDE ÜRÜN TASARIMINI ETKİLEYEN ETMENLER
Bunlar Arasında Pazarlama, Pazar Araştırması, Yeni Üretim Yöntemleri, Ekonomik Analizler, Üretim, Teknolojik Bilgi, Dayanaklılık ve Güvenirlilik, Kullanış Özellikleri, İşlevsel Özellikler, Araştırma Geliştirme, Malzeme ve Makine Olanakları, Reklam, Satış, Estetik Unslinkar Sayılabilmektedir.
Tasarımı Etkileyen Etmenlerden Açıkca Gözükmeyen Veya Ölçülemeyen Bazı Etmenler Şunlardır
İşletme Politikaları Genel Olarak Üst Yönetim İşletmenin Amaçları Doğrultusunda Ürünün Şeklini ve İşlevlerini Belirlemeye Çalışmaktadır.
Pazarlama Olanakları Pazarlama Kavramları İçinde Müşteri ve Rakipler Ürüne Etkileri Açısından Önemli Olmaktadırlar.
Ürün Özellikleri
Ekonomik Etmenler
Üretim Olanakları

Ürünü ve Üretim Sürecini Basitleştirmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler
Üründe Kullanılan Parça Sayısının Azaltılması
Ortak Parça ve Süreçlerin Kullanılması
Standart Parçaların Kullanılması
Montaj Sürecinin Basitleştirilmesi
Ürün Çeşitliliği İçin Modülerlik Kullanılması
Üründe Modülerlik, Bir Bütünü Oluşturan Standart Bileşenlerin Farklı Birleşimlerinin Kullanılması
Sonucundan Ürünün Farklı Versiyonlarına Olanak Verilmesine Denmektedir.
Ürün Özelliklerin ve Tolerasnların Gerçekçi Olması
Ürünlerin Dayanıklı Olması
ÜRÜN TASARIM ARAÇ VE YÖNTEMLERİ
Kalite Fonsiyon Yayılımı (Quality Function Deployment)
Kalite Fonsiyon Müşteri Gereksinim ve İstekleri Doğrultusunda Firmanın Başarısını Garanti Altına Almaya
Yönelik Olarak Kullanılan Önleyici Niteliğe Sahip ve Doğru Sonuçlara Ulaşmaya Büyük Katkı Sağlayan Bir
Yöntemdir. Kalite Fonsiyon Yayılımı Yöntemi Müşteri İle Üretici Firma Arasında iyi Bir İletişimin
Kurulmasında Köprü Görevi Gören Bir Araçtır.

Yada Kalite Fonsiyon Yayılımı Yeni Ürün Tasarımında yada Var Olan Bir Ürünün İyileştirilmesinde Kullanılan
Müşteri Gereksinim ve İstekleri Doğrultusunda Firmanın Başarısını Garanti Altına Almaya Yönelik Önleyici
Niteliğe Sahip ve Doğru Sonuçlara Ulaşmaya Büyük Katkı Sağlayan Bir Kalite Geliştirme Yöntemidir.

Dşayet Analizi/Mühendisliği (Value Analysis/Engineering)
Dşayet Analizi Ürünün Yapısı veya Şeklinden Daha Çok İşlevine Odaklanan Bir Tasarım Yöntemi Olurken Aynı
Zamanda İşletmeler Tarafından Maliyet Azalmada da Kullanılmaktadır. Bu Yöntem Öncelikle Hizmet veya
Ürünün Taşıması Gereken Fonksiyonları Analiz Ederek Maliyeti Azaltan Alternatif Ürün ve Üretim
Seçenekleri Türetmeyi Amaçlamaktadır.
Yada Dşayet Analizi Müşteri İstek ve Gereksinimlerini Karşılayan ürün Fonksiyonlarına Odaklanarak Maliyet
Azaltan Alternatif Ürün ve Üretim Seçenekleri Türetmeyi Amaçlayan Bir ürün Tasarım Faaliyetidir.
Dşayet Analizinin Üç Önemli Konusu Farklı Disiplinlerden Oluşturulan Takımların Kullanılması Ürün
Fonksiyonelliği ve Dşayetinin Sistematik Bir Yöntemle Dşayetlendirilmesi ve Ürün Basitleştirmeye
Odaklanmasıdır.
Taguchi Yöntemi
İşletmelerin Ürün Tasarım Geliştirme ve İyileştirme Çalışmalarında Kullandığı Kontrol Edilebilen ve
Edilemeyen Değişkenlerin Hedef Kalite Parametreleri Üzerinde Etkilerini Belirleyen Yönteme Taguchi
Yöntemi Adı Verilir.


Eş Zamanlı Mühendislik (Concurrent Engineering)
Ürün ve Süreç Tasarımının Birbirine Paralel Yürütülmesi Amaçlanmaktadır. Böylece Ürün Geliştirme
Sürecinde Ciddi Oranda Zaman Tasarrufu Sağlanmaktadır. Bu Yöntemde Ulaşılmak İstenen Pazarlama
Finans İnsan Kaynakları Araştırma Geliştirme ve Üretim Gibi İşletme İşlevlerinden Çalışanların Bir
Araya Getirilmesidir.
ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ
Amaç Eldeki Tüm Olanakları (Sermaye İş Gücü Donanım vb) Kullanarak En Uygun ve Ekonomik Üretim
Sürecini Belirlemeye Çalışmaktır.
Yada Üretim Süreci Seçimi İşletmenin Sahip Olduğu Sermaye İşgücü, Donanım Gibi Olanakları Kullanarak
En Uygun ve Ekonomik Üretim Sürecini Belirlemeye Çalışmaktadır.
Üretim Sürecinin Yapısı Yer Alacak İşlemler ve Sıraları ve Bu Süreçte Yer Alacak Makine Donanım ve
Teknolojinin Belirlenmesi Konularında Kararlar Verilmeye Çalışılmaktadır.
Dönüşüm Süreçleri Malzemeye İlk Şeklini Veren Temel Süreçlerdir. Kağıt Petrol Plastik Detarjan Gibi
Kimyasal İşlemler Dönüşüm Sürecine Örnek Olarak Verilmektedir.
Şekil Verme ve Fabrikasyon Süreçleri Saçtan Araba Kapısının Yapılması Gibi Ham Maddenin Şeklinin
Değiştirilmesi İçin Gerekli İşlemlerden Oluşmaktadır.
Montaj Süreçleri Parça veya Malzemelerin Bir Araya Getirilmesi Amacını Taşyan Kaynak Lehim Perçin
Vidalama Yapıştırma Gibi İşlemlerden Oluşan Sürectir.
Bitirme Süreçleri Ürünü Dış Etkenlerden Koruyan İşlemler ve Ambalajlamadır.
Nakliye Süreçleri Nakliye Süreçlerinde Ham Madde Malzeme Ürün veya İnsanların Yer Değiştirmesi Söz
Konusudur.
Büro Süreçleri Bu Süreçlerde Bilgi Dönüşümü Söz Konusu Olmaktadır.

Üretim Yönetim Sistemleri

4.Ünite Özet

Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması
Tesis Yerleşim Planlaması Bir Üretim Sisteminde Kaynakların Fiziksel Yerleşim Düzeninin Tasarlanma Sürecini İfade Eder.
Yerleşim Düzeni Kararının Verilmesinin Ardından Üretim Kaynaklarının En İyi Şekilde Yerleştirilmesi Ayrıntılı Tesis Planlaması Olarak Adlandırılır.
TESİS YERLEŞİMİ
Bir Üretim Tesisinin Büyüklük, Şekil ve Özelliklerinin Yanı Sıra Yerleşim Düzeni de Organizasyonun Başarısı Önemli Ölçüde Etkilemektedir.
Tesis Yerleşimi Konusunda Verilecek Kararları Önemli Kılan Başlıca Üç Nedenden Bahsedilebilir. Bunlardan İlki Tesislerin İnşası İçin Oldukça Büyük Emek ve Sermaye Harcandığından Telafisi Kolay Olmamaktadır. İkinci Neden Verilen Kararların Sonuncunun Uzunca Bir Dönemi Etkilemesinden Dolayı Yapılacak Hataların Düzeltilmesinin Oldukça Zor Olmasıdır. Üçüncü Neden Tesis Yerleşimi Konusunda Kararların, Üretim Etkinliği ve Üretim Maliyeti Üzerinde Önemli Bir Etkisi Olması Sonucu İşletmenin Rekabet Gücünü de Doğrudan Etkilemesidir.
Sürece Göre Yerleşim Düzeni
Sürece Göre Yerleşim Düzeni Benzer Süreç ve Fonksiyonlara Dayalı Üretim Kaynaklarının Gruplandırıldığı Bir Yerleşim Düzenidir. Fonksiyonel Yerleşim Olarak da Adlandırılan Düzen Atölye ve Parti Tipi Üretim Süreçleri İçin Uygun Yerleşim Türüdür.
Not : Parça Çeşitliliği Fazla, Üretim Hacmi Düşük Olan Üretim Sistemlerinde Benzer Süreç ve Fonksiyonlara Dayalı Olarak Üretim Kaynaklarının Beraber Konumlandırıldığı Yerleşim Düzenine Fonksiyonel Yerleşim Düzeni Denir.
Ürüne Göre Yerleşim Düzeni
Fonksiyonel Yerleşimin Aksine Bu Yerleşim Düzeninde Üretim Kaynakları Ürünü Temel Alarak Yerleştirirler. Üretimde Kullanılan Makineler ve Yardımcı Servisler Ham Madde Nihai Ürün Haline Gelene Kadar İşlemlerin Sırasına Göre Sıralandırılar. Örnek Otomobil Montaj Hatları
Not : Ürüne Göre Yerleşim Düzeni Üretim Kaynaklarının Ürünün İşlem Görme Sırasına Göre Dizildiği Yerleşimi Öngörür.


Ürüne Göre Yerleşim Düzeninin Genel Karakteristikleri
Kaynaklar Amaca Uygun Olarak Düzenlenmiştir.
Tesisin Maliyeti Yüksektir.
Üretim Hızı Daha Yüksektir
Malzeme Taşıma Maliyeti Daha Düşüktür.
Envanter İçin Gerekli Olan Depo İhtiyacı Daha Düşüktür.
Esnekliği Azdır
Ürüne Göre Yerleşim Düzeninde Bir Makinenin Arızalanması Tüm Üretimin Durmasına Neden Olabilir. Ayrıca Üretim Hattının Hızı Üretim Hattındaki En Düşük Hıza Sahip Makineye (Darboğaza) Bağlıdır.
HÜCRESEL YERLEŞİM DÜZENİ
Melez veya Karma Yerleşim Düzeni Olarak da Adlandırılan Hücresel Yerleşim Hem Ürüne Hem de Sürece Göre Yerleşim Düzeninin Üstün Yanlarını Bir Arada Uygulamayan Yerleşim Düzenidir.
Birbirinden Farklı Fonksiyonlara Sahip Makineler Bir Hücrede Bir Araya Getirilerek Gruplanmış Bir Ürün Grubunun Üretilmesinde Kullanılır.
TESİS YERLEŞİM TASARIMI
İşletmelerde Tesis Yerleşim Türünün Belirlenmesinde En Önemli Kriterlerden Biri Ham Maddenin Ürün Haline Gelinceye Kadar İzlediği Yoldur.
Tesis Yerleşiminde Üretim Miktarı (Hacim) ve Farklı Ürün Sayısı (Çeşitlilik) Önemli Kriterlerdir.
DETAYLI YERLEŞİM PLANI
Ürün ve/ya da Hizmet Üreten Tesisin Temel Yerleşim Düzenine Karar Verilmesinin Ardından Yerleşim Planının Ayrıntısı Tasarlanır.
Sabit Konumlu Yerleşim Tasarımı
Sabit Konumlu Yerleşimde Ürün Büyüklüğü Nedeniyle Ürünün Hareket Ettirilmesi Yerine Üretim Kaynakları Ürünün Yanına Taşınır.
Sürece Göre Yerleşim Tasarımı
Sürece Göre Yerleşim Tasarlamak Sabit Bir Konuma Göre Oldukça Karmaşıktır. Karar Verilmesi Gereken Konu İş Merkezlerinin Birbirlerine Göre Nasıl Yerleştirileceğini Belirlemektir.
Sürece Göre Yerleşimde Farklı Yerleşim Sayısı İş Merkezi Sayısının Faktöriyeli ile Hesaplanır. Örneğin 4 İş Merkezi Olan Bir Tesiste 4! = 1x2x3x4 = 24 Adet Farklı Yerleşim MümkündürSürece Göre Yerleşimde Tasarım İçin Gerekli Olan Bilgiler
- Her İş Merkezi İçin Gerekli Olacak Alan Miktarının Belirlenmesi
- İş Merkezlerinin Yerleştirileceği Bina veya Alanın Kısıtlarının Belirlenmesi
- İş Merkezleri Arasında Olası İş Akşışı Şekli ve Miktarının Listelenmesi
- İş Merkezlerinin Sabit Bir Noktaya Yakın Olma Zorunlulukları, İş Merkezlerinin Birbirleri ile Yakın veya Uzak Olma Kısıtlarının Listelenmesi.
Ürüne Göre Yerleşim Tasarımı
Ürüne Göre Yerleşimde Üretimde Kullanılan Donanım, Makine, İş Gücü Gibi Üretim Kaynakları, Ürünün Tek Yönde Geri Dönüş Olmadan İlerlemesi İçin Bir Hat Üzerinde Sıralanırlar.
Hat Dengelemesi Adı Verilen Bu Planlama Faaliyeti İstasyonlar Arasındaki Hız Farklarının En Aza İndirilmesini Hedefler.
İş İstasyonlarının Çevrim Süresini Hesaplama

Çevrim Süresi Hesaplanacak En Az İş İstasyonu Sayısı Teorik Olarak Belirlenir

HÜCRESEL YERLEŞİM TASARIMI
Hücresel Yerleşim Ürün ve Sürece Göre Yerleşimin Karması Olduğu İçin Detaylı Tasarımı Zordur. Tasarımı Basitleştirmek İçin Ürün ve Sürece Göre Yerleşim Türlerine Odaklanmak Gerekir. Eğer Hücre Tasarımında Sürece Odaklanırsa Yapısı Gereği Beraber Gruplanabilecek Süreçleri Bulmak İçin Kümele Analizi Kullanılabilir.
Üretim Akışı Analizi Üretim Akış Analizi Eş Zamanlı Olarak Hem Süreci Hem de Ürünü İnceleyerek Ürün veya Ürün Ailelerini ve Makineleri Hücrelere Konumlandırır.
Veya Üretim Akışı Analizi Parçaların Üretim Sürecinde İzledikleri Rotaların Analiz Edilerek Bezerliklerine Gruplandırılmasını Sağlar.
KAPASİTE PLANLAMASI
Bir Üretim Sisteminin Temal Amacı Kendi Pazarında Oluşan Mevcut ve Gelecekteki Talebi Karşılayacak Yeterlilikleri Sağlamaktır.
Yada Bir Üretim Siteminin Kapasitesi Belirli Bir Zaman Periyodunda Gerçekleştirilen En Büyük Çıktı Oranı Olarak Tanımlanır.
Günlük Hayatta Kapasite Kelimesinin Yaygın Kullanımı Sabit Bir Ortamın Alabileceği Nesne Miktarını Belirtmek İçin Kullanılmaktadır. Bir Hastanedeki Yatak Sayısı Bir Hava Limanındaki Pist Sayısı Gibi.
Hüzmet Sistemlerinde Kapasite Genellikle Aynı Anda Hizmet Gören En Fazla Servis Gören Kişi Sayısı ile İfade Edilmektedir.
Kapasite Planlaması Nedir ?
Kapasite Planlaması Bir İşletmenin Gelecekteki Genprosedüre ve Büyüme Planlarını da Göz Önünde Bulundurarak Talebi Karşılamak Üzere Üretim Hacminin Belirlenmesi Sürecidir.
Not : Stratejik Düzeyde Kapasite Planları Uzun Dönemde Oluşacak Müşteri Taleplerinin Tahmin Edilerek Bu Talebi Karşılayacak Üretim Kapasitesi Oluşturulması ile İlgilidir.
Organizasyonlarda Kapasite Planlaması İki Düzeyde Gerçekleştirilir. İlk Düzey Planlama, Uzun Dönemi Kapsayan Stratejik Kararları İçerir.
İkinci Düzey ise Kısa ve Orta Döneme Odaklanmıştır.
Kapasite Planlamasında Verilen Kararlar Sistemin Performansını Etkileyebilecek Önemli Kararlardır. Bu Kararlar Maliyet Gelir Sermaye Kalite Müşteri Talebini Karşılama Hızı Tedarik Güvenliği ve Esneklik ile Yakından İlişkilidir.
- Maliyetler Kapasite ve Talep Arasındaki Dengeden Etkilenir. Kapasitenin Talebe Göre Fazlas Olması Ürünün Birim Maliyetinin Yükselmesine Neden Olur.
- Gelirler de Kapasite ve Talep Arasındaki Dengeden Etkilenir. Kapasite Düzeyinin Talebe Eşit veya Daha Büyük Olması Gelir Kaybını Engellemiş Olur.
KAPASİTE ÖLÇÜMÜ
Teorik Kapasite : Tasarım Kapasitesi Olarak da Adlandırılan Teorik Kapasite İdeal Şartlar Altında Belirli Bir Sürede Ulaşılabilecek En Büyük Çıktı Miktarıdır. Teorik Kapasite Tüm Üretim Kaynaklarının Kayıpsız Yüzde Yüz Verimli Kullanıldığı Varsayımıyla Hesaplanır.
Etkin Kapasite : Normal Şartlar Altında Elde Edilebilecek Kapasite Miktarıdır. Üretim Süreçlerinde Bakım Faaliyetleri, Makine Hazırlık Süreleri, Parça Rotaları Nedeniyle Oluşan Beklemeler Normalde Karşılanabilecek Durumlardır.
Kapasite Kullanım Oranı Gerçek Çıktı Miktarının Kapasiteye Oranlaması ile Hesaplanır. Gerçek Çıktı Miktarının Teorik Kapasiteye Oranı Kapasite Kullanım Oranı Gerçek Çıktı Miktarının Etkin Kapasiteye Oranı İse Kapasite Kullanım Verimi Olarak Hesaplanır.
Kapasite Planlama Kararları
Kapasite Planlaması Kısa Dönem ve Uzun Dönem Kapasite İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bu İhtiyaçların Nasıl Karşılanacağı ile İlgilidir.
Kısa Dönem Kapasite Planlamaları Üretim Sisteminin Kaynak Gereksinimi Planlaması Kapsamında Ele Alınır.

Kapasite Seçeneklerinin Geliştirilmesi ve Dşayetlendirilmesi
Karar Ağaçları Seçenekler Arasında Karar Alma Sürecinde Kullanılabilecek ve Karar Sonucunda Olasılıklara Dayalı Olarak Beklenen Dşayetlerin Hesaplandığı Bir Karar Modelidir.
Yada Karar Ağaçı Kararların ve Olası Sonuçlarının Ağaç Benzeri Bir Grafik ya da Model ile Gösterildiği Bir Karar Destek Aracıdır.
Karar Ağaçlarının Yapısındaki Dört Unsur
- Karar Noktaları
- Karar Seçenekleri
- Rassal Olaylar
- Çıktılar
 
Üst