AÖF DERS NOTLARINA HOŞ GELDİN!

Ders notlarına erişmek için lütfen ücretsiz kayıt olunuz.

Ücretsiz Kayıt ol!

VİZE-FİNAL Medeni Usul Hukuku Ders Özeti (Vize-Final Tamamı)

Moderator
Mesajlar
419
Tepkime puanı
28
Puanları
18
Giriş
Toplumsal yaşamda insan ilişkilerinin düzenlenmesi vesosyal düzenin sağlanması için kurallara gereksinimduyulur. Bunlar hukuk, din, ahlak, örf ve adet ve görgükurallarıdır. Hukuk kurallarının özelliği, kendisineuyulmaması halinde müeyyide ile karşılaşılmasıdır.Müeyyide, bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarakgösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen ve devleteliyle tatbik edilen cebirdir. Sosyal düzen kuralları tümtopluluklarda bulunur fakat hukuk, devlet olabilmiştopluluklarda var olabilmiştir.Modern toplumlarda, hukuk kurallarına uyulmamasıhalinde, müeyyidenin uygulanması bağımsız yargı örgütüve mahkemeler eliyle sağlanır.

Genel Olarak Yargı Kavramı

Türk Hukuk Sistemi, Kıta Avrupası Hukuk Sisteminedahildir. Bu sisteme kaynaklık eden Roma Hukukununetkin olduğu dönemden beri, bireysel ve toplumsalmenfaat ayrımı, kamu ve özel hukuk ayrımına kaynaklıkeder. Kişi menfaatini koruma amacının ön planda olduğuhukuk dalları özel hukuk, kamu menfaatini korumaamacının kuvvetli olduğu hukuk dalları kamu hukukukapsamında sınıflandırılır. Bahsedilen sistemde hakmertebesi, menfaatin hukuk kuralıyla yaptırımabağlanarak korunması durumudur. Hakkın temelindemenfaatin olması, hakkın korunması vasıtasıyla menfaatintemin edilmesi kişilerarası ve toplumsal ilişkilerde birdenge ve sosyal barışı sağlar.Uyuşmazlık bir hakkın varlığı, kapsamı ve sonuçlarıhakkında meydana gelen anlaşmazlıktır. Uyuşmazlığıgidermek için bizzat ihkakı hak müessesesininuygulanması ile, devletin hakkın temini için vasıta olmasıseçenekleri akla gelecektir.
 
Üst