AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!
Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
YANMA YANGIN FİNAL DERS NOTU
Yanıcı maddelerin, tutuşma sıcaklığı hangi sıcaklılar arasındadır?

60o C - 94o C
Toplam alanı kaç m2 ’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır?
2000
Kontrolden çıkmış yanma olayına ne ad verilir?
Yangın
Aşağıdaki yangın sınıflarının hangisinde temel kontak noktalarına oksijenin ulaşmasını önlemektir ?
C
Kuru kimyevi tozlar (KKT), ateşin üzerine tatbik edildikleri zaman, ne şekle dönüşerek ateşi söndürür?
Sodyum bikarbonat ve su
“Ateşi söndürmek için yeteri kadar su buharının (stim) meydana gelmesi sağlanarak, yanan bölgeden havayı kovma, dolayısı ile oksijensiz bırakma”şeklinde tanımlanan söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Yangını suyla boğma
Bazı koşullar altında diğer maddelerle kimyasal olarak reaksiyona giren, aktifliği yüksek olan gazlar aşağıdakilerden hangisidir ?
Alerjik gazlar
Parlayıcı maddelerin yanma limitleri içinde hava ile karışım oluşturmaları ve bu karışımın tutuşma noktası üzerinde bir tutuşturucu etkenle teması sonucu yanması olayına ………… denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
parlama
Aşağıdakilerden hangisi seyyar bir iletkende veya uzatma kablosunda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
a) Uygun topraklamasının yapılması
b) Elektrik kablo iletkenlerin çok damarlı ve yalıtılmış olması
c) Gerilim düşümünü dikkate alınması
d) Antigron sistemlerde kullanılacak kabloların dış renginin beyaz olması
e) Dayanıklılığının artırılmış olması
İş yerlerindeki kömür stokları, eni kaç metreyi aşmayan yığınlar halinde olacaktır?
3
Tehlikeli sıvıların parlama noktası aşağıdakilerden hangisidir ?
38 o C
Kuru kimyevi tozların depolanma sırasında ve söndürme cihazları içinde en az kaç yıl bozulmadan kalması gerekir?
5
Perakende satış yerlerinde en çok kaç kg LPG bulundurulabilir?
500
Karbondioksitli yangın söndürme cihazları, ısısı °C altında olan yerlerde muhafaza edilmelidir?
31
Aşağıdaki yangın sınıflarının hangisinde söndürme işlemine yangının dağılma ihtimali olan uç kısımlardan başlanır ve bu işlem, yangının başlama noktasına doğru devam edilir?
A ve D
Aşağıdaki yangın sınıflarının hangisinde söndürme işlemine yangının başlama noktası kabul edilen çekirdek kısmından başlanır ve yayılma ihtimali olan uç noktalara doğru devam edilir?
B ve C
Hava etkisiyle ve saf oksijen atmosferinde yanmayan gazlara ………………… denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
parlamayan gazlar
Havadaki oksijen oranı %4 olursa hangi sonuçla karşılaşılabilir?
Çok kısa bir zamanda ölüm
Kuru kimyevi tozların depolanma sırasında ve söndürme cihazları içinde en az kaç yıl bozulmadan kalması gerekir?
5
LPG depolanacak binaların dış duvarlarında veya çatısında, her 3 m³ depo hacmi için en az kaç m² lik kırılmaz cam veya benzeri hafif malzeme ile kaplanmış bir boşluk bırakılması şarttır?
0,2
Aşağıdakilerden hangisi kaçak akım koruma anahtarının özelliklerinden birisi değildir?
a) “Normal bir tesisatta gelen akımların meydana getirdiği manyetik alanla giden akımların meydana getirdiği manyetik alan birbirine eşit ve zıttır.” İlkesine göre çalışır.
b) Faz ile nötr arasındaki kısa devre anında çalışır.
c) Koruma anahtarının açma sınırlarından birisi 30 mA’ dir.
d) 300- 500 mA’de devreyi açanlar yangın koruma anahtarı olarak isimlendirilir.
e) Tesisatın ana girişine, yangın koruma anahtarları ise ana kolon hattı girişine bağlanır.
Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığa ………………. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
alevlenme noktası
Tüp depolarında doğal havalandırma uygulanması hâlinde, dış duvarların her 600 cm’si için en az kaç adet menfez bulunması şarttır?
1
Yapı yüksekliği kaç metreden fazla olan konut binaları acil durum ekipleri oluşturulur?
30,5
Bazı koşullar altında diğer maddelerle kimyasal olarak reaksiyona giren, aktifliği yüksek olan gazlar aşağıdakilerden hangisidir ?
Alerjik gazlar
Patlayıcı maddenin konsantrasyonu, parlama sonucu ortaya çıkardığı enerji ve detanasyon hızının oluşturduğu güce …………….. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
tahrip gücü
Yüksek binalarda ıslak hacimlerden geçen branşman boruları hariç olmak üzere, kaç mm’den daha büyük çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir?
70
Parlayıcı maddelerin yanma limitleri içinde hava ile karışım oluşturmaları ve bu karışımın tutuşma noktası üzerinde bir tutuşturucu etkenle teması sonucu yanması olayına ………… denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
parlama
Tüpler, yangına en az kaç dakika dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde, radyatör ve benzeri ısı kaynaklarından ne kadar uzakta bulundurulur?
120
Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçış yollarının kapasiteleri kaç cm’lik genişlik birim alınarak hesaplanır?
50
Dâhili acil durum planında belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esas olup bu bilginin doğruluğundan kim sorumludur?
İşletmeci
Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir maddeye ısı aktarımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Kondüksyon
Hava etkisiyle ve saf oksijen atmosferinde yanmayan gazlara ………………… denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
parlamayan gazlar
Perakende satış yerlerinde en çok kaç kg LPG bulundurulabilir?
500
Aşağıdakilerden hangisi elektrikli bir cihazın kullanımı sırasında güvenliği etkileyen parametrelerden biri değildir?
a) İzoleli olması
b) Kullanılan iletken kesitlerinin akıma göre hesaplanmış olması
c) Kullanıcak gerilime göre izolasyonunun belirlenmesi
d) Kullanılacağı ortamın (nemli, dış ortam, tozlu ortam vb.) göz önüne alınarak imal edilmesi
e) Aydınlatmasının mutlaka yapılması
Suyun söndürücülüğünün artması için ateşe kaç mm’lik damlalar halinde tatbik edilmesi gerekir?
0,35
Lastikli hortumlar en geç kaç ayda bir kontrol edilmelidir?
Üç
Karbondioksitli yangın söndürme cihazları, ısısı °C altında olan yerlerde muhafaza edilmelidir?
31
Birbirleriyle bitişik yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az kaç dakika dayanıklı olarak projelendirilir?
90
Yapı yüksekliği kaç metreden fazla olan konut binaları acil durum ekipleri oluşturulur?
30,5
Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki, binanın neresinde bulundurulur?
Kolayca görülebilecek yerlerde asılı
Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta mekân içinde mekânı çevreleyen duvarlardan kaç cm önde alınır?
40
Yanıcı maddelerin, tutuşma sıcaklığı hangi sıcaklılar arasındadır?
60o C - 94o C
Seyyar yangın söndürme cihazları, en az kaç ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılmalıdır?
Altı
Katları farklı amaçlarla kullanılan çok katlı binalarda veya pasajlarda av malzemesi satılabilmesi için; satış yerinin duvarları yangına en az kaç dakika dayanıklı olması şarttır?
180
Yanma olayının sona ermesi için ortamda bulunan oksijen hangi oranın altına inmelidir ?
0,14
Harici acil durum planı taslağı kamunun bilgilenmesi ve görüşlerini verebilmesi için en az kaç gün süreyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamunun erişimine açık hâle getirilir?
30
Tüpler, yangına en az kaç dakika dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde, radyatör ve benzeri ısı kaynaklarından ne kadar uzakta bulundurulur?
120
Çıkış kapılarının genişlikleri kaç santimetreden az olmamalıdır?
120
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik boyutlandırması ile ilgili değildir?
a) En az 10 m2 olmalı
b) Kesintiyi en aza indirecek şekilde yapılandırılmalı
c) Ayırma düzenekleri bulunmalı
d) Gözle görülebilir yapılandırılmalara sahip olmalı
e) Bakım ve onarım için kısa sürede müdahale edilebilir olmalı
Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta mekân içinde mekânı çevreleyen duvarlardan kaç cm önde alınır?
40
Ortam havasında bulunduğunda, hacimsel olarak patlama özelliğini sürdürebileceği en üst sınıra ………………….. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
üst patlama sınırı
LPG’nin yer altı tanklarında dökme olarak depolanması hâlinde, yer altı depolama tanklarının en üst yüzeyinin toprak seviyesinden en az kaç mm aşağıda kalacak şekilde olması şarttır?
300
Yeterli orandaki yakıt ve hava karışımının yanması veya patlaması için gerekli olan en küçük sıcaklık değeri ……….. olarak adlandırılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
tutuşma sıcaklığı
Tutuşma sıcaklığı 0 o C’nin, kaynama noktası 35 o C’nin altında olan maddelere ………………… denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
şiddetli parlayıcılar
Aşağıdakilerden hangisi seyyar bir iletkende veya uzatma kablosunda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Elektrik kablo iletkenlerin çok damarlı ve yalıtılmış olması
Patlayıcı maddelerin önemli bir bölümünü ne oluşturur ?
Karbon hidratlar
İş yerinin herhangi bir kısmında, ateş ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına ulaşabilecekleri uzaklık tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde kaç metreyi geçmemelidir?
30
Tehlikeli sıvıların parlama noktası aşağıdakilerden hangisidir ?
38 o C
LPG depolanacak binaların depo kapılarının yangına karşı en az kaç dakika dayanıklı malzemeden yapılması şarttır?
90
Parlama noktası 37.8 °C ve daha yüksek olan sıvılar hangi grupta değerlendirilir?
Yanıcı
Toplam kapalı kullanım alanı kaç m2 ’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur?
10 000
Havadaki oksijen oranı %4 olursa hangi sonuçla karşılaşılabilir?
Çok kısa bir zamanda ölüm
1 gr suyun, ısısını 1° C yükseltmek için kaç kalori gerekir?
1
Kontrolden çıkmış yanma olayına ne ad verilir?
Yangın
Çıkış kapılarının genişlikleri kaç santimetreden az olmamalıdır?
120
Alanlarının toplamı kaç m2 ’den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir?
600
Sıvının bir kıvılcım veya alevle karşılaştığında parlamasına yetecek kadar yanıcı buhar verdiği en düşük sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir ?
Parlama noktası
Aşağıdakilerden hangisi dedektörlerin yerleşiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?
a) Duvardan en az 50 cm uzağa monte edilirler.
b) Dedektörün zeminden yüksekliği 9 metreyi geçemez.
c) Elektrik kesilse bile yanıp sönmek zorundadırlar.
d) Asansörlerden en fazla 1,5 m mesafeye yerleştirilmelidirler.
e) Dedektörler ile aydınlatma armatürleri arasında armatürün yüksekliğinin iki katı mesafe konulmalıdır.
“Tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım ve araç bekleme gibi sebeplerle, 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binaları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümleri” açıklaması hangi kavramı ifade etmektedir?
Toplantı amaçlı binalar
Kuru kimyevi tozların depolanma sırasında ve söndürme cihazları içinde en az kaç yıl bozulmadan kalması gerekir?
5
Aşağıdakilerden hangisi yangının safhaları içerisinde yer almaz?
a) Başlangıç
b) Denge
c) Kor
d) Kaynama
e) Sıcak tütme
500’den (500 dâhil) fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, en az kaç çıkış yeri bulundurulacaktır?
2
Çıkış kapılarının arasındaki uzaklık kaç metreden olmayacaktır?
5
Tüp depolarında doğal havalandırma uygulanması hâlinde, dış duvarların her 600 cm’si için en az kaç adet menfez bulunması şarttır?
1
“Yanıcı sıvıların üretildiği, depolandığı ve hizmete sunulduğu satış tesisleri ve benzeri yerler” cümlesi ile hangi kavram ifade edilmektedir?
Yanıcı sıvılarla ilgili yerler
Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta mekân içinde mekânı çevreleyen duvarlardan kaç cm önde alınır?
40
Aşağıdakilerden hangisi yangın ihbar butonlarının yerleşiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?
a) Camdan yapılmış olmalıdırlar.
b) Yerden en az 110 cm ve en fazla 140 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.
c) Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.
d) Tesis içindeki hiçbir kimsenin bir manuel butona 30 m’den daha fazla gitmesine gerek kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
e) Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis edilir.
100 m2 ’den büyük olan sığınaklarda, uygun duman tahliye sistemi kurulması ve belirtilen esaslara uygun ve en az kaç çıkışın sağlanması mecburidir?
2
Büyük miktarlarda ve kolayca temin edilebilmesi, ucuzluğu, soğutma ve boğma gibi bir takım özelliklerinden dolayı en yaygın kullanılan söndürme maddesi hangisidir?
Su
Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki, binanın neresinde bulundurulur?
Kolayca görülebilecek yerlerde asılı
LPG’nin yer altı tanklarında dökme olarak depolanması hâlinde, yer altı depolama tanklarının en üst yüzeyinin toprak seviyesinden en az kaç mm aşağıda kalacak şekilde olması şarttır?
300
Kuru kimyevi tozlar (KKT), ateşin üzerine tatbik edildikleri zaman, ne şekle dönüşerek ateşi söndürür?
Sodyum bikarbonat ve su
Aşağıdakilerden hangisi elektrikli bir cihazın kullanımı sırasında güvenliği etkileyen parametrelerden biri değildir?
a) İzoleli olması
b) Kullanılan iletken kesitlerinin akıma göre hesaplanmış olması
c) Kullanıcak gerilime göre izolasyonunun belirlenmesi
d) Kullanılacağı ortamın (nemli, dış ortam, tozlu ortam vb.) göz önüne alınarak imal edilmesi
e) Aydınlatmasının mutlaka yapılması
Sodyum suyla temas ederse ne açığa çıkar?
Hidrojen
Kuru kimyevi tozların depolanma sırasında ve söndürme cihazları içinde en az kaç yıl bozulmadan kalması gerekir?
5
Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir maddeye ısı aktarımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Kondüksyon
Aşağıdakilerden elektrik tesisatlarında kullanılacak kablolarda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
a) Yangına dayanıklı
b) Alevin yayılmasını azaltan
c) Renkli dış kılıfa sahip
d) Düşük duman yoğunluklu
e) Halojenden arındırılmış
İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kaç saat içinde yerine getirtilir?
24
Lastikli hortumlar en geç kaç ayda bir kontrol edilmelidir?
Üç
Dış kaplamalar, kaç kata kadar olan binalarda en az normal alevlenici, yüksek bina sınıfına girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı malzemeden yapılır?
2
Aşağıdaki yangın sınıflarının hangisinde söndürme işlemine yangının dağılma ihtimali olan uç kısımlardan başlanır ve bu işlem, yangının başlama noktasına doğru devam edilir?
A ve D
Aşağıdakilerden hangisi elektrik tesislerinde kullanılan güvenlik ve koruma amaçlı elemanlardan biri değildir?
a) Elektrik sayaçları
b) Kesiciler
c) Ayırıcılar
d) V-Otomat sigortalar
e) Kaçak akım koruma röleleri
“LPG, doğalgaz ve benzeri gazların depolama, taşıma, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler” cümlesi ile hangisi ifade edilmektedir?
Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler
Aynı kuyu içinde, kaç taneden fazla asansör kabini düzenlenemez?
3
Bir birim su, 100o C de kaç kat genleşir?
1700 kat
Tutuşma sıcaklığı 0-21 o C arasında olan maddelere ……………….. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
çok parlayıcılar
Patlayıcı maddenin konsantrasyonu, parlama sonucu ortaya çıkardığı enerji ve detanasyon hızının oluşturduğu güce …………….. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?
tahrip gücü
En az kaç cm kalınlığında kâğıt taşıyıcı duvar, kemer, tonoz ve kubbeler, ilgili mevzuat ve standartlara uygun inşa edilmiş olmaları kaydıyla, 4 saatten kısa süreli yangınlar için ayrı bir kontrolü gerektirmez?
19
“Ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç olmak üzere, iş amacı ile her türlü büro hizmetlerinin yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzeri çalışmaların yapıldığı binalar” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
Büro binaları
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Dedektörler 24 V ile çalışırlar.
b) Yangın alarm sistemlerinde bölge yaklaşımı önemli değildir.
c) Dedektör ve butonlar tek bir Çevrim (Loop) üzerine bağlanırlar.
d) Bölge (Zone) bazında algılama yapan sistemlere konvansiyonel sistemler denir.
e) Gece ve gündüz kullanılacak buton ve sirenler farklıdır.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını kaç ay içerisinde hazırlar?
Altı
Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik tedbiri değildir?
a) Dokunmaya karşı koruma yapılması
b) Çalışanların göz renginin siyah olması
c) Çalışma zemininin yalıtılması
d) Yalıtkan ayakkabı kullandırılması
e) Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asıl
Tehlikeli sıvıların parlama noktası aşağıdakilerden hangisidir ?
38 o C
Aşağıdakilerden hangisi “Elektrik Sistemlerinde Yangın Güvenliği” ile ilgili standart kavramı ile ilgili değildir?
a) IEC
b) CENELEC
c) TSE
d) IEEE
e) HD 60364
Gaz yağı, motorin, fuel-oil, benzin, katran, asfalt, benzol, madeni yağlar, alkol, tiner, vernik, yağlı boyalar vb. maddelerin dâhil edildiği yangın sınıfı aşağıdakilerdenhangisidir ?
B
 
Üst